Poznámky

BricsCAD® (Windows) V24 se instaluje a spouští nezávisle na předchozích verzích BricsCADu.

Instalační balíček BricsCAD® , který jste si stáhli, obsahuje všechny edice BricsCAD: Shape, Lite, Pro, Mechanical, BIM a Ultimate.

Pro spouštění aplikací zkompilovaných v (BRX) je vyžadována licence BricsCAD Pro nebo vyšší.

Pro rendering, 3D modelování a generativní kreslení je nutná min. verze Pro.

Pro vytváření 3D vazeb a modelování strojírenských sestav a je nutná min. verze BricsCAD Pro. Propro deformační modelování těles je nutná min. verze BricsCAD Pro.

Licence BricsCAD Pro je vyžadována pro vytváření a editaci povrchu TIN, tvorbu zemních těles a tras.

Produkty BIM a Mechanical jsou postaveny na jádru BricsCAD Pro.

BricsCAD Ultimate v jediné licenci zahrnuje BricsCAD Shape, Lite, Pro, BIM a Mechanical.

Aplikace: BricsCAD V24 je kompilován pod Visual Studio 2019. Z důvodů kompatibility s BricsCAD V24 je nutné DLL rozšíření jazyka C++ (Dynamic Link Libraries) zkompilovat se stejnou sadou nástrojů platformy.

Tyto poznámky k verzi odrážejí to, co bylo obsaženo v každé hlavní, menší nebo servisní verzi podle anglické verze. Příležitostné vydání aktualizace může být přeskočeno pro konkrétní jazyk. Pokud k tomu dojde, změny uvedené pro konkrétní verzi budou k dispozici v další verzi BricsCADu v daném jazyce.

Pomozte nám vylepšit BricsCAD - odešlete Žádost o podporu , pokud zjistíte něco, co nefunguje tak, jak si myslíte, že by mělo. My v Bricsys vám děkujeme, že jste nám pomohli vybudovat ten nejlepší možný produkt. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli.

Vítejte v aplikaci BricsCAD, kde neustálé zlepšování produktů je naší prioritou. Každodenně pracujeme na zdokonalování funkcí, díky kterým je BricsCAD pro vás nejlepší CAD řešení. #welisten

5.4.2024

Verze 24.2.03

Zdokonalení BricsCAD

API

Rozhraní C++ BricsCAD API publikované v podsložce API bylo rozděleno do dvou samostatných souborů knihovny C++. Jedná se o binární změnu, takže starší zásuvné moduly používající toto rozhraní API bude nutné přepracovat pro verzi V24.2 a novější.

PLOCHA

Oblasti zadané uživatelem, ať už na základě vybraných entit, nebo přímo zadané jako polygony, jsou na obrazovce vizuálně zobrazeny jako vyplněné oblasti.
 • SR142395
 • SR144064
 • SR152916
 • SR152924
 • SR152928
 • SR152932
 • SR152937
 • SR152942
 • SR152948
 • SR152949
 • SR152952
 • SR156542
 • SR157076
 • SR160496

POLE

Opravena chyba, která způsobovala odstranění vazby při vytvoření obdélníkového pole.

BLOCKCONVERT

Při použití možnosti exportu a zadání složky, která se nachází v knihovně komponent, se nyní panel knihovny okamžitě aktualizuje.
 • SR153097
Funkce BLOCKCONVERT nyní podporuje převod akcí protažení a přesunu, které jsou připojeny k lineárnímu parametru se dvěma uzly.
 • SR169628
BLOCKCONVERT nyní podporuje převod dynamických bloků s rozměrovými vazbami přírůstkových typů.
 • SR159179
 • SR160134

NABLOKY (_BLOCKIFY)

V režimu příkazu "Shodná tělesa" je provedena chytřejší volba orientace tělesa v nově vytvořené definici bloku; nyní je těleso otočeno tak, aby mělo "nejplošší" orientaci v rovině XY bloku.
 • SR136012
Panel příkazů, který se zobrazí při spuštění příkazu BLOCKIFY bez výběru, má nyní modrá akční tlačítka pro přístup k různým pracovním postupům příkazu: "Shodná tělesa", "Porovnat existující bloky", "Najděte kolekce". Při příštím spuštění příkazu bude jako výchozí navržen naposledy použitý pracovní postup.
Číslo v názvech vytvořených definic bloků v režimu "Shodná tělesa" programu NABLOKY se mírně změnilo: pokud je nalezeno více bloků, první z nich nyní obdrží příponu " 1".

BMINSERT

Potlačené pole uvnitř parametrického bloku se aktualizuje při změně parametru.
 • SR156250

Kontextová nabídka

Příkaz Kopírovat klip je nyní v kontextové nabídce pravého tlačítka myši označen jako "Kopírovat klip". Příkazy skrýt, zobrazit a izolovat se nyní zobrazují v kontextové nabídce pravého tlačítka myši, pokud to odpovídá počtu vybraných entit.
 • SR167118

Tabulka návrhu

Vložení součásti, která má definovanou návrhovou tabulku, nepřinese návrhovou tabulku jako parametr do výkresu, do kterého byla vložena.
 • SR155746

DMOHYB

DMOHYB automaticky identifikuje plochu pod vybranou čarou, která se použije jako osa ohybu.
Nyní je možné nakreslit úsečku, která se použije jako osa ohybu, aniž by bylo nutné vybrat plochu.

DMBEND / DMSTRETCH

Příkazy jsou nyní uživateli k dispozici.
 • SR171335

DMDISTANCE3D

Nyní je možné přidat do strojírenské sestavy mezi dvě externí součásti vazbu 3D vzdálenost, aniž by došlo ke ztrátě souboru DWG.
 • SR171057
 • SR171431

DMSTRETCH

Při příkazu DMSTRETCH je nyní možné vyměnit pevnou stranu.
Zavedení dočasných rovin protažení v modelovém prostoru.
Nyní je možné dynamicky zadat rozměr protažení při výběru prvního bodu protažení.
Příkazy DMBEND a DMSTRETCH na tělesech SketchBasedFeature zobrazí upozornění, zda chce uživatel odstranit funkci.

DRAWINGHEALTH

Přepínač režimu 2D/3D, který již byl přítomen v samotném příkazu NAJÍTODLEHLÉ, je nyní přítomen také jako nastavení úlohy NAJÍTODLEHLÉv nástroji DRAWINGHEALTH. DWGOPRAVIT tak poskytuje stejné funkce jako samotný NAJÍTODLEHLÉ.

Nabídka souborů

Příkazy DWGOPRAVIT, NAJÍTODLEHLÉ, ZJEDNODUŠIT, OPTIMALIZOVAT a SMAZNEPOUZPROM jsou nyní k dispozici v nabídce Soubor na kartě Nástroje.

FINDOUTLIERS

Funkčnost a použitelnost příkazu byla v mnoha ohledech výrazně vylepšena.
 • Nyní je možné "nakreslit" platnou oblast v modelovém prostoru, což se chová podobně jako příkaz BOX.
 • Je přidán explicitní 2D režim. Je-li tento příkazový režim aktivní, je platná oblast zjednodušena na 2D obdélník namísto 3D rámečku. To znamená, že jej lze nakreslit pouhými dvěma kliknutími. Logika detekce odlehlých hodnot je v tomto režimu také odlišná, tj. nezohledňuje se rozměr Z všech entit. Tento 2D režim je k dispozici také v úloze NAJÍTODLEHLÉ v příkazu DRAWINGHEALTH.
 • Byla přidána možnost obnovit zobrazení (tj. úroveň přiblížení, pozici kamery) po dokončení příkazu.
 • Výkonnost widgetů, které označují odlehlé hodnoty v aktivním prostoru, byla zlepšena vizualizací shluků widgetů namísto hromady widgetů pro každou jednotlivou odlehlou hodnotu. Shluky jsou dynamické a mění se při přiblížení nebo oddálení.
 • Byla dokončena podpora uživatelských souřadnicových systémů, které se liší od světového souřadnicového systému, a také funguje podle očekávání při kreslení platné oblasti.
 • Pokud při aktuálním nastavení příkazu nejsou nalezeny žádné odlehlé hodnoty (s.a. platná oblast), zobrazí se na příkazovém panelu prázdná grafika stavu.
 • SR158767

FROM

Do kontextové nabídky Entity Snap byl přidán příkaz FROM.
 • SR161583
 • SR161691
 • SR164092
 • SR166298

Výukové programy

Výukové programy v produktu byly zdokonaleny na více frontách.
 • Na úvodní stránce aplikace BricsCAD byl na kartu "Learn" přidán modrý banner pro přístup k výukovým programům.
 • U lekcí, které nejsou přístupné kvůli vyšší požadované úrovni licence, je přidáno tlačítko "Koupit licenci", které vede na webovou stránku s cenami Bricsys.
 • Položky lekce v dialogovém okně Přehled výukových lekcí jsou nyní postradatelné a poskytují další podrobnosti o obsahu lekce.
 • Při opětovném spuštění lekce je označena jako probíhající, což znamená, že uživatel sledoval alespoň její část.
 • Systémová proměnná TUTORIALSONSTARTPAGE je nyní také upravitelná v dialogovém okně nastavení a ovlivňuje, zda je modrý banner na úvodní stránce viditelný, nebo ne.
 • Přehled výukových programů a lekcí se nyní správně stahuje v systémech Mac a Linux.
 • Problém v ukázkovém výkresu lekce COPYGUIDED je vyřešen.
 • SR16619
 • SR166191
 • SR168483

VLOŽIT

Do kontextové nabídky pole mechanických bloků byla zavedena možnost umožňující úpravu zdrojového prvku.
Zavedení přepínače CTRL podobného BMINSERT pro mechanické bloky během operace INSERT.

Nastavení rozhraní

Panel nástrojů nastavení rozhraní je nyní umístěn napravo od ostatních panelů nástrojů. To má pomoci každému, kdo přechází z pracovní oblasti pásu karet na pracovní oblast panelů nástrojů, najít možnosti nastavení rozhraní.
Nová proměnná RIBBONSETTINGSENABLED. Přepne zobrazení ovládacího prvku Nastavení rozhraní na pásu karet.
 • SR160004
 • SR170494

Správa licencí

Po deaktivaci licence bude BricsCAD informovat uživatele, aby uložil rozpracovanou práci, a aplikace se zavře.

ŠABLONOVAT

Nyní je možné vytvářet logické funkce ŠABLONOVAT.

Manuální odesílání hlášení o selhání

Vedle automatického sdílení dat hlášení o havárii pro uživatele, kteří jsou součástí služby BricsCAD Analytics, je zavedena možnost ručního zasílání informací o havárii "" . Při prvním spuštění aplikace po havárii se automaticky zobrazí dialogové okno pro odeslání hlášení o havárii. V tomto dialogovém okně je možné zkontrolovat podrobnosti zprávy o havárii. Nabízí se tlačítka pro odeslání nebo neodeslání zprávy o poslední havárii. Pokud je zaškrtávací políčko "zapamatovat" zapnuto, tento dialog se již nikdy nezobrazí; tj. buď se hlášení o havárii odešlou vždy, nebo se neodešlou nikdy. Dialogové okno pro odeslání hlášení o havárii se nikdy nezobrazuje uživatelům, kteří se připojili k aplikaci BricsCAD Analytics; tam se hlášení o havárii odesílají automaticky (pokud je zapnuto nastavení "data aplikace" ). Volby uživatele jsou uloženy pomocí systémové proměnné; CRASHREPORTSENDING. Jeho hodnotu lze kdykoli změnit, např. v dialogu Nastavení aplikace. Odesílány jsou následující informace: soubor hlášení o pádu, operační systém, využití paměti RAM během pádu, jedinečný identifikátor pádu, doba provozu aplikace v době pádu, zda se uživatel podíval na podrobnosti hlášení, zda uživatel zvolil automatické odesílání. Volitelně lze uvést další vysvětlení kontextu havárie. Samotné hlášení o havárii aplikace je rozšířeno o proměnnou stavu odeslání. (Ruční) odesílání hlášení o havárii lze potlačit pomocí přepisu správce sběru dat.

Oznámení o chybějících písmech

Nyní pouze chybějící bigfonty spustí varování o balónku při otevření kresby.
 • SR166152

Parametric Operations

Byla opravena chyba, kdy operace parametrického roztažení nezahrnovala všechny entity, pokud měla entita Šrafování body roztažení mimo rámec výběru.
 • SR170792

Parametrické operace a BLOKPŘEVÉST

Parametrické operace, alternativa dynamických blokových akcí v BricsCADu, byly výrazně vylepšeny a rozšířeny, a to mnoha způsoby.
 • Vedle parametrických operací převrácení, roztažení, přesunutí a otočení je přidána podpora parametrické operace měřítka jako ekvivalentu akcí měřítka v dynamických blocích. Tyto operace lze vytvořit pomocí příkazu PARAMETRICSCALE (nebo jeho aliasu PSCALE) a mají vyhrazenou vizualizaci v aktivním prostoru. Operace s měřítkem mohou ovlivnit a mohou být ovlivněny jakýmikoli jinými operacemi. Stávající operace parametrického měřítka lze upravit pomocí příkazu PARAMETRICSCALEEDIT (nebo jeho aliasu PSCALEEDIT), který umožňuje změnit vektor měřítka nebo výběrovou sadu. Tyto možnosti úprav jsou k dispozici také v nabídce pravého tlačítka myši ve Správci parametrů a v Mechanickém prohlížeči.
 • Bylo dokončeno uživatelské rozhraní a zkušenosti s propojenou vlastností parametrických operací. Ve Správci parametrů a v Mechanickém prohlížeči se vedle názvu parametru zobrazí symbol propojení. Příkazy parametrických operací *EDIT jsou také rozšířeny o možnost změny propojené vlastnosti. Tato možnost "Upravit propojené chování" je přidána do nabídky pravého tlačítka myši ve Správci parametrů a v prohlížeči Mechanical. Ve spodní části mechanického prohlížeče je přidána vlastnost "Linked", kterou lze zapnout nebo vypnout. Funkčně se nyní "propojené" operace parametrického přesunu chovají jinak než jejich "nepropojená" varianta, pokud jsou ovlivněny operací parametrického roztažení.
 • Vizualizace parametrických operací je citlivější na přiblížení. V systémech Mac a Linux se nyní u geometrie parametrické operace nezobrazuje pouze první znak, ale celý název parametru.
 • Pohyb v modelovém prostoru nad odkazy na bloky s rozsáhlými definicemi bloků s mnoha parametrickými operacemi je mnohem výkonnější.
 • Body parametrických operací jsou nyní také vizuálně označeny symbolem "X", pokud jsou ovlivněny operací parametrického roztažení.
 • Nová systémová proměnná PBLOCKREFERENCEVISUALIZATION (přístupná také v dialogu Nastavení) nyní určuje, zda se geometrie parametrických operací vizualizují při najetí na odkazy parametrických bloků v prostoru modelu.
 • Nová systémová proměnná POPERATIONCOLOR (přístupná také v dialogu Nastavení) nyní řídí barvu geometrií parametrických operací, a to jak v aktivním prostoru, ve kterém se nacházejí, tak v prostoru modelu na vizualizaci referenčního bloku.
 • Spolu s vylepšením samotných parametrických operací byla odpovídajícím způsobem vylepšena i funkce BLOCKCONVERT, čímž se výrazně rozšířil počet typů dynamických bloků, které lze převést na jejich parametrické protějšky.
 • Akce měřítka spojené s lineárním parametrem jsou nyní podporovány pro převod a vedou k (nové) parametrické operaci měřítka. Převod polárních akcí stupnice nebo akcí stupnice spojených s lineárními parametry se 2 funkčními body uchopení není podporován a je vymazán.
 • Akce měřítka spojené s parametrem XY jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je propojená, neexponovaná parametrická operace měřítka a dvě parametrické operace roztažení (resp. podél směrů X a Y), které ovlivňují operaci měřítka. Převod akce polárního měřítka nebo akce měřítka spojeného s parametrem XY, který je ovlivněn jinou akcí, není podporován a je vymazán.
 • Parametr základního bodu je nyní podporován pro převod a vede k tomu, že všechny entity uvnitř definic bloku jsou transformovány tak, aby počátek parametrického bloku odpovídal parametru základního bodu dynamického bloku. V těchto případech se však v dialogovém okně příkazu BLOCKCONVERT zobrazí varování, protože na rozdíl od původního dynamického bloku nebude výsledný parametrický blok obsahovat skutečný "parametr" pro základní bod. Převod základního bodu ovlivněného akcí není podporován a je vymazán.
 • Akce přesunu a roztažení spojené s polárním parametrem jsou nyní podporovány pro převod a vedou ke kombinaci dvou kolmých (resp.) operace přesunu nebo roztažení, zarovnané se směrem bloku X a Y, a dva další exponované parametry pro vzdálenost a úhel. Převod polárního parametru se dvěma aktivními body uchopení není podporován. Převod akce stupnice spojené s polárním parametrem není podporován. Tyto případy jsou vymazány.
 • Akce polárního roztažení spojené s polárním parametrem jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je kombinace 2 operací: parametrické roztažení, které představuje parametr vzdálenosti, a parametrické otočení, které představuje parametr úhlu. Převody některých specifických případů použití (např. interakce s jinými akcemi (polární roztažení ovlivňující roztažení, měřítko nebo otočení) nejsou v současné době podporovány a jsou chybovány. Podporován je převod interakcí mezi akcí polárního protažení a akcí pohybu nebo převrácení.
 • Akce spojené s polárními parametry se 2 úchopovými body jsou podporovány pro převod a vedou ke 2 parametrickým operacím, jako by polární parametr měl pouze 1 úchopový bod. Zobrazí se však varovné hlášení, protože kontrola počátečního bodu polárního parametru bude zablokována. Převod odkazů na blok s polárním parametrem se 2 body uchopení, které mají jiné než výchozí umístění počátku, není podporován, ani když je zapnuta možnost "převést odkazy na blok". V takovém případě se na příkazový řádek vypíše varovná zpráva.
 • Parametry akcí a parametry omezení rozměrů typu seznam jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je návrhová tabulka s jediným sloupcem; její hodnoty odpovídají hodnotám seznamu dynamických bloků. Konverze parametrů seznamu použitých v blokové/vyhledávací tabulce není podporována a je vymazána.
 • Parametry omezení rozměrů typu přírůstek jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je uživatelský parametr jako součást definice bloku, který obsahuje vzorec pro simulaci přírůstků.
 • Při převodu parametru zarovnání na referenční čáru v parametrickém bloku je zajištěno, že referenční čára je dostatečně dlouhá, aby bylo zaručeno požadované chování při přichycení po vložení tohoto parametrického bloku. Převod více než jednoho parametru zarovnání není podporován a je nyní chybován.
 • Dynamické bloky s více akcemi spojenými s jedním parametrem jsou nyní převedeny inteligentnějším způsobem a výsledkem je více parametrických operací uvnitř definice parametrického bloku a vystavený uživatelský parametr, který odpovídá jedinému parametru dynamického bloku. Tento název parametru se používá ve vyjádření parametrů operace uvnitř bock. Převod více akcí spojených s jedním parametrem není podporován, pokud je alespoň jedna z nich ovlivněna operací roztažení nebo měřítka.
 • Dynamický blok s akcemi, které neovlivňují žádné entity, je nyní podporován pro převod, pokud jsou všechny ostatní vlastnosti bloku podporovány pro převod a výsledkem je parametrický blok bez operací, které odpovídají prázdným akcím.
 • Jiné než české znaky (např. cyrilice) v názvech parametrů jsou nyní správně podporovány a jsou přenášeny do uživatelských parametrů v parametrickém bloku.
 • Je vyřešen pád, když se BLOKPŘEVÉST pokusí převést blok, který obsahuje odkaz na sebe sama (což v BricsCADu není možné). Převod těchto bloků není podporován a je správně vymazán.
 • Je vyřešen problém s převodem úhlových jednotek při převodu tabulky bloku s akcí otáčení. Je vyřešen problém s převodem jednotek při převodu bloku s polárním úsekem, kdy se jednotky bloku liší od jednotek aktivního prostoru.
 • Převod odkazů na blok na blok s bodem nebo XY-parametrem není podporován, i když je zapnuta volba "převést odkazy na blok". Nyní se v takovém případě vypíše na příkazový řádek varovná zpráva.
 • Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní dialogového okna příkazu BLOKPŘEVÉST. Varovné/chybové zprávy v seznamu bloků jsou nahrazeny jednoduchými žlutými/červenými varovnými ikonami (včetně nápovědy k vysvětlení ikony). Samotná varovná/chybová hlášení se nyní zobrazují pouze na pravé straně, ve žlutě/červeně stínované oblasti. K položkám v seznamu se přidají ikony bloků. (i) jsou přidána tlačítka s hoverem, která indikují přítomnost vysvětlujícího tooltipu. V seznamu definic bloků se nápověda s názvem bloku zobrazuje pouze tehdy, když je název bloku v seznamu vynechán.
 • Funkce BLOKPŘEVÉST již není v režimu BEDIT přístupná.
 • Panel knihovny se nyní automaticky aktualizuje, když jsou příkazem BLOKPŘEVÉST exportovány nové definice parametrických bloků a cesta exportu je (podsložka) jedné z cest knihovny komponent.
 • SR152383
 • SR153097
 • SR157991
 • SR158475
 • SR158475
 • SR159179
 • SR159501
 • SR159722
 • SR160134
 • SR161457
 • SR163464
 • SR164515
 • SR164996
 • SR164996
 • SR165161
 • SR165401
 • SR165695
 • SR165759
 • SR166497
 • SR166539
 • SR169110
 • SR169931

PRINT

Uložené informace o velikosti papíru ze souboru .pmp Nyní lze soubory číst a otevírat.
 • SR129025
 • SR135844
 • SR136102
 • SR137443
 • SR147048
 • SR152297
 • SR153292
 • SR154175
 • SR154177
 • SR157852
 • SR157853
 • SR163707
 • SR163750
 • SR166453
Přidána podpora upravených velikostí papíru (okrajů) uložených v souborech PMP.

Panel vlastností

Byl výrazně zlepšen výkon analýzy dat a zobrazení Panelu vlastností v závislosti na typu a množství vybraných entit.

PROPOBJLIMIT

PROPOBJLIMIT omezuje počet entit zobrazených na panelu vlastností. Tato proměnná je uživatelsky konfigurovatelná a lze ji nastavit na "VYP" (0) nebo na libovolné číslo. Kromě toho má uživatel možnost tento limit v panelu vlastností přepsat.

VYŘADIT

Do dialogového okna příkazu VYŘADIT byla přidána možnost "vyřadit vnořené položky". Pokud je tato možnost povolena, není již nutné někdy spouštět VYŘADIT vícekrát, protože další entity se stanou čistitelnými poté, co byly některé jiné entity původně vyčištěny. Tato možnost je také přidána do úlohy "odstranit nepoužité objekty" DWGOPRAVIT.
 • SR152956
 • SR159323
 • SR160617
 • SR161437
 • SR165323
 • SR166549

Quad

Na kartu Obecné v Quad byly přidány různé příkazy, mimo jiné: COPYCLIP, COPYBASEPOINT, RECORD, QUICKCAL, UNDO, REDO a další. Karta Obecné se nyní zobrazuje jako první ve Quad ve všech pracovních prostorech. Díky tomu se Quad stane známější uživatelům kontextové nabídky pravého tlačítka myši.
 • SR168134
Příkazy KEDIT: přidat vrchol, přidat vydutí, odebrat úsek atd. se nyní zobrazují ve Quad, když je vybrána křivka jako kompletní entita a když jsou vybrány úseky křivky.
Různá vylepšení nástrojů, které se zobrazují ve Quad v závislosti na pracovní oblasti a vybrané entitě.

Pás karet

Byla provedena vylepšení, která stabilizují pás karet.
DMTHREAD se nyní nachází na panelu Komponenta na kartě 3D Parametrické na pásu karet, kromě předchozích umístění.
Na pásu karet je nyní více tlačítek, která umožňují přecházet přímo do různých částí Průzkumníka výkresů.
Nyní je možné spustit vestavěné výukové programy BricsCADu z panelu nápovědy na kartě Správa na pásu karet. Tento příkaz lze nalézt také na panelu nástrojů Výběr.

Sady listů

Nyní je k dispozici zaškrtávací políčko, které umožňuje uložit novou sadu listů do umístění aktuálního výkresu.
 • SR135981
Byla přidána další část s podrobnostmi, která zobrazuje/skrývá náhled sady listů. Vykreslený náhled se ukládá do mezipaměti.
 • SR157833
 • SR162776
 • SR162776
 • SR162968

Správce sady listů

Do Správce listů bylo přidáno tlačítko aktualizace, které aktualizuje všechny informace uložené v souboru dat sady listů (DST), kontroluje všechny složky v každém umístění prostředků na nové nebo odebrané výkresové soubory a kontroluje všechny rozbalené výkresové soubory na nové nebo odebrané pohledy do prostoru modelu.
 • SR162614
 • SR163348

Funkce založené na náčrtu, VYSUNOUT

Nyní je možné vytvořit prvek vysunutí se sdílenými plochami z jiného tělesa.

Funkce založené na náčrtu, ŠABLONOVAT

Zavedena chybová zpráva na příkazovém řádku, když se aktualizace ŠABLONOVAT nezdaří.
Neplatné vodicí křivky jsou při vytváření šablonovaných prvků ignorovány a geometrie je obnovena, pokud se vodicí křivky stanou neplatnými po úpravách.
Pokud je zapnuta vlastnost 'Ruled', je normální typ pouze pro čtení.

Funkce založené na náčrtech, ROTOVAT

Nyní je možné změnit osu a počátek funkce otáčení z prohlížeče Mechanical.

Funkce založené na náčrtech, TAŽENÍ

Zavedena možnost, aby uživatel mohl vytvořit prvek tažení výběrem trasy pomocí kruhového profilu bez náčrtu.
Zavedeny logické funkce Tažení (vytvořit/odečíst/sjednotit) jako funkce založené na náčrtu, jejichž vlastnosti lze aktualizovat v prohlížeči Mechanical, pokud CREATESKETCHFEATURE=1.

Splinefit

Vylepšení zobrazení pro splinefit.

Úvodní stránka

Na úvodní stránce se již nezobrazuje pás karet. Zůstane tak více místa pro nejnovější výkresy.
Funkce "Otevřít - pouze pro čtení" byla přenesena přímo na úvodní stránku. Nachází se pod rozevíracím seznamem tlačítek "otevřít" v levém horním rohu úvodní stránky.
 • SR158446
Nyní je k dispozici integrovaný výběr, který umožňuje změnit aktuálně aktivní pracovní plochu z úvodní stránky.
Nyní je možné odepnout nedávné soubory podle času otevření namísto času modifikace.

STATUSBAR

Přidáno pole stavového řádku HIDEOBJECTS pro indikaci skrytých objektů
 • SR157583
 • SR165455

TAŽENÍ

Nyní je možné v příkazovém řádku zvolit vytvoření/odečtení/sjednocení logických funkcí TAŽENÍ.
Zavedeno přepínání pomocí klávesy CTRL pro přepínání mezi logickými funkcemi vytváření/odčítání/sjednocení TAŽENÍ.
Nyní je možné nastavit, aby orientace profilu sledovala trasu nebo aby byla při vytváření prvku tažení konstantní. Orientaci profilu lze změnit v prohlížeči Mechanical, když CREATESKETCHFEATURE=1.
Režim tažení je určen na základě pořadí výběru profilu a ve výchozím nastavení je plný, pokud není nejprve vybrána entita otevřeného obrysu. Smíšený výběr profilů pro vytvoření tělesa a povrchu v jedné funkci tažení není možný. Otevřené obrysové profily jsou z výběru odstraněny, pokud je nejprve vybrán uzavřený obrysový profil.

TABULKA

Odstraněno zbytečné zvětšování při přepínání buněk pomocí myši nebo kláves se šipkami.
 • SR152576
 • SR170878
Kopírování a vložení buňky (buněk) tabulky se vzorcem by mělo aktualizovat vzorec podle buňky vložení.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Na pás karet a do Quad byly přidány možnosti Převést na úsečku a Převést na oblouk pro příkaz HATCHEDITEXT.
 • SR129641
 • SR151515
 • SR162485

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo různě vylepšeno, včetně nových nástrojů, oprav nefunkčních nástrojů a přidání dalších nástrojů do Quad.

Vrchol

Odstranění vrcholu bylo vylepšeno.
 • SR153990

Zdokonalení BIM

BIMSTĚNA

An angle parameter is added to 'single wall' mode. The CTRL switch is used to increment the angle with 90 degrees. This makes it possible to create walls that are not aligned to X or Y angle.
Polywall: the panel is kept open until the close button is pressed.

BIMSLOUP

4 dynamic dimensions are shown during placement, instead of 2.
4 dynamic dimensions are shown upon selection of column.

BIMSTŘECHA

Polyline mode has been added to BIMROOF

BIMSECTIONUPDATE command

The background geometry is now correctly added to the resulting section
 • SR134282

BIMWALL on pointclouds

It is now possible to snap a wall to a pointcloud in any direction (used to be limited to X or Y direction.
 • When a wall is scanned on both sides, a thickness is detected, the thickness is used (unless a composition with fixed thickness is used)
 • When a wall is only scanned from one side, the default thickness as defined in the panel
in both cases the wall is aligned with the pointcloud.

IFC Export

Layers are now exported as IfcPresentationLayerAssignment for IFC4 Reference View File Export
 • SR168999

Import IFC

We added an IFC Import Dialog. All IFC Import settings are now readily available when importing an IFC file. We added Setting Profiles to help you optimize you import to your needs. Use the filter to control which IFC types need to be imported. Excluding unnecessary IFC types will speed up the import process.
 • SR149490
 • SR160029

INVERTSPACES

The INVERTSPACES command has been completely revised. A new algorithm has been implemented that retains the original input 3d solids and fills the voids between non-aligned/non-parallel 3d solid faces more accurately. The new algorithm should provide much more satisfactory results for many more use cases, incl. with inclined roofs. The UI of the command panel has been simplified, removing many now redundant parameters

MEP

The connection with flow segments will now be preserved when moving a flow terminal with the manipulator.
 • SR98363

Quad

Commands to edit components have been added to the Quad in the BIM workspace under the BIM tab of the Quad.

Zdokonalení Civil

Additional Point File Formats

New point file formats for Civil Points have been added to Civil Explorer.
 • SR164881

Civil Point Editor User Interface

The Civil Point Editor user interface has been added. The Civil Point Editor displays a list of Civil Points with all the point properties. Civil points in the table can be sorted, selected, edited, and deleted.
 • SR156369
 • SR159251
 • SR164321

Edit Civil Points Command

You can edit individual civil points in the Civil Point Editor with the Edit Civil Points command.

Edit GIS Layer

We have introduced a new Edit GIS Layer user interface. Now it is possible to edit GIS layer name, edit field name, and add or remove fields.
 • SR161996

TINEDIT

A dialog box for Add Point Groups option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Add Breaklines option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Add Boundaries option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Remove Outer Edges option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Remove Points Above/Below Elevation option for the TINEDIT command has been added.

Transparent Commands

Angle entry format for "Bearing and Distance" and "Azimuth and Distance" transparent commands now supports decimal numbers that are then converted to degrees, minutes, and seconds (the first two decimal digits represent minutes and the second two represent seconds).
 • SR168971

Zdokonalení Mechanical 2D

AMBALOON

Added the familiar AMBALLOON annotations to a drawing that is fully compatible with the ambom database on existing dwg drawings. Developed One and Auto command options with different behaviors. Enabled placing several balloons at once vertically, horizontally, and by an angle.

AMPARTREF

We added AMPARTREFEDIT with temporary graphics of part reference symbols with colorization and highlighting. We added a block option to attach a part reference to a block entity. We added a reference option to mark an object as another instance. We fixed diverse bugs related to incorrect behavior of Qty parameter, updating and undo

Zdokonalení Mechanical 3D (ponecháno anglicky)

BMASSEMBLYINSPECT

The User Interface and Experience has been completely reworked; simplified, in multiple ways.
 • The BMASSEMBLYINSPECT toolicon is now included in the "Assembly" toolbar.
 • All criterion evaluation computations are now moved to a background thread, making the application more responsive.
 • For the path clearance and tool range of motion criterion, the zoom functionality inside the detailed result panel has been finetuned, to also take the context of the extruded path into account.
 • For the tool range of motion criterion, the tool is now visualized by its start and end position of rotation, and an arrow in between these positions indicating the range of motion.
 • For the visibility criterion, it is now possible to define the viewpoints in the configuration dialog, instead of the 8 hardcoded viewpoints. Further, the images in the panel are now showing what is visible and what is blocked in a more colored and understandable way. For each image, a camera frustum is displayed in model space, clarifying from which viewpoint the image is taken.
 • The previous three-stage command panel is reduced to a single interactive page, in which the assembly sequence can be inspected, a routine with criteria to evaluate can be specified, the global settings and routine editor dialogs can be accessed, and the specific steps to be inspected can be (de)selected. At the bottom, the setup can be inspected, all calculations can be stopped, or the command can be canceled.
 • Every step is represented by a task card, which represents information and multiple actions for that step: a checkbox to (de)select the step for inspection, a thumbnail that contains an activation eye button (to activate the step, i.e., to show the assembly up to that step), the name of the step, and a button to inspect the step.
 • It is possible to expand the task card, showing the list of criteria to be evaluated. Each criterion has an individual "inspect" button. When a criterion has been inspected, it is possible to click the arrow to enter the detailed result panel for this specific criterion in this specific step. Detailed result panels provide detailed numbers of the evaluated criteria, as well as temporary graphics in model space to clarify the results.
 • The "inspect" buttons on step-level, and even criterion-level, allow to inspect as granular as desired. Steps/criteria can be queued for inspection. After having queued a step/criterion, the same button now shows the text "Cancel", allowing to dequeue that specific step/criterion, or to cancel the evaluation of a step/criterion. While the command is calculating, it is not possible to enter the detailed result panel of already inspected steps. When trying to change the assembly sequence or routine, a warning dialog is popped up, since this will cancel the running evaluation and will reset all the current inspection results.
The assemblability criteria have been greatly enhanced and extended.
 • A new criterion to check gravitational stability has been added to the command, the global settings, the routine and the result panels. This criterion checks stability in 3 ways: falling, sliding, and tilting. If parts are falling; sliding and tilting is not considered anymore. In the detailed results panel of this new criterion, partial results for the 3 checks are shown, as well as temporary arrows in modelspace. All parts in a step are considered separately, both in the calculation as in the presentation of the results. This criterion currently has no acceptance ranges.
 • The terminology of the criterion description and acceptance range descriptions have been made custom per rule, instead a general and meaningless percentage score.
 • All criteria now support elements in (top-level) arrays, e.g. all bolts in a (top-level) polar array will now be considered for the tool range of motion criterion.
 • The fastener orientation logic of the tool range of motion criterion has been enhanced, to correctly map the tools (e.g., wrenches) to nuts and other fasteners that are non-bolt like.
 • The performance of the visualization of the results of the path clearance criterion has been enhanced, and now the temporary graphics are always shown when in the detailed results panel.
 • The User Coordinate System when launching the BMASSEMBLYINSPECT command is now used for all calculations during the entire lifetime of the command. This means that there is no impact on the results when turning on/off the UCS during the command.

BMROZLOŽIT

When the command has created an exploded view, it prompts the "Edit" option as the default one.

BMSEQUENCE

Sequences created with BMSEQUENCE now capture a custom camera view when a step is made.
Assembly sequences created by the BMSEQUENCE tool are now more consistent with sequences generated by BMEXPLODE; and both types get correctly read by the BMASSEMBLYINSPECT command.

Rozložené pohledy

When you open an exploded view for editing, the custom camera of the current step is used, if set. Otherwise, the default camera of the exploded view is used, if enabled. Otherwise, the current camera is used.
Improved clarity in exploded views by listing moved parts under relevant steps, enhancing visibility of part movements.

EXPORTSVG

Exploded views are created with a default camera view of the model, which is used when exporting the view to SVG through the ExportSVG command. In the case that this default view is disabled, we have added a warning message notifying the user that the view of the SVG file will depend on the orientation of the original model.

Panel strojírenské sestavy

 • Updated context menus of exploded views and their steps.
 • Added "Add a new step after the current" option to the context menu of an exploded view.
 • Renamed "Add a new step" option of the context menu of an exploded view to "Add a new step to the end".
 • Removed "Set as previous" option from the context menu of an exploded view's step.

Merge Exploded View Steps

Exploded view context menu option "Merge with previous" is renamed to "Merge". When initiated the selected range of exploded view steps will be merged into one step. This is also the case through the BMEXPLODESTEPEDIT command line option "Merge".

Zdokonalení Mračna bodů

MRAČNOBODŮMAPABAREV

Když uživatel požádá o více základních barev v barevné mapě, jsou nyní interpolovány z aktuální barevné mapy namísto přidání černých barev.
 • SR157625

Mračna bodů

Uživatel může mračno bodů zprůhlednit.
 • SR98976
 • SR104939
 • SR128773
 • SR134889
 • SR143668
 • SR151962
 • SR160679
 • SR161678
 • SR161741
 • SR164243
Oprava přichytávání k bodům při použití více portů zobrazení
 • SR162129
Vylepšená rychlost předzpracování v režimu HSPC.
 • SR170007
Přidána barevná mapa mračna bodů pro klasifikaci lidarových bodů
 • SR162551
Přidána možnost skrýt hodnoty mimo rozsah při použití barevné mapy na intenzity nebo výšky
 • SR157625

Vizuální kvalita mračna bodů

Zlepšuje se výkon bodového zobrazení. Navigace v mračnu bodů (přiblížení, obíhání, posouvání) je rychlejší. Nebo můžete zvýšit (zdvojnásobit) hodnotu POINTCLOUDPOINTMAX a zachovat stejný výkon, což povede k lepší vizuální kvalitě.
 • SR171255

Opravy (ponecháno anglicky)

ACIS Data Corruption

Fixed corruption of ACIS data during saving drawing in BricsCAD.
 • SR162392

AEC Custom Objects

We fixed the size of annotative attributes of the AEC_MVBLOCK objects in paper space viewports.
 • SR170927

Annotation Monitor: disable monitor on PAN operation

We fixed a crash when panning in a locked viewport.
 • SR171050
 • SR171069

Annotation Scale

Switching a block definition from non-annotative to annotative in the Drawing Explorer no longer causes the displayed size of block references to change when CANNOSCALE is not 1:1.
 • SR171162

Annotative Parametric Blocks

Fixed a bug where the 'annotative' property of a parametric block becomes no when a parameter value is changed.
 • SR163438

Aplikace

We fixed a crash of the application caused by a particular SHX font.
 • SR159521
Warning and error message dialogs are now centered on the main frame when the floating miniframe command line is active.
 • SR167027

Arc Wall Attach Composition

fixed _BIMATTACHCOMPOSITION for arc walls, used to fail in some scenarios.

Architectural Objects

The particular AEC wall is correctly displayed now.

Attachments

It is now possible to detach an xref whose references have been deleted, without having to unload it first.
 • SR156498
 • SR166543
 • SR170100

Attachments Panel

The nested Xrefs are no longer duplicated in a list when toggled on and off.
Fixed: reload image on changing image saved path in attachment properties

ATTDEF

Insertion coordinates input fields are no longer disabled when defining a multiple line attribute definition with middle left or middle right justification.

Attribute

We fixed text size display for an annotative multiline attribute.
 • SR163037
Annotative attributes based on non-annotative attribute definitions are now positioned correctly in newly added annotation scales.
 • SR164135
 • SR167338

ATTSYNC

ATTSYNC no longer changes attributes of an annotative block reference that does not support the current annotative scale.
 • SR129978

AUTOCOMPLETE

Special shell commands DEL, SH, SHELL, START, NOTEPAD are now displayed as expected in the AUTOCOMPLETE panel.

Big Fonts

Fixed: bigfont name is not shown in respective text style in Explorer
 • SR169427

BIMRYCHLEKRESLIT

The Autosnap settings are now correctly reset after using BIMQUICKDRAW
 • SR170677

BIM Section Update

The results of BIMSECTIONUPDATE for entities classified as Annotation are now put on dedicated layers in the section result (with separate layers for the background geometry, the section boundary, and the fill).
 • SR164279

BIMPŘEKLOPIT

It is now possible to flip custom door entities.
 • SR159245

BIMVLASTNOSTI

We fixed an issue in the export of property definitions from the BIM Properties Dialog. Now, string properties will be exported and imported correctly, such that you can reuse property definitions in other projects.
 • SR157984
 • SR159249
 • SR165061
 • SR167360
 • SR170392
 • SR170883

BIMSCHODIŠTĚ

The stair elements are now correctly placed when the User Coordinate System is not in line with the World Coordinate System.
 • SR141010

BIMŠTÍTEK

Missing BimTag styles are correctly reported.
 • SR169064
We fixed a crash which could be triggered by switching from manual to automatic mode.
 • SR168229

BIMSTĚNA

Fixed bug when changing modes in BIMWALL in foreign languages.
The options of the BIMWALL command now work as expected in the localized version of BricsCAD as well.
 • SR165627
 • SR169274

BLOCKCONVERT

A block with an action without selection can be converted when all other features of it can be converted.
 • SR166497

Block Definition

Fixed: keep the selection order for attributes on defining a block
 • SR162271

NABLOKY (_BLOCKIFY)

Multiple issues related to geometry with small differences are resolved, including correct use of The BLOCKIFY tolerance when comparing 2D geometry, and handling of line entities with incorrect normal vector.
 • SR114956
 • SR134950
The "match existing blocks" option of the BLOCKIFY command now always block references in the correct location (position, elevation, orientation).
 • SR164187
When the input set of the command contains non-uniformly scaled block references, a warning message is printed in the commandline. This is important, since BLOCKIFY cannot handle such cases, so most likely matching geometry will not be detected in such cases.
 • SR166510

BLOCKS

Simultaneous editing of attributes across identical blocks are possible within the properties panel.
 • SR156485
The block is displayed correctly.
 • SR162164

BMBOM

An issue is fixed where a mechanical assembly is exploded (and the parts are scattered) when setting up a Hierarchical BOM.
 • SR163196

BMPŘIPOJIT

Bolting assemblies are generated correctly again when using the "complete flange Assembly" option in the BMCONNECT command (via both manual selection of fasteners or auto mode).

BMEXTERNALIZE

Resolved error message "ERROR: Failed to save the file." when using BMEXTERNALIZE command with the options sequence "ASk for file names", "No", "Entire model".
 • SR166071

BMREPLACE

In a scenario where BMREPLACE is used to replace a mechanical block with another using an identical name, we implemented a command line message reading "Block names cannot be equal."
 • SR162228
 • SR163716

BMSEQUENCE

Sequences created with BMSEQUENCE command now properly show component visibility when edited through exploded views/BEDIT.
Only mechanical instances are now allowed in the entity selection, to avoid issues further downstream (when using BMASSEMBLYINSPECT).

BMUNMECH

The command now correctly works if the component name contains a space at the end, or line break spaces in between.

Manažer kusovníku

BOM Manager is now automatically updated when adding or deleting columns.
 • SR149561

BOUNDARY

Fixed boundary detection bug when entities belong to the scaled inserts.
 • SR164368

Cache on Network Path (UNC)

Fixed the bug when the cache path is a network path
 • SR172149

Civil 3D Compatibility

A particular Civil 3D drawing could not be opened in BricsCAD. This is now fixed.
 • SR155695

CIVIL3DIMPORT

A particular Civil 3D drawing file's TIN surface was not being imported/converted. This is now fixed.
 • SR170014

Civil Point

The leader arrowhead of the Civil point label is now annotative.
 • SR164308

Civil Point Label

Decimal digits of Civil point labels are now correctly considered if elevation precision is set to "Drawing".
 • SR164682

CLEANUNUSEDVARIABLES

Fixed a bug where variables of deleted entities are cleaned.

Colors

Fixed: color with index 255 should be properly adjusted accoding to the background color
 • SR163217
 • SR167644
 • SR170943

COM

The drawing tab now reliably displays the drawing name when opening a drawing file from an OLE link in another application.
 • SR168247

Součásti

We fixed the wrong rotation of window components when a building is rotated in a specific drawing.
 • SR153815
 • SR165009

PŘIPOJIT

Fixed a bug where the CONNECT command produced incorrect results on polylines located at a large coordinate difference.
 • SR161884

Context Menus

3rd level submenus now appear on hover a bug was present in previous versions that prevented this.

CHYTRÁKOPIE3D

Fixed a bug that caused mechanical components to be only partially copied.
 • SR156249
Fixed a crash that occurred when copying a detail with DMCOINCIDENT3D and DMCONCENTRIC3D on UNIX devices.
A bug was fixed that created weird behavior of the view when using COPYGUIDED3D on an unconnected solid.

COPY/MOVE/DELETE

Fixed a bug where COPY/MOVE/DELETE on 3D solids caused a memory leak.
 • SR172663
 • SR173570

CREATELIBRARYBLOCK

New components are now correctly saved into a nested folder when the current category is not a top-level category.
 • SR161164

CUI

Resetting the workspace to factory defaults while CMDLINEUSEMINIFRAME=0 is now restoring the docked command panel as expected.
 • SR164500

CYLINDER

Fixed a crash that occurred after selecting the center point in the cylinder command.

DEPARAMETRIZE

Dynamic blocks now never loose (geometrical) entities when running the DEPARAMETRIZE command on them.
 • SR151919
A bug is fixed where a dimensional constraint was not properly removed (it was converted into a dimension).
 • SR152487

Display of ACIS Entities

Avoided excessive faceting of small ACIS entities.
 • SR161896

DMÚHEL3D

Fixed a bug which resulted in unexpected behavior when angle was changed.
 • SR136357

DMAUDIT

Fixed a bug to improve the operation time of DMAUDIT.
 • SR167398

DMCHAMFER/DMFILLET

Fixed an issue where edges cannot be removed from selection set
 • SR156158
 • SR164805

DMCOPYFACES

A number of issues with the dynamic dimensions displayed during DMCOPYFACES were fixed.

DMSTRETCH

Fixed a bug where ruler values were incorrect when the 'swap fixed side' option is selected.

DRAWING VIEWS

All entities preserve their associativity to a drawing view created in AutoCAD.
 • SR138069
 • SR156331

Dynamic Blocks

Copy/paste of dynamic blocks functions as expected.
 • SR141676
 • SR143375
 • SR157930
When updating/replacing an existing dynamic block definition with another, the Rotation Parameter value is preserved.
The assoc network of the dynamic block, including the assoc path arrays, can be evaluated correctly and opened without any issues.
 • SR152525
Redefining a block preserves the grip position of the stretch parameter.
 • SR158355
 • SR164851
Dynamic Blocks preserve predefined custom parameter state after redefinition.
 • SR158350

EXPORT

Improved export of colors for solids in block references.

ExportLayout

Fixed text height of exported dimensions
 • SR164218

Express Tools

We fixed a regression with the TCOUNT command whereby the Overwrite option could produce unexpected results in rare circumstances.
 • SR167220
 • SR168902

External References

- parent xref must be displayed if its nested xref has zero references and has a name conflict with a ordinary block in the host drawing - xref tree representation in Attachment panel and Explorer are now based on Xref graph

Nabídka souborů

The file menu now displays the correct subcategory on hover.
 • SR162418
 • SR163471

FINDOUTLIERS

A UCS-related problem is fixed; now the WCS is respected when drawing the valid region, from start to end, independent on the state of the UCS.
The logic related to invisible entities, and entities on invisible, frozen and locked layers is enhanced:
 • If an entity is on a frozen layer: FINDOUTLIERS detects it, does not temporarily highlight it; it cannot be moved/deleted
 • If an entity is on a locked layer: FINDOUTLIERS detects it, temporarily highlights it; it cannot be moved/deleted
 • If an entity is on an turned off layer: FINDOUTLIERS detects it, temporarily highlights it; it can be moved/deleted
 • If an entity is invisible (individually): FINDOUTLIERS detects it, temporarily highlights it; it can be moved/deleted

Fonty

We improved the detection and comparison of SHX font names.
 • SR169185
 • SR170273
 • SR170348

GISEXPORT

We fixed a bug with exporting empty geometry in case of closed GIS features that caused the exported SHP file to fail to be imported back into BricsCAD.
 • SR168501

HATCH

Annotative hatch patterns rotate with custom UCS plan view in layout space.
 • SR155089
Part of associative hatch disappears after undo is used on a trimmed hatch has been fixed
 • SR127126
 • SR152494
 • SR161387
Hatch is displayed correctly in paper space.
 • SR126016

Help System

 • We added the 'PNL' keyword for help sections for GUI panels.
 • We updated the URL for the QUICKCALC panel.

HIGHLIGHTEFFECT

"(default)" was removed from the description of the [0] option in the HIGHLIGHTEFFECT system variable.
 • SR172223

IFCEXPORT

We fixed an issue causing some geometry to be missing in the exported IFC file
 • SR149851
 • SR157598
 • SR158002
 • SR165592
 • SR170106
Opravili jsme nesprávnou polohu vnořených bloků, když je model IFC umístěn vzhledem k globálnímu počátku IFC.
 • SR158541
We fixed an issue where the angle of the True North direction was not exported correctly.

IFCIMPORT

When excluding IfcWindows or IfcDoors during import, the openings will now be imported
 • SR160029

IME

It is possible to input special characters using the Korean IME.
 • SR128151
Function keys are partially available during dynamic input in Japanese.
 • SR165326

VLOŽIT

Fixed behaviour of INSERT command : a cancelled insert operation using a .dwg file needs to keep the created BlockTableRecord.
 • SR162982
Fixed a bug where the INSERT dialog didn't automatically save the user's choice to explode blocks.
 • SR158408
Fixed a bug where a block is not inserted when attribute values are not set.
 • SR158003
 • SR158357
Fixed a bug that created an incorrect subtraction when inserting a hole feature with an on-screen specified rotation.
Fixed a bug where "Specify On-screen" rotation option didn't work for BIM components.
Fixed a bug where inserting a form feature for the second time on a flange resulted in an incomplete action.
Fixed a bug where rotation angle and scaling for array were ignored during insert.
We fixed an issue that caused certain annotative attributes to misbehave when changing annotation scale on other platforms.
 • SR161127

Interface

The words "point cloud" is now correctly written in all areas of the interface. Previously it was written in a combination of "pointcloud" and "point cloud"

KOLIZE

The behavior of the INTERFERE command has been improved when running BricsCAD in multi-threaded mode(s).
 • SR141621

LandXML Import

In some cases, the alignment from the LandXML format was not correctly imported into BricsCAD. It is now fixed.
 • SR157685
Alignment from a particular LandXML file was not being imported correctly. This is now fixed.
 • SR162224
In some cases, errors occurred when importing a TIN Surface from the LandXML file. Some triangles were invisible. This is now fixed.
 • SR171719

Panel vrstev

Columns displayed in the layers panel and their order are now remembered after BricsCAD is restarted.
 • SR171487
The VP Freeze indication has been fixed and now correctly indicates if a viewport layer is frozen when toggling between viewports.
 • SR171597
The first option from the Layers Panel three dots context menu 'Hide xref layers' has been fixed and now correctly hides xref layers when activated.

License

The Launcher no longer mentions 'Your trial has ended' even when no trial has been active; also on clicking Activate in Launcher, you can choose to start a trial or activate a license
 • SR130415
 • SR130718
 • SR144718
 • SR145053
 • SR145568
 • SR145998
 • SR161325
 • SR161325
 • SR161411
 • SR161472
 • SR163703
 • SR163900
 • SR164111
 • SR164117
 • SR164572
 • SR165607

ŠABLONOVAT

Removed the restriction that the loft path needs to make a 90 degree angle with the plane of the lofted profile.
Fixed a bug where the loft feature was automatically created in Layer 0 by default.
 • SR171458

MANIPULATE

Dynamic UCS setting reverts to state it was in before Manipulate was executed.
 • SR157715
 • SR164301
 • SR165757

MBUTTONPAN

Switching windows during a mouse wheel panning operation and then switching back does not cause it to get stuck in panning mode.
 • SR150152
 • SR164350

Mechanical Blocks

We resolved an issue where Mechanical Blocks do not follow the path set in BmFormTemplatePath, during execution of BmForm command.
 • SR159103

Panel strojírenské sestavy

Resolved instances where navigating in the Mechanical Browser results in unexpected crashes. Specific scenarios that are resolved; crash when selecting Sheet Metal entities, crash when editing Sheet Metal flanges, crash when navigating between Mechanical Browser and BOM Manager.
 • SR150803
 • SR155726
 • SR167094
The right-click menu in the Mechanical Browser is now correctly closed when exiting BEDIT mode. This fixes an application crash, when interacting with the previously out-of-date context menu after BEDIT mode had closed.
A crash is fixed when deleting an exploded view in the Mechanical Browser during BEDIT mode, by blocking deletion of exploded views when BEDIT is active.
Resolved crash occurring when selecting and deselecting items, while "Show selected" option is enabled.
A crash is fixed when selecting multiple actions in the right-click menu quickly following each other.
An issue is fixed where the units of properties in the Mechanical Browser changed seemingly randomly when interacting with collapsible menus. Now, units in the Mechanical Browser should stay fixed.
"Move step up" and "Move step down" options of the context menu of an exploded view's step respect the exploded view's "Direction" property now.

Menu Bar

The obsolete Insert commands have been replaced in the menu bar.

Menu Macro

Menu macros now display interactive prompts even when MENUECHO is disabled.
 • SR168667

MLEADER

MLeader with a block as a source block immediately updates on redefinition.
 • SR148491
 • SR158356
When a block containing attributes is modified the attribute's value is preserved in the Mleader that has the block set as source block.
 • SR158356

MLN file

MLN file issues has been fixed.
 • SR156818
 • SR157116

MTEXT

Misplacement of MTEXT has been corrected.
 • SR101593

Nejbližší vzdálenost

Fixed a bug that caused random crashes while displaying the nearest distance pop-up, which is shown when two entities are selected.
 • SR157174

OVERKILL

A crash in the Korean and Japanese versions, related to formatting/translation, has been resolved.
 • SR143181

Panely

ALT codes now display correct symbols in the panel text fields.
 • SR162642

Parametry

When trying to create a parameter with the same name as an already existing parameter, a warning is printed to the commandline, that now contains the full name of the parameter, instead of only the first character.

Panel parametrů

The context menu is now displayed in the correct position of parameters in the parameters manager.

Plotter Configuration Editor

Modifying standard paper size crash has been fixed.

PNGOUT/BMPOUT/TIFFOUT

PNGOUT, BMPOUT, and TIFFOUT commands honor the current Visual Style.
 • SR156843
 • SR163565
 • SR165359

Mračna bodů

Importing point clouds with a very long filename / cache folder name is handled correctly.
 • SR169656
Fixed an issue in the Reference manager displaying a time-out during processing of big point clouds.
 • SR159361
When importing a cropped point cloud, scan positions that do not contain any points are ignored and pre-processing is continued.
 • SR173035

Point Filters

Behaviour when using point filters has been corrected
 • SR161216

Print

Fixed usage of custom paper size width/height/margins limits.
 • SR163699

Manažer projektu

Fixed a bug when using Asian characters causing a crash.
 • SR170347
BricsCAD no longer crashes after opening a sheet that has a renamed layout (from the BIM Project Browser).

Panel vlastností

Fixed a problem with BMINSERT command, inserting a MCAD based dwg file - extra properties in PropertiesPanel were not shown during insertion operation.
 • SR171817
We fixed a performance issue when selecting many entities with BIM properties in a particular scenario.
 • SR159263
 • SR170008
 • SR171422
 • SR171782
Transparency values can be changed again by typing a new value.
 • SR171464
We solved a crash situation that occurred when a particular drawing was loaded, and the Properties Panel was opened.
 • SR171722
We fixed a regression that could manifest when the Properties Panel and Ribbon were both active. In this situation, closing either the Properties Panel or the Ribbon could crash BricsCAD. This issue was found in V23.2.07.

PUBLISH

In case of errors with specific sheets that result in no output file being generated, the command now ends with an error message instead of creating an empty output file when publishing to PDF.
 • SR149325

PUSHPULL

PUSHPULL was disabled for complex sweep faces to avoid a known limitation in the modeler that causes a freeze.
 • SR100439

RKÓTY

'datumPoint' value is taken into account only for baseline and ordinate dimensions.

Quad

The BMINSERT command has replaced the obsolete BIMINSERT command in the Quad.
Smart Insert has been added to the Quad. The appearance of the STRETCH, FILLET, CHAMFER and DMTHICKEN commands has been improved to more relevant entity selections. Drawing views are now located under the Draw tab.
 • SR150666
 • SR167615
 • SR168080
MATCHPROP is now available in the Quad under the General section.
 • SR167615

REFEDIT

Crash when a particular Xref containing Proxy objects is attached has been fixed.
 • SR169364

Relative paths for attachements

Added '.' prefix for relative paths

Pás karet

Fix to typo in Draw Order tool on Ribbon.
Fix of missing label of tool in Ribbon.
Tools now display correctly in the Ribbon at 200% display scaling.
 • SR156897
Layer drop-down now remains a consistent height.
 • SR158023
In the Ribbon, the height of the Layer control Drop down box is consistent, even when multiple entities from different layers are selected.
 • SR166769
The 2D Parametrics tab of the Ribbon in the Modern workspace now fits the minimum screen width. Design tables are now available from the 2D Parametrics tab of the Ribbon in all Modern workspaces

RVT Import

We fixed an issue where some geometry in .RVT files could not be imported correctly
 • SR123899

SCALE

Fixed a bug where modifying the X scale of a parametric block with Uniform Scale set did not proportionally update the Y and Z scales.
 • SR167003

Scrollbar

The behavior and visibility of scrollbars on various dialog boxes has been imporoved.
 • SR161903

Sheet Metal Bend Table

Resolved issue of BricsCAD hanging when erasing Bend table content.

Správce sady listů

Fixed: crash on editing sheetset property in Category View tab

Sady listů

Fixed regression with automatic opening a sheetset with SSLOCATE mechanizm when user opens a drawing and a copy of this sheetset is already opened in SheetSet Manager
Only one warning message is displayed when BricsCAD is unable to locate sheetset file, regardless of the number of missing files.
 • SR149423
Fixed bug that corrupted dst files on a crash.
 • SR155481
The non-breaking space character (ALT+0160) is now represented correctly in the details section of the Sheet Set Manager.
 • SR156034
AddSheets: a more precise detection if layout is used in a sheetset
 • SR166726
 • SR170859

Sheet Sets Previews

 • >added shared cache for SheetSets Panel previews and AddSheet(s) dialog previews.
 • preview generation in worker thread.
 • SR163640

Sketch Based Features

Fixed a bug where a solid face is split when 3D parameter is changed.
 • SR158854
Fixed an issue that caused some sketch features to persist after their linked solid was erased.
Fixed a bug that deleted sketch entities when feature creation failed.
Fixed a bug that made some revolved sketch based features unresponsive to parameter changes.
Issues involving the update of complex sketch features with subtractions or unions were fixed.
Fixed a bug where 2D sketch parameter was incorrectly displayed as 3D parameter.
Fixed a bug where incorrect base face dependency after UNDO is fixed.
Settings are restored if the selection results in invalid geometry.

Funkce založené na náčrtu, VYSUNOUT

Fixed a bug where changing the taper angle of a feature created from a face was not possible.

Funkce založené na náčrtu, ŠABLONOVAT

It is no longer possible to set the "Ruled" parameter of a loft feature when a path or guide curves are also used, since this parameter is incompatible.
It is no longer possible to set the "Normal type" of a loft feature when a path or guide curves are also used, since this parameter is incompatible.

Funkce založené na náčrtech, ROTOVAT

Fixed a bug that identified revolve feature as side faces when the revolution axis coincided with a face of the revolved profile.
Fixed a crash that occured when changing the axis or orgin of a revolve feature.

Uchopení entit

Ghost snap marks appeared when drawing in an avtive paper space viewport.
 • SR165056

Úvodní stránka

The search function on the Start Page now works as expected.
A notifications tab has been added to the Start page.
 • SR171473
 • SR172019
 • SR172314
The New drawing... button now functions as expected in the Modeling workspace, when no drawing has previously been opened.
The toolbar is no longer visible when the workspace is changed from Start page.

Super Hatch

Super Hatch has been added to the Menu bar and Ribbon.

TAŽENÍ

Fixed a bug that caused the wrong base point to be used in some cases when the swept profile is a straight line.
 • SR162139
Fixed a bug that resulted in the incorrect update of the sketch feature when sweep alignment is turned off.

Tabulky

Removed useless zooming when switching cells using the mouse or arrow keys.
 • SR152576
 • SR170878
Merging table cells by column or row does not cause the loss of the cell content now.
 • SR162225
recompute table with fields if table BTR contains fields and unsynchronized with table instance

Text Styles

Remove bigfont from text style if TTF font is set as the main font for the style
 • SR163458
 • SR167777

Povrch TIN

In the case of large tin surfaces, when an external file is created, we had a problem with TIN Surfaces, which were inserted as block references. The external file was not copied correctly in these cases, causing the program to crash. This is fixed now.
 • SR169070

Toolbar

Multi-row floating toolbars are no longer shifted away from the right edge of the screen during a workspace reload or reset.
 • SR163356
The Parametric Blockify tool was removed from the Parametric Block Toolbar as the button did not function.

Tool Macro

A pause (\ character) in a CUI tool macro now only pauses for the first point when supplying two points to an angle input prompt.
 • SR161803

Tool Palette

Layer plot style is now set as specified when a tool creates a new layer.
 • SR165772
The plottable property of newly created layers is no longer inverted, and now correctly reflects the 'isNotPlotted' attribute.
 • SR165772
With STARTUP=0, the visible tool palette is now reliably enabled after opening a drawing.
When the icon of a tool in a Tool Palette is changed, the image is now resized and not cropped.
 • SR166596
 • SR166664
 • SR166924
 • SR168287
 • SR170133
 • SR170169

Trailing Lines

Resolved issue where using BMTRAILINGLINES resets the movement of parts in an exploded view.

UNDO

A bug where after a user action, UNDO generates the message ‘There is nothing to undo.’, was fixed.
 • SR157465
 • SR158702
 • SR160482
 • SR170640
 • SR171041

ZÁKLADNÍPOHLED

Resolved issue where VIEWBASE preview is not visible after changing the view orientation.
 • SR163424
 • SR167765
 • SR168024

VIEWPORT

Fixed an issue where entities were not shown in a viewport if drawing view property geometry was set to 3D.
 • SR160489
 • SR165653

POHLEDŘEZU

Resolved case when using MOVE on a viewport in paper space, containing a VIEWSECTION line, causes the line to be misplaced.
 • SR153227
 • SR161769
 • SR162123

Vpfreeze

Nested block references not becoming invisible/visible immediately after the Vpfreeze switch on/off has been fixed.
 • SR167406

Window Select

Selection/highlighting happens only based on visible points. Fixed a bug where using window select in a 'gap' in the point cloud would select the point cloud.
 • SR168307

WMF Export/Import

Fixed: text scale, rotation and width are correctly applied

WMFOUT

The lineweights in the .wmf are accurately shown when using WMFOUT in model space.
 • SR156229
 • SR160554
The output of WMFOUT only includes the entities which are visible inside the VIEWPORT.
 • SR158642

XREF Bind

Resolved issue where nested XREF structure is not correctly restored, immediately after using Bind on the nested XREF.
 • SR167660

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

We implemented the Document events ModelessOperationWillStart and ModelessOperationEnded.
 • SR171738
The initial lineweight value has been corrected for a newly created GraphicsSystem.View instance.
 • SR96806
Several PaletteSet events and methods were implemented: Focused, PaletteSetDestroy, PaletteSetTitleBarLocationChange, InitializeFloatingPosition(), and RecalculateDockSiteLayout().
 • SR143982
 • SR143983
 • SR143984
 • SR165291
Application.SetSystemVariable() and GetSystemVariable() are now using the current HostApplicationServices.WorkingDatabase if it has been set.
 • SR145733
 • SR166695
The .NET API was extended to include a BIMPropertySet class, exposing methods which allow developers to create, delete, and manipulate the properties associated with BIM Property Sets.
 • SR145982
 • SR146494
 • SR157831
 • SR164604
We implemented new Internal.DatabaseServices classes EvalGraph, Block1PointParameter, BlockParameterPropertyDescriptorCollection, BlockParameterPropertyDescriptor.
 • SR157621
Editor.GetEntity() now ignores erased entities instead of throwing an exception.
 • SR158909
Editor.SetCurrentView() now redraws the display as expected when it is called from within a point monitor event handler. In addition, a new function Editor.ClearVectors() has been introduced as a narrower and more efficient way to remove temporary graphics during dragging operations.
 • SR163849
Database.Cannoscale now ignores the active model space viewport in paperspace and returns the overall database annotation scale.
 • SR165253
AdWnd.RibbonToggleButton.CheckState error fixed
 • SR166742
 • SR166950
We improved performance of SelectionSet instances containing a large number of items.
 • SR169855
Pressing Enter in response to Editor.GetEntity() now returns the expected result when a default keyword was provided for the prompt.
 • SR163837

BRX

We implemented the following AModeler functions: Face::removeEdge(), Body::addFace(), Body::removeFace(), Face::removeEdge(), Face::addEdge(), Face::setEdgeLoop(), Face::setNext(), Face::setPrev(), Edge::addAfter(), Edge::remove().
 • SR168127
We implemented AModeler::Vertex::transform(const Transf3d&)
 • SR168127
We implemented AcDbAssocEvaluationCallback and related AcDbAssocManager member functions.
 • SR168757
AcDbDatabase::getFilename() no longer returns the autosave filename after autosave occurred.
 • SR170823
The AcDbDynBlockReference constructors are now working reliably when accessing an erased block reference.
 • SR171707
We implemented the AModeler::Body::moveFace method.
 • SR96051
We fixed an exception when calling AcDbTable::getIterator() with first argument nullptr.
 • SR172044
Setting dimension style to a new AcDbLeader now applies the style to any existing dimension variable settings.
 • SR43188
We enabled 3D snap intersection for derived AcDb3dSolid entities.
 • SR91445
Calling acdbBindXrefs() now creates new dictionaries in the host drawing without the xref prefix.
 • SR139977
Regions created from 3d polylines with AcDbRegion::createFromCurves() are now returned with normal depending on whether the input polyline direction is clockwise.
 • SR145992
The acplPublishExecute() function now logs and skips uninitialized layouts when publishing to PDF.
 • SR149320
Undo grouping is now restored correctly after a custom command disables undo, then enables it again before ending.
 • SR160721
The acdbPostDimAssoc() function now performs extra processing for trans-spatial associative dimensions to ensure that viewport scale is correctly applied.
 • SR160809
We added several missing methods to the AcDbExtents2d class.
 • SR163965
The custom entity support for dynamic coordinate systems was broken for some entity classes that have an AcDbDynamicUCSPE protocol extension. It is now working again for all classes.
We fixed a problem that caused AcGiDrawable::subRegenFlags() overrides to be called only for custom classes derived directly from AcGiDrawable.
 • SR164538
During AcEdJig::drag(), polar snap tracking lines are now based around the current input acquisition base point.
 • SR165226
The WM_HELP message no longer opens the BricsCAD help window when a modeless dialog handles the message for its own context help.
 • SR165442
Custom polyline classes now work correctly when associating radius dimensions to curved segments.
 • SR165736
AcDbPointCloudClassificationColorRamp has been implemented.
 • SR167722
AcDbPointCloudDefEx has been fully implemented.
 • SR131369
 • SR167727
AcDbPointCloudColorMap has been fully implemented.
 • SR167724
AcDbPointCloudEx::getPointDataByPointCount() now supports more advanced filtering.
 • SR129574
 • SR167726
We fixed several incompatible associative dimension behaviors after using AcDbOsnapPointRef to attach the dimension to a vertex of a polyline.
 • SR167609
The CAdUiDockControlBar and CAdUiPaletteSet persisted size is only affected by the bar's normal restored state size, and size in minimized state is ignored.
 • SR168439

BRX/.NET

We implemented some missing GraphicsSystem.Manager methods.
 • SR89281
The AcDbDatabase::purge() and Database.Purge() methods no longer treat Xref blocks as purgeable.
 • SR123144
We fixed a cloning crash that could occur in an unusual context inside an object overrule.
 • SR144008
When creating a vertical dimension, text that is placed outside the dimension lines is now positioned on the correct side of the dimension.
 • SR114720
The BIM IFC export options now include a setting for MVD type.
 • SR171938

BrxCvDbPoint - fullDescription

Setting 'rawDescription' now also sets the 'fullDescription, until the parsing of raw description is implemented.
 • SR164057
 • SR164188
 • SR164318

ExpressTools

The NCOPY, BEXTEND, BTRIM, & MSTRETCH commands will now open the appropriate online help article when the user presses F1.
 • SR163222
The NCOPY command has been enhanced to permit copying nested custom objects.
 • SR168500
The MSTRETCH command prompts were clarified and F1 context help was corrected.
The SUPERHATCH command was improved to resolve an error arising when the supplied internal point was located outside of the object boundary.
 • SR169967
REDIR command now accepts empty input for the target path, to allow the original path to be removed (stripped) for the image/xref/style/rtext entity.

LISP

Implemented a new Geo LISP API which provides access to a set of geo transformation functions facilitating the translation of a point or set of points from one coordinate reference system to another.
 • SR155461
 • SR158449
The (bim:get-allspaces) function now returns expected results when no parameters are supplied or when operating on an older drawing containing BIM Rooms.
 • SR157247
Extended the LISP API for more Civil TinSurface interface functions.
Lisp defined commands now override system variables of the same name when the command is entered at the command line.
 • SR169016
Calling (command) with embedded (entget) is now behaving as expected.
The VLE Library emulation file (vle-extensions.lsp) has been updated to ensure that no error messages are encountered when the library is loaded in CAD programs running on a Mac platform, and to ensure functions which are not available on AutoCAD LT are not defined when the library is loaded in such environments.
The BLADE Lisp Console will now honor the auto-completion setting set in the BLADE Preferences.
The (setpropertyvalue) function has been enhanced to accept either a user facing transparency value or a DXF style transparency value when setting the Transparency property for an object.
 • SR169826
Implemented functions (vla-ConvertToStaticBlock) and (vla-ConvertToAnonymousBlock) for Windows/Linux/Mac.
 • SR146706

Lisp/BRX

We fixed a crash in the selection prompt keyword handling code that could occur during a nested selection prompt.
 • SR169823