Poznámky

BricsCAD® (Linux) V24 se instaluje a spouští nezávisle na předchozích verzích BricsCADu.

Instalační balíček BricsCAD® , který jste si stáhli, obsahuje všechny edice BricsCAD: Shape, Lite, Pro, Mechanical, BIM a Ultimate.

BricsCAD (Linux) V24 se dodává pouze v 64bitové verzi.

BricsCAD (Linux) V24 je kompilován na Ubuntu 20.04 s gcc 9. Minimální požadovaná verze Ubuntu je 20.04 LTS. Jiné distribuce by měly být novějšího data než duben 2020. Požadavkem "under the hood" je runtime c++ (libstdc++), verze by měla být 9 nebo novější.

BricsCAD (Linux) je kompletní verze BricsCAD s plnou sadou funkcí. BricsCAD (Linux) má zpravidla stejnou sadu funkcí jako BricsCAD (Mac). Několik specifických funkcí systému Windows nebude k dispozici na Mac nebo Linux, například COM API.

Pro spouštění aplikací zkompilovaných v (BRX) je vyžadována licence BricsCAD Pro nebo vyšší.

Pro rendering, 3D modelování a generativní kreslení je nutná min. verze Pro.

Pro vytváření 3D vazeb a modelování strojírenských sestav a je nutná min. verze BricsCAD Pro. Propro deformační modelování těles je nutná min. verze BricsCAD Pro.

Licence BricsCAD Pro je vyžadována pro vytváření a editaci povrchu TIN, tvorbu zemních těles a tras.

Produkty BIM a Mechanical jsou postaveny na jádru BricsCAD Pro.

BricsCAD Ultimate v jediné licenci zahrnuje BricsCAD Shape, Lite, Pro, BIM a Mechanical.

BricsCAD Communicator je samostatný produkt, který vyžaduje samostatný licenční klíč.

Licence BricsCAD fungují kdekoli na světě a licenční klíče jsou také nezávislé na jazyce. #realchoice

Tyto poznámky k verzi odrážejí to, co bylo obsaženo v každé hlavní, menší nebo servisní verzi podle anglické verze. Příležitostné vydání aktualizace může být přeskočeno pro konkrétní jazyk. Pokud k tomu dojde, změny uvedené pro konkrétní verzi budou k dispozici v další verzi BricsCADu v daném jazyce.

Pomozte nám vylepšit BricsCAD - odešlete Žádost o podporu , pokud zjistíte něco, co nefunguje tak, jak si myslíte, že by mělo. My v Bricsys vám děkujeme, že jste nám pomohli vybudovat ten nejlepší možný produkt. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli.

Vítejte v aplikaci BricsCAD, kde neustálé zlepšování produktů je naší prioritou. Každodenně pracujeme na zdokonalování funkcí, díky kterým je BricsCAD pro vás nejlepší CAD řešení. #welisten

11.122023

Verze 24.1.07

Zdokonalení BricsCAD

2DCONSTRAINTFLAGS

Zavedena systémová proměnná 2DCONSTRAINTFLAGS ke spuštění logiky řešení vazeb ze starších verzí BricsCADu.
 • SR163045
 • SR166196
 • SR167159

Pás karet

Nástroj "Odebrat vrchol" byl odstraněn z pásu karet.

Zdokonalení BIM

BIMVLASTNOSTI

Vlastností jmenných prostorů lze nyní odstranit z dialogu příkazu BIMVLASTNOSTI

Import IFC

Opravili jsme nesprávnou polohu vnořených bloků, když je model IFC umístěn vzhledem k globálnímu počátku IFC.
 • SR158541

TPŘIPOJIT

Možnost 'Připojit na nejbližší' lze nyní použít také z pásu karet bez předvolby ploch.
 • SR116711

Zdokonalení Mračna bodů

ZAOBLIT/ZKOSIT

Mračna bodů již neinterferují s příkazy ZAOBLIT a ZKOSIT.
 • SR148055
 • SR167758
 • SR168307

Opravy (ponecháno anglicky)

Anchoring

A bug in the BricsCAD.Bim.AnchoredBlocks.QueryValidAnchorPt(...) (Managed .NET) and BimApi::queryValidAnchorPt(...) (BRX) functions, causing an empty FullSubentityPath to be returned, was fixed.
 • SR167997

BLOCKCONVERT

Fixed a crash when BLOCKCONVERT command is initiated or cancelled.
Fixed a bug resulting in wrong stretch and flip lines with parametric operations designed prior to v24.
 • SR167298

BMINSERT

Fixed a crash that occurred when switching the insertion type to external during insertion of a mechanical block.
 • SR163697
 • SR168518

Command Line

Entering a command shortcut to set a system variable is working again.
 • SR167367
 • SR167566
 • SR167653
 • SR168357

COPYCLIP/PASTECLIP

Crash has been fixed
Fixed crashes happening during copy-paste of blocks with parametric operations designed prior to v24
 • SR165306
 • SR166608
 • SR167112

Průzkumník výkresů

Fixed the truncated "Maximum leader points" label on localized versions.
 • SR133011

DWGHEALTH

Fixed an issue where newly created routines could not be saved in the localized vesions of BricsCAD.
 • SR167247

External References

Nested xrefs are not incorrectly purged on open if their top xref is not yet loaded (ex. invisible)
 • SR155133

Help pages

Fixed specific help page URLs for some commands run from drawing explorer.

Instalace

The installer has been adapted to include the spatial localisation path. This prevents a crash on open in Korean/Chinese/Japanese versions.

Loft

The loft command no longer allows a preselection containing multiple loft profiles.

Správa formátů souboru bodu

After creating or editing Surface file formats or Point file formats in localized versions, formats are now correctly displayed in Civil Explorer again.
 • SR166478
 • SR166479
 • SR166482

Menu Bar

The BMINSERT command has replaced the redundant BIMINSERT command in the Menu bar.

Move

Fixed a bug that caused some block references to be moved twice during the move command.
 • SR151277
 • SR153815
 • SR160998
 • SR165009
 • SR168240

OPEN

Drawings open correctly on Korean/Chinese/Japanese Window versions.
 • SR150830
 • SR154580
 • SR161952
 • SR162796
 • SR163733
 • SR164697
 • SR166840

MRAČNOBODŮOŘÍZNOUTTĚLESO

UNDO now works correctly after the usage of POINTCLOUDCROPSOLID
 • SR167276

PRINT

Width factor of text entities using shx fonts is taken into account while printing
 • SR162417

Publikovat

Now, when published in the background mode, Sheetset fields are accurately evaluated. Additionally, temporary folders are automatically removed following a background publish.
 • SR167347

Kalkulačka

Expressions are now correctly evaluated.

Pás karet

Opening the ribbon file menu repeatedly no longer produces a crash.
 • SR166927
 • SR166932
 • SR166932
 • SR167007
 • SR167221
 • SR167665
Fixed the "Log in" functionality in the AI Assist ribbon tab, on localized versions, by calling the global -LOGINUSAGEDATAPROGRAM command.
 • SR165522

Sheet Generation

We fixed an issue causing some missing elevation hatches during Sheet Generation
 • SR119507

Sady listů

BricsCAD no longer crashes when a subset with nested subsets in SheetSet tree is removed.

Sketch based features, Extrude

Fixed a bug that created the wrong geometry when changing the height of a subtracted extrude feature so that it cuts all the way through the parent solid.

Sketch based features, REVOLVE

Fixed a bug that created the wrong geometry when updating the angle of a revolved sketch feature by exactly 180 degrees.
Fixed a bug that created a wrong geometry when changing the angle of a revolved sketch feature by a large value.
Fixed a bug that caused problems when changing the "Both sides" option of a revolved sketch feature with a revolution angle larger than 180 degrees.

Úvodní stránka

Fix a crash in the Qt Start page that happens when the user's Templates folder is missing.
 • SR164167

Pluginy (ponecháno anglicky)

BRX

We fixed a bug that resulted in AcDesignTable::getAllDesignTables() incorrectly returning eInvalidIndex in certain cases.
 • SR160003
We implemented Adesk::Boolean AcGeSurface::isOn(const AcGePoint3d&, AcGePoint2d&, const AcGeTol&) function.
 • SR165309
We implemented the missing AcGePointOnCurve3d::point(double) and AcGePointOnCurve3d::point(const AcGeCurve3d&,double) functions.
 • SR165309
Numerous AcGeKnotVector member functions have been implemented.
 • SR165309
We implemented the missing AcGePointOnSurface functions.
 • SR165309
We implemented the AcGeCurveBoundary class.
 • SR165309
We implemented the missing AcGeExternalBoundedSurface::getContours(int&,AcGeCurveBoundary*&) function.
 • SR165309
We implemented AcGeExternalCurve3d methods: isNurbCurve(), isOwnerOfCurve(), setToOwnCurve(), isRay(), isEllipArc(), isCircArc().
 • SR165309
We implemented AcGeEllipArc3d::AcGeEllipArc3d(const AcGeEllipArc3d&) constructor.
 • SR165309
Support has been added for custom classes derived from AcDbAssocActionBody.
 • SR165633

BRX/.NET

The command autocomplete popup is now populated with all commands from multiple demand load registry keys using the same application name.
 • SR166197

LISP

We fixed a stability issue causing sporadic Lisp crashes after use of (vlax-release-object).
 • SR148938
 • SR167067
 • SR167297

Lisp

The (bim:get-assignedprofile) function has been corrected to return profile name that includes a size, same as in V23.
 • SR168488

20.112023

Verze 24.1.06

Zdokonalení BricsCAD

API

OdEdSettingsReactor, OdEdSettingsManager: odstraněny odkazy na interní třídy.

Audit

Audit a vyčištění 2D vazeb bylo vylepšeno.

ExpressTools

Příkaz QLATTACH nyní poskytuje jasnější chybové zprávy.
 • SR165531
Opravuje problém s výkonem v Propulate_>Edit, když má být do comboboxu přidáno velké množství atributů.
 • SR166296

Proxy server

Nastavení proxy serveru je přidán do Bricscadu v dialogu NASTAVENÍ.
 • SR153616
 • SR154267

Prvky podle náčrtu

Přidán nový příkaz REMOVESKETCHFEATURE, který zruší všechny vedlejší účinky zapnutí CREATESKETCHFEATURE.
 • SR163680

Zdokonalení BIM

24/7 Panel

Předchozí popis je nyní předvyplněn v poli popisu při nahrávání nové verze.
 • SR142362

Import IFC

Implementovali jsme některé opravné mechanismy, které umožňují import určitých neplatných souborů IFC. Pokud jsou k opravě chybějících dat použity výchozí hodnoty, bude uživatel informován v souboru protokolu.
 • SR117312
 • SR122021
 • SR160279
 • SR160905

Opravy (ponecháno anglicky)

AMWELDSYM

Fixed the rendering of special characters within the text of the command's dialog box.
 • SR165172
 • SR165383

Analytics

Fixed a reauthentication related crash that occurred in a particular case.

Attachment Panel

The attachment panel is updated immediately after an Xref/attachment is bound/inserted.
 • SR153320
 • SR156116
 • SR156674

Balloons

Fixed crash happening during balloons' associativity evaluation.

BCF Panel

It is now possible to add special characters in issue comments and titles.
 • SR152253

BIMANCHOR

When an anchored block is moved to the edge, it no longer jumps to the adjacent face.
 • SR165864

BIMVLOŽIT

Fixed BIMINSERT preview flickering occurring while positioning the block.

BIMŠTÍTEK

We fixed a drop in performance when adding BIM Tags to a particular drawing.
 • SR164285

BLOCKCONVERT

Now the command's list of blocks contains only blocks local to the current file (no Xrefs).
 • SR165165
Crashes no longer occur on files with dead dblock actions references.
 • SR166497

BMINSERT

Fixed a crash that occurred when switching the insertion type to external during insertion of a mechanical block.
 • SR163697

DCL

Improved compatibility and cross-platform support for DCL files:DCL engine now supports .dcl files using UTF-8 encoding, with and without BOM.

Dimensions

Dimensions between Centermarks and Centerlines are now created associative in Model & Paper Space.
 • SR158270
 • SR159489

DMPUSHPULL

Fixed a bug that caused weird behavior when using Push/Pull on a boundary with no underlying solid.

Průzkumník výkresů

Drawing Explorer no longer displays an error message when clicking on External References category.
 • SR166409
 • SR166517

Dynamic Blocks

Fixed the location of the rotation grip point in complex dynamic blocks.
 • SR155245

ExpressTools

Fixed usage of translated ExpressTools DCL dialogs:loading of temporary .dcl files could fail on particular environments, now solved by using UTF-8 encoded .dcl files.

External References

Fixed an issue with Xref paths, are now no longer lost in XATTACH dialog if set Relative or Absolute.
 • SR162791
 • SR163833
 • SR166393
 • SR166456
 • SR166487
 • SR166552
 • SR166561
 • SR166666
 • SR167036

VYSUNOUT

EXTRUDE dynamic dimension uses ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE system variable value again.
 • SR161870

Fields/Sheetsets

The expression of a field linked to a sheet set view/property is updated correctly when the view/property is deleted.
 • SR156954

Fonty

Added support of HZFS.SHX as a bigfont for Chinese simplified.
 • SR159471

GEOGRAPHICLOCATION

The link to download more coordinate systems now points to the correct V24 help page.
 • SR166172
 • SR166217

HATCH

The hatch dialog now works correctly with localized hatch names.
 • SR167143

IFC

Properties with Ifc type IFCCOUNTMEASURE are now defined as integers.

VLOŽIT

Fixed a bug that caused the value of INSNAME system variable to be ignored by the Insert Block dialog.
 • SR165011

OLE

We fixed a crash that occurred in certain cases when closing an external application document with an OLE embedded drawing.
 • SR164835

Mračno bodů

Fixed wrong URL for the Pointcloud Classify button. It now opens the Help Center article 'POINTCLOUDCLASSIFY command'.
 • SR164672
 • SR166144
 • SR166150
 • SR166299

PRINT

"Print As PDF" now saves the file with the correct extension on localized versions.
 • SR166875

PUBLISH

Fixed a crash occurring in multithreaded mode for Leader objects with MText annotations.
 • SR157061

Settings Variables

Fixed variable display issue where titles were replaced with variable names in Settings dialog.
 • SR163297

Tabulky

Fixed a data link update issue, now content-locked cells are also updated.
 • SR166124
 • SR166394

Undo

Fixed a problem with Undo operations occurring after changes from combo boxes located in toolbars and ribbons.
 • SR164794

Pluginy (ponecháno anglicky)

BRX

We fixed a crash that could occur in certain cases after casting an AcDbSymbolTableIterator to AcDbLayerTableIterator.
 • SR166996
AcDbBlockTableRecord::appendAcDbEntity() and AcDbEntity::setDatabaseDefaults() no longer reset entity visibility.
 • SR166999

LISP

The (bim:ifc-exportfile) LISP function has been enhanced to support the options IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces, IfcExportSweptSolidsAsBRep, IfcExportProfileCenterOfGravity, and IfcCreateUniqueGuid, and to accept an additional optional fourth argument to control the Model View Definition (MVD) used for the export.

30.102023

Verze 24.1.05

Zdokonalení BricsCAD

Panel nástrojů Výběr

Panely nástrojů Výběr a Výběr3D byly optimalizovány s menším počtem nástrojů. Staré panely nástrojů Výběr jsou stále k dispozici s označením Výběr (starší).

AI Asistent

Vygenerovali jsme obecný model "další relevantní příkazy", který pro každého poskytuje relevantní návrhy příkazů na kartě pásu karet AI Asistent. Po připojení k programu BricsCAD Analytics uvidíte tento obecný model a počkáte až naše kanály strojového učení vygenerují další osobní relevantní příkazy na základě vašeho využití aplikace.
Je zaveden vylepšený algoritmus, který navrhuje další potenciální příkazy založené na vaší interakci s BricsCADem prostřednictvím Quad, příkazového řádku, pásu karet, nabídky příkazů a panelů nástrojů. Tyto návrhy jsou uvedeny na vyhrazené kartě pásu karet AI Asistent. Chcete-li získat přístup k těmto personalizovaným návrhům, musíte se připojit k BricsCAD Analytics, což můžete provést přímo z karty pásu karet AI Asistent.
Vylepšená odezva AI Asistent okamžitým zobrazením návrhů (pokud jsou k dispozici) a odstraněním potřeby restartu aplikace.

Pás karet AI Asistent

Nyní je možné zapnout nebo vypnout kartu pásu karet AI Asistent v souborech .CUI, např. prostřednictvím editoru CUI.

Kontrola anotací

ANNOMONITOR označí nepřidružené kóty/odkazy/multiodkazy malým znakem. Pro ovládání tohoto zobrazení byla přidána proměnná ANNOMONITOR.
 • SR145153
 • SR157491

Aplikace

Kliknutím na okno výkresu aktivujete hlavní okno aplikace BricsCAD, již nebude registrovat kliknutí myší jako událost zobrazení výkresu.
 • SR153677

USPOŘÁDAT

Odstranili jsme přepínač 'Zobrazit táhla' z kontextového panelu příkazů, protože přetahování se nyní vždy zobrazuje.

POLEUPRAVITEXT

Implementován BEdit pro zdrojové bloky pole.
 • SR134143
Do příkazu POLEUPRAVITEXT byla přidána nová možnost BEdit Zdroj.

Asociativní kóty

Přidána podpora asociativních kót založených na vazbách vytvořených aplikací AutoCAD pro entity ACIS.
 • SR117242

Připojené soubory PDF

BricsCAD často padal při práci na výkresech s připojenými soubory PDF. To bylo způsobeno optimalizací mezipaměti, která na Linux/macOS nefungovala dobře. Abychom zlepšili uživatelský komfort, změnili jsme pro Linux a macOS, výchozí hodnotu nastavení PDFCACHE na 0 (což znamená zakázáno). Další vývoj na podpoře funkce PDFCACHE upřednostníme v budoucí verzi BricsCADu.
 • SR103196
 • SR103758
 • SR103770
 • SR104441
 • SR115623
 • SR116300
 • SR116620
 • SR118808
 • SR119647
 • SR120144
 • SR122644
 • SR124337
 • SR124536
 • SR125542
 • SR127939
 • SR136164
 • SR141248
 • SR142270
 • SR144806
 • SR146518
 • SR151955
 • SR155951
 • SR156010
 • SR156198
 • SR156198
 • SR156649
 • SR156805
 • SR157788

BricsCAD Analytics

BricsCAD Analytics - bývalý BricsCAD Usage Data Program - je nyní ve výchozím nastavení zapnutý během bezplatné 30denní zkušební doby pro BricsCAD. Takto bude zkušební uživatel informován:
 • Licenční smlouva s koncovým uživatelem Bricsys (EULA) informuje uživatele, že sdílení anonymních dat aplikace je ve výchozím nastavení "zapnuto" během zkušebního období.
 • Během zkušební doby poskytuje BricsCAD Launcher uživateli další data o BricsCAD Analytics a sdílení anonymních aplikačních dat se společností Bricsys.
 • Kdykoli během zkušební doby, uživatel může přejít do Nastavení Analytics a změnit své preference nebo přestat sdílet data se společností Bricsys.
 • Po skončení bezplatné zkušební verze, pokud je licence BricsCAD aktivována prostřednictvím platného licenčního klíče, bude uživatel znovu informován o programu a že jeho instalace sdílí anonymní data aplikace s Bricsys.
 • Stručně řečeno, licencovaní uživatelé se mohou výslovně rozhodnout připojit se k programu BricsCAD Analytics nebo nesdílet údaje o využití s Bricsys.
Dialog "Nastavení Analytics" lze nyní zavřít beze změn pomocí vyhrazeného tlačítka "Zrušit".

Kalkulačka

Na vaši žádost jsme do BricsCADu přidali výkonnou kalkulačku.
 • SR12988
 • SR26695
 • SR27282
 • SR29304
 • SR34225
 • SR37214
 • SR39093
 • SR39127
 • SR39127
 • SR68790
 • SR81308
 • SR89544
 • SR118068
 • SR129647
 • SR131043
 • SR142028
 • SR143043
 • SR148605
 • SR150891
 • SR151587
 • SR152867
 • SR152917
 • SR152923
 • SR152933
 • SR152935
 • SR152940
 • SR152943
 • SR152946
 • SR152950
 • SR152953
 • SR152954
 • SR152960
 • SR153758

CHYTRÁKOPIE3D

CHYTRÁKOPIE3D nyní podporuje kopírování vazeb, které leží částečně na entitách detailu a částečně na referenčních entitách.
Algoritmus COPYGUIDED3D byl vyladěn, který mu v některých konkrétních případech pomáhá lépe fungovat.

PŘIPOJIT

Při výběru dvou oblouků nebo oblouku a úsečky, nyní příkaz spojí oba konce, pokud je to možné.

Kontextová nabídka

Další nástroje pro úpravu křivky lze nyní najít v místní nabídce po výběru křivky.
 • SR155012

KURZOR

Kurzor se již neskrývá v modelovém prostoru, když je připojen PDF.
 • SR116492

RVÚHLOVÁ vazba

Opravena nežádoucí změna směru otáčení 2D úhlové vazby při okrajových hodnotách.
 • SR139729

Výchozí nastavení

V pracovních prostorech BIM a Civil je nyní nastavení "DMPUSHPULL rozdíl" ve výchozím nastavení vypnuto. To znamená, že těleso, které se protíná s jiným tělesem, již neodečítá protínající se oblasti od druhého tělesa, když je na prvním tělesu použit příkaz DMPUSHPULL. Chcete-li odečítání znovu zapnout, nastavte systémovou proměnnou DMPUSHPULLSUBTRACT na ("Zap" nebo "1").
 • SR155560
Výchozí velikost nitkového kříže byla zvýšena. Chcete-li nastavit původní velikost, změňte systémovou proměnnou CURSORSIZE na hodnotu 3.
Entity používané k odečtení od základního 3D tělesa, jako "těla nástrojů " se již po příkazu ROZDÍL neodstraní. Chcete-li se vrátit k původnímu chování, změňte systémovou proměnnou DELETETOOL na '1'.
Efekt zvýraznění výběru byl zesvětlen, aby se zlepšila jeho viditelnost. Ovlivněné systémové proměnné jsou HIGHLIGHTCOLOR, HIGHLIGHTEFFECT a GRIPCOLOR.
Barva značky se změnila z červené na zelenou a velikost značky je nyní o něco větší. Výchozí nastavení systémových proměnných SnapMarkerSize a SnapMarkerColor byla změněna.
Body se nyní zobrazují na obrazovce jako nitkový kříž. Chcete-li změnit toto chování, použijte systémovou proměnnou PDMODE.
Systémová proměnná DELOBJ je nyní ve výchozím nastavení vypnutá. Zdrojové entity používané k vytváření 3D těles (pomocí příkazů jako VYSUNOUT, ROTOVAT a ŠABLONOVAT) jsou zachovány a již nebudou odstraněny. Chcete-li použít starší chování (odstranit zdrojové entity), nastavte systémovou proměnnou DELOBJ na 'Odstranit entity profilu' (1).
Manipulátor je nyní zabarven tak, aby odpovídal barvám os XYZ. Byla změněna systémová proměnná MANIPULATORCOLORTHEME.
Výchozí nastavení systémové proměnné ORBITAUTOTARGET je nyní, že se pohled otáčí kolem aktuálně vybraných entit. Pokud nejsou vybrány entity, pohled se otáčí kolem všech entit ve výkresu. Chcete-li toto chování změnit, vypněte systémovou proměnnou ORBITAUTOTARGET.
 • SR154929
Výchozí režimy výběru těles jsou nyní pro všechny pracovní prostory celá tělesa, nikoli dílčí entity. Při výběru můžete podržet klávesu Ctrl a vybrat dílčí entity. Režim výběru můžete také změnit na pásu karet a na panelu nástrojů Rychlý přístup.

PŘÍMÉ MODELOVÁNÍ

Výkon některých nástrojů přímého modelování byl v konkrétních případech znatelně navýšen.
 • SR131489

DRAGSNAP

Kurzor má nyní chování magnetu během akcí přetažení (POSUN, OTOČIT, ZRCADLIT atd.). To pomáhá vizualizovat cílové umístění entity, která se upravuje.
 • SR126321

DRAWINGHEALTH

Správa stávajících rutin, vytváření nových rutin a práce s uživatelskými (dosud neuloženými) rutinami byly zjednodušeny.
Nyní vám příkaz umožňuje duplikovat, mazat, exportovat nebo importovat více rutin najednou.
Výchozí rutiny byly vylepšeny. Nyní je snazší než kdy jindy zmenšit velikost souboru a opravit chyby ve výkresech pomocí jedinečného pracovního postupu DWGHEALTH společnosti BricsCAD.

Export rozvržení

Pevná velikost textu kóty a výška textu stylu textu při exportu rozvržení.
 • SR145197

ExpressTools

Byl implementován příkaz EDITTIME.
 • SR161844
 • SR162759
Vylepšená kompatibilita LAYWALK: nyní se poslední vybraná vrstva stane aktuální vrstvou, pokud vypnuta volba "Obnovit při ukončení".
 • SR163816

Fonty

-V aktivní relaci BricsCAD bylo přidáno dialogové okno GUI pro globální mapování písem. Nová mapování jsou povolena pro chybějící nebo nalezená písma. Nová mapování nejsou uložena ve stylech textu, ale použijí se na všechny výkresy otevřené v relaci BricsCAD.
 • SR143639
 • SR144978
 • SR147216
 • SR151931

VLOŽIT

Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní příkazového dialogu. Nyní je podporováno vkládání externích strojírenských bloků příkazem VLOŽIT.
Dynamické kóty zobrazené během vkládání bloku byly vylepšeny: při vložení bloku na plochu s aktivním DUSS se zobrazí vzdálenosti ke všem hranám ploch. Tak tomu bylo již při vkládání komponent BIM a bylo zobecněno na všechny bloky.
Vkládání komponent BIM a modelování s pohledem shora je nyní podporováno příkazem VLOŽIT.
Nastavení INSMODEAUTO bylo odstraněno a bylo zavedeno nastavení INSMODE. Nastavení INSMODE dialogu VLOŽIT nyní určuje, zda se mají použít některé pokročilé akce (např. kreslení dynamických kót a povolení konkrétních možností). Je-li hodnota INSMODE nastavena na hodnotu 1, použije výchozí režim dialogu VLOŽIT rozšířené možnosti. Pokud je nastavena na hodnotu 0, rozšířené možnosti nebudou použity.

Dialogové okno Vložit

Rozbalovací nabídka s názvy bloků nyní odfiltruje názvy bloků začínající písmeny zadanými v textovém poli, aby bylo snazší najít bloky v seznamu.
 • SR150143
 • SR155986

Panel vrstev

Ikony v panelu Vrstvy byly vylepšeny. Také bylo odstraněno modré tlačítko "+" pro přidávání vrstev. #notaniphone
 • SR155058
 • SR158023

LOFT Sketch-based Feature

Ve verzi 24 jsou novinkou experimentální prvky založené na náčrtu pro příkaz TAŽENÍ. Lze jej vytvořit, pokud je zapnuto nastavení CREATESKETCHFEATURE . Tato funkce umožňuje uživatelům měnit parametry vytvořených těles (např. režim pravidel, normální typ a úhly úkosu) a upravovat náčrt, cestu a vodicí lišty, které vygenerovaly uvedené šablonové vytažení.

SMĚRPOHLEDU

Nový widget SměrPohledu lze povolit (jako beta náhled) pomocí systémového nastavení USENEWLOOKFROM. Ve výchozím nastavení je vypnut.
Nový widget SměrPohledu nabízí dynamičtější způsob změny pohledu v modelovém prostoru.

Panel Objemové charakteristiky těles

Možnost povolena pro zobrazení objemových výpočtů v panelu Vlastnosti, pokud je vybráno více 3D těles a povrchů.
 • SR156147
 • SR156313
 • SR156440
 • SR156611
 • SR161026

OPTIMALIZOVAT

Vedle stávající logiky provádění uzavírání mezer byly přidány dvě nové "metody" uzavírání mezer:
 • "Pouze oříznout a prodloužit": tento režim uzavře mezery a vždy zachová směr čar.
 • "Přidat spojovací úsečky": tento režim ponechá stávající úsečky nezměněné, ale přidá malé dodatečné úsečky pro připojení koncových bodů (se stejnými databázovými vlastnostmi jako spojované úsečky ).
 • Původní chování inteligentního uzavírání mezery je stále přístupné prostřednictvím režimu "Automaticky".
Bylo vyřešeno několik problémů s optimalizací čar připojených k obloukům:
 • Dvě mezery na obou koncích oblouku se stejnou čarou budou nyní správně uzavřeny (pokud je tolerance mezery dostatečně velká).
 • Oblouky s obrácenými normálami jsou nyní správně zpracovány. Byl implementován inteligentnější algoritmus, který přesněji zpracovává následující případy:
 • Oblouk spojený se dvěma rovnoběžnými čarami, 1 v každém koncovém bodě oblouku; nebo oblouk spojený se dvěma nerovnoběžnými čarami, 1 v každém koncovém bodě oblouku, kde je úhel oblouku větší než 180°
 • Oblouk spojený s 1 "pevnou" a 1 "volnou" čarou v jednom koncovém bodě, kde je oblouk kolmý k volné čáře v režimu 3D, OPTIMALIZOVAT (v režimu náhledu nebo pomocí tlačítka "Dokončit") nyní správně vyhledá neoptimální plochy, i když je volba zvýraznění vypnutá. Vizualizace mezer, tj. červené disky, jsou nyní vždy správně aktualizovány při změně parametrů a přepínání možností.
 • SR154380

Parametrické akce Editace

K úpravě existujících parametrických akcí byly přidány příkazy PARAMETRICSTRETCHEDIT, PARAMETRICMOVEEDIT, PARAMETRICROTATEEDIT a FLIPLINEEDIT. Do nabídek pravým tlačítkem myši v panelu Parametry byly přidány možnosti pro úpravu parametrických akcí.

PBLOCKASSIST

Byla vylepšena uživatelská zkušenost příkazu ASISTPARAMBLOKU, který převádí dynamické bloky aplikace AutoCAD na parametrické nativní bloky BricsCAD.
 • Výchozí název tohoto příkazu byl změněn na "BLOKPŘEVÉST". Přístupové body "ASISTPARAMBLOKU" a "PBLOCKASSIST" stále existují jako aliasy.
 • Nyní je podporován předběžný výběr referencí dynamických bloků, což znamená, že definice dynamických bloků za vybranými referencemi budou automaticky vybrány v příkazovém dialogu BLOKPŘEVÉST a možnost převodu odkazů bude automaticky přepínána.
 • Objevitelnost BLOKPŘEVÉST je vylepšena: při pokusu o BEDIT dynamický blok (což není povoleno) bude uživatel vyzván k převodu dynamického bloku na parametrický blok nejprve pomocí BLOKPŘEVÉST, aby mohl tento nový parametrický blok BEDIT. Dále při výběru jedné nebo více referencí dynamických bloků v modelovém prostoru se uživateli zobrazí ikona nástroje BLOKPŘEVÉST v nástroji QUAD.
Byla také rozšířena funkce převodu příkazu BLOKPŘEVÉST.
 • Dynamické bloky, které obsahují lineární parametry se 2 uzlovými body, z nichž 1 se nepoužívá, jsou pro převod podporovány.
 • Dynamické bloky, které obsahují akce přesunu, jsou nyní převedeny na parametrický blok s parametrickými operacemi přesunu namísto parametrických protažení.
 • Dynamické bloky, které obsahují akce otočení, jsou podporovány pro převod díky nové operaci parametrického otočení.
 • Dynamické bloky, které obsahují "řetězové akce", jsou podporovány pro převod díky nové propojené vlastnosti parametrických operací.
 • SR154190
Příkaz nyní použije akci Parametrický přesun k převodu akcí přesunu dynamických bloků.
Funkce PBLOCKASSIST byla rozšířena o převod dynamických akcí otočení bloků na akce parametrického otočení BricsCAD.

Parametrické bloky

V BricsCAD V24 bylo implementováno mnoho vylepšení parametrických bloků:
 • Vedle překlopení čar a parametrických protažení nyní parametrické bloky nabízejí parametrické přesuny parametrické rotace. S těmito dvěma novými typy akcí nyní BricsCAD nabízí výkonnou sadu "parametrických operací" pro rychlé a snadné nastavení parametrických bloků. Tato nomenklatura je konzistentní; příkaz FLIPLINE se nyní stal aliasem jeho nového výchozího názvu: "PARAMETRICFLIP". Pro snadnější přístup přes příkazový řádek byly přidány aliasy se zkrácenou předponou "P*": "PFLIP", "PSTRETCH", "PMOVE" a "PPROTATE".
 • Vizualizace geometrie parametrických operací byla modernizována a nyní je konzistentní, když je v aktivním prostoru, oproti dočasným grafům, které byly generovány při umístění kurzoru nad referencí bloku, která obsahuje parametrickou operaci. Nejdůležitější změna je u parametrických protažení: "rámeček protažení" již není vizualizován. Místo toho jsou body protažení vizualizovány značkami křížku. Vizualizace všech parametrických operací byla provedena nezávisle na jednotkách souboru, což řeší některé problémy se soubory s nevýchozími jednotkami.
 • Karta "Parametrické" na pásu karet BricsCAD byla aktualizována tak, aby zahrnovala nové parametrické operace.
 • Přístup pro geometrii související s operacemi parametrických bloků byl změněn z entit rezidentů databáze na uzamčené hladině na geometrii nerezidentní databáze, což vedlo k robustnějšímu řešení. Operace parametrických bloků se chovají podobně jako dříve, ale nyní je viditelnost geometrie těchto operací řízena příkazem PBLOCKACTIONSDISPLAY. Parametrické bloky vytvořené v předchozích verzích BricsCADu, obsahující parametrické operace ve starém databázovém formátu, budou stále správně čteny a po jejich úpravě budou automaticky převedeny do nového formátu.
 • Některé problémy s parametrickými operacemi, kdy se uživatelský souřadnicový systém neshoduje s globálním souřadnicovým systémem - ale osa Z se stále shoduje - byly opraveny.
 • Nyní je možné definovat operace PARAMETRICSTRETCH a PARAMETRICMOVE jako "propojené“. Označení "operace A" jako propojené znamená, že pokud "operace B" ovlivní "operaci A", subjekty ovlivněné "operací A" budou automaticky ovlivněny "operací B", i když "operace B" nemá na tyto entity přímý dopad. Tyto entity jsou jako takové ovlivněny "propojeným" způsobem.
 • Při kopírování všech entit, které jsou ovlivněny parametrickou operací, se parametrická operace zkopíruje. To je důležité v mnoha scénářích, např. při kopírování geometrie do jiného souboru nebo při sestavování geometrie s parametrickými operacemi do nového bloku. Při kopírování parametrických operací je jejich stav vizualizace vždy zapnutý.
 • Pro úpravu stávajících parametrických operací byly přidány nové příkazy PARAMETRICSTRETCHEDIT, PARAMETRICMOVEEDIT, PARAMETRICROTATEEDIT a PARAMETRICFLIPEDIT. Do nabídek pod pravým tlačítkem myši na panelu Správce parametrů byly přidány možnosti pro snadný přístup k těmto příkazům úprav. Pro snadný přístup prostřednictvím příkazového řádku byly také poskytnuty aliasy příkazů PSTRETCHEDIT, PMOVEEDIT, PROTATEEDIT, PFLIPEDIT a FLIPLINEEDIT. Tyto příkazy umožňují uživatelům měnit operace po jejich vytvoření (tj. změnit směr operace nebo sadu výběru pro uvedenou operaci).
 • Při úpravě přechodné "operace A" jsou všechny ostatní přechodné operace, které ovlivňují "operaci A", vyloučeny z výběru, aby se zabránilo vytváření cyklických závislostí mezi operacemi.
 • Při nastavování parametrického překlopení, které ovlivňuje pouze určité entity ("převrátit vše"), omezení ovlivňující tyto entity se nedotýkají, tj. nejsou zahrnuty do parametrického překlopení. Pro režim "překlopit vše" je také převrácena skupina vazeb (jako tomu bylo v předchozích verzích BricsCAD).
 • Během příkazu PARAMETRICFLIP se při zadávání entit, které jsou již ovlivněny jiným flipline, na příkazovém řádku vytiskne varovná zpráva, že tato operace může vést k nežádoucímu chování (tj. interakci závislé na historii).
 • SR154190
 • SR161126
Přístup pro geometrie parametrických akcí bloků byl změněn z entit rezidentů databáze na uzamčené vrstvě na geometrii nerezidentní databáze, což vedlo k robustnějšímu řešení. Akce parametrického bloku se chovají podobně jako dříve, ale nyní je viditelnost těchto geometrií akcí spravována příkazem PBLOCKACTIONSDISPLAY.

PARAMETRICMOVE

Byl přidán nový příkaz PARAMETRICMOVE, který umožňuje vytvořit parametrický přesun pro vaše nativní parametrické bloky BricsCAD. Tok příkazu je podobný příkazu PARAMETRICSTRETCH - ale bez konceptu rámečku protažení. Po definování vektoru přesunu můžete určit entity, které mají být ovlivněny parametrickým přesunem, a nakonec název parametru. Nově vytvořený parametr bude nyní viditelný na panelu Správce parametrů a v prohlížeči Mechanical.

PARAMETRICROTATE

Tento nově implementovaný příkaz umožňuje rotaci entit řízenou parametrem.

PBLOCKACTIONSDISPLAY

Byl zaveden nový příkaz PBLOCKACTIONSDISPLAY, který přepíná zobrazení parametrických geometrií akcí bloku (připojených k vybraným entitám) mezi "viditelné" a "skryté".

PDF

Barva kurzoru zůstává stejná bez ohledu na jeho polohu 'nad' načteným PDF.
 • SR116492

PDF export

Export širokých křivek byl opraven sloučením OdaJira:CORE-20015.
 • SR161062

Tisk jako PDF

Přidáno: možnost uživatelských vlastností tiskárny pro vytvoření záložek PDF.
 • SR139341
 • SR155098

Dialog Tisk

Výběr 'Tabulka stylů tisku' ovlivní podle očekávání zaškrtávací políčko 'Tisk pomocí stylů tisku'.
 • SR130634

Panel vlastností

Výpočet plochy povrchu lze zrušit stisknutím klávesy ESC v panelu Vlastnosti nebo sbalením vlastnosti Měření. Jakákoli akce, která zruší zvýraznění vybraných povrchů, také zruší výpočet plochy.

PROPULATE

Příkaz PROPULATE (data vlastností výkresu) byl přepracován tak, aby fungoval pod všemi úrovněmi licencí (včetně Lite) a na operačních systémech Windows, Linux a Mac.

Publikovat

Přidáno: možnost pro Publikovat - vytvoření záložek PDF
 • SR131462
 • SR139779
 • SR140362
 • SR153145

RKÓTY

Umožněno přidat/odebrat kótovací body a přepracovány příslušné výzvy.
Hodnota 'Vztažný bod' je nyní řádně respektována QDIM->Baseline.

Qt6

Základní knihovny Qt byly upgradovány z Qt 5 na Qt 6. To může nepříznivě ovlivnit kompatibilitu se systémem Windows 8.

Quad

Kurzor Quad prošel generální úpravou. Pomocí poznatků shromážděných z programu využití dat BricsCAD jsme Quad restrukturalizovali. Odstranili jsme nástroje, které nebyly přístupné, a vylepšili jsme seskupení nástrojů pro lepší konzistenci. Přepracovaný QUAD umístí na kurzor pouze nástroje, které potřebujete a přesně v okamžiku, kdy je potřebujete. Rádi bychom slyšeli vaši zpětnou vazbu k těmto změnám!
Příkazy ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS, HIDEOBJECTS nyní najdete v Quad na kartě "Obecné". Dříve byly některé z těchto příkazů umístěny na kartě "Vybrat".

Kalkulačka

Přidáno tlačítko nápovědy k příkazu Kalkulačka (QuickCalc).
Do panelu Kalkulačka byl přidán posuvník.

Rychlá kóta

Do BricsCAD - QDIM byla přidána funkce 'rychlá kóta'.
 • SR66663
 • SR73428
 • SR78233
 • SR82177
 • SR82987
 • SR114391
 • SR121542
 • SR122212
 • SR126478
 • SR127928
 • SR132780
 • SR133444
 • SR143039
 • SR143224
 • SR149063
 • SR154503
 • SR159162

Pás karet

Rozvržení Moderní, představené ve V23, je nyní jako výchozí. Chcete-li se vrátit zpět k původnímu rozvržení pásu karet, použijte ovládací prvek Nastavení rozhraní umístěný v pravém horním rohu pásu karet.
Výchozí je nyní nový design pásu karet, který obsahuje vyhledávací lištu, vylepšený vizuální komfort a novou základní technologii. Dříve byl tento režim k dispozici jako nastavení: USENEWRIBBON == 1.
V rozvrženích Moderní a Klasické bylo tlačítko Nastavení rozhraní přesunuto z panelu nástrojů Rychlý přístup do pravého horního rohu pásu karet. Tlačítko Nastavení rozhraní je stále k dispozici v pracovním prostoru Panely nástrojů prostřednictvím panelu nástrojů Pracovní prostory.
Tlačítko Uchopit k mračnu bodů bylo odstraněno z karty Mračno bodů na pásu karet v pracovních prostorech BIM a Kompletní.
Oprava popisku názvu příkazu Rozvinutý tvar na pásu karet Mechanical.
Pro Moderní rozvržení pásu karet bylo implementováno velké množství vylepšení.
Přidána nápověda k rozdělení textu tlačítka myši (kromě existujícího popisku na tlačítku obrázku).
Pás karet Qt hledá nyní navíc shody s příkazovými řetězci tlačítek.
Na kartu pásu karet 'Editor bloku' byla přidána ikona 'Blok uložit jako'.
 • SR153228
 • SR153341
 • SR161199
Všechny ovládací prvky na pásu karet Qt se nyní aktualizují správně při změně hodnoty systémové proměnné RIBBONTOOLSIZE.
Zvýšena neprůhlednost (viditelnost) pro položky, které neodpovídají aktuálnímu vyhledávacímu filtru a zamezilo se tím použit neprůhlednost dvakrát.

