Poznámky

BricsCAD® (Windows) V24 se instaluje a spouští nezávisle na předchozích verzích BricsCADu.

Instalační balíček BricsCAD® , který jste si stáhli, obsahuje všechny edice BricsCAD: Shape, Lite, Pro, Mechanical, BIM a Ultimate.

Pro spouštění aplikací zkompilovaných v (BRX) je vyžadována licence BricsCAD Pro nebo vyšší.

Pro rendering, 3D modelování a generativní kreslení je nutná min. verze Pro.

Pro vytváření 3D vazeb a modelování strojírenských sestav a je nutná min. verze BricsCAD Pro. Propro deformační modelování těles je nutná min. verze BricsCAD Pro.

Licence BricsCAD Pro je vyžadována pro vytváření a editaci povrchu TIN, tvorbu zemních těles a tras.

Produkty BIM a Mechanical jsou postaveny na jádru BricsCAD Pro.

BricsCAD Ultimate v jediné licenci zahrnuje BricsCAD Shape, Lite, Pro, BIM a Mechanical.

Aplikace: BricsCAD V24 je kompilován pod Visual Studio 2019. Z důvodů kompatibility s BricsCAD V24 je nutné DLL rozšíření jazyka C++ (Dynamic Link Libraries) zkompilovat se stejnou sadou nástrojů platformy.

Tyto poznámky k verzi odrážejí to, co bylo obsaženo v každé hlavní, menší nebo servisní verzi podle anglické verze. Příležitostné vydání aktualizace může být přeskočeno pro konkrétní jazyk. Pokud k tomu dojde, změny uvedené pro konkrétní verzi budou k dispozici v další verzi BricsCADu v daném jazyce.

Pomozte nám vylepšit BricsCAD - odešlete Žádost o podporu , pokud zjistíte něco, co nefunguje tak, jak si myslíte, že by mělo. My v Bricsys vám děkujeme, že jste nám pomohli vybudovat ten nejlepší možný produkt. Bez vaší pomoci bychom to nezvládli.

Vítejte v aplikaci BricsCAD, kde neustálé zlepšování produktů je naší prioritou. Každodenně pracujeme na zdokonalování funkcí, díky kterým je BricsCAD pro vás nejlepší CAD řešení. #welisten

16.05.2024

Verze 24.2.05

Zdokonalení BIM

BIMŠÍŘIT

The ExtensionDictionary is now copied correctly during BIMPROPAGATE
 • SR141587
 • SR173403

Opravy (ponecháno anglicky)

3D constraints

Now the FSP indices of 3dpoly vertices, that are being the arguments of 3d constraints, are counted from zero (not from 1 as it was previously).

Annotation Scales

We fixed a crash when changing annotation scale in a drawing containing a large number of scales.
 • SR175362

AUTOCOMPLETE

The AUTOCOMPLETE popup list in V24.2.03 stopped displaying commands that had been registered for demand loading by a plugin. This has been fixed so that both global and localized demand loading commands are included in the list.
 • SR166197

BIMŘEZOBNOVIT

Fixed "Brep Error 3021" during BIMSECTIONUPDATE.

BIMŠTÍTEK

Fixed number property in Spacetag in foreign languages.
 • SR175520

BLOCKS

Fixed an infinite loop with self-nested block reference
 • SR174605

COM

We fixed a reference count bug in IAcadDatabase.CopyObjects() that could sometimes result in a crash.
 • SR176051

Command Line

The fading command line log is now positioned correctly while creating a new drawing from the start page.

Crash

Fixed a crash when displaying a drawing with silhouettes in MT mode

Document Tabs

Closing document tabs is now blocked while the interactive MTEXT and TABLE editors are active.

EXPLORER

We fixed a problem with choosing a user arrow block for multileader styles.
 • SR174884
 • SR175773
 • SR176101

IFCVALIDATE

IFCVALIDATE now checks your IFC file again for compliance with the IFC specifications before importing the IFC file

Label Style Editor

We fixed an issue in the Label Style Editor dialog box where the "Component name" and "Anchored to" columns could not be edited.
 • SR175271

Manipulator

Bug fix where in some scenarios not all entities were rotated when using the manipulator.
 • SR175991

Mračna bodů

Displaying user selected cache names in the reference manager containing doublebyte characters now works as expected.
 • SR151949

PropertiesPanel

Fixed a lockup (endless loop) when modifying properties of ACIS based entities in PropertiesPanel.
 • SR174896
Fixed a problem with PropertyPreview in PropertiesPanel - when a frozen/off layer was hovered, the entities on such layer reappeared after final selection of that layer.
 • SR174802

Quad

PEDITEXT options are now available from the QUAD for 3D Polyline, 2D Polyline and Polyline segments.
 • SR175029
 • SR175279
 • SR175738
 • SR176323

Reflected ceiling plan

fixed 'Elevation fill' for reflected ceiling plan.
 • SR171584

TABULKA

A table cell containing a date field value is now updated immediately after a cell format change to reflect the new date format.

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

Keyword input is now working correctly when Editor.Drag() is called with PromptDragOptions containing custom keywords.
 • SR175381
Utils.GetAcadResourceIcon() no longer returns an invalid internal icon handle.
 • SR176440

BRX

We fixed a V24.2 performance regression in jig sampler loops.
 • SR175381
We fixed a crash when using dynamic UCS with UCSDETECT=2, and hovering a block reference that contains a custom entity.
 • SR176082

BRX + LISP

Fixes an issue, where multiple same-named entries of property names were listed by LISP and BRX APIs.
 • SR172611
 • SR172612

BRX/.NET

We fixed a V24.2 regression that caused transient graphics to stop updating dynamically.
 • SR175381
 • SR175513
 • SR176665
We fixed a V24.2 regression that caused F1 on a custom docked paletteset to incorrectly run the HELP command.
 • SR175743

COM

We fixed a bug in IAcadUtility.GetObjectIdString() that caused the returned value to be incorrectly truncated to a 32-bit integer value.
 • SR175572

Express Tools

Fixed an issue with the 'Name' option of the LAYDEL command wherein the dialog would reappear when the user clicked the 'Cancel' button.
Fixed an issue with the 'Name' option of the LAYDEL command wherein the command would attempt to delete the first layer listed in the dialog, even if no layers were selected to be deleted.

LISP

Fixed a problem with (getpropertyvalue) : under circumstances, it could mistakenly return the value of a previously queried property.
 • SR174428
Improved compatibility of (dictXxxx) function with AutoLISP : if "dictionary entity" is of wrong entity type, these functions now correctly return NIL instead of triggering a LISP error.
 • SR175583
Fixed (dictadd) function - empty key name (or invalid characters in the key name) do no longer trigger a LISP error, but simply return NIL; this improves compatibility with AutoLISP.
 • SR175580

15.042024

Verze 24.2.04

Zdokonalení BricsCAD

KRUŽNICE

Nyní lze zadat kružnici volbou Tečna Tečna Tečna.
 • SR113730
 • SR114526
 • SR137673
 • SR145513
 • SR154195
 • SR161010

ExpressTools

Vylepšena kompatibilita příkazu LAYDEL, který poskytuje možnost 'Název' pro otevření dialogového okna pro výběr vrstev ze seznamu nebo také pro výběr podle entit.
 • SR172205

Opravy (ponecháno anglicky)

BEDIT

Fixed a bug where paperspace was not updated after BEDIT on a parametric block.
 • SR173842

BLOCKS

BricsCAD does not allow self referencing blocks.
 • SR161560

BOM

Fixes were made so BOM tables created in a localized version still work as expected when used in the English version of BricsCAD.
 • SR167911
 • SR170172

Body Civil

We fixed an issue where a point file with alphanumeric point names could not be imported.
 • SR162873

Command Alias

We fixed a regression that caused an error when entering a command alias with an underscore prefix on localized versions. The underscore prefix is now ignored when used with a command alias.
 • SR173855

CHYTRÁKOPIE3D

In the localized versions of BricsCAD the options are now recognized correctly.
 • SR173968

Koridor

We fixed an issue where Corridor template element shapes were facing incorrectly so that material was displayed on the back side of shapes.
 • SR171719

CUI

We've fixed use of the F1 key as a shortcut key, after it was broken in V24.2.03.
 • SR174475
 • SR174740
 • SR175252
Setting ribbon button style in the CUSTOMIZE dialog is working correct again after it was broken in V24.2.03.
 • SR174770
 • SR174887
 • SR175062
 • SR175125

Dynamic Blocks

Insert of dynamic blocks functions as expected.
 • SR143375
 • SR158350
 • SR171019

Embedded OLE

Opening an embedded or linked OLE drawing file now opens with DWGTITLED=1 and DBMOD=0, so that it does not prompt to save changes when closed, unless actual changes are made.

GDI Objects

Fixed: leaks of GDI Pen and Palette objects.

HELP

Pressing F1 in the command line now opens context help for the command or system variable. This was partially broken in V24.2.03.

VLOŽIT

Fixed a bug where the INSERT command incorrectly inserted blocks with an x scale of -1 with a y scale of -1.
 • SR174948

MLEADER

Mleader with text is displayed correctly.
 • SR152169
 • SR156853

MOVE

Resolved issue where using the MOVE command on OLE objects doubles the input distance.
 • SR173446
 • SR174679
 • SR174809
 • SR175002
 • SR175096

MTEXT Editor

The resizing grips are again displayed even when the ruler display is turned off.
 • SR174523
 • SR174548
 • SR174585
 • SR174762
 • SR174847
 • SR174847
 • SR174889
 • SR175118

Open

Fixed a crash when opening a file with an incorrect attribute record in the extension dictionary.
 • SR171753

PBLOCKOPERATIONSDISPLAY

Fixed a bug where PBLOCKOPERATIONSDISPLAY didn't work on drawings created in older versions of BricsCAD.
 • SR172111

Point Cloud Reference / Attach

Fixed processing of point cloud data with long file/path name.
 • SR174717

REFEDIT

Fixed a bug where REFEDIT of a block caused a crash.
 • SR126620
 • SR162438

RVT Import

We fixed an issue where section planes were clipped when importing all views from an RVT file.
 • SR144768
 • SR161792
 • SR171401

Tabulka

Improved editing of table cells with a formula.

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

SelectedObject.GetSubentities() now returns a valid result when only 1 subentity was selected.
 • SR174417
 • SR174753
The implementation of the _AcTrx.Converter.DistanceToString function with Fractional _AcTrx.DistanceUnitFormat enum argument was revised to correct the output.

BRX

We fixed a crash that could occasionally occur shortly after calling AcGiTransientManager::eraseTransient().
 • SR171388
We fixed a typo in the BRX sheet metal API sample that could lead to failure on localized flavors.
 • SR173803
We fixed a crash when accessing a AcDbGeoCoordinateSystem after creation.
 • SR174110

BRX/.NET

Erasing a drawing object no longer changes its BIM classification.
 • SR173267

LISP

(setfunhelp) function has been corrected to properly return command name argument, when help is successfully registered.
Fixed (vle-getGeomExtents) when used on modified entities during Lisp execution.
 • SR173891
Improved (findfile) function to correctly return NIL when searching for file or folder, containing trailing spaces; this improves AutoLISP compatibility.
 • SR173981
Added support for "\e" (escaped ESCAPE) sequence, to improve compatibility.
 • SR173978
Improved (vle-file->list) to support UTF-8 and UTF-16LE encded text files.
 • SR173984
Fixes an issue with (vl-list-loaded-vlx) function, returned '("") instead of NIL (empty list), if no VLX module was loaded.
 • SR174557

5.4.2024

Verze 24.2.03

Zdokonalení BricsCAD

API

Rozhraní C++ BricsCAD API publikované v podsložce API bylo rozděleno do dvou samostatných souborů knihovny C++. Jedná se o binární změnu, takže starší zásuvné moduly používající toto rozhraní API bude nutné přepracovat pro verzi V24.2 a novější.

PLOCHA

Oblasti zadané uživatelem, ať už na základě vybraných entit, nebo přímo zadané jako polygony, jsou na obrazovce vizuálně zobrazeny jako vyplněné oblasti.
 • SR142395
 • SR144064
 • SR152916
 • SR152924
 • SR152928
 • SR152932
 • SR152937
 • SR152942
 • SR152948
 • SR152949
 • SR152952
 • SR156542
 • SR157076
 • SR160496

POLE

Opravena chyba, která způsobovala odstranění vazby při vytvoření obdélníkového pole.