Dialog Nastavení

Mnoho tipů nápovědy v dialogovém okně Nastavení bylo přepsáno, aby se zlepšila srozumitelnost a srozumitelnost.
 • SR152647
 • SR154929

Správce sady listů

Při přetahování řádku stromu sady listů se náhled položky přesune společně s kurzorem myši.
Funkčnost nových pohledů modelu umožňuje procházet a vybírat pohledy modelu (vytvořené příkazem POHLED) z externích výkresů a vkládat je do rozvržení výkresového prostoru aktuálně otevřeného výkresu bez otevření původního souboru.

Správce sady listů (starší verze)

Nyní se zobrazí varovná zpráva v případech, kdy průvodce Nová sada listů obsahuje prázdná pole.

Sady listů

Opraveno: Data sady listů jsou nyní okamžitě uložena do souboru DST po každé změně dat sady listů, což usnadňuje víceuživatelský přístup k sadám listů.
 • SR125605
 • SR131575
 • SR143101
Vytvořit list: ve vytvořeném výkresovém souboru je zachováno pouze rozvržení, které je nastaveno jako šablona listu.
 • SR150215
Panel Sady listů nyní obsahuje kartu zobrazení modelu. Bylo vylepšeno chování stromu přetažením. K dispozici je také vylepšená podpora pro víceuživatelské scénáře.
Při poklepání na soubor .DST je nyní zajištěno, aby se otevřel v první spuštěné instanci BricsCAD (samozřejmě v situacích, kdy je spuštěno více instancí BricsCADu).
 • SR129804

Panel sady listů

Metoda táhnout a pustit je nyní intuitivnější. Při přetahování prvku jsou zvýrazněny pouze prvky, na které jej můžete umístit.
Panel Sady listů nyní zobrazuje jednu aktivní sadu listů. Aktivní sadu listů lze změnit pomocí nového rozevíracího ovládacího prvku v horní části panelu.
Možnost "Odebrat umístění" v kontextové nabídce karty Pohledy modelu byla přejmenována na "Odebrat".
Kategorie karty Detaily související s uživatelskými vlastnostmi byly přejmenovány na: "Výchozí uživatelské vlastnosti listu". Byly přejmenovány "Uživatelské vlastnosti listu". "Uživatelské vlastnosti sady listů" byly přejmenovány na "Vlastnosti uživatelské sady listů".
Příkaz "Přidat nové umístění" otevře dialog složky jen jednou, jak je očekáváno.

Klávesové zkratky a návrhy příkazů

BricsCAD má nyní větší počet zkratek, včetně MLA - MLEADERALIGN, MLC - MLEADERCOLLECT, LW - LWEIGHT, ER - XREF, FSHOT - FLATSHOT a mnoho dalších.
Příkazový řádek nyní poskytuje ještě více návrhů, když zadáte název příkazu z jiných CAD platforem ve formě; "Toto není příkaz BricsCADu, vyzkoušeli jste XXXX?".

Prvky podle náčrtu

Ve verzi 24 jsou novinkou experimentální prvky založené na náčrtu pro příkaz TAŽENÍ. Lze jej vytvořit, pokud je zapnuto nastavení CREATESKETCHFEATURE . Tato funkce umožňuje uživatelům změnit parametry vytvořených těles (např. úhel zkroucení) a upravit náčrt a cestu, která daný prvek vygenerovala.
 • SR135319

Sketchup

Nyní je podporován import souborů Sketchup 2023.

Nabídka ESNAP

Stav přepínání položek nabídky uchopení se zobrazí jasněji pomocí zaškrtávacích značek místo zaškrtávacích políček.

Uchopení entit

Pokud je přepsán režim UCHOP, bity 2 a 8 OSOPTIONS jsou dočasně zakázány, aby bylo možné přichycení ke "skryté" geometrii.

SNAPTYPE/SNAPMODE

Přednost adaptivního uchopení mřížky (SNAPTYPE 2) oproti SNAPMODE byla odstraněna, aby se zabránilo syndromu "roztřeseného kurzoru".

Úvodní stránka

Nyní je možné připnout poslední dokumenty na úvodní stránku Qt.
 • SR126018
 • SR132481
 • SR135928
 • SR149968
 • SR152344
 • SR153039
 • SR156254
Nedávné soubory lze nyní zobrazit v zobrazení seznamu.
 • SR132481
Implementovali jsme novou metodu pro zobrazení a výběr šablon výkresů (soubory DWT).
 • SR142940
 • SR147789
Nová úvodní stránka nabízí výběr zobrazené šablony, panel oznámení, zobrazení tabulky pro naposledy otevřené položky a možnost připnout naposledy použité dokumenty tak, aby zůstaly v horní části seznamu.

SUPERHATCH

Dokončena implementace příkazu Express Tools super šrafa (SUPERHATCH).
 • SR149587
 • SR150707
 • SR155911
 • SR158497
 • SR158930
 • SR159142
 • SR159204
 • SR159314
 • SR159691
 • SR159891
 • SR161972

Tabulky

Pro TABULKY jsme implementovali funkci chytré kopie buněk (SmartCell Copy). Buňky můžete kopírovat přetažením pomocí pravého dolního uzlu vybraných zdrojových buněk.
 • SR113655
 • SR114869
 • SR128332
 • SR140973
 • SR146176
 • SR146643
 • SR146901
 • SR152918
 • SR152925
 • SR152931
 • SR152941
 • SR152959
 • SR155769
Do panelu Vlastnosti byly přidány nové vlastnosti: "Styl buňky", "Styl řádku" a "Styl sloupce".
 • SR126703
Buňky zkopírované z aplikace Excel již nemění existující definici stylu v cílové tabulce.

Šablony

Do BricsCAD V24 byly přidány čtyři nové šablony pro 3D modelování.
 • SR113454

Panely nástrojů

Panel nástrojů Výběr byl upraven tak, aby místo příkazu ULOŽITJAKO používal RULOŽ.
 • SR161783
 • SR162906
 • SR163107

Palety nástrojů

Výchozí palety nástrojů nyní obsahují více nástrojů. #moartoolz

OŘÍZNOUT/PRODLOUŽIT

Během příkazů OŘÍZNOUT/PRODLOUŽIT jsou zvýrazněny pouze segmenty, které budou oříznuty/prodlouženy.

Výstup WMF

Je přidána proměnná WMFTTFTEXT pro přepínání mezi textem TTF jako glyfy nebo znaky unicode. Vyhlazení je povoleno pro text TTF jako text a WMKBKGND je nyní ve výchozím nastavení nastaveno na hodnotu 1.
 • SR151953
 • SR155706

XPŘIPOJ

Dialog Připojit externí referenci byl vylepšen nahrazením dialogu Qt.

Zdokonalení BIM

BIMVYTVOŘITDETAIL

Funkcionalita příkazu BIMVYTVOŘITDETAIL je hodně rozšířena. Detaily lze nyní vytvářet uvnitř projektu BIM, nejen v knihovně Detaily. Tato akce závisí na tom, kde k příkazu přistupujete. Můžete si vybrat, zda chcete vytvořit základní, kontextově agnostický detail nebo inteligentní, kontextově citlivý, rozšiřitelný detail. Pro základní detaily stačí zadat detail a název souboru; pro který bude vytvořen prázdný soubor. Pro pokročilé detaily je zpřístupněn předchozí postup příkazu: můžete zadat referenční tělesa, objekty detailu, vyladit objem detailu, spravovat štítky detailů atd. U pokročilých detailů již nemusíte zadávat řez, ale můžete si vybrat mezi "ohraničenými" a "vysunutelnými" detaily pomocí pole se seznamem.

Prohlížeč projektu pro konstrukční detaily

Správa konstrukčních detailů je nyní funkcí Prohlížeče projektu. Na kartě Soubory ve složce Detaily lze soubory "označit jako detail". U označených detailů lze k některým akcím přistupovat pomocí nabídky pravého tlačítka myši. Také je přístupný dialog "Zobrazit dialog s informacemi". Detail lze přejmenovat. Název souboru detailu lze změnit. Pro základní detaily lze v modelovém prostoru připojit odkaz na detail. Pokročilé detaily lze šířit v celém modelu. U detailu lze zrušit označení. Modré tlačítko "+" umožňuje vytvořit nový detail nebo importovat existující detaily.

Správa konstrukčních detailů

Byl implementován nový příkaz BIMCHECKDETAILS, jehož cílem je zkontrolovat stav všech detailů projektu jejich odkazy na detail v aktivním prostoru je příkaz volán uvnitř:
 • V modelovém prostoru obsahuje BIMCHECKDETAILS seznam všech referenčních těles detailu seskupených podle detailu projektu. Detaily projektu bez odkazů na detaily v aktuálním modelovém prostoru jsou uvedeny také v příkazovém panelu BIMCHECKDETAILS, ale "0". Detaily projektu bez souboru detailu jsou zde také uvedeny, což dává uživateli možnost odkazovat detail projektu na .dwg soubor správně.
 • Ve výkresovém prostoru, BIMCHECKDETAILS obsahuje seznam všech popisovaných detailů na aktuálním listu, stejně jako všechny rozvržení detailů na aktuálním listu seskupené podle detailů projektu. Detaily projektu bez popisků na listu a bez rozvržení detailů jsou zde také uvedeny, ale s "0". Tyto nástroje ve výkresovém prostoru umožňují uživateli rychle vybrat všechny popisované detaily projektu na listu a vložit odpovídající rozvržení detailů. Dále BIMCHECKDETAILS ověří, zda byly soubory detailů aktualizovány po přidání jejich rozvržení detailů na list. Pokud tomu tak je, umožňuje uživateli "synchronizovat" tato rozvržení detailů.
Byl implementován nový příkaz BIMCOLLECTDETAILS. Automaticky získá všechny detaily projektu, které jsou označeny na listu, shromáždí jejich rozvržení a vloží tato rozvržení detailů na aktuální list. K této funkci lze přistupovat také při výběru více listů v Prohlížeči projektu pomocí akce kliknutí pravým tlačítkem myši, abyste získali všechny popisované detaily ve všech vybraných listech a vložili jejich odpovídající rozvržení detailů na aktuální list.
Byl implementován nový příkaz BIMADDDETAILREFS. Je určen k použití pouze v modelovém prostoru, pokud je v projektu BIM, který obsahuje alespoň jeden detail projektu. Tento příkaz je dostupný prostřednictvím příkazového řádku, ale také jako akce pravým tlačítkem myši ve složce Podrobnosti na kartě Soubory v Prohlížeči projektu. Příkaz BIMADDDETAILREFS přidá odkazy na konkrétní detail projektu prostřednictvím dvou možných režimů:
 • Převod existujících těles: jedná se o nejjednodušší režim: umožňuje uživateli vybrat jednotlivá 3D tělesa a "povýší" je na reference detailu.
 • Rozsah výběru: tento režim vytvoří nové těleso reference detailu na základě směrovaného ohraničujícího rámečku vybraných (dílčích) entit. Podle reference lze toto pole zvětšit.

BIMSLOUP

Byl implementován nový příkaz BIMSLOUP, který vytváří tělesa předem klasifikovaná jako typ Sloup.

BIMSTŘECHA

V režimu 'vybrat entity' můžeme nyní vybrat stejné typy entit jako u BIMDESKA (stěny, hranice, úsečky,...)

BIMSTĚNA

QUICKWALL již není samostatný příkaz, ale je nyní volbou obecnějšího příkazu BIMSTĚNA.
Pro horní a základní odsazení v kontextových panelech příkazů BIMWALL a BIMQUICKWALL lze nyní použít záporná čísla.
Režim jedné stěny (dříve QuickWall): Příkaz může nyní přichytit dvojité čáry tak, že je detekuje v geometrii, jako to dělá příkaz QUICKDRAW. Je vybrána nejvhodnější dvojitá čára a její šířka se nastaví jako hodnota šířky stěny BIMQuickWall a zobrazí se v kontextovém panelu příkazu. Kurzor náhledu stěny přijímá tuto šířku a přilne také k umístění dvojité čáry.
Režim jedné stěny (dříve QuickWall): Uživatel má nyní jemnou kontrolu nad magnetickým uchopením při umisťování stěn pomocí příkazu BIMQUICKWALL. Je možné nezávisle řídit, zda se kurzor stěny přichytí ke stěnám (a jejich prodloužením), dvojitým & jednoduchým čarám, detekovaným stěnám v mračnech bodů a body uchopení entit. Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny, představuje také jejich hierarchii, pokud bude k dispozici více možností uchopení.

BIMVLASTNOSTI

Ve verzi V23 jsme představili dynamické atributy. Statické atributy (například Typ stěny v oboru názvů BIM) jsou stále k dispozici, ale nyní byly označeny jako zastaralé. Budou i nadále fungovat v projektech s definicemi vlastností IFC2x3. Pro všechny projekty by však měly být použity dynamické atributy (např. Typ stěny v sadě atributů stěny).

BIMŘEZOBNOVIT

S entitami klasifikovanými jako anotace BIM se nyní zachází jako s "drátěnými" .

BIMŠTÍTEK

Nyní se zobrazí varování, když soubor "_TagTypeToStyle.xml" nebyl úspěšně načten pro příkazy BIMŠTÍTEK a BIMŘEZOBNOVIT.

Manažer kusovníku

Do Správce kusovníku jsou přidány Dynamické atributy IFC.

Knihovna komponent

Do panelu Knihovna komponent v části Okna a Dveře byla přidána sada nových komponent Dveře a Okna. Tyto parametrické komponenty umožňují více přizpůsobení a obsahují značky závěsů, které se mají zobrazit na 2D listech.

Vlastnosti IFC

Jmenné prostory vlastností IFC2x3 a IFC4 jsou nyní sloučeny do jednoho oboru názvů IFC. Rozdíly mezi těmito dvěma schématy budou řešeny na pozadí během IFC Import nebo Export.
Přidán rámec pravidel viditelnosti pro zpracování viditelnosti vlastnosti v panelu vlastností v závislosti na hodnotě jiné vlastnosti. Nyní se zobrazí konkrétní pole vlastnosti, když je Předdefinovaný typ nastaven na 'uživatelsky definovaný'. Sady vlastností IFC, které se vztahují na konkrétní předdefinovaný typ, budou viditelné pouze v daném konkrétním případě.
Chybějící definice vlastností IFC4 byly přidány do nového sjednoceného oboru názvů IFC.
 • SR141587
 • SR148097

IFCEXPORT

Definice pohledu a požadavek na výměnu jsou nyní zahrnuty v záhlaví souboru IFC.
Nastavení exportu IFC jsou nyní zahrnuta v záhlaví souboru IFC.
IFCWallStandardCase se již do IFC4 neexportuje.

IFC4 Reference View

IFC4 Reference View je nyní přidán jako formát exportu v dialozích EXPORT a IFCEXPORT. IFC4 Reference View MVD je zjednodušená verze, která umožňuje výměnu modelů IFC s nástroji, které nepodporují všechny funkce IFC4. Kdykoli narazíte na jiné nástroje, které nejsou schopny importovat všechny entity ze souboru IFC, zkuste místo toho použít zjednodušené IFC4 Reference View. Soubory IFC4 Reference View mohou být větší a méně přesné než soubory exportované pomocí IFC4 Design Transfer.

Ověření IFC

Nyní je možné ověřit soubory IFC podle specifikace BuildingSmart. Pro Export použijte nastavení IfcExportValidateModel . Pro import nebo existující soubory IFC použijte příkaz IFCVALIDATE.

Manažer projektu

Nyní je možné přejmenovat libovolný soubor v panelu Prohlížeč projektů BIM.

Export RVT

Nyní můžete svůj model exportovat jako projekt aplikace Revit (soubor RVT). Jedná se o první beta implementaci a je přístupná pomocí příkazu EXPORT. Subjekty jsou exportovány jako klasifikované jako 'Přímé tvary'.

Rozměry výběru

Při výběru stěny, dveří nebo okna lze nyní referenční bod kót výběru změnit na libovolný jiný bod ve výkresu.

Panel podlaží

Pokud není k dispozici žádné prostorové umístění, na panelu podlaží se zobrazí jedno podlaží s názvem 'Žádné podlaží', aby bylo možné vstoupit do režimu TopViewModeling bez nutnosti vytvářet prostorové umístění.

Modelování v pohledu shora

Referenční bod upravitelných kót, které se zobrazí, když je vybrána stěna, okno nebo dveře, lze nyní přesunout do jiného umístění. TVM lze vždy aktivovat, i když není žádné podlaží: v tomto případě se jako výška podlaží použije USSZ==0.
Spodní aktivní část podlaží lze nyní přetáhnout nad výšku podlaží.
Aktivní výška horní a dolní části podlaží je nyní mezi relacemi BricsCAD pamatována.
 • SR157754

Typové výkresy

Do editoru vzorových výkresů BIM byla přidána karta 'Obecná nastavení', která umožňuje větší kontrolu nad tím, jak by měly vaše řezy vypadat.
Zde můžete přidat rastrový obrázek. Můžete si vybrat mezi možnostmi "Čárový výkres", "Čárový výkres + Rastrový obrázek" nebo "Rastrový obrázek". Výsledek můžete dále upřesnit nastavením vizuálního stylu a rozlišením obrázku, povolením slunečního světla a povolením režimu perspektivy.
Na kartě Obecná nastavení můžete také povolit symbolický generátor 2D schodiště.
Přepínač pro 2D zobrazení schodiště (Symbolické / Geometrické) ve výsledcích řezu je k dispozici v záložce 'Obecná nastavení' dialogu Editor vzorových výkresů BIM.

Zdokonalení Civil

Typy čar 3D křivky

Zobrazení 3D křivek nyní může brát v úvahu typy čar. Zobrazení typů čar 3D křivky je řízeno systémovou proměnnou LINETYPE3DPLINE. Typ čáry je nakreslen jako PLINEGEN=1.
 • SR150068
 • SR150966
 • SR152161

Trasa

Změnili jsme proměnnou "defaultcurvetypeha" na [0] Auto Arc. Tím se nedostaneme do situace, kdy nám geometrická omezení křivky spirála-křivka-spirála brání nakreslit zarovnání v požadované oblasti.

BricsCAD Launcher

Volba "Civil Design" v BricsCAD Launcheru byla přejmenována na "Civil Survey".

Příkazy Civil

Do skupiny nabídek Civil byl přidán panel nástrojů s transparentními příkazy.

Průzkumník Civil

Průzkumník Civil byl rozšířen o kartu GIS. Karta GIS obsahuje seznam všech vrstev GIS ve výkresu a pomáhá spravovat jejich viditelnost.
Pro procházení mezi různými pohledy v Průzkumníku Civil, zobrazujeme karty místo pole se seznamem.
Kontextová nabídka pro úpravy povrchů TIN byla přepracována. Byla přidána možnost přidání bodů do povrchu TIN výběrem bodů ve výkresu.

Popisky Civil

Byl přidán nový dialog Editor textového obsahu, který umožňuje editaci obsahu textu, jako jsou jednotky, přesnost, zaokrouhlení, desetinné znaky atd.
 • SR155988

Body Civil

Grafické znázornění bodů Civil je nyní řízeno styly Symbol a Popisek.
 • SR149338

Pás karet Civil

Na kartu Výchozí v pracovním prostoru Civil a na kartu Civil v pracovním prostoru Kompletní byly přidány Transparentní příkazy Civil.

Vytvoření TIN z obrysů

Uživatelské rozhraní definice vrstevnic nyní poskytuje informace o počtu povinných spojnic a vyměněných hran a také umožňuje uživatelům nastavit faktory čištění a doplňkové faktory, jakož i střední souřadnicovou vzdálenost.

Transparentní příkazy Civil

Byly přidány následující transparentní příkazy: Směr a vzdálenost, Azimut a vzdálenost, Staničení a odsazení, Číslo bodu, Objekt bodu.

Souřadnicové systémy CSMAP

Souřadnicové systémy CSMAP si nyní můžete stáhnout na vyžádání od společnosti Bricsys, a to bez dalších poplatků.

Tabulka GIS atributů

Bylo přidáno uživatelské rozhraní tabulky atributů GIS. Tabulka atributů GIS zobrazuje data atributů prvků GIS vybrané vrstvy GIS. Prvky GIS v tabulce lze vybrat, upravovat, vyhledávat, filtrovat, mazat a/nebo přidávat do tabulky. Rozložení tabulky je řízeno uživatelským rozhraním Uspořádat sloupce tabulky, které umožňuje uživatelům změnit chování několika sloupců najednou, zrušit skrytí sloupce nebo změnit pořadí sloupců.

Import GIS

Bylo aktualizováno dialogové okno Import GIS.

Vytváření vrstvy GIS

Byl přidán dialog, který umožňuje vytvoření nové vrstvy GIS a polí, která vrstva obsahuje.

Vrstvy GIS

GIS vrstvy lze nyní vytvářet z výkresů Map 3D.

ZEMNÍTĚLESO

Příkaz nyní podporuje ostré rohy.
 • SR117336
 • SR143650

Správa formátů souboru bodu

V uživatelském rozhraní Správa formátů souborů bodů byly provedeny drobné změny a vylepšení.
V dialogu 'Správa formátů souborů bodů' byl přidán náhled formátu vybraného souboru bodů.
Z uživatelského rozhraní Editoru sloupců bylo odstraněno Tlačítko "Odebrat" a bylo přidáno do tabulky Editor sloupců vedle tlačítka "Upravit".

Import objektových dat

Nyní je možné převést objektová data z Map 3D nebo Civil 3D na data BricsCAD GIS.
 • SR145161
 • SR147691

Pás karet

Popisek příkazu BLADE byl přejmenován na 'LISP Editor'. Tato změna nemá vliv na název příkazu.

Popisky výškových bodů povrchu a bodů Civil

Nyní je možné otáčet jednotlivé popisky výškových bodů nebo popisky bodů Civil.
 • SR152363

TINEDIT

Výchozí nastavení příkazového řádku Přidat hranice byly změněny.
Při přidávání povinných spojnic na povrch TIN jsou nyní k dispozici možnosti odstraňování a doplňování.
Nyní je možné zmenšit nebo odstranit rovinné plochy v povrchu TIN pomocí nově implementovaného příkazu 'Minimalizovat rovinné plochy'.
Nyní je povoleno odstranění bodů nad nebo pod výškou.

TINEXTRAHOVAT

Přidána možnost extrahovat tělesa nebo sítě pro řezy a vyplnit oblasti odděleně.
 • SR122866
Přidána možnost extrahovat průsečíky dvou povrchů TIN.

Povrch TIN

Vlastnost TIN povrchu: Hraniční čára byla přejmenována na Hranice.
Do příkazu TIN povrch byla přidána nová metoda pro vytváření TIN povrchu z dat vrstevnic.
 • SR135069
Při vytváření TIN povrchu a výběru bodů Civil ve výkresu, jsou nyní body Civil přidány do TIN povrchu jako definice objektů výkresu.
 • SR158468
Uživatelské rozhraní pro úpravu definice povinné spojnice nyní obsahuje možnost nastavit čištění a doplňkové faktory.
Nyní je možné odstranit jednotlivé body nebo celé lineární objekty z TIN povrchu pomocí tlačítka "Odstranit" v nabídce akcí pravým tlačítkem myši v dialogu "Přidat definice objektů výkresu".
Kódování UTF-8-BOM je nyní podporováno pro vytváření TIN povrchů ze souborů bodů.
 • SR146368
 • SR152921
 • SR156839
 • SR158180

TINOBJEM

Příkaz TINVOLUME nyní umožňuje sestavení sestavy pro 2D oblasti řezu a výplně objemového TIN povrchu.
 • SR137913

Panely nástrojů

Nyní jsou všechny panely nástrojů související se Civil seskupeny do skupiny nabídek Civil.

Zdokonalení Mechanical 2D

AMCLEAN

Implementovali jsme příkaz AMCLEAN, který umožňuje uživateli uložit strojírenský 2D výkres jako ne-strojírenský výkres.

AMPARTLIST

Byl implementován nový příkaz AMPARTLIST. Vytvoří kusovník a umístí jej na kreslicí plochu.

AMPARTREF

Nový příkaz AMPARTREF, který vytvoří Referenci součásti a umístí ji do kreslicí plochy, byl implementován spolu s výzvou Kopírovat.

AMRESCALE

Byl přidán nový příkaz AMRESCALE. Tento příkaz lze použít k změně měřítka kót, značek, tabulek a textu v modelovém prostoru i rozvrženích (výkresovém prostoru).
 • SR151510

AMSYMSCALE

Přidali jsme nastavení AMSYMSCALE pro řízení měřítka symbolů a textů Mechanical, pro výkresy vytvořené v modelovém prostoru.
 • SR40799

AMTAPERSYM

Nyní jsou podporovány vlastnosti AMTAPERSYM a lze je upravovat.

AMWELDSYM

Do dialogu uživatelské rozhraní značky svaru bylo přidáno pole pro vlastnost Rozteč.
Do seznamu Typů svarů a Obrysů v dialogu Značka svaru byly přidány ikony.
 • SR147922

Odkaz na díl

Nyní je možné upravit vlastnosti objektů ACMPARTREF pomocí panelu Vlastnosti.
Reference součástí a všechny jejich dostupné vlastnosti, řazení a filtrování jsou nyní k dispozici v panelu Správce kusovníku. Při úpravách vlastností Reference součásti pomocí panelu Vlastnosti se informace aktualizují ve Správci kusovníku.

Reference součástí/Kusovník

Nyní můžete upravit vlastnosti objektů AMPARTREF pomocí panelu Vlastnosti a informace se aktualizují v kusovníku.
 • SR145212
 • SR148803

Dialog Značka svaru

Volba 'Vymazat' byla přidána na záložku 'Symbol' dialogu Značka svaru. Tato volba vymaže všechna data a vrátí možnosti dialogového okna do výchozího nastavení.
Do dialogu Značka svaru byla přidána možnost "Převrátit strany". Tato možnost zaměňuje symboly na straně šipky se symboly na druhé straně.
Do dialogu Značka svaru byla přidána možnost 'Upravit segmenty odkazu', která přidává/odstraní odkaz, segment odkazu nebo uzel odkazu.

Svar/Identifikátor

Byla vylepšena funkce „Připojit-Odpojit“ dialogů Svařování a Identifikátor.

Zdokonalení Mechanical

Kompatibilita s kusovníkem ACM

Byl implementován dialog Nastavení kusovníku ke konfiguraci vlastností referencí součástí a kusovníků a nastavení výchozích hodnot.
Byl implementován nový příkaz AMBOMSETTINGS, který spouští dialog Nastavení kusovníku.

BMBOM

Vlastnost "Soubor součásti" nyní zobrazuje úplnou cestu k příslušnému souboru.
 • SR156652
Byl zaveden nový typ agregované funkce, která počítá maximální nebo minimální počet položek ve skupině.
 • SR148117

BMBOMEDIT

Nyní je možné upravovat tabulky kusovníku, které existují pouze ve správci kusovníku.
 • SR153711
Byly přidány možnosti aktualizace všech tabulek a odstranění všech tabulek nebo vybrané tabulky.
 • SR153711

BMROZLOŽIT

Když je vytvořen rozložený pohled, aktuální pohled kamery v modelovém prostoru se uloží jako výchozí pohled pro všechny kroky rozložení. Vlastní pohledy kamery však lze definovat pro libovolný krok, aniž by to ovlivnilo další kroky.

BMLISPGET

Byly přidány možnosti pro získání seznamu tabulek kusovníku v dokumentu, jejich názvů a přidružených tabulek a také vyhledání tabulky kusovníku podle přidružené tabulky.
 • SR153711

BMROZLOŽITKROKEDIT

Implementována možnost Automaticky skrýt, která umožňuje skrýt součásti, které ještě nejsou sestaveny ve směru sestavy nebo byly rozebrány ve směru demontáže, pro určitý krok v sekvenci.
Nyní je možné kopírovat a vytvořit novou geometrii, jinou než součásti sestavy ve vybraném kroku.
Nyní je možné vytvořit a kopírovat textové anotace do vybraného kroku.

BMEXTERNALIZE

Je zavedeno nastavení BmExternalizeIllegalSymbols. Definuje způsob, jakým budou symboly nepovolené v názvech souborů nahrazeny při externalizaci strojírenských bloků.
 • SR156652

BMTRAILINGLINES

Ve výchozím nastavení jsou nyní pro aktuální krok generovány vodící čáry. Budou také spojeny s aktuálním krokem po vytvoření, což znamená, že se zobrazí pouze pro tento krok.

Uživatelské vlastnosti

Do kontextové nabídky prohlížeče Mechanical byla přidána možnost resetovat uživatelské vlastnosti instance na "výchozí" hodnoty zděděné z odpovídajícího bloku.
 • SR153945

Rozložené pohledy

Nyní je možné přiřadit krok rozloženého pohledu k pohledu kamery, který bude automaticky nastaven během animace a bude použit jako výchozí pohledy pro generované pohledy pro tento konkrétní krok. Zobrazení kamery lze nastavit příkazem BMEXPLODESTEPEDIT, stejně jako z prohlížeče Mechanical.
Nyní je možné přiřadit pohled kamery k libovolnému kroku konkrétního rozloženého pohledu. Tento pohled kamery bude použit při použití nebo animaci kroku a také navržen jako počáteční pohled pro generované výkresové pohledy. Pokud ke kroku není přiřazen žádný konkrétní pohled kamery, pohled kamery se převezme od počátečního kroku. Při vytváření nového rozloženého pohledu získá počáteční krok stejný pohled kamery, jaký je vidět v modelovém prostoru.
Byl implementován parametr pro přidání intervalů mezi kroky animací rozloženého pohledu.
Rozložené pohledy jsou nyní uloženy v novém formátu, který není kompatibilní s předchozími verzemi. Pro převod starých pohledů do nového formátu byly do kontextového menu prohlížeče Mechanical a do příkazu BMEXPLODE přidány odpovídající možnosti.

EXPORT

Export do 3D PDF nyní umožňuje exportovat vybrané kroky rozložených pohledů jako samostatné stránky. Uživatel si může vybrat kroky k exportu spolu s animací v dialogu.

EXPORTSVG

Přidán nový příkaz EXPORTSVG, který generuje soubory SVG pro každý krok vybraného rozloženého pohledu. Soubory jsou generovány podle dostupných možností pomocí příkazu SVGOPTIONS.

Panel strojírenské sestavy

Opraven nízký výkon prohlížeče Mechanical na velkých modelech po výběru celého modelu v modelovém prostoru.
 • SR146473
 • SR149259
 • SR150069
 • SR150498
 • SR156496
Byla přidána možnost zobrazující všechna tělesa v modelu bez ohledu na to, zda mají přidružené vazby nebo prvky.
 • SR142665
Všechny uzly kromě kořenového uzlu jsou nyní ve výchozím nastavení sbaleny. Jejich stav je uložen, takže rozšířené uzly zachovají svůj stav, když je prohlížeč obnoven.

ZÁKLADNÍPOHLED

V kategorii Výkresové pohledy Mechanical byla implementována nová možnost "Další entity" , která umožňuje do pohledů přidávat nové typy entit. V současné době lze přidávat pouze body.

Svařování

Vlastnosti značky lze přidat do prvku svaru, upravit nebo odstranitlze pomocí kontextové nabídky prvku v prohlížeči Mechanical. Poté lze v výkresových pohledech vytvořit odpovídající značky pomocí nového příkazu BMWeldSymRetrieve. Symboly lze vytvořit buď pro vybrané svary, nebo pro všechny viditelné svary vybraného výřezu (pomocí volby Auto).
V příkazech BMWELDSYMRETRIEVE a AMWELDSYM je vylepšen manuální režim umístění značek svaru. Uživatel nyní může pomocí myši umístit druhý bod. Metoda umístění je tedy více v souladu s funkcionalitou v aplikaci AutoCAD Mechanical.

Zdokonalení Mračna bodů

Mapy barev

Nyní je možné nastavit minimální a maximální hodnotu intenzity a výšky v mapách barev.
 • SR157625
Do příkazu POINTCLOUDCOLORMAP byl přidán styl mapy barev pro normály bodů.
 • SR105018
 • SR121702
 • SR122381

Mračno bodů

Byla vylepšena vizuální kvalita zobrazení mračna bodů.
 • SR156585
 • SR157194
 • SR159437

POINTCLOUDPOINTMAX

Proměnná POINTCLOUDPOINTMAX je nastavena na 10 000 000 (deset milionů) bodů, protože většina moderních počítačů to zvládne. Toto nastavení zlepšuje vizuální kvalitu zobrazení mračna bodů.

Správce reference mračna bodů

Sloupec "Stav" v dialogu Správce referencí je nyní ve výchozím nastavení viditelný.
 • SR148529

Podporované typy souborů

Import jiných formátů ASCII než PTS je nyní stejně rychlý jako byl import PTS v BricsCAD V22.
 • SR158313

Zdokonalení Shape

Uživatelské rozhraní Shape

Nástroje byly přeskupeny a další nástroje jsou nyní k dispozici z horního řádku.
Nástroje v panelu nabídek, které uváděly chybu, byly odstraněny.
Položky panelu nabídek související s tím, jaké prvky uživatelského rozhraní se zobrazují, byly přesunuty z karty Zobrazit na kartu Okno, což nyní odpovídá licencované verzi BricsCAD.

Zdokonalení Sheet Metal

SMEXPORTOSM

Výkon příkazu SMEXPORTOSM byl výrazně zlepšen použitím multi-threaded výpočtů a dalších optimalizací.
 • SR152852
BricsCAD byl upgradován na nejnovější verzi formátu OSM.

Zdokonalení Communicator

EXPORT

BricsCAD Communicator nyní podporuje formáty souborů ACIS 2023, CATIA V5-6 R2023 a Parasolid 35.

Opravy (ponecháno anglicky)

(BM)INSERT

Insertion of boolean features (for example, hole features) into a block is now forbidden if the block is not opened for editing.
 • SR144896

(DM)EXTRUDE

We fixed a bug where changing the taper angle of an extrusion via dynamic dimensions was impossible while the CREATESKETCHFEATURE setting was enabled.
 • SR136701

3D vazby

An issue has been fixed that caused some 3D constraints to be lost in nested parametric blocks.
 • SR151926

3DROTATE

The command 3DROTATE is no longer just an alias for the ROTATE3D command. It can be invoked as a standalone command using either its localized name or the global name.
 • SR159431

AI Asistent

Users will be able to add/remove the AI Assist tab through the AIAssistRibbonTab setting in the Settings dialog box.
 • SR149967
 • SR151357
 • SR155074
The AI Assist Ribbon tab is now correctly loaded on Mac and Linux machines.

Animation Editor

Only cached files created during a particular rendering session will be cleared at the end of the session.
 • SR159152

ANNOALLVISIBLE

Changing the setting in Paperspace no longer requires a manual REGEN.
 • SR159818

Annotation Scale

We improved platform compatible behavior when adding new annotation scales to a block reference containing multi-line attributes.

Annotative dimensions from Xrefs

Annotative dimensions from an externally referenced drawing now scale correctly in paper space viewports of the main drawing. This issue occurred when the Xref'ed drawing was DWG2007 format or earlier.
 • SR125212

ARRAYDETECT/DWGHEALTH

The possibility to de-select all found array patterns was added to the command context panel of ARRAYDETECT command (and that of the corresponding DWGHEALTH task).
 • SR152532

Assembly Inspection

Two new commands have been added, allowing the user to specify an assembly sequence for a mechanical assembly first, and inspect it for assemblability later. In the BMSEQUENCE command, the user is prompted to iteratively select groups of components to be combined into assembly steps, forming a dis-assembly sequence. When the entire assembly is processed, or the user enters FINISH, the sequence is reversed to form the final assembly sequence and is stored under a user-specified name in the drawing. These sequences can be seen under the "Representations" section in the Mechanical Browser. The BMASSEMBLYINSPECT command allows the user to evaluate an assembly design and a predefined assembly sequence (e.g., specified with the BMSEQUENCE tool) for assemblability. This command makes use of a command panel with multiple pages to guide the user through the necessary steps in a visually clear way. In the first page of the BMASSEMBLYINSPECT command panel, an assembly sequence can be selected and visually inspected with the eye icons. Here, the user can choose which assembly steps to inspect on the next page. On the second page, the assembly inspect configuration can be adjusted with the configuration editor dialog. Next, the user can choose the assembly rules to be evaluated on the selected assembly steps by selecting a profile. Profiles can be created and edited with the Profile Editor, allowing users to specify rules to be evaluated, to customize settings from the general configuration and to specify acceptance ranges for the evaluation results. After potentially editing the configuration and specifying a profile of rules, the rules-to-be-evaluated are shown in the command panel, and the inspection can be run. When the calculation is complete, the command panel automatically proceeds to the third page: the result overview. Here, for every selected step, all the evaluated assembly rules are shown with their evaluation result, and if configured, their colored acceptance. A more detailed inspection and visual feedback is available through a dedicated panel per these results.

Associative dimensions

Enabled the updating of radial and diametric dimensions after the shape of a measured ACIS entity was changed.

Attribute Editing

Changes to textbox width are now correctly applied after editing an annotative multiline attribute value.
 • SR162482

BIM Building Element Tools

During the connect to ceiling step in BIM Wall and BIM Column, solids touching the building element's bottom face will not be used to connect.
 • SR161669

BIMPROFILY

The sizes of AS CHS profiles in the BIM Profiles library were fixed.
 • SR118288

BIMŘEZOTEVŘÍT

Fixed an issue where the command would not work when multiple tiled viewports were involved.
 • SR155522

BIMŘEZOBNOVIT

Fixed crashes of BIMSECTIONUPDATE command when executed in multi-threaded mode.

BIMPROSTOROVÉUMÍSTĚNÍ

Translation support for the error messages has been added.
 • SR148383

BIMSTAIR, BIMQUICKDRAW, BIMINVERTSPACES, BIMQUICKBUILDING, BIMIFY

Fixed setting certain IFC properties related to stairs, and walls in the IFC unified namespace.

BIMSTAIRFixed setting "Number of Risers" and "Number of Treads" IFC properties in the IFC4 and IFC unified namespace.

BIMŠTÍTEK

Composition tags are now displayed in a vertical list.
 • SR152776
The BIM Tag block attributes in _SectionTag.dwg are updated to be compatible with the unified property namespace.
The cached values of the fields in BIM tags are shown when the DWG file is absent.

BIMSTĚNA

BIMWALL now supports feet and inch notation to enter wall dimensions.
 • SR152963

BLOCKCONVERT

Fixed an error that occured when converting a dynamic block (that contained a lookup table for a rotate action), to a parametric block (with a design table that drives it parametric rotate operations).
 • SR161457

NABLOKY (_BLOCKIFY)

We fixed a rare bug that caused block reference to be placed in the wrong location, when the geometry was located far from the coordinate system origin.
We fixed a regression issue in V23.2.04 where in specific cases, rotated matches would not be detected.
 • SR157562

Block Reference Count

Fixed: count block references of all nested levels.
 • SR150018

BLOCKS

Aplikace již neselže při otevření souboru DWG, který obsahuje blok, který obsahuje další vnořené bloky a křivky.
 • SR152055
Rotated blocks are now displayed correctly.
 • SR159265
 • SR160202

BMASSEMBLYINSPECT

Fixed the crash occurring on some localized versions when launching this command.
 • SR164216

BMBALLOON

Fixed an issue where changing an assembly's external component would cause the placed BOM balloons to lose their displayed values.
 • SR142268
 • SR155130

BMBOM

A rare bug that prevented similar rows to be merged was fixed.
 • SR149654
An issue was fixed that caused BricsCAD to crash when using the 'LAyout' command option.
 • SR164079
"Selection set" function of the BOM manager works properly again.
 • SR155746
 • SR156907
 • SR157462
Custom properties inherited from the original component (or mechanical block) are now shown correctly in BOM tables.
 • SR158696

BMINSERT

The editing of BIM components' W/H parameters via dynamic dimensions is fixed.
 • SR105092

Boolean Features

Fixed a number of bugs that caused Boolean features (or arrays of Boolean features) to incorrectly react to geometry changes.
 • SR104693
A bug was fixed that created an incorrect relationship between a Boolean feature and multiple copies of the same feature.
 • SR152975
 • SR153110
 • SR153124
 • SR153886
 • SR156592
 • SR158085
 • SR158549
 • SR160135

KVÁDR

Entering box sizes by typing a dynamic dimension value now honors the current drag direction, instead of always interpreting the distance as if it was in the positive axis direction.
 • SR155553
 • SR159440

Průzkumník Civil

Modifying the Datum text box for a Volume surface now works as expected.
 • SR159823
The 'Convert from Object Data' button in Civil Explorer was fixed.
 • SR161421
Fixed typo in tooltip for Convert from Object Data action button.
 • SR161418
 • SR161420
In some cases, the "Add GIS feature" in the Civil Explorer panel caused BricsCAD to crash. This is now fixed.
 • SR161840

Civil Point

User defined attributes (of string type), are editable through Properties panel, as expected.
 • SR162085
We improved the speed and memory consumption when importing civil points from files.
 • SR154448

Civil Styles

Annotative blocks are now visible and can be selected in the label and symbol style dialogs.
 • SR155442
Newly created objects (e.g., points or labels) that use styles are now react correctly to changes in the Label or Symbol style.
 • SR161423
Label and Symbol style dialogs now correctly show 'ByLayer' as default option for all linetypes.
 • SR162010

Color Dialog

Fixed an issue related to opening the Color dialog box from the Point Cloud Colormap command context panel.
 • SR163794

Color Palette

The foreground color now correctly updates according to background color intensity.
 • SR155674
 • SR156155
 • SR156822
 • SR158727
 • SR159792

COM

Using COM based dynamic properties with a custom entity could lead to a crash under certain conditions, because the entity COM wrapper was not properly cleaned up after its final release. The issue has been fixed.
 • SR157878

Command Line

When input focus is on the command line, pressing a keyboard shortcut now correctly uses the shortcut defined in the workspace instead of the factory default.
 • SR161842
 • SR161882

COPYCLIP/PASTECLIP

COPYCLIP/PASTECLIP performance is improved for drawings that contain huge numbers of blocks.
 • SR158363

Copyright Symbol

Fixed the display of the copyright symbol on some localized versions.
 • SR158480

SubDMesh Entities

BricsCAD no longer hangs when opening a file containing corrupted SubDMesh entities.
 • SR156821
 • SR156962
 • SR158426

DATAEXTRACTION

The command now correctly overwrites existing data in the generated .CSV file.
 • SR126085
 • SR129207

Datalinks

Datalink Edit dialog: some options were not correctly restored. Fixed several dialog behavior bugs (e.g., enabling/disabling controls). Opening the Datalink Manager dialog on item activation (e.g., double-click, Enter or Space) now works as expected. Rejecting invalid datalink names during in-place editing now works as expected; and the same with sheet-based named ranges.
 • SR141964
Implemented the import of MS Excel number/date-time formatting.

DGNIMPORT

DGNIMPORT has been improved so that it no longer creates drawing files of excessive (redundant) size. Also, a warning message is raised when referenced DGN files cannot be resolved.
 • SR126152

DGN Linetypes

The DGN linetypes are now correctly displayed.
 • SR143376

DIM

Fixed loss of snap points during the execution of the DIM command.
 • SR152511

Dimensions

The flags 'Backwards', 'UpsideDown' and 'Vertical' of a text style are now ignored for dimensions and tolerances.
 • SR145545
Associative dimensions created in AutoCAD are now correctly reflected in the Properties panel as Associative.

DMCHAMFER/DMFILLET

The performance of the drag stage of DMFILLET and DMCHAMFER commands was significantly improved.
 • SR139349

DMCOPYFACES

The second dynamic dimension of DMCOPYFACES is now properly honored, as one would expect.
 • SR117374
 • SR154274

DMFILLET

A specific scenario that caused BricsCAD to freeze during DMFILLET command execution was fixed.
 • SR134429

Drawing Compare Panel

The collapse/expand arrow buttons on the DWGCOMPARE command context panel now work properly.
 • SR154968

Drawing Tabs

The "Close all but this" menu item on the drawing tab context menu is now working more reliably to ensure that we close the correct tabs.

Drawing Views

We markedly improved drawing view generation performance. This is an area of continued work at Bricsys. #moretocome
 • SR141578
 • SR146500
 • SR160136

DWGHEALTH

Creating health check routines with a '.' in the name is now possible.

ERASE

An issue has been fixed where BricsCAD could crash while attempting to erase a polyline's segment.
 • SR151704

EXPORT

Colors assigned to solids are respected during export, including cases when colors are set 'by layer' or 'by block'.
 • SR150893

Export rozvržení

Fixed: export of clipped hatches.
 • SR90547

Express Tools

Opraveno připojení Online nápovědy pro příkazy LMAN -LMAN LMAMNODE -LMANMODE a LAYWALK.
 • SR164314

External References

BricsCAD now avoids creating Xref path dependencies for non-Xref'ed blocks.

VYSUNOUT

A bug was fixed that could cause a crash when extruding an edge of a solid.
 • SR158762

EXTRUDE/REVOLVE

The performance of the EXTRUDE/REVOLVE commands were significantly improved in cases when "Unite" and/or "Subtract" operations were used.
 • SR144956

Field Expressions / Sheetset

The path stored in the Field expression is now properly updated to the current sheet set file path.
 • SR156870

Fields

Document filename fields are now updated when saving the drawing file to DXF format.
 • SR153447

FINDOUTLIERS

Negative values are no longer accepted as input for valid area dimensions.

PLOŠSNÍMEK

We now correctly generate resultant circular arcs (and circles) when the "display hidden lines" option is set.
 • SR97987

FROM

The FROM command modifier now works as expected when Dynamic Input is on.
 • SR148725

GATTE

The command has been entirely rewritten to enable compatibility with attributed dynamic/parametric blocks, blocks with names containing spaces, and attributes with tags containing underscores.
 • SR164296

BIMGENERATE2DSTAIR

The 2D stair generation was improved. The step text is changed to a text object, which can then be edited. Text style and layer settings can be set in the _sectionSettings.dwg file.
 • SR153369

GISCONVERT

Mpolygons are now supported in the GISCONVERT command.
 • SR163517

GISIMPORT

When importing a GIS layer, the special characters in the GIS Attribute Table dialog are now displayed correctly.
 • SR162003

HATCH

Hatches in a Block are now displayed correctly and consistently at all zoom levels.
 • SR157986
A particular hatch with a corrupt soft-pointer to the ACDB_ANNOTATIONSCALES dictionary in the context data manager no longer crashes BricsCAD while opening or recovering the drawing.
 • SR160886
The Hatch command now respects the HPORIGIN variable when a non-World UCS is current.
 • SR121871
 • SR151792

Hatch Patterns Labels

Added support for localizing predefined hatch patterns.
 • SR151279

VLOŽIT

Fixed an issue where the command's dialog would not show the last selected block as the default.
 • SR149899
The "preview rotation" option was added back into to the command. #oops
 • SR149732
A bug was fixed that caused the value of the "Insert external reference" tick box to be ignored if the inserted block is a mechanical component.

Label Styles

Label Styles are transferred correctly to a new drawing.
 • SR155096

LandXML Import

Alignments made up of successive circular arcs of different radius lengths are now imported correctly via LandXML import.
 • SR162294
When importing Surfaces from LandXML, invisiblity flags for triangles are properly acknowledged.
 • SR159025
 • SR160185

Panel vrstev

Fixed an issue where the invert filter option in Drawing Explorer did not work if the Layers panel wes not open.
 • SR155053
 • SR155490
 • SR161553
The display of line types on Xref'ed layers has been fixed.
 • SR148219
 • SR151872
 • SR152107
 • SR152613
 • SR162350
Newly created layers can now be added to the current group filter in the Qt Layers Panel.
 • SR151286

LAYOUTMERGE

Fixed a problem in LAYOUTMERGE in V24 Beta, caused by improper help context string.
 • SR162978

LPŘIPOJIT

An issue has been fixed, where using the command in a specific scenario was leading to a wrong connection.
 • SR141615

Library Panel

A range of standard hex keys and one screwdriver component were added to BricsCAD. These components act as a starting point to try the Bmassemblyinspect feature. Those tools can be accessed from both the Bmassemblysequence settings dialog and the Library panel.

LOADMECHANICAL2D

Fixed 'Save As...' functionality when the LOADMECHANICAL2D system variable is set to 'On'.
 • SR146244

Localized Commands

Entering command names with an underscore prefix, like "_ABC", no longer executes a localized command that happens to match the name "ABC".

Log-in Remember Me

The "remember me" function of the login now works correctly, even for users not sharing data in scope of BricsCAD Analytics.

Manipulator

Fixed an issue where selecting the 'Repeat' option in the Manipulator twice in a row (when BIM entities were in the active selection set) would cause BricsCAD to crash.
 • SR145060

MAPUPŘIPOJIT

Layers and Styles with space characters are now handled correctly in http requests.
 • SR143832

MATCHPROP

Fixed a bug where using the MATCHPROP command on linear solids would cause the solids to lose their profiles.
 • SR130397

MENU

Svislá vzdálenost mezi položkami nabídky aplikace byla zmenšena.
 • SR163323

Menu Bar

At application startup the menu bar is now initialized from the current workspace instead of the user profile, except when the "/p" command line argument is used to specify a profile.
 • SR150155

MKLTYPE

We fixed an error for MKLTYPE when trying to create a linetype based on a shape.
 • SR157901

MLEADER

Mleader landings are now scaled correctly.
 • SR161762
Fixed: block-based MLeaders are now properly updated after their base Block has been changed.
 • SR143717

MLEADER grip editing

Improved the grip editing of Mleaders with Block content.
 • SR147426

MOVEBAK

Fixed an issue with MOVEBAK command, in an unsaved drawing, after changing the destination folder.
 • SR161705

MTEXT

MTEXT now keeps its position after changing the "Annotative" property.
 • SR143049
The AUDIT command can now repair a corrupt MTEXT entity that was in-consistently created on another CAD platform.
 • SR143643
We fixed an unusual case involving a non-annotative MTEXT entity with an internal annotation scale. Said MTEXT is now displayed at the correct size.
 • SR145011

MTFLAGS

Fixed issues around reading large ECW & SID files when running BricsCAD in multi-threaded mode.
 • SR133146

NCOPY

Fixed an issue with the NCOPY Express Tools command where xref-dependent properties were not copied to the host drawing.
 • SR158132

NEARESTDISTANCE

Problém, ke kterému docházelo při výpočtu nejbližší vzdálenosti, byl opraven.
 • SR137013
 • SR144660
 • SR155792

OLE

We fixed an instability that occurred after closing a document tab containing an embedded OLE object. This resulted from an unusual case where one drawing contained another nested drawing embedded as an OLE object.
 • SR160859
 • SR161944

OLEFRAME

Selection behavior of OLE frame entities has been improved, making it more natural to hover, click, and double-click such entities.
 • SR152448

OPEN

Fixed error in loading a particular drawing.
 • SR142648
 • SR157243

OPTIMALIZOVAT

The command now correctly handles an arc connected to the same line on both ends.
 • SR154380
An issue where a crash would occur when using the 'Round coordinates' setting on a specific drawing has been fixed.
 • SR154380

OSNAP

The localized snap keywords now work correctly when used in a macro.
 • SR140883
 • SR160550

Panely

Byl opraven problém, kdy některé panely byly po opětovném načtení uživatelského rozhraní prázdné.
 • SR161500

Parametry

Solved an issue where Imperial units were wrongly evaluated.
 • SR161756

KEDIT

Vrcholy jsou nyní správně aktualizovány při použití příkazu KEDIT se stylem zobrazení 2D drátového modelu.
 • SR125061
 • SR161150

PICKBOX

A new COLORPICKBOX system variable has been added through which the color of the pickbox can be configured.
 • SR130345

PLINE

Fixed an issue where the area of a particular polyline was not properly calculated.
 • SR129210

PLOT

Rendered plot styles such as 'hidden' now have the correct line thickness.
 • SR154243

Mračno bodů

The handling of errors is now more robust when processing corrupt RCS files.
 • SR151831
Fixed an issue where colours could be absent after the import of an e57 file with HSPC set to 1.
 • SR162448
Fixed an issue in the classification of Point Clouds containing room information.
 • SR162937
Increased range of column diameters that can be fitted to 150 cm.
 • SR162012
Fixed bug in reading images from e57 files.
 • SR163099
Processing all available points in RCS files is now possible.
 • SR151831
Point Cloud is no longer reported as "Not Found" in Drawing Explorer/Attachment panel when it can be found in the Point Cloud cache.
 • SR95410
 • SR154832
 • SR155119
An issue related to importing into HSPC format was fixed.
 • SR156783
 • SR157309
 • SR157768
 • SR158627
 • SR158630
Fixed a bug in drawing polygonal regions.
 • SR157168
Importing PTS files is (once again) as fast as it was in V22. #sameasiteverwas
 • SR158313
Cropsolids are now visible at the initial .DWG load.
 • SR156117
Issue with failing cache conversion to HSPC is resolved.
 • SR159909
 • SR160005
Point Cloud pre-processing for paths containing special characters was fixed for machines running UNIX OSes.
 • SR151949
 • SR152998
 • SR154637
Fixed over-subsampling when importing a Point Cloud.
 • SR159437
E57 format files containing non-ASCII characters (and images) are now imported correctly.
 • SR159554
BricsCAD can now import Point Clouds when both the RCP (and the referred RCS) file names contain special characters.
 • SR160005
The parsing of classifications in files based on the LAS data format is now correctly performed.
 • SR160710
The visual quality has been improved during pan and zoom.
 • SR123503
 • SR123829
 • SR161454
 • SR161741
The Point Cloud classifier is now included in BricsCAD V24.
 • SR161427
 • SR161768

POINTCLOUDCLASSIFY

Fixed the behavior of a ribbon button
 • SR164672

MRAČNOBODŮMAPABAREV

Fixed the options functionality for POINTCLOUDCOLORMAP command on localized versions.
 • SR161987

POLYTĚLESO

Fixed the command options functionality.
 • SR158787

Manažer projektu

The annotation scale now remains the same when copying or moving a viewport to a new sheet in the Project browser.
 • SR156077
The company logo and project logo now accept PNG files in all different languages.
 • SR153154
 • SR163840

PUBLISH

Fixed: entities on a frozen layer are no longer displayed in the PDF file after publishing in background. The 'IncludeOffLayers' option has been added to the .DSD file.
 • SR155460
 • SR157186
Ascending/descending table sorting by clicking on a table column header in the Publish dialog is now respected in the output. Sorting, using the table header, can now be combined with moving rows up/down.
 • SR151851
 • SR159182

PYRAMID

Fixed the behavior of "Circumscribed" and "Inscribed" options for the PYRAMID command, on localized versions.
 • SR132705

RKÓTY

QDIM now works for annotative dimension styles.
The temporary dimensions now disappear immediately, as expected, when QDIM is cancelled.
QDIM Baseline respects the value of DIMDLI and creates the dimensions in a single line.
 • SR161869

QUAD

Fixed lag on displaying the QUAD when hovering over a complex solid.
 • SR159951
The QUAD is now shown properly when hovering over an edge sub-entity of an extruded surface. This was a regression from V23.2.
 • SR160270
Rollover properties now display correctly for procedural surface entities.

QUICKCALC

Canceling point selection no longer crashes BricsCAD.

RASTERIMAGE

Kurzor myši již nemění barvu při přiblížení k nebo na připojený obrázek.
 • SR97551
 • SR100326
 • SR103369
 • SR128710
 • SR129504
 • SR130122
 • SR145927
 • SR152827
 • SR154893
 • SR155813
 • SR162283

RECOVER

Drawings with corrupted AecsDbMemberNodeShape objects can be fixed in BricsCAD by using RECOVER, and subsequently opened in AutoCAD without issues.
 • SR73337

REFEDIT

Now properly shows dynamic block record names for dynamic blocks based on anonymous block records.
 • SR150696
We now properly disable the ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS and HIDEOBJECTS commands inside a Refedit session
 • SR153554

RENDERCOMPOSITIONMATERIAL

Solids with empty compositions are now rendered correctly (and with a lovely red color). #dangerwillrobinson

Pás karet

Clipping for large, normal and split button labels was removed, the multi-line text in such button labels no longer truncated.
 • SR152714
Fixed an issue where the Ribbon's large split button text was sometimes shown on three lines instead of two.
 • SR153395
Opraven stav, když Qt pás karet byl viditelný, ale prázdný při spuštění BricsCADu v systému Linux s GNOME.
 • SR154245
If the legacy Ribbon is active and a new user profile is created, the new Ribbon can be set active without a restart.
 • SR162229

RTWALK

We removed an unwanted command line message during a RTWALK operation. Additionally, the operation no longer starts if the RTWALK command is undefined.
 • SR153210

Section Generation

The initial scale settings for the section object are set in accordance with _SectionSettings.dwg file.
Background image and line drawing are now properly aligned, when a plan section is not aligned with the X-axis.

Settings

The help text for the Sheetset Manager's settings has been updated in the Settings dialog.
 • SR162553

SHP2BLK

Fixed the Express Tools SHP2BLK command to accurately honor the scale and position of the original shape.
 • SR163350

Správce sady listů

A crash that occurred while opening a particular DWG file was fixed.
 • SR157390
It is again possible to associate a sheet with a layout when the path from the sheet set to the drawing cannot be found.
Fixed a crash that occurred while generating the sheet preview.
 • SR157390

Sheet Set manager

Copies of the same .DST file are treated as separate .DST files, and only the required .DST opens on a double-click.
 • SR156868
 • SR156871

Sheet Set Manager (Qt)

Now it possible to import a .DWG file created with another sheet set. In case the sheet is removed, and no other sheets related to this sheet set remain, it is possible to import said .DWG file to another sheet set.
 • SR156586

Sheet Set Panel

The Open, Publish and Selections drop-down button context menus now have individual widths instead of one shared max width.

Sady listů

Lock/unlock has been implemented for sheetset DST files. The SSAUTOSAVE variable is removed, as the sheetset's DST file is saved immediately after every modification. Read-only access to a sheetset's .DST file is provided if the .DST file has been locked by another user.
 • SR125605
 • SR131575
 • SR143101
 • SR157107
 • SR158404
 • SR160058
Asynchronous sheet preview generation no longer blocks double-click opening of a sheet from the Sheet Set Manager panel.
 • SR157390
Views associated to a viewport are now deleted with the viewport (when said viewport is deleted). #whew
 • SR150214

SHX fonts

The processing of shape fonts has been improved.
New-line processing in a specific custom romans.shx font has been fixed.
 • SR95320

SIMPLIFY

Polylines are now only listed in the results if they have been simplified.
The SIMPLIFY command context panel now writes a "." (dot) and interprets it as a decimal separator when the "." (dot) character of the numeric pad is used.
 • SR152012

Sketch Based Features

Fixed a bug that caused the incorrect removal of sketch features that were united with another sketch feature, when the parameters of the latter were changed.
Fixed a bug that caused some sketch based features to not update correctly after edits to the sketch geometry.
 • SR153015
The angle parameter of a revolved sketch based feature can now be properly changed, after its value was once set equal to 360 degrees.
 • SR133919
Some redundant edges created when changing the revolution angle of a complex revolved sketch feature to 360 degrees are now removed.
A bug was fixed that caused some sketch features to become un-responsive to parameter changes.
 • SR133919
A bug was fixed that incorrectly registered additions or subtractions during the creation of sketch based features in "Auto" mode.
Setting the extrusion height or revolution angle of a sketch based feature to 0 (zero) is no longer allowed.

SMOOTHMESHCONVERT

Now the commands CONVTOSOLID and CONVTOSURFACE support conversion to smooth 3d solids and surfaces.

Snap keywords

Fixed the Snap keyword functionality on localized versions.
 • SR161650

Standard Parts Symbols

Standard parts symbols are now read properly in BricsCAD.
 • SR134133

Úvodní stránka

Switching workspaces from the Start Page no longer leads to un-stable behavior.

SUPPRESS

When creating a suppressed group of entities, digits are no longer accepted at the beginning of the group's name.
 • SR146352

TABLEMOD

The insert column left/right icons have been corrected.
 • SR149658
 • SR152489

Tabulky

When selecting the grips of a Table, the cell borders are now displayed correctly.
 • SR161520
 • SR161885
Improved the "Update DataLink" context menu.
Invoking OdDbTable::subHighlight no longer forces a re-compute.
Insertion or deletion of rows (or columns) in a table with datalinks now works as expected.
 • SR141293

TEXT

Kliknutím pravým tlačítkem myši na objekt TEXT se již nespustí dialog MTEXT.
 • SR154341

Miniatura

Náhled miniatur domovské stránky již nezobrazuje černý obdélník.
 • SR103169
 • SR117127
 • SR123911
 • SR124256
 • SR126887
 • SR128418
 • SR136393
 • SR151182
 • SR157839
 • SR158637

TIN

Fixed an issue where editing a TIN definition while the TIN command was still active would crash BricsCAD.
 • SR155270

TIN Analysis

2D Contours in surface analysis are now correctly displayed at elevation 0 (zero).
Slope analysis now calculates the minimal and maximal slope for a given TIN and creates specified number of ranges based on those two values.
 • SR162979

TINEXTRAHOVAT

Extraction of solids from the space between two TIN Surfaces now creates a proper solid that represents the volume between those two surfaces.
 • SR122425
Extraction of solids from a specific TIN Surface now produces a correct solid, as expected.
 • SR122770

TIN from Point Cloud

A TIN created from cropped Point Cloud is now created only for the cropped section of the Point Cloud.
 • SR161086

TINSERT

Fixed a possible crash in the "Insert Block in Cell" dialog.
 • SR164220

Povrch TIN

When selecting or highlighting a TIN Surface, triangle edges are now hidden in the Realistic visual style.
 • SR148613
 • SR155118
Fixed an issue where BricsCAD was crashing when adding Hide Boundary to a TIN Surface in a particular drawing.
 • SR154225

TIN Objemový povrch

In some cases, TIN Volume Surfaces have not been calculating correctly. It is now fixed.
 • SR151942

Palety nástrojů

Palettes with many block icons are no longer regenerating icons every time the tab is first activated. If blocks change such that thumbnail icons become invalid, the tab's thumbnails can be manually regenerated by using the tool palette context menu.
 • SR154160
 • SR156462
Nástroje šrafování gradientem jsou nyní nakresleny správně. Nástroje šrafování nyní již nemají v rozích 3 "bílé tečky".

Twinmotion

We fixed a crash when trying to export to Twinmotion/Datasmith when the visual style is 2dWireframe. However, a 3D visual style should be used instead.
 • SR160822

VIEWDETAIL

Dimensions no longer lose associativity after a Detail View update.
 • SR152793

Viewport

The custom scale settings of viewports are now considered to be a standard scale, as long as they match the standard scale value to 5 decimal places. This is consistent with behavior on other CAD platforms.
 • SR117112
 • SR117150

Visibility States

The panel now loads and updates much faster when working with large drawings, containing many visibility states.
 • SR151825
 • SR153475

Visibility States Panel

Fixed the context menu options behavior on localized versions.
 • SR139726
 • SR163220

WCLOSEALL

The diesel macro for the WCLOSEALL command was updated for the ribbon, Quad and tool bars from CLOSEALL to WCLOSEALL. The command still functions in the same way.
 • SR162877

WORKSPACE

The 'Save As' sub-command now saves a new workspace with the current workspaces' properties, instead of resetting to defaults.
 • SR156168

Pluginy (ponecháno anglicky)

BRX

acedSSGet() keywords are now highlighted and selectable.
 • SR145090
We implemented additional modern signatures of AcGiTextStyle::setFont() and AcGiTextStyle::font().
 • SR149267
AcDbPointCloudEx::traverseAllPointData() has been implemented.
 • SR148975
The AcLocale getProductLocale() function has been implemented.
 • SR149990
Custom commands with the command flag ACRX_CMD_NOHISTORY are no longer listed in the autocomplete command popup.
 • SR152868
An AModeler::Body instance now survives a round trip save() and restore() without changing the order of its faces.
 • SR153252
We fixed a transaction bug that caused unexpected behavior in certain cases when the same object was opened multiple times in a nested transaction, then accessed again in a subsequent nested transaction.
 • SR152684
The layout tabs are now updated correctly after a call to AcDbLayoutManager::copyLayout().
 • SR155196
A new AcString signature of acedGetCommandForDocument() has been implemented.
The contextual menu now displays the complete keyword string.
 • SR145090
We implemented the AcDbBreakData and AcDbBreakPointRef classes.
 • SR148592
We implemented AcGeNurbCurve3d::makeNonPeriodic().
 • SR149886
We implemented AcDbText::getBoundingPoints().
 • SR151922
AcDbTable::fieldId() has been implemented.
 • SR152593
We implemented the following AcDbTable member functions: breakOffset(), setBreakOffset(), breakFlowDirection(), setBreakFlowDirection(), breakOption(), and setBreakOption().
 • SR160257
We implemented AcDbObjectId::isWellBehaved() and modified AcDbObjectId::convertToRedirectedId() to return bool instead of void.
 • SR155747
AcDBlockTableRecord::appendAcDbEntity() no longer resets the entity's linetype scale if it had been previously set.
 • SR157246
The key entities sent to an input point monitor are now the most deeply nested, instead of appearing at the top level.
 • SR158450
AcDbPolygonMesh constructor now generates an entity based on the PolyMeshType.
 • SR150468
AModeler::Body::interfere() has been corrected for the case when two separate bodies have intersecting extents but do not interfere.
 • SR158812
AcDbTransactionManager::getAllObjects() has been implemented.
 • SR159573
We added enum value AcDbViewport::StandardScaleType::k1_5.
 • SR160159
The contextual and prompt menus no longer display hidden keywords.
 • SR145090
Member functions of custom classes derived from AcDbRasterImage are now working properly.
 • SR164482
Member functions of custom classes derived from AcDbRasterImage are now working properly.
 • SR164482
The C++ Civil API has been given a minor makeover in V24. Class and enum names have been changed to improve naming consistency, and now use the BrxCv prefix for all global names. In addition, a few global enums were moved inside their respective classes in order to limit pollution of the global namespace. Aliases are provided for legacy code that still includes the old headers.
AcGsKernelDescriptor::hasRequirement() replaces the deprecated AcGsKernelDescriptor::requires().
 • SR161441
The AcPlPlotConfigInfo class has been implemented.
 • SR101286
 • SR163265
AcPlPlotConfig::fullPath() has been implemented.
 • SR120244
We fixed field formatting being ignored due to ill-formed format code.
 • SR145230
We implemented a missing signature of AcDbDatabase::wblock().
 • SR147213
Various missing AcDbTable member functions have been implemented.
AcDbLayerTableIterator now honors the setting to skip hidden layers.
 • SR162237
We removed the incorrect default value from AcDbObject::erased() callback declarations.
 • SR162173
We modified the return type for AcDbObject::addReactor(), AcDbObject::removeReactor() and AcDbObject::addPersistentReactor() from void to Acad::ErrorStatus.
 • SR162183
Several AcPlPlotConfig members including getDefaultFileExtension(), isPlotToFile() and fullPath() now return expected values for built-in PC3 configurations.
 • SR163265
We implemented another signature of the AcDbRasterImageDef::suggestName() method which accepts a 4th parameter, corresponding to the size of the output buffer.
 • SR159337
We fixed an incorrect attempt during AcDbText::subClose() to call adjustAlignment() while the text entity was not write enabled.
 • SR161532
The SAVEALL command now activates each document before saving. This improves the compatibility with other platforms.
 • SR161695
Newly created attributes and attribute definitions no longer trigger an AUDIT complaint.
 • SR161774
We implemented the AcEdSolidSubentitySelector class.
 • SR100604
 • SR130732
 • SR145768
Implemented AcUnderlayLayer class and associated member functions from AcUnderlayReference class.
 • SR120303
Fixed an issue with the AcDbDatabase::save() method whereby the autosave filename would be used in place of the drawing filename.
 • SR160865
Implemented the AcDbBlockTableRecordIterator::seek() method for an AcDbEntity* argument.
 • SR163195
The AcGiPolyline class has been changed to allow safe handling when passing a client instance to internal operations.
 • SR164139
Fixed a problem with BimPropertySets::setPSetProperty() function, assigning values to entity when the PropertySet already exists.
 • SR152683

BRX/.NET

The Civil API now provides access to civil style IDs and names.
 • SR145914
 • SR162835
 • SR164188
The API samples now include sample code based on the GIS API.
 • SR163031
The Civil TinSurface API has been extended with new interfaces for TinSurface Definitions that define and expose the Surface history.
We introduced a new BRX (C++) and .NET API for Civil GIS functionality. The BRX API is in the header BrxSpecific/civil/BrxCvGis.h, and the .NET API consists of several new Gis prefixed classes in the Bricscad.Civil namespace.
 • SR148045
 • SR158100
The LayoutManager.LayoutsReordered (.NET) and AcDbLayoutManagerReactor::layoutsReordered() (C++) events are now firing when layout tabs are repositioned interactively.
 • SR157182
The BIM API now correctly reports the shape and size properties of a BIM profile.
 • SR162254
Functionality for anchoring block-references to 3D solid faces has been exposed for use from plug-in code.
We implemented an API for Civil points and point groups, including classes Point and PointGroup in the BricsCAD Civil namespace for .NET.
 • SR125560
 • SR130893
 • SR134422
 • SR143605
 • SR143759
 • SR161783

LISP

We substantially improved performance of (start_image)/(vector_image)/(end_image) in certain cases.
 • SR161880
Fixed an issue whereby the BCOUNT command would permit the selection of non-block objects if executed from a LISP expression.
 • SR162691