BLOCKCONVERT

When using the export option and specifying a folder that is in the components libary, the Library Panel is now updated immediately.
 • SR153097
Funkce BLOCKCONVERT nyní podporuje převod akcí protažení a přesunu, které jsou připojeny k lineárnímu parametru se dvěma uzly.
 • SR169628
BLOCKCONVERT nyní podporuje převod dynamických bloků s rozměrovými vazbami přírůstkových typů.
 • SR159179
 • SR160134

NABLOKY (_BLOCKIFY)

V režimu příkazu "Shodná tělesa" je provedena chytřejší volba orientace tělesa v nově vytvořené definici bloku; nyní je těleso otočeno tak, aby mělo "nejplošší" orientaci v rovině XY bloku.
 • SR136012
Panel příkazů, který se zobrazí při spuštění příkazu BLOCKIFY bez výběru, má nyní modrá akční tlačítka pro přístup k různým pracovním postupům příkazu: "Shodná tělesa", "Porovnat existující bloky", "Najděte kolekce". Při příštím spuštění příkazu bude jako výchozí navržen naposledy použitý pracovní postup.
Číslo v názvech vytvořených definic bloků v režimu "Shodná tělesa" programu NABLOKY se mírně změnilo: pokud je nalezeno více bloků, první z nich nyní obdrží příponu " 1".

BMINSERT

Potlačené pole uvnitř parametrického bloku se aktualizuje při změně parametru.
 • SR156250

Kontextová nabídka

Příkaz Kopírovat klip je nyní v kontextové nabídce pravého tlačítka myši označen jako "Kopírovat klip". Příkazy skrýt, zobrazit a izolovat se nyní zobrazují v kontextové nabídce pravého tlačítka myši, pokud to odpovídá počtu vybraných entit.
 • SR167118

Tabulka návrhu

Vložení součásti, která má definovanou návrhovou tabulku, nepřinese návrhovou tabulku jako parametr do výkresu, do kterého byla vložena.
 • SR155746

DMOHYB

DMOHYB automaticky identifikuje plochu pod vybranou čarou, která se použije jako osa ohybu.
Nyní je možné nakreslit úsečku, která se použije jako osa ohybu, aniž by bylo nutné vybrat plochu.

DMBEND / DMSTRETCH

Příkazy jsou nyní uživateli k dispozici.
 • SR171335

DMDISTANCE3D

Nyní je možné přidat do strojírenské sestavy mezi dvě externí součásti vazbu 3D vzdálenost, aniž by došlo ke ztrátě souboru DWG.
 • SR171057
 • SR171431

DMSTRETCH

Při příkazu DMSTRETCH je nyní možné vyměnit pevnou stranu.
Zavedení dočasných rovin protažení v modelovém prostoru.
Nyní je možné dynamicky zadat rozměr protažení při výběru prvního bodu protažení.
Příkazy DMBEND a DMSTRETCH na tělesech SketchBasedFeature zobrazí upozornění, zda chce uživatel odstranit funkci.

DRAWINGHEALTH

Přepínač režimu 2D/3D, který již byl přítomen v samotném příkazu NAJÍTODLEHLÉ, je nyní přítomen také jako nastavení úlohy NAJÍTODLEHLÉv nástroji DRAWINGHEALTH. DWGOPRAVIT tak poskytuje stejné funkce jako samotný NAJÍTODLEHLÉ.

Nabídka souborů

Příkazy DWGOPRAVIT, NAJÍTODLEHLÉ, ZJEDNODUŠIT, OPTIMALIZOVAT a SMAZNEPOUZPROM jsou nyní k dispozici v nabídce Soubor na kartě Nástroje.

FINDOUTLIERS

Funkčnost a použitelnost příkazu byla v mnoha ohledech výrazně vylepšena.
 • Nyní je možné "nakreslit" platnou oblast v modelovém prostoru, což se chová podobně jako příkaz BOX.
 • Je přidán explicitní 2D režim. Je-li tento příkazový režim aktivní, je platná oblast zjednodušena na 2D obdélník namísto 3D rámečku. To znamená, že jej lze nakreslit pouhými dvěma kliknutími. Logika detekce odlehlých hodnot je v tomto režimu také odlišná, tj. nezohledňuje se rozměr Z všech entit. Tento 2D režim je k dispozici také v úloze NAJÍTODLEHLÉ v příkazu DRAWINGHEALTH.
 • Byla přidána možnost obnovit zobrazení (tj. úroveň přiblížení, pozici kamery) po dokončení příkazu.
 • Výkonnost widgetů, které označují odlehlé hodnoty v aktivním prostoru, byla zlepšena vizualizací shluků widgetů namísto hromady widgetů pro každou jednotlivou odlehlou hodnotu. Shluky jsou dynamické a mění se při přiblížení nebo oddálení.
 • Byla dokončena podpora uživatelských souřadnicových systémů, které se liší od světového souřadnicového systému, a také funguje podle očekávání při kreslení platné oblasti.
 • Pokud při aktuálním nastavení příkazu nejsou nalezeny žádné odlehlé hodnoty (s.a. platná oblast), zobrazí se na příkazovém panelu prázdná grafika stavu.
 • SR158767

FROM

Do kontextové nabídky Entity Snap byl přidán příkaz FROM.
 • SR161583
 • SR161691
 • SR164092
 • SR166298

Výukové programy

Výukové programy v produktu byly zdokonaleny na více frontách.
 • Na úvodní stránce aplikace BricsCAD byl na kartu "Learn" přidán modrý banner pro přístup k výukovým programům.
 • U lekcí, které nejsou přístupné kvůli vyšší požadované úrovni licence, je přidáno tlačítko "Koupit licenci", které vede na webovou stránku s cenami Bricsys.
 • The lesson items in the Tutorials overview dialog are now expanded to provide additional details on the content of the lesson.
 • Při opětovném spuštění lekce je označena jako probíhající, což znamená, že uživatel sledoval alespoň její část.
 • Systémová proměnná TUTORIALSONSTARTPAGE je nyní také upravitelná v dialogovém okně nastavení a ovlivňuje, zda je modrý banner na úvodní stránce viditelný, nebo ne.
 • Přehled výukových programů a lekcí se nyní správně stahuje v systémech Mac a Linux.
 • Problém v ukázkovém výkresu lekce COPYGUIDED je vyřešen.
 • SR16619
 • SR166191
 • SR168483

VLOŽIT

Do kontextové nabídky pole mechanických bloků byla zavedena možnost umožňující úpravu zdrojového prvku.
Zavedení přepínače CTRL podobného BMINSERT pro mechanické bloky během operace INSERT.

Nastavení rozhraní

Panel nástrojů nastavení rozhraní je nyní umístěn napravo od ostatních panelů nástrojů. To má pomoci každému, kdo přechází z pracovní oblasti pásu karet na pracovní oblast panelů nástrojů, najít možnosti nastavení rozhraní.
Nová proměnná RIBBONSETTINGSENABLED. Přepne zobrazení ovládacího prvku Nastavení rozhraní na pásu karet.
 • SR160004
 • SR170494

Správa licencí

Po deaktivaci licence bude BricsCAD informovat uživatele, aby uložil rozpracovanou práci, a aplikace se zavře.

ŠABLONOVAT

Nyní je možné vytvářet logické funkce ŠABLONOVAT.

Manuální odesílání hlášení o selhání

Vedle automatického sdílení dat hlášení o havárii pro uživatele, kteří jsou součástí služby BricsCAD Analytics, je zavedena možnost ručního zasílání informací o havárii "" . Při prvním spuštění aplikace po havárii se automaticky zobrazí dialogové okno pro odeslání hlášení o havárii. V tomto dialogovém okně je možné zkontrolovat podrobnosti zprávy o havárii. Nabízí se tlačítka pro odeslání nebo neodeslání zprávy o poslední havárii. Pokud je zaškrtávací políčko "zapamatovat" zapnuto, tento dialog se již nikdy nezobrazí; tj. buď se hlášení o havárii odešlou vždy, nebo se neodešlou nikdy. Dialogové okno pro odeslání hlášení o havárii se nikdy nezobrazuje uživatelům, kteří se připojili k aplikaci BricsCAD Analytics; tam se hlášení o havárii odesílají automaticky (pokud je zapnuto nastavení "data aplikace" ). Volby uživatele jsou uloženy pomocí systémové proměnné; CRASHREPORTSENDING. Jeho hodnotu lze kdykoli změnit, např. v dialogu Nastavení aplikace. Odesílány jsou následující informace: soubor hlášení o pádu, operační systém, využití paměti RAM během pádu, jedinečný identifikátor pádu, doba provozu aplikace v době pádu, zda se uživatel podíval na podrobnosti hlášení, zda uživatel zvolil automatické odesílání. Volitelně lze uvést další vysvětlení kontextu havárie. Samotné hlášení o havárii aplikace je rozšířeno o proměnnou stavu odeslání. (Ruční) odesílání hlášení o havárii lze potlačit pomocí přepisu správce sběru dat.

Oznámení o chybějících písmech

Nyní pouze chybějící bigfonty spustí varování o balónku při otevření kresby.
 • SR166152

Parametric Operations

Byla opravena chyba, kdy operace parametrického roztažení nezahrnovala všechny entity, pokud měla entita Šrafování body roztažení mimo rámec výběru.
 • SR170792

Parametrické operace a BLOKPŘEVÉST

Parametrické operace, alternativa dynamických blokových akcí v BricsCADu, byly výrazně vylepšeny a rozšířeny, a to mnoha způsoby.
 • Vedle parametrických operací převrácení, roztažení, přesunutí a otočení je přidána podpora parametrické operace měřítka jako ekvivalentu akcí měřítka v dynamických blocích. Tyto operace lze vytvořit pomocí příkazu PARAMETRICSCALE (nebo jeho aliasu PSCALE) a mají vyhrazenou vizualizaci v aktivním prostoru. Operace s měřítkem mohou ovlivnit a mohou být ovlivněny jakýmikoli jinými operacemi. Stávající operace parametrického měřítka lze upravit pomocí příkazu PARAMETRICSCALEEDIT (nebo jeho aliasu PSCALEEDIT), který umožňuje změnit vektor měřítka nebo výběrovou sadu. Tyto možnosti úprav jsou k dispozici také v nabídce pravého tlačítka myši ve Správci parametrů a v Mechanickém prohlížeči.
 • The User Interface and Experience of the linked property of parametric operations has been completed. In the Parameters Manager and in the Mechanical Browser, a linked symbol is displayed next to the parameter name. The parametric operations *EDIT commands are also extended with an option to change the linked property. This option “Edit linked behavior” is added to the right click menus in the Parameters Manager and the Mechanical Browser. In the bottom section of the Mechanical Browser, the “Linked” property is added, and can be turned “On” or “Off”. Functionally, “linked” parametric move operations now behave differently than their “unlinked” variant, when affected by a parametric stretch operation.
 • Vizualizace parametrických operací je citlivější na přiblížení. V systémech Mac a Linux se nyní u geometrie parametrické operace nezobrazuje pouze první znak, ale celý název parametru.
 • Pohyb v modelovém prostoru nad odkazy na bloky s rozsáhlými definicemi bloků s mnoha parametrickými operacemi je mnohem výkonnější.
 • Body parametrických operací jsou nyní také vizuálně označeny symbolem "X", pokud jsou ovlivněny operací parametrického roztažení.
 • Nová systémová proměnná PBLOCKREFERENCEVISUALIZATION (přístupná také v dialogu Nastavení) nyní určuje, zda se geometrie parametrických operací vizualizují při najetí na odkazy parametrických bloků v prostoru modelu.
 • A new system variable POPERATIONSCOLOR (also accessible in the Settings dialog) now controls the color of the parametric operation geometries, both in the active space where they live in, as in model space on block reference visualization.
 • Spolu s vylepšením samotných parametrických operací byla odpovídajícím způsobem vylepšena i funkce BLOCKCONVERT, čímž se výrazně rozšířil počet typů dynamických bloků, které lze převést na jejich parametrické protějšky.
 • Akce měřítka spojené s lineárním parametrem jsou nyní podporovány pro převod a vedou k (nové) parametrické operaci měřítka. Převod polárních akcí stupnice nebo akcí stupnice spojených s lineárními parametry se 2 funkčními body uchopení není podporován a je vymazán.
 • Akce měřítka spojené s parametrem XY jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je propojená, neexponovaná parametrická operace měřítka a dvě parametrické operace roztažení (resp. podél směrů X a Y), které ovlivňují operaci měřítka. Převod akce polárního měřítka nebo akce měřítka spojeného s parametrem XY, který je ovlivněn jinou akcí, není podporován a je vymazán.
 • Parametr základního bodu je nyní podporován pro převod a vede k tomu, že všechny entity uvnitř definic bloku jsou transformovány tak, aby počátek parametrického bloku odpovídal parametru základního bodu dynamického bloku. V těchto případech se však v dialogovém okně příkazu BLOCKCONVERT zobrazí varování, protože na rozdíl od původního dynamického bloku nebude výsledný parametrický blok obsahovat skutečný "parametr" pro základní bod. Převod základního bodu ovlivněného akcí není podporován a je vymazán.
 • Akce přesunu a roztažení spojené s polárním parametrem jsou nyní podporovány pro převod a vedou ke kombinaci dvou kolmých (resp.) operace přesunu nebo roztažení, zarovnané se směrem bloku X a Y, a dva další exponované parametry pro vzdálenost a úhel. Převod polárního parametru se dvěma aktivními body uchopení není podporován. Převod akce stupnice spojené s polárním parametrem není podporován. Tyto případy jsou vymazány.
 • Akce polárního roztažení spojené s polárním parametrem jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je kombinace 2 operací: parametrické roztažení, které představuje parametr vzdálenosti, a parametrické otočení, které představuje parametr úhlu. Převody některých specifických případů použití (např. interakce s jinými akcemi (polární roztažení ovlivňující roztažení, měřítko nebo otočení) nejsou v současné době podporovány a jsou chybovány. Podporován je převod interakcí mezi akcí polárního protažení a akcí pohybu nebo převrácení.
 • Akce spojené s polárními parametry se 2 úchopovými body jsou podporovány pro převod a vedou ke 2 parametrickým operacím, jako by polární parametr měl pouze 1 úchopový bod. Zobrazí se však varovné hlášení, protože kontrola počátečního bodu polárního parametru bude zablokována. Převod odkazů na blok s polárním parametrem se 2 body uchopení, které mají jiné než výchozí umístění počátku, není podporován, ani když je zapnuta možnost "převést odkazy na blok". V takovém případě se na příkazový řádek vypíše varovná zpráva.
 • Parametry akcí a parametry omezení rozměrů typu seznam jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je návrhová tabulka s jediným sloupcem; její hodnoty odpovídají hodnotám seznamu dynamických bloků. Konverze parametrů seznamu použitých v blokové/vyhledávací tabulce není podporována a je vymazána.
 • Parametry omezení rozměrů typu přírůstek jsou nyní podporovány pro převod a jejich výsledkem je uživatelský parametr jako součást definice bloku, který obsahuje vzorec pro simulaci přírůstků.
 • Při převodu parametru zarovnání na referenční čáru v parametrickém bloku je zajištěno, že referenční čára je dostatečně dlouhá, aby bylo zaručeno požadované chování při přichycení po vložení tohoto parametrického bloku. Převod více než jednoho parametru zarovnání není podporován a je nyní chybován.
 • Dynamic blocks with multiple actions associated with a single parameter are now converted in a smarter way, and result in multiple parametric operations inside the parametric block definition, and an exposed user parameter that corresponds to the single dynamic block parameter. This parameter name is used in the expression of the operation’s parameters inside the block. Conversion of multiple actions associated with a single parameter is not supported when at least one of them is affected by a stretch or a scale operation.
 • Dynamický blok s akcemi, které neovlivňují žádné entity, je nyní podporován pro převod, pokud jsou všechny ostatní vlastnosti bloku podporovány pro převod a výsledkem je parametrický blok bez operací, které odpovídají prázdným akcím.
 • Jiné než české znaky (např. cyrilice) v názvech parametrů jsou nyní správně podporovány a jsou přenášeny do uživatelských parametrů v parametrickém bloku.
 • Je vyřešen pád, když se BLOKPŘEVÉST pokusí převést blok, který obsahuje odkaz na sebe sama (což v BricsCADu není možné). Převod těchto bloků není podporován a je správně vymazán.
 • Je vyřešen problém s převodem úhlových jednotek při převodu tabulky bloku s akcí otáčení. Je vyřešen problém s převodem jednotek při převodu bloku s polárním úsekem, kdy se jednotky bloku liší od jednotek aktivního prostoru.
 • Převod odkazů na blok na blok s bodem nebo XY-parametrem není podporován, i když je zapnuta volba "převést odkazy na blok". Nyní se v takovém případě vypíše na příkazový řádek varovná zpráva.
 • The User Interface of the BLOCKCONVERT command dialog has been enhanced. The warning/error messages in the list of blocks are replaced by simple yellow/red warning icons (including a tooltip to explain the icon). The warning/error messages themselves are now only shown at the right-hand side, in the shaded yellow/red area. Block icons are added to the items in the list. (i) hover buttons are added to indicate the presence of an explanation tooltip. In the list of block definitions, a tooltip with the block name is only shown when the block name is edited in the list.
 • Funkce BLOKPŘEVÉST již není v režimu BEDIT přístupná.
 • Panel knihovny se nyní automaticky aktualizuje, když jsou příkazem BLOKPŘEVÉST exportovány nové definice parametrických bloků a cesta exportu je (podsložka) jedné z cest knihovny komponent.
 • SR152383
 • SR153097
 • SR157991
 • SR158475
 • SR158475
 • SR159179
 • SR159501
 • SR159722
 • SR160134
 • SR161457
 • SR163464
 • SR164515
 • SR164996
 • SR164996
 • SR165161
 • SR165401
 • SR165695
 • SR165759
 • SR166497
 • SR166539
 • SR169110
 • SR169931

PRINT

Uložené informace o velikosti papíru ze souboru .pmp Nyní lze soubory číst a otevírat.
 • SR129025
 • SR135844
 • SR136102
 • SR137443
 • SR147048
 • SR152297
 • SR153292
 • SR154175
 • SR154177
 • SR157852
 • SR157853
 • SR163707
 • SR163750
 • SR166453
Přidána podpora upravených velikostí papíru (okrajů) uložených v souborech PMP.

Panel vlastností

Performance of data analysis and display of the Properties Panel has been significantly improved, depending of type and amount of selected entities.

PROPOBJLIMIT

PROPOBJLIMIT limit the number of entities shown in the Properties Panel. This variable is user-configurable and can be set to "off" (0) or any desired number. Additionally, the user has the ability to override the limit within the Properties Panel.

VYŘADIT

Do dialogového okna příkazu VYŘADIT byla přidána možnost "vyřadit vnořené položky". Pokud je tato možnost povolena, není již nutné někdy spouštět VYŘADIT vícekrát, protože další entity se stanou čistitelnými poté, co byly některé jiné entity původně vyčištěny. Tato možnost je také přidána do úlohy "odstranit nepoužité objekty" DWGOPRAVIT.
 • SR152956
 • SR159323
 • SR160617
 • SR161437
 • SR165323
 • SR166549

Quad

Various commands have been added to the General tab of the Quad, including, but not limited to: COPYCLIP, COPYBASE (point), RECSCRIPT, QUICKCALC, UNDO, REDO and more. The General tab now appears first in the Quad in all workspaces. This makes the Quad feel more familiar to users of the right-click context menu.
 • SR168134
PEDIT commands: Add vertex, Add bulge, Remove Segment, etc., now appear in the Quad when a Polyline is selected as a complete entity and when the segments of the polyline are selected.
Různá vylepšení nástrojů, které se zobrazují ve Quad v závislosti na pracovní oblasti a vybrané entitě.

Pás karet

Byla provedena vylepšení, která stabilizují pás karet.
DMTHREAD is now located in the Component Panel of the 3D Parametric tab in the Ribbon, in addition to its previous locations.
Na pásu karet je nyní více tlačítek, která umožňují přecházet přímo do různých částí Průzkumníka výkresů.
It is now possible to start BricsCAD built-in tutorials via the Help section in the Manage tab of the Ribbon. This command can also be found in the Access Toolbar.

Sady listů

Nyní je k dispozici zaškrtávací políčko, které umožňuje uložit novou sadu listů do umístění aktuálního výkresu.
 • SR135981
Byla přidána další část s podrobnostmi, která zobrazuje/skrývá náhled sady listů. Vykreslený náhled se ukládá do mezipaměti.
 • SR157833
 • SR162776
 • SR162776
 • SR162968

Správce sady listů

Do Správce listů bylo přidáno tlačítko aktualizace, které aktualizuje všechny informace uložené v souboru dat sady listů (DST), kontroluje všechny složky v každém umístění prostředků na nové nebo odebrané výkresové soubory a kontroluje všechny rozbalené výkresové soubory na nové nebo odebrané pohledy do prostoru modelu.
 • SR162614
 • SR163348

Funkce založené na náčrtu, VYSUNOUT

Nyní je možné vytvořit prvek vysunutí se sdílenými plochami z jiného tělesa.

Funkce založené na náčrtu, ŠABLONOVAT

Zavedena chybová zpráva na příkazovém řádku, když se aktualizace ŠABLONOVAT nezdaří.
Neplatné vodicí křivky jsou při vytváření šablonovaných prvků ignorovány a geometrie je obnovena, pokud se vodicí křivky stanou neplatnými po úpravách.
Pokud je zapnuta vlastnost 'Ruled', je normální typ pouze pro čtení.

Funkce založené na náčrtech, ROTOVAT

Nyní je možné změnit osu a počátek funkce otáčení z prohlížeče Mechanical.

Funkce založené na náčrtech, TAŽENÍ

Zavedena možnost, aby uživatel mohl vytvořit prvek tažení výběrem trasy pomocí kruhového profilu bez náčrtu.
Zavedeny logické funkce Tažení (vytvořit/odečíst/sjednotit) jako funkce založené na náčrtu, jejichž vlastnosti lze aktualizovat v prohlížeči Mechanical, pokud CREATESKETCHFEATURE=1.

Splinefit

Vylepšení zobrazení pro splinefit.

Úvodní stránka

Na úvodní stránce se již nezobrazuje pás karet. Zůstane tak více místa pro nejnovější výkresy.
Funkce "Otevřít - pouze pro čtení" byla přenesena přímo na úvodní stránku. Nachází se pod rozevíracím seznamem tlačítek "otevřít" v levém horním rohu úvodní stránky.
 • SR158446
Nyní je k dispozici integrovaný výběr, který umožňuje změnit aktuálně aktivní pracovní plochu z úvodní stránky.
Nyní je možné odepnout nedávné soubory podle času otevření namísto času modifikace.

STATUSBAR

Přidáno pole stavového řádku HIDEOBJECTS pro indikaci skrytých objektů
 • SR157583
 • SR165455

TAŽENÍ

Nyní je možné v příkazovém řádku zvolit vytvoření/odečtení/sjednocení logických funkcí TAŽENÍ.
Zavedeno přepínání pomocí klávesy CTRL pro přepínání mezi logickými funkcemi vytváření/odčítání/sjednocení TAŽENÍ.
Nyní je možné nastavit, aby orientace profilu sledovala trasu nebo aby byla při vytváření prvku tažení konstantní. Orientaci profilu lze změnit v prohlížeči Mechanical, když CREATESKETCHFEATURE=1.
Režim tažení je určen na základě pořadí výběru profilu a ve výchozím nastavení je plný, pokud není nejprve vybrána entita otevřeného obrysu. Smíšený výběr profilů pro vytvoření tělesa a povrchu v jedné funkci tažení není možný. Otevřené obrysové profily jsou z výběru odstraněny, pokud je nejprve vybrán uzavřený obrysový profil.

TABULKA

Odstraněno zbytečné zvětšování při přepínání buněk pomocí myši nebo kláves se šipkami.
 • SR152576
 • SR170878
Kopírování a vložení buňky (buněk) tabulky se vzorcem by mělo aktualizovat vzorec podle buňky vložení.

UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ

Na pás karet a do Quad byly přidány možnosti Převést na úsečku a Převést na oblouk pro příkaz HATCHEDITEXT.
 • SR129641
 • SR151515
 • SR162485

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bylo různě vylepšeno, včetně nových nástrojů, oprav nefunkčních nástrojů a přidání dalších nástrojů do Quad.

Vrchol

Odstranění vrcholu bylo vylepšeno.
 • SR153990

Zdokonalení BIM

BIMSTĚNA

An angle parameter is added to 'single wall' mode. The CTRL switch is used to increment the angle with 90 degrees. This makes it possible to create walls that are not aligned to X or Y axis.
Polywall: the panel is kept open until the close button is pressed.

BIMSLOUP

4 dynamic dimensions are shown during placement, instead of 2.
4 dynamic dimensions are shown upon selection of column.

BIMSTŘECHA

Polyline mode has been added to BIMROOF

BIMSECTIONUPDATE command

The background geometry is now correctly added to the resulting section
 • SR134282

BIMWALL on pointclouds

It is now possible to snap a wall to a pointcloud in any direction (used to be limited to X or Y direction.
 • When a wall is scanned on both sides, a thickness is detected, the thickness is used (unless a composition with fixed thickness is used)
 • When a wall is only scanned from one side, the default thickness as defined in the panel
in both cases the wall is aligned with the pointcloud.

IFC Export

Layers are now exported as IfcPresentationLayerAssignment for IFC4 Reference View File Export
 • SR168999

Import IFC

We added an IFC Import Dialog. All IFC Import settings are now readily available when importing an IFC file. We added Setting Profiles to help you optimize you import to your needs. Use the filter to control which IFC types need to be imported. Excluding unnecessary IFC types will speed up the import process.
 • SR149490
 • SR160029

BIMINVERTPROSTORY

The BIMINVERTSPACES command has been completely revised. A new algorithm has been implemented that retains the original input 3d solids and fills the voids between non-aligned/non-parallel 3d solid faces more accurately. The new algorithm should provide much more satisfactory results for many more use cases, incl. with inclined roofs. The UI of the command panel has been simplified, removing many now redundant parameters

MEP

The connection with flow segments will now be preserved when moving a flow terminal with the manipulator.
 • SR98363

Quad

Commands to edit components have been added to the Quad in the BIM workspace under the BIM tab of the Quad.

Zdokonalení Civil

Additional Point File Formats

New point file formats for Civil Points have been added to Civil Explorer.
 • SR164881

Civil Point Editor User Interface

The Civil Point Editor user interface has been added. The Civil Point Editor displays a list of Civil Points with all the point properties. Civil points in the table can be sorted, selected, edited, and deleted.
 • SR156369
 • SR159251
 • SR164321

Edit Civil Points Command

You can edit individual civil points in the Civil Point Editor with the Edit Civil Points command.

Edit GIS Layer

We have introduced a new Edit GIS Layer user interface. Now it is possible to edit GIS layer name, edit field name, and add or remove fields.
 • SR161996

TINEDIT

A dialog box for Add Point Groups option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Add Breaklines option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Add Boundaries option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Remove Outer Edges option for the TINEDIT command has been added.
A dialog box for Remove Points Above/Below Elevation option for the TINEDIT command has been added.

Transparent Commands

Angle entry format for "Bearing and Distance" and "Azimuth and Distance" transparent commands now supports decimal numbers that are then converted to degrees, minutes, and seconds (the first two decimal digits represent minutes and the second two represent seconds).
 • SR168971

Zdokonalení Mechanical 2D

AMBALLOON

Added the familiar AMBALLOON annotations to a drawing that is fully compatible with the ambom database on existing dwg drawings. Developed One and Auto command options with different behaviors. Enabled placing several balloons at once vertically, horizontally, and by an angle.

AMPARTREF

We added AMPARTREFEDIT with temporary graphics of part reference symbols with colorization and highlighting. We added a block option to attach a part reference to a block entity. We added a reference option to mark an object as another instance. We fixed diverse bugs related to incorrect behavior of Qty parameter, updating and undo

Zdokonalení Mechanical 3D (ponecháno anglicky)

BMASSEMBLYINSPECT

The User Interface and Experience has been completely reworked; simplified, in multiple ways.
 • The BMASSEMBLYINSPECT toolicon is now included in the "Assembly" toolbar.
 • All criterion evaluation computations are now moved to a background thread, making the application more responsive.
 • For the path clearance and tool range of motion criterion, the zoom functionality inside the detailed result panel has been finetuned, to also take the context of the extruded path into account.
 • For the tool range of motion criterion, the tool is now visualized by its start and end position of rotation, and an arrow in between these positions indicating the range of motion.
 • For the visibility criterion, it is now possible to define the viewpoints in the configuration dialog, instead of the 8 hardcoded viewpoints. Further, the images in the panel are now showing what is visible and what is blocked in a more colored and understandable way. For each image, a camera frustum is displayed in model space, clarifying from which viewpoint the image is taken.
 • The previous three-stage command panel is reduced to a single interactive page, in which the assembly sequence can be inspected, a routine with criteria to evaluate can be specified, the global settings and routine editor dialogs can be accessed, and the specific steps to be inspected can be (de)selected. At the bottom, the setup can be inspected, all calculations can be stopped, or the command can be canceled.
 • Every step is represented by a task card, which represents information and multiple actions for that step: a checkbox to (de)select the step for inspection, a thumbnail that contains an activation eye button (to activate the step, i.e., to show the assembly up to that step), the name of the step, and a button to inspect the step.
 • It is possible to expand the task card, showing the list of criteria to be evaluated. Each criterion has an individual "inspect" button. When a criterion has been inspected, it is possible to click the arrow to enter the detailed result panel for this specific criterion in this specific step. Detailed result panels provide detailed numbers of the evaluated criteria, as well as temporary graphics in model space to clarify the results.
 • The "inspect" buttons on step-level, and even criterion-level, allow to inspect as granular as desired. Steps/criteria can be queued for inspection. After having queued a step/criterion, the same button now shows the text "Cancel", allowing to dequeue that specific step/criterion, or to cancel the evaluation of a step/criterion. While the command is calculating, it is not possible to enter the detailed result panel of already inspected steps. When trying to change the assembly sequence or routine, a warning dialog is popped up, since this will cancel the running evaluation and will reset all the current inspection results.
The assemblability criteria have been greatly enhanced and extended.
 • A new criterion to check gravitational stability has been added to the command, the global settings, the routine and the result panels. This criterion checks stability in 3 ways: falling, sliding, and tilting. If parts are falling; sliding and tilting is not considered anymore. In the detailed results panel of this new criterion, partial results for the 3 checks are shown, as well as temporary arrows in modelspace. All parts in a step are considered separately, both in the calculation as in the presentation of the results. This criterion currently has no acceptance ranges.
 • The terminology of the criterion description and acceptance range descriptions have been made custom per rule, instead a general and meaningless percentage score.
 • All criteria now support elements in (top-level) arrays, e.g. all bolts in a (top-level) polar array will now be considered for the tool range of motion criterion.
 • The fastener orientation logic of the tool range of motion criterion has been enhanced, to correctly map the tools (e.g., wrenches) to nuts and other fasteners that are non-bolt like.
 • The performance of the visualization of the results of the path clearance criterion has been enhanced, and now the temporary graphics are always shown when in the detailed results panel.
 • The User Coordinate System when launching the BMASSEMBLYINSPECT command is now used for all calculations during the entire lifetime of the command. This means that there is no impact on the results when turning on/off the UCS during the command.

BMROZLOŽIT

When the command has created an exploded view, it prompts the "Edit" option as the default one.

BMSEQUENCE

Sequences created with BMSEQUENCE now capture a custom camera view when a step is made.
Assembly sequences created by the BMSEQUENCE tool are now more consistent with sequences generated by BMEXPLODE; and both types get correctly read by the BMASSEMBLYINSPECT command.

Rozložené pohledy

When you open an exploded view for editing, the custom camera of the current step is used, if set. Otherwise, the default camera of the exploded view is used, if enabled. Otherwise, the current camera is used.
Improved clarity in exploded views by listing moved parts under relevant steps, enhancing visibility of part movements.

EXPORTSVG

Exploded views are created with a default camera view of the model, which is used when exporting the view to SVG through the ExportSVG command. In the case that this default view is disabled, we have added a warning message notifying the user that the view of the SVG file will depend on the orientation of the original model.

Panel strojírenské sestavy

 • Updated context menus of exploded views and their steps.
 • Added "Add a new step after the current" option to the context menu of an exploded view.
 • Renamed "Add a new step" option of the context menu of an exploded view to "Add a new step to the end".
 • Removed "Set as previous" option from the context menu of an exploded view's step.

Merge Exploded View Steps

Exploded view context menu option "Merge with previous" is renamed to "Merge". When initiated the selected range of exploded view steps will be merged into one step. This is also the case through the BMEXPLODESTEPEDIT command line option "Merge".

Zdokonalení Mračna bodů

MRAČNOBODŮMAPABAREV

Když uživatel požádá o více základních barev v barevné mapě, jsou nyní interpolovány z aktuální barevné mapy namísto přidání černých barev.
 • SR157625

Mračna bodů

Uživatel může mračno bodů zprůhlednit.
 • SR98976
 • SR104939
 • SR128773
 • SR134889
 • SR143668
 • SR151962
 • SR160679
 • SR161678
 • SR161741
 • SR164243
Oprava přichytávání k bodům při použití více portů zobrazení
 • SR162129
Vylepšená rychlost předzpracování v režimu HSPC.
 • SR170007
Přidána barevná mapa mračna bodů pro klasifikaci lidarových bodů
 • SR162551
Přidána možnost skrýt hodnoty mimo rozsah při použití barevné mapy na intenzity nebo výšky
 • SR157625

Vizuální kvalita mračna bodů

Zlepšuje se výkon bodového zobrazení. Navigace v mračnu bodů (přiblížení, obíhání, posouvání) je rychlejší. Nebo můžete zvýšit (zdvojnásobit) hodnotu POINTCLOUDPOINTMAX a zachovat stejný výkon, což povede k lepší vizuální kvalitě.
 • SR171255

Opravy (ponecháno anglicky)

ACIS Data Corruption

Fixed corruption of ACIS data during saving drawing in BricsCAD.
 • SR162392

AEC Custom Objects

We fixed the size of annotative attributes of the AEC_MVBLOCK objects in paper space viewports.
 • SR170927

Annotation Monitor: disable monitor on PAN operation

We fixed a crash when panning in a locked viewport.
 • SR171050
 • SR171069

Annotation Scale

Switching a block definition from non-annotative to annotative in the Drawing Explorer no longer causes the displayed size of block references to change when CANNOSCALE is not 1:1.
 • SR171162

Annotative Parametric Blocks

Fixed a bug where the 'annotative' property of a parametric block becomes no when a parameter value is changed.
 • SR163438

Aplikace

We fixed a crash of the application caused by a particular SHX font.
 • SR159521
Warning and error message dialogs are now centered on the main frame when the floating miniframe command line is active.
 • SR167027

Arc Wall Attach Composition

fixed BIMATTACHCOMPOSITION for arc walls, used to fail in some scenarios.

Architectural Objects

The particular AEC wall is correctly displayed now.

Attachments

It is now possible to detach an xref whose references have been deleted, without having to unload it first.
 • SR156498
 • SR166543
 • SR170100

Attachments Panel

The nested Xrefs are no longer duplicated in a list when toggled on and off.
Fixed: reload image on changing image saved path in attachment properties

ATTDEF

Insertion coordinates input fields are no longer disabled when defining a multiple line attribute definition with middle left or middle right justification.

Attribute

We fixed text size display for an annotative multiline attribute.
 • SR163037
Annotative attributes based on non-annotative attribute definitions are now positioned correctly in newly added annotation scales.
 • SR164135
 • SR167338

ATTSYNC

ATTSYNC no longer changes attributes of an annotative block reference that does not support the current annotative scale.
 • SR129978

AUTOCOMPLETE

Special shell commands DEL, SH, SHELL, START, NOTEPAD are now displayed as expected in the AUTOCOMPLETE Panel.

Big Fonts

Fixed: bigfont name is not shown in respective text style in Explorer
 • SR169427

BIMRYCHLEKRESLIT

The Autosnap settings are now correctly reset after using BIMQUICKDRAW
 • SR170677

BIM Section Update

The results of BIMSECTIONUPDATE for entities classified as Annotation are now put on dedicated layers in the section result (with separate layers for the background geometry, the section boundary, and the fill).
 • SR164279

BIMPŘEKLOPIT

It is now possible to flip custom door entities.
 • SR159245

BIMVLASTNOSTI

We fixed an issue in the export of property definitions from the BIM Properties Dialog. Now, string properties will be exported and imported correctly, such that you can reuse property definitions in other projects.
 • SR157984
 • SR159249
 • SR165061
 • SR167360
 • SR170392
 • SR170883

BIMSCHODIŠTĚ

The stair elements are now correctly placed when the User Coordinate System is not in line with the World Coordinate System.
 • SR141010

BIMŠTÍTEK

Missing BimTag styles are correctly reported.
 • SR169064
We fixed a crash which could be triggered by switching from manual to automatic mode.
 • SR168229

BIMSTĚNA

Fixed bug when changing modes in BIMWALL in foreign languages.
The options of the BIMWALL command now work as expected in the localized version of BricsCAD as well.
 • SR165627
 • SR169274

BLOCKCONVERT

A block with an action without selection can be converted when all other features of it can be converted.
 • SR166497

Block Definition

Fixed: keep the selection order for attributes on defining a block
 • SR162271

NABLOKY (_BLOCKIFY)

Multiple issues related to geometry with small differences are resolved, including correct use of The BLOCKIFY tolerance when comparing 2D geometry, and handling of line entities with incorrect normal vector.
 • SR114956
 • SR134950
The "match existing blocks" option of the BLOCKIFY command now always retains block references in the correct location (position, elevation, orientation).
 • SR164187
When the input set of the command contains non-uniformly scaled block references, a warning message is printed in the commandline. This is important, since BLOCKIFY cannot handle such cases, so most likely matching geometry will not be detected in such cases.
 • SR166510

BLOCKS

Simultaneous editing of attributes across identical blocks are possible within the Properties Panel.
 • SR156485
The block is displayed correctly.
 • SR162164

BMBOM

An issue is fixed where a mechanical assembly is exploded (and the parts are scattered) when setting up a Hierarchical BOM.
 • SR163196

BMPŘIPOJIT

Bolting assemblies are generated correctly again when using the "complete flange Assembly" option in the BMCONNECT command (via both manual selection of fasteners or auto mode).

BMEXTERNALIZE

Resolved error message "ERROR: Failed to save the file." when using BMEXTERNALIZE command with the options sequence "ASk for file names", "No", "Entire model".
 • SR166071

BMREPLACE

In a scenario where BMREPLACE is used to replace a mechanical block with another using an identical name, we implemented a command line message reading "Block names cannot be equal."
 • SR162228
 • SR163716

BMSEQUENCE

Sequences created with BMSEQUENCE command now properly show component visibility when edited through exploded views/BEDIT.
Only mechanical instances are now allowed in the entity selection, to avoid issues further downstream (when using BMASSEMBLYINSPECT).

BMUNMECH

The command now correctly works if the component name contains a space at the end, or line break spaces in between.

Manažer kusovníku

BOM Manager is now automatically updated when adding or deleting columns.
 • SR149561

BOUNDARY

Fixed boundary detection bug when entities belong to the scaled inserts.
 • SR164368

Cache on Network Path (UNC)

Fixed the bug when the cache path is a network path
 • SR172149

Civil 3D Compatibility

A particular Civil 3D drawing could not be opened in BricsCAD. This is now fixed.
 • SR155695

CIVIL3DIMPORT

A particular Civil 3D drawing file's TIN surface was not being imported/converted. This is now fixed.
 • SR170014

Civil Point

The leader arrowhead of the Civil point label is now annotative.
 • SR164308

Civil Point Label

Decimal digits of Civil point labels are now correctly considered if elevation precision is set to "Drawing".
 • SR164682

CLEANUNUSEDVARIABLES

Fixed a bug where variables of deleted entities are cleaned.

Colors

Fixed: color with index 255 should be properly adjusted accoding to the background color
 • SR163217
 • SR167644
 • SR170943

COM

The drawing tab now reliably displays the drawing name when opening a drawing file from an OLE link in another application.
 • SR168247

Součásti

We fixed the wrong rotation of window components when a building is rotated in a specific drawing.
 • SR153815
 • SR165009

PŘIPOJIT

Fixed a bug where the CONNECT command produced incorrect results on polylines located at a large coordinate difference.
 • SR161884

Context Menus

3rd level submenus now appear on hover a bug was present in previous versions that prevented this.

CHYTRÁKOPIE3D

Fixed a bug that caused mechanical components to be only partially copied.
 • SR156249
Fixed a crash that occurred when copying a detail with DMCOINCIDENT3D and DMCONCENTRIC3D on UNIX devices.
A bug was fixed that created weird behavior of the view when using COPYGUIDED3D on an unconnected solid.

COPY/MOVE/DELETE

Fixed a bug where COPY/MOVE/DELETE on 3D solids caused a memory leak.
 • SR172663
 • SR173570

CREATELIBRARYBLOCK

New components are now correctly saved into a nested folder when the current category is not a top-level category.
 • SR161164

CUI

Resetting the workspace to factory defaults while CMDLINEUSEMINIFRAME=0 is now restoring the docked command panel as expected.
 • SR164500

CYLINDER

Fixed a crash that occurred after selecting the center point in the cylinder command.

DEPARAMETRIZE

Dynamic blocks now never loose (geometrical) entities when running the DEPARAMETRIZE command on them.
 • SR151919
A bug is fixed where a dimensional constraint was not properly removed (it was converted into a dimension).
 • SR152487

Display of ACIS Entities

Avoided excessive faceting of small ACIS entities.
 • SR161896

DMÚHEL3D

Fixed a bug which resulted in unexpected behavior when angle was changed.
 • SR136357

DMAUDIT

Fixed a bug to improve the operation time of DMAUDIT.
 • SR167398

DMCHAMFER/DMFILLET

Fixed an issue where edges cannot be removed from selection set
 • SR156158
 • SR164805

DMCOPYFACES

A number of issues with the dynamic dimensions displayed during DMCOPYFACES were fixed.

DMSTRETCH

Fixed a bug where ruler values were incorrect when the 'swap fixed side' option is selected.

DRAWING VIEWS

All entities preserve their associativity to a drawing view created in AutoCAD.
 • SR138069
 • SR156331

Dynamic Blocks

Copy/paste of dynamic blocks functions as expected.
 • SR141676
 • SR143375
 • SR157930
When updating/replacing an existing dynamic block definition with another, the Rotation Parameter value is preserved.
The assoc network of the dynamic block, including the assoc path arrays, can be evaluated correctly and opened without any issues.
 • SR152525
Redefining a block preserves the grip position of the stretch parameter.
 • SR158355
 • SR164851
Dynamic Blocks preserve predefined custom parameter state after redefinition.
 • SR158350

EXPORT

Improved export of colors for solids in block references.

ExportLayout

Fixed text height of exported dimensions
 • SR164218

Express Tools

We fixed a regression with the TCOUNT command whereby the Overwrite option could produce unexpected results in rare circumstances.
 • SR167220
 • SR168902

External References

- parent xref must be displayed if its nested xref has zero references and has a name conflict with a ordinary block in the host drawing - xref tree representation in Attachment Panel and Explorer are now based on Xref graph

Nabídka souborů

The file menu now displays the correct subcategory on hover.
 • SR162418
 • SR163471

FINDOUTLIERS

A UCS-related problem is fixed; now the WCS is respected when drawing the valid region, from start to end, independent on the state of the UCS.
The logic related to invisible entities, and entities on invisible, frozen and locked layers is enhanced:
 • If an entity is on a frozen layer: FINDOUTLIERS detects it, does not temporarily highlight it; it cannot be moved/deleted
 • If an entity is on a locked layer: FINDOUTLIERS detects it, temporarily highlights it; it cannot be moved/deleted
 • If an entity is on an turned off layer: FINDOUTLIERS detects it, temporarily highlights it; it can be moved/deleted
 • If an entity is invisible (individually): FINDOUTLIERS detects it, temporarily highlights it; it can be moved/deleted

Fonty

We improved the detection and comparison of SHX font names.
 • SR169185
 • SR170273
 • SR170348

GISEXPORT

We fixed a bug with exporting empty geometry in case of closed GIS features that caused the exported SHP file to fail to be imported back into BricsCAD.
 • SR168501

HATCH

Annotative hatch patterns rotate with custom UCS plan view in layout space.
 • SR155089
Part of associative hatch disappears after undo is used on a trimmed hatch has been fixed
 • SR127126
 • SR152494
 • SR161387
Hatch is displayed correctly in paper space.
 • SR126016

Help System

 • We added the 'PNL' keyword for help sections for GUI panels.
 • We updated the URL for the QUICKCALC Panel.

HIGHLIGHTEFFECT

"(default)" was removed from the description of the [0] option in the HIGHLIGHTEFFECT system variable.
 • SR172223

IFCEXPORT

We fixed an issue causing some geometry to be missing in the exported IFC file
 • SR149851
 • SR157598
 • SR158002
 • SR165592
 • SR170106
Opravili jsme nesprávnou polohu vnořených bloků, když je model IFC umístěn vzhledem k globálnímu počátku IFC.
 • SR158541
We fixed an issue where the angle of the True North direction was not exported correctly.

IFCIMPORT

When excluding IfcWindows or IfcDoors during import, the openings will now be imported
 • SR160029

IME

It is possible to input special characters using the Korean IME.
 • SR128151
Function keys are partially available during dynamic input in Japanese.
 • SR165326

VLOŽIT

Fixed behaviour of INSERT command : a cancelled insert operation using a .dwg file needs to keep the created BlockTableRecord.
 • SR162982
Fixed a bug where the INSERT dialog didn't automatically save the user's choice to explode blocks.
 • SR158408
Fixed a bug where a block is not inserted when attribute values are not set.
 • SR158003
 • SR158357
Fixed a bug that created an incorrect subtraction when inserting a hole feature with an on-screen specified rotation.
Fixed a bug where "Specify On-screen" rotation option didn't work for BIM components.
Fixed a bug where inserting a form feature for the second time on a flange resulted in an incomplete action.
Fixed a bug where rotation angle and scaling for array were ignored during insert.
We fixed an issue that caused certain annotative attributes to misbehave when changing annotation scale on other platforms.
 • SR161127

Interface

The words "point cloud" is now correctly written in all areas of the interface. Previously it was written in a combination of "pointcloud" and "point cloud"

KOLIZE

The behavior of the INTERFERE command has been improved when running BricsCAD in multi-threaded mode(s).
 • SR141621

LandXML Import

In some cases, the alignment from the LandXML format was not correctly imported into BricsCAD. It is now fixed.
 • SR157685
Alignment from a particular LandXML file was not being imported correctly. This is now fixed.
 • SR162224
In some cases, errors occurred when importing a TIN Surface from the LandXML file. Some triangles were invisible. This is now fixed.
 • SR171719

Panel vrstev

Columns displayed in the Layers Panel and their order are now remembered after BricsCAD is restarted.
 • SR171487
The VP Freeze indication has been fixed and now correctly indicates if a viewport layer is frozen when toggling between viewports.
 • SR171597
The first option from the Layers Panel three dots context menu 'Hide xref layers' has been fixed and now correctly hides xref layers when activated.

License

The Launcher no longer mentions 'Your trial has ended' even when no trial has been active; also on clicking Activate in Launcher, you can choose to start a trial or activate a license
 • SR130415
 • SR130718
 • SR144718
 • SR145053
 • SR145568
 • SR145998
 • SR161325
 • SR161325
 • SR161411
 • SR161472
 • SR163703
 • SR163900
 • SR164111
 • SR164117
 • SR164572
 • SR165607

ŠABLONOVAT

Removed the restriction that the loft path needs to make a 90 degree angle with the plane of the lofted profile.
Fixed a bug where the loft feature was automatically created in Layer 0 by default.
 • SR171458

MANIPULATE

Dynamic UCS setting reverts to state it was in before Manipulate was executed.
 • SR157715
 • SR164301
 • SR165757

MBUTTONPAN

Switching windows during a mouse wheel panning operation and then switching back does not cause it to get stuck in panning mode.
 • SR150152
 • SR164350

Mechanical Blocks

We resolved an issue where Mechanical Blocks do not follow the path set in BmFormTemplatePath, during execution of BmForm command.
 • SR159103

Panel strojírenské sestavy

Resolved instances where navigating in the Mechanical Browser results in unexpected crashes. Specific scenarios that are resolved; crash when selecting Sheet Metal entities, crash when editing Sheet Metal flanges, crash when navigating between Mechanical Browser and BOM Manager.
 • SR150803
 • SR155726
 • SR167094
The right-click menu in the Mechanical Browser is now correctly closed when exiting BEDIT mode. This fixes an application crash, when interacting with the previously out-of-date context menu after BEDIT mode had closed.
A crash is fixed when deleting an exploded view in the Mechanical Browser during BEDIT mode, by blocking deletion of exploded views when BEDIT is active.
Resolved crash occurring when selecting and deselecting items, while "Show selected" option is enabled.
A crash is fixed when selecting multiple actions in the right-click menu quickly following each other.
An issue is fixed where the units of properties in the Mechanical Browser changed seemingly randomly when interacting with collapsible menus. Now, units in the Mechanical Browser should stay fixed.
"Move step up" and "Move step down" options of the context menu of an exploded view's step respect the exploded view's "Direction" property now.

Menu Bar

The obsolete Insert commands have been replaced in the menu bar.

Menu Macro

Menu macros now display interactive prompts even when MENUECHO is disabled.
 • SR168667

MLEADER

MLeader with a block as a source block immediately updates on redefinition.
 • SR148491
 • SR158356
When a block containing attributes is modified the attribute's value is preserved in the Mleader that has the block set as source block.
 • SR158356

MLN file

MLN file issues has been fixed.
 • SR156818
 • SR157116

MTEXT

Misplacement of MTEXT has been corrected.
 • SR101593

Nejbližší vzdálenost

Fixed a bug that caused random crashes while displaying the nearest distance pop-up, which is shown when two entities are selected.
 • SR157174

OVERKILL

A crash in the Korean and Japanese versions, related to formatting/translation, has been resolved.
 • SR143181

panels

ALT codes now display correct symbols in the panel text fields.
 • SR162642

Parametry

When trying to create a parameter with the same name as an already existing parameter, a warning is printed to the commandline, that now contains the full name of the parameter, instead of only the first character.

Panel parametrů

The context menu is now displayed in the correct position of parameters in the parameters manager.

Plotter Configuration Editor

Modifying standard paper size crash has been fixed.

PNGOUT/BMPOUT/TIFFOUT

PNGOUT, BMPOUT, and TIFFOUT commands honor the current Visual Style.
 • SR156843
 • SR163565
 • SR165359

Mračna bodů

Importing point clouds with a very long filename / cache folder name is handled correctly.
 • SR169656
Fixed an issue in the Reference manager displaying a time-out during processing of big point clouds.
 • SR159361
When importing a cropped point cloud, scan positions that do not contain any points are ignored and pre-processing is continued.
 • SR173035

Point Filters

Behaviour when using point filters has been corrected
 • SR161216

Print

Fixed usage of custom paper size width/height/margins limits.
 • SR163699

Manažer projektu

Fixed a bug when using Asian characters causing a crash.
 • SR170347
BricsCAD no longer crashes after opening a sheet that has a renamed layout (from the BIM Project Browser).

Panel vlastností

Fixed a problem with BMINSERT command, inserting a MCAD based dwg file - extra properties in Properties Panel were not shown during insertion operation.
 • SR171817
We fixed a performance issue when selecting many entities with BIM properties in a particular scenario.
 • SR159263
 • SR170008
 • SR171422
 • SR171782
Transparency values can be changed again by typing a new value.
 • SR171464
We solved a crash situation that occurred when a particular drawing was loaded, and the Properties Panel was opened.
 • SR171722
We fixed a regression that could manifest when the Properties Panel and Ribbon were both active. In this situation, closing either the Properties Panel or the Ribbon could crash BricsCAD. This issue was found in V23.2.07.

PUBLISH

In case of errors with specific sheets that result in no output file being generated, the command now ends with an error message instead of creating an empty output file when publishing to PDF.
 • SR149325

PUSHPULL

PUSHPULL was disabled for complex sweep faces to avoid a known limitation in the modeler that causes a freeze.
 • SR100439

RKÓTY

'datumPoint' value is taken into account only for baseline and ordinate dimensions.

Quad

The BMINSERT command has replaced the obsolete BIMINSERT command in the Quad.
Smart Insert has been added to the Quad. The appearance of the STRETCH, FILLET, CHAMFER and DMTHICKEN commands has been improved to more relevant entity selections. Drawing views are now located under the Draw tab.
 • SR150666
 • SR167615
 • SR168080
MATCHPROP is now available in the Quad under the General section.
 • SR167615

REFEDIT

Crash when a particular Xref containing Proxy objects is attached has been fixed.
 • SR169364
Fixed: application crash after Refedit session is closed and if Attachment Panel is open due to the access to an erased object in reactor
 • SR153857
Fixed: application crash on undo after Refedit session is closed and if Attachment Panel is open due to the access to an erased object in reactor
 • SR153857
Fixed: crash after session if Attachment Panel is open due to the access to an erased object
 • SR153857
 • SR169364
 • SR172310
 • SR172354
 • SR172399
 • SR172672
 • SR172804
 • SR172946
 • SR173032
 • SR173041
 • SR173059
 • SR173156
 • SR173430
 • SR173629
 • SR173776
 • SR173836

Relative paths for attachements

Added '.' prefix for relative paths

Pás karet

Fix to typo in Draw Order tool on Ribbon.
Fix of missing label of tool in Ribbon.
Tools now display correctly in the Ribbon at 200% display scaling.
 • SR156897
Layer drop-down now remains a consistent height.
 • SR158023
In the Ribbon, the height of the Layer control Drop down box is consistent, even when multiple entities from different layers are selected.
 • SR166769
The 2D Parametrics tab of the Ribbon in the Modern workspace now fits the minimum screen width. Design tables are now available from the 2D Parametrics tab of the Ribbon in all Modern workspaces

RVT Import

We fixed an issue where some geometry in .RVT files could not be imported correctly
 • SR123899

SCALE

Fixed a bug where modifying the X scale of a parametric block with Uniform Scale set did not proportionally update the Y and Z scales.
 • SR167003

Scrollbar

The behavior and visibility of scrollbars on various dialog boxes has been imporoved.
 • SR161903

Sheet Metal Bend Table

Resolved issue of BricsCAD hanging when erasing Bend table content.

Správce sady listů

Fixed: crash on editing sheetset property in Category View tab

Sady listů

Fixed regression with automatic opening a sheetset with SSLOCATE mechanizm when user opens a drawing and a copy of this sheetset is already opened in SheetSet Manager
Only one warning message is displayed when BricsCAD is unable to locate sheetset file, regardless of the number of missing files.
 • SR149423
Fixed bug that corrupted dst files on a crash.
 • SR155481
The non-breaking space character (ALT+0160) is now represented correctly in the details section of the Sheet Set Manager.
 • SR156034
AddSheets: a more precise detection if layout is used in a sheetset
 • SR166726
 • SR170859

Sheet Sets Previews

 • >added shared cache for SheetSets Panel previews and AddSheet(s) dialog previews.
 • preview generation in worker thread.
 • SR163640

Sketch Based Features

Fixed a bug where a solid face is split when 3D parameter is changed.
 • SR158854
Fixed an issue that caused some sketch features to persist after their linked solid was erased.
Fixed a bug that deleted sketch entities when feature creation failed.
Fixed a bug that made some revolved sketch based features unresponsive to parameter changes.
Issues involving the update of complex sketch features with subtractions or unions were fixed.
Fixed a bug where 2D sketch parameter was incorrectly displayed as 3D parameter.
Fixed a bug where incorrect base face dependency after UNDO is fixed.
Settings are restored if the selection results in invalid geometry.

Funkce založené na náčrtu, VYSUNOUT

Fixed a bug where changing the taper angle of a feature created from a face was not possible.

Funkce založené na náčrtu, ŠABLONOVAT

It is no longer possible to set the "Ruled" parameter of a loft feature when a path or guide curves are also used, since this parameter is incompatible.
It is no longer possible to set the "Normal type" of a loft feature when a path or guide curves are also used, since this parameter is incompatible.

Funkce založené na náčrtech, ROTOVAT

Fixed a bug that identified revolve feature as side faces when the revolution axis coincided with a face of the revolved profile.
Fixed a crash that occured when changing the axis or orgin of a revolve feature.

Uchopení entit

Ghost snap marks appeared when drawing in an avtive paper space viewport.
 • SR165056

Úvodní stránka

The search function on the Start Page now works as expected.
A notifications tab has been added to the Start page.
 • SR171473
 • SR172019
 • SR172314
The New drawing... button now functions as expected in the Modeling workspace, when no drawing has previously been opened.
The toolbar is no longer visible when the workspace is changed from Start page.

Super Hatch

Super Hatch has been added to the Menu bar and Ribbon.

TAŽENÍ

Fixed a bug that caused the wrong base point to be used in some cases when the swept profile is a straight line.
 • SR162139
Fixed a bug that resulted in the incorrect update of the sketch feature when sweep alignment is turned off.

Tabulky

Removed useless zooming when switching cells using the mouse or arrow keys.
 • SR152576
 • SR170878
Merging table cells by column or row does not cause the loss of the cell content now.
 • SR162225
recompute table with fields if table BTR contains fields and unsynchronized with table instance

Text Styles

Remove bigfont from text style if TTF font is set as the main font for the style
 • SR163458
 • SR167777

Povrch TIN

In the case of large tin surfaces, when an external file is created, we had a problem with TIN Surfaces, which were inserted as block references. The external file was not copied correctly in these cases, causing the program to crash. This is fixed now.
 • SR169070

Toolbar

Multi-row floating toolbars are no longer shifted away from the right edge of the screen during a workspace reload or reset.
 • SR163356
The Parametric Block tool was removed from the Parametric Block Toolbar as the button did not function.

Tool Macro

A pause (\ character) in a CUI tool macro now only pauses for the first point when supplying two points to an angle input prompt.
 • SR161803

Tool Palette

Layer plot style is now set as specified when a tool creates a new layer.
 • SR165772
The plottable property of newly created layers is no longer inverted, and now correctly reflects the 'isNotPlotted' attribute.
 • SR165772
With STARTUP=0, the visible tool palette is now reliably enabled after opening a drawing.
When the icon of a tool in a Tool Palette is changed, the image is now resized and not cropped.
 • SR166596
 • SR166664
 • SR166924
 • SR168287
 • SR170133
 • SR170169

Trailing Lines

Resolved issue where using BMTRAILINGLINES resets the movement of parts in an exploded view.

UNDO

A bug where after a user action, UNDO generates the message ‘There is nothing to undo.’, was fixed.
 • SR157465
 • SR158702
 • SR160482
 • SR170640
 • SR171041

ZÁKLADNÍPOHLED

Resolved issue where VIEWBASE preview is not visible after changing the view orientation.
 • SR163424
 • SR167765
 • SR168024

VIEWPORT

Fixed an issue where entities were not shown in a viewport if drawing view property geometry was set to 3D.
 • SR160489
 • SR165653

POHLEDŘEZU

Resolved case when using MOVE on a viewport in paper space, containing a VIEWSECTION line, causes the line to be misplaced.
 • SR153227
 • SR161769
 • SR162123

Vpfreeze

Nested block references not becoming invisible/visible immediately after the Vpfreeze switch on/off has been fixed.
 • SR167406

Window Select

Selection/highlighting happens only based on visible points. Fixed a bug where using window select in a 'gap' in the point cloud would select the point cloud.
 • SR168307

WMF Export/Import

Fixed: text scale, rotation and width are correctly applied

WMFOUT

The lineweights in the .wmf are accurately shown when using WMFOUT in model space.
 • SR156229
 • SR160554
The output of WMFOUT only includes the entities which are visible inside the VIEWPORT.
 • SR158642

XREF Bind

Resolved issue where nested XREF structure is not correctly restored, immediately after using Bind on the nested XREF.
 • SR167660

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

We implemented the Document events ModelessOperationWillStart and ModelessOperationEnded.
 • SR171738
The initial lineweight value has been corrected for a newly created GraphicsSystem.View instance.
 • SR96806
Several PaletteSet events and methods were implemented: Focused, PaletteSetDestroy, PaletteSetTitleBarLocationChange, InitializeFloatingPosition(), and RecalculateDockSiteLayout().
 • SR143982
 • SR143983
 • SR143984
 • SR165291
Application.SetSystemVariable() and GetSystemVariable() are now using the current HostApplicationServices.WorkingDatabase if it has been set.
 • SR145733
 • SR166695
The .NET API was extended to include a BIMPropertySet class, exposing methods which allow developers to create, delete, and manipulate the properties associated with BIM Property Sets.
 • SR145982
 • SR146494
 • SR157831
 • SR164604
We implemented new Internal.DatabaseServices classes EvalGraph, Block1PointParameter, BlockParameterPropertyDescriptorCollection, BlockParameterPropertyDescriptor.
 • SR157621
Editor.GetEntity() now ignores erased entities instead of throwing an exception.
 • SR158909
Editor.SetCurrentView() now redraws the display as expected when it is called from within a point monitor event handler. In addition, a new function Editor.ClearVectors() has been introduced as a narrower and more efficient way to remove temporary graphics during dragging operations.
 • SR163849
Database.Cannoscale now ignores the active model space viewport in paperspace and returns the overall database annotation scale.
 • SR165253
AdWnd.RibbonToggleButton.CheckState error fixed
 • SR166742
 • SR166950
We improved performance of SelectionSet instances containing a large number of items.
 • SR169855
Pressing Enter in response to Editor.GetEntity() now returns the expected result when a default keyword was provided for the prompt.
 • SR163837

BRX

We implemented the following AModeler functions: Face::removeEdge(), Body::addFace(), Body::removeFace(), Face::removeEdge(), Face::addEdge(), Face::setEdgeLoop(), Face::setNext(), Face::setPrev(), Edge::addAfter(), Edge::remove().
 • SR168127
We implemented AModeler::Vertex::transform(const Transf3d&)
 • SR168127
We implemented AcDbAssocEvaluationCallback and related AcDbAssocManager member functions.
 • SR168757
AcDbDatabase::getFilename() no longer returns the autosave filename after autosave occurred.
 • SR170823
The AcDbDynBlockReference constructors are now working reliably when accessing an erased block reference.
 • SR171707
We implemented the AModeler::Body::moveFace method.
 • SR96051
We fixed an exception when calling AcDbTable::getIterator() with first argument nullptr.
 • SR172044
Setting dimension style to a new AcDbLeader now applies the style to any existing dimension variable settings.
 • SR43188
We enabled 3D snap intersection for derived AcDb3dSolid entities.
 • SR91445
Calling acdbBindXrefs() now creates new dictionaries in the host drawing without the xref prefix.
 • SR139977
Regions created from 3d polylines with AcDbRegion::createFromCurves() are now returned with normal depending on whether the input polyline direction is clockwise.
 • SR145992
The acplPublishExecute() function now logs and skips uninitialized layouts when publishing to PDF.
 • SR149320
Undo grouping is now restored correctly after a custom command disables undo, then enables it again before ending.
 • SR160721
The acdbPostDimAssoc() function now performs extra processing for trans-spatial associative dimensions to ensure that viewport scale is correctly applied.
 • SR160809
We added several missing methods to the AcDbExtents2d class.
 • SR163965
The custom entity support for dynamic coordinate systems was broken for some entity classes that have an AcDbDynamicUCSPE protocol extension. It is now working again for all classes.
We fixed a problem that caused AcGiDrawable::subRegenFlags() overrides to be called only for custom classes derived directly from AcGiDrawable.
 • SR164538
During AcEdJig::drag(), polar snap tracking lines are now based around the current input acquisition base point.
 • SR165226
The WM_HELP message no longer opens the BricsCAD help window when a modeless dialog handles the message for its own context help.
 • SR165442
Custom polyline classes now work correctly when associating radius dimensions to curved segments.
 • SR165736
AcDbPointCloudClassificationColorRamp has been implemented.
 • SR167722
AcDbPointCloudDefEx has been fully implemented.
 • SR131369
 • SR167727
AcDbPointCloudColorMap has been fully implemented.
 • SR167724
AcDbPointCloudEx::getPointDataByPointCount() now supports more advanced filtering.
 • SR129574
 • SR167726
We fixed several incompatible associative dimension behaviors after using AcDbOsnapPointRef to attach the dimension to a vertex of a polyline.
 • SR167609
The CAdUiDockControlBar and CAdUiPaletteSet persisted size is only affected by the bar's normal restored state size, and size in minimized state is ignored.
 • SR168439

BRX/.NET

We implemented some missing GraphicsSystem.Manager methods.
 • SR89281
The AcDbDatabase::purge() and Database.Purge() methods no longer treat Xref blocks as purgeable.
 • SR123144
We fixed a cloning crash that could occur in an unusual context inside an object overrule.
 • SR144008
When creating a vertical dimension, text that is placed outside the dimension lines is now positioned on the correct side of the dimension.
 • SR114720
The BIM IFC export options now include a setting for MVD type.
 • SR171938

BrxCvDbPoint - fullDescription

Setting 'rawDescription' now also sets the 'fullDescription, until the parsing of raw description is implemented.
 • SR164057
 • SR164188
 • SR164318

ExpressTools

The NCOPY, BEXTEND, BTRIM, & MSTRETCH commands will now open the appropriate online help article when the user presses F1.
 • SR163222
The NCOPY command has been enhanced to permit copying nested custom objects.
 • SR168500
The MSTRETCH command prompts were clarified and F1 context help was corrected.
The SUPERHATCH command was improved to resolve an error arising when the supplied internal point was located outside of the object boundary.
 • SR169967
REDIR command now accepts empty input for the target path, to allow the original path to be removed (stripped) for the image/xref/style/rtext entity.

LISP

Implemented a new Geo LISP API which provides access to a set of geo transformation functions facilitating the translation of a point or set of points from one coordinate reference system to another.
 • SR155461
 • SR158449
The (bim:get-allspaces) function now returns expected results when no parameters are supplied or when operating on an older drawing containing BIM Rooms.
 • SR157247
Extended the LISP API for more Civil TinSurface interface functions.
Lisp defined commands now override system variables of the same name when the command is entered at the command line.
 • SR169016
Calling (command) with embedded (entget) is now behaving as expected.
The VLE Library emulation file (vle-extensions.lsp) has been updated to ensure that no error messages are encountered when the library is loaded in CAD programs running on a Mac platform, and to ensure functions which are not available on AutoCAD LT are not defined when the library is loaded in such environments.
The BLADE Lisp Console will now honor the auto-completion setting set in the BLADE Preferences.
The (setpropertyvalue) function has been enhanced to accept either a user facing transparency value or a DXF style transparency value when setting the Transparency property for an object.
 • SR169826
Implemented functions (vla-ConvertToStaticBlock) and (vla-ConvertToAnonymousBlock) for Windows/Linux/Mac.
 • SR146706

Lisp/BRX

We fixed a crash in the selection prompt keyword handling code that could occur during a nested selection prompt.
 • SR169823

05.022024

Verze 24.1.08

Zdokonalení Mračna bodů

Výška barevné mapy

Nyní je možné nastavit Z-min a Z-max při použití volby výšky pro barevnou mapu.
 • SR126299

Opravy (ponecháno anglicky)

BIM Section Update

We fixed an issue that caused BIMSECTIONUPDATE to crash in a specific scenario.
 • SR159263

DWGCOMPARE

Fixed bug that where DWGCOMPARE did not recognize a drawing selection from the Drawing Compare panel.
 • SR169059

PLOŠSNÍMEK

Bug creating a scaled down block when perspective property is on has been fixed.
 • SR163329
 • SR169888

Panel strojírenské sestavy

Resolved instances where navigating in the Mechanical Browser results in unexpected crashes. Specific scenarios that are resolved; crash when selecting Sheet Metal entities, crash when editing Sheet Metal flanges, crash when navigating between Mechanical Browser and BOM Manager.
 • SR150803
 • SR155726
 • SR167094

MLEADER

Crash related to the usage of global database MLEADER style in MT mode has been fixed.

Parametric Operations

Fixed a bug to support DXF export for a file with parametric operations.
 • SR168305

Performance

Improved performance by reducing delays when hovering over block references in large drawings.
 • SR169931

Mračno bodů

Fixed wrong URL for the Pointcloud Classify button. It now opens the Help Center article 'POINTCLOUDCLASSIFY command'.
 • SR164672
 • SR166144
 • SR166150
 • SR166299

POINTCLOUDCLASSIFY

The ribbon button now works as expected when the classifier is installed correctly. When updating from a previous V24 install it might be needed to update the CUI file.

Purge

Crash after Purge and close has been fixed.
 • SR166165
 • SR166851
 • SR167751
 • SR167860
 • SR168090
 • SR168274
 • SR169975
 • SR169985
 • SR170136
 • SR170483
 • SR170594
 • SR170629

SheetSets

Fixed a crash on placing a model view. Sheet set lock is added for the operation

Status Bar Balloon

The notification balloon no longer displays over other active application windows.
 • SR170680

TRIM

Fized a bug where segments were incorrectly highlighted when zoomed in or out.
 • SR163066

VBA

We added more details error information in case of a VBA runtime initialization failure.
 • SR145620
 • SR147541
 • SR154920
 • SR156942
 • SR159197
 • SR159347
 • SR161558

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

We fixed a bug that caused a failing cast to SweptSurface.
 • SR168947
We fixed an exception in GeoCoordinateTransformer.Create().
 • SR169481
Access to HLR result entities via HlrData.RootEntity is now possible for the entire lifetime of the containing HlrCollector instance.
 • SR169503

BRX

We implemented AModeler::Body::getPhysicalEdgesAndVertices().
 • SR168127

BRX/.NET/LISP

Automatic parsing of prompt keywords now ignores spaces at the beginning and end of prompt keywords enclosed in square brackets.
 • SR169287

LISP

Resolved an issue where the ActiveX setblockattributevalue32 method would report as being applicable to an object but would return an error on execution with valid parameters.
 • SR169242

11.122023

Verze 24.1.07

Zdokonalení BricsCAD

2DCONSTRAINTFLAGS

Zavedena systémová proměnná 2DCONSTRAINTFLAGS ke spuštění logiky řešení vazeb ze starších verzí BricsCADu.
 • SR163045
 • SR166196
 • SR167159

Pás karet

Nástroj "Odebrat vrchol" byl odstraněn z pásu karet.

Zdokonalení BIM

BIMVLASTNOSTI

Vlastností jmenných prostorů lze nyní odstranit z dialogu příkazu BIMVLASTNOSTI

Import IFC

Opravili jsme nesprávnou polohu vnořených bloků, když je model IFC umístěn vzhledem k globálnímu počátku IFC.
 • SR158541

TPŘIPOJIT

Možnost 'Připojit na nejbližší' lze nyní použít také z pásu karet bez předvolby ploch.
 • SR116711

Zdokonalení Mračna bodů

ZAOBLIT/ZKOSIT

Mračna bodů již neinterferují s příkazy ZAOBLIT a ZKOSIT.
 • SR148055
 • SR167758
 • SR168307

Opravy (ponecháno anglicky)

Anchoring

A bug in the BricsCAD.Bim.AnchoredBlocks.QueryValidAnchorPt(...) (Managed .NET) and BimApi::queryValidAnchorPt(...) (BRX) functions, causing an empty FullSubentityPath to be returned, was fixed.
 • SR167997

BLOCKCONVERT

Fixed a crash when BLOCKCONVERT command is initiated or cancelled.
Fixed a bug resulting in wrong stretch and flip lines with parametric operations designed prior to v24.
 • SR167298

BMINSERT

Fixed a crash that occurred when switching the insertion type to external during insertion of a mechanical block.
 • SR163697
 • SR168518

COM

Late bound ActiveX calls to IAcadHatch.AppendOuterLoop() are no longer failing with a missing argument error.
 • SR166926
 • SR167165
 • SR167364
 • SR168360

Command Line

Entering a command shortcut to set a system variable is working again.
 • SR167367
 • SR167566
 • SR167653
 • SR168357

COPYCLIP/PASTECLIP

Crash has been fixed
Fixed crashes happening during copy-paste of blocks with parametric operations designed prior to v24
 • SR165306
 • SR166608
 • SR167112

Průzkumník výkresů

Fixed the truncated "Maximum leader points" label on localized versions.
 • SR133011

DWGHEALTH

Fixed an issue where newly created routines could not be saved in the localized vesions of BricsCAD.
 • SR167247

External References

Nested xrefs are not incorrectly purged on open if their top xref is not yet loaded (ex. invisible)
 • SR155133

Help pages

Fixed specific help page URLs for some commands run from drawing explorer.

Instalace

The installer has been adapted to include the spatial localisation path. This prevents a crash on open in Korean/Chinese/Japanese versions.

Loft

The loft command no longer allows a preselection containing multiple loft profiles.

Správa formátů souboru bodu

After creating or editing Surface file formats or Point file formats in localized versions, formats are now correctly displayed in Civil Explorer again.
 • SR166478
 • SR166479
 • SR166482

Menu Bar

The BMINSERT command has replaced the redundant BIMINSERT command in the Menu bar.

Move

Fixed a bug that caused some block references to be moved twice during the move command.
 • SR151277
 • SR153815
 • SR160998
 • SR165009
 • SR168240

OPEN

Drawings open correctly on Korean/Chinese/Japanese Window versions.
 • SR150830
 • SR154580
 • SR161952
 • SR162796
 • SR163733
 • SR164697
 • SR166840

MRAČNOBODŮOŘÍZNOUTTĚLESO

UNDO now works correctly after the usage of POINTCLOUDCROPSOLID
 • SR167276

PRINT

Width factor of text entities using shx fonts is taken into account while printing
 • SR162417

Publikovat

Now, when published in the background mode, Sheetset fields are accurately evaluated. Additionally, temporary folders are automatically removed following a background publish.
 • SR167347

Kalkulačka

Expressions are now correctly evaluated.

Pás karet

Opening the ribbon file menu repeatedly no longer produces a crash.
 • SR166927
 • SR166932
 • SR166932
 • SR167007
 • SR167221
 • SR167665
Fixed the "Log in" functionality in the AI Assist ribbon tab, on localized versions, by calling the global -LOGINUSAGEDATAPROGRAM command.
 • SR165522

Sheet Generation

We fixed an issue causing some missing elevation hatches during Sheet Generation
 • SR119507

Sady listů

BricsCAD no longer crashes when a subset with nested subsets in SheetSet tree is removed.

Sketch based features, Extrude

Fixed a bug that created the wrong geometry when changing the height of a subtracted extrude feature so that it cuts all the way through the parent solid.

Sketch based features, REVOLVE

Fixed a bug that created the wrong geometry when updating the angle of a revolved sketch feature by exactly 180 degrees.
Fixed a bug that created a wrong geometry when changing the angle of a revolved sketch feature by a large value.
Fixed a bug that caused problems when changing the "Both sides" option of a revolved sketch feature with a revolution angle larger than 180 degrees.

Úvodní stránka

Fix a crash in the Qt Start page that happens when the user's Templates folder is missing.
 • SR164167

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

We implemented DatabaseServices.MLeaderStyle.ExtendLeaderToText property.
 • SR165840

BRX

We fixed a bug that resulted in AcDesignTable::getAllDesignTables() incorrectly returning eInvalidIndex in certain cases.
 • SR160003
We implemented Adesk::Boolean AcGeSurface::isOn(const AcGePoint3d&, AcGePoint2d&, const AcGeTol&) function.
 • SR165309
We implemented the missing AcGePointOnCurve3d::point(double) and AcGePointOnCurve3d::point(const AcGeCurve3d&,double) functions.
 • SR165309
Numerous AcGeKnotVector member functions have been implemented.
 • SR165309
We implemented the missing AcGePointOnSurface functions.
 • SR165309
We implemented the AcGeCurveBoundary class.
 • SR165309
We implemented the missing AcGeExternalBoundedSurface::getContours(int&,AcGeCurveBoundary*&) function.
 • SR165309
We implemented AcGeExternalCurve3d methods: isNurbCurve(), isOwnerOfCurve(), setToOwnCurve(), isRay(), isEllipArc(), isCircArc().
 • SR165309
We implemented AcGeEllipArc3d::AcGeEllipArc3d(const AcGeEllipArc3d&) constructor.
 • SR165309
Support has been added for custom classes derived from AcDbAssocActionBody.
 • SR165633

BRX/.NET

The command autocomplete popup is now populated with all commands from multiple demand load registry keys using the same application name.
 • SR166197

LISP

We fixed a stability issue causing sporadic Lisp crashes after use of (vlax-release-object).
 • SR148938
 • SR167067
 • SR167297

Lisp

The (bim:get-assignedprofile) function has been corrected to return profile name that includes a size, same as in V23.
 • SR168488

20.112023

Verze 24.1.06

Zdokonalení BricsCAD

API

OdEdSettingsReactor, OdEdSettingsManager: odstraněny odkazy na interní třídy.

Audit

Audit a vyčištění 2D vazeb bylo vylepšeno.

ExpressTools

Příkaz QLATTACH nyní poskytuje jasnější chybové zprávy.
 • SR165531
Opravuje problém s výkonem v Propulate_>Edit, když má být do comboboxu přidáno velké množství atributů.
 • SR166296

Proxy server

Nastavení proxy serveru je přidán do Bricscadu v dialogu NASTAVENÍ.
 • SR153616
 • SR154267

Prvky podle náčrtu

Přidán nový příkaz REMOVESKETCHFEATURE, který zruší všechny vedlejší účinky zapnutí CREATESKETCHFEATURE.
 • SR163680

Zdokonalení BIM

24/7 Panel

Předchozí popis je nyní předvyplněn v poli popisu při nahrávání nové verze.
 • SR142362

Import IFC

Implementovali jsme některé opravné mechanismy, které umožňují import určitých neplatných souborů IFC. Pokud jsou k opravě chybějících dat použity výchozí hodnoty, bude uživatel informován v souboru protokolu.
 • SR117312
 • SR122021
 • SR160279
 • SR160905

Opravy (ponecháno anglicky)

AMWELDSYM

Fixed the rendering of special characters within the text of the command's dialog box.
 • SR165172
 • SR165383

Analytics

Fixed a reauthentication related crash that occurred in a particular case.

Attachment Panel

The attachment panel is updated immediately after an Xref/attachment is bound/inserted.
 • SR153320
 • SR156116
 • SR156674

Balloons

Fixed crash happening during balloons' associativity evaluation.

BCF Panel

It is now possible to add special characters in issue comments and titles.
 • SR152253

BIMANCHOR

When an anchored block is moved to the edge, it no longer jumps to the adjacent face.
 • SR165864

BIMVLOŽIT

Fixed BIMINSERT preview flickering occurring while positioning the block.

BIMŠTÍTEK

We fixed a drop in performance when adding BIM Tags to a particular drawing.
 • SR164285

BLOCKCONVERT

Now the command's list of blocks contains only blocks local to the current file (no Xrefs).
 • SR165165
Crashes no longer occur on files with dead dblock actions references.
 • SR166497

BMINSERT

Fixed a crash that occurred when switching the insertion type to external during insertion of a mechanical block.
 • SR163697

DCL

Improved compatibility and cross-platform support for DCL files:DCL engine now supports .dcl files using UTF-8 encoding, with and without BOM.

Dimensions

Dimensions between Centermarks and Centerlines are now created associative in Model & Paper Space.
 • SR158270
 • SR159489

DMPUSHPULL

Fixed a bug that caused weird behavior when using Push/Pull on a boundary with no underlying solid.

Průzkumník výkresů

Drawing Explorer no longer displays an error message when clicking on External References category.
 • SR166409
 • SR166517

Dynamic Blocks

Fixed the location of the rotation grip point in complex dynamic blocks.
 • SR155245

ExpressTools

Fixed usage of translated ExpressTools DCL dialogs:loading of temporary .dcl files could fail on particular environments, now solved by using UTF-8 encoded .dcl files.

External References

Fixed an issue with Xref paths, are now no longer lost in XATTACH dialog if set Relative or Absolute.
 • SR162791
 • SR163833
 • SR166393
 • SR166456
 • SR166487
 • SR166552
 • SR166561
 • SR166666
 • SR167036

VYSUNOUT

EXTRUDE dynamic dimension uses ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE system variable value again.
 • SR161870

Fields/Sheetsets

The expression of a field linked to a sheet set view/property is updated correctly when the view/property is deleted.
 • SR156954

Fonty

Added support of HZFS.SHX as a bigfont for Chinese simplified.
 • SR159471

GEOGRAPHICLOCATION

The link to download more coordinate systems now points to the correct V24 help page.
 • SR166172
 • SR166217

HATCH

The hatch dialog now works correctly with localized hatch names.
 • SR167143

IFC

Properties with Ifc type IFCCOUNTMEASURE are now defined as integers.

VLOŽIT

Fixed a bug that caused the value of INSNAME system variable to be ignored by the Insert Block dialog.
 • SR165011

OLE

We fixed a crash that occurred in certain cases when closing an external application document with an OLE embedded drawing.
 • SR164835

Mračno bodů

Fixed wrong URL for the Pointcloud Classify button. It now opens the Help Center article 'POINTCLOUDCLASSIFY command'.
 • SR164672
 • SR166144
 • SR166150
 • SR166299

PRINT

"Print As PDF" now saves the file with the correct extension on localized versions.
 • SR166875

PUBLISH

Fixed a crash occurring in multithreaded mode for Leader objects with MText annotations.
 • SR157061

Settings Variables

Fixed variable display issue where titles were replaced with variable names in Settings dialog.
 • SR163297

Průřez

Shape no longer hangs when opening or saving a drawing.
 • SR163297
 • SR166970

Tabulky

Fixed a data link update issue, now content-locked cells are also updated.
 • SR166124
 • SR166394

Undo

Fixed a problem with Undo operations occurring after changes from combo boxes located in toolbars and ribbons.
 • SR164794

Pluginy (ponecháno anglicky)

.NET

LayerViewportProperties.Transparency has been implemented.
 • SR144029

BRX

We fixed a crash that could occur in certain cases after casting an AcDbSymbolTableIterator to AcDbLayerTableIterator.
 • SR166996
AcDbBlockTableRecord::appendAcDbEntity() and AcDbEntity::setDatabaseDefaults() no longer reset entity visibility.
 • SR166999

BRX/.NET

Demandload registry keys in the HKLM registry hive are no longer ignored when populating the command autocomplete popup.
 • SR166197

LISP

The (bim:ifc-exportfile) LISP function has been enhanced to support the options IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces, IfcExportSweptSolidsAsBRep, IfcExportProfileCenterOfGravity, and IfcCreateUniqueGuid, and to accept an additional optional fourth argument to control the Model View Definition (MVD) used for the export.

30.102023

Verze 24.1.05

Zdokonalení BricsCAD

Panel nástrojů Výběr

Panely nástrojů Výběr a Výběr3D byly optimalizovány s menším počtem nástrojů. Staré panely nástrojů Výběr jsou stále k dispozici s označením Výběr (starší).

AI Asistent

Vygenerovali jsme obecný model "další relevantní příkazy", který pro každého poskytuje relevantní návrhy příkazů na kartě pásu karet AI Asistent. Po připojení k programu BricsCAD Analytics uvidíte tento obecný model a počkáte až naše kanály strojového učení vygenerují další osobní relevantní příkazy na základě vašeho využití aplikace.
Je zaveden vylepšený algoritmus, který navrhuje další potenciální příkazy založené na vaší interakci s BricsCADem prostřednictvím Quad, příkazového řádku, pásu karet, nabídky příkazů a panelů nástrojů. Tyto návrhy jsou uvedeny na vyhrazené kartě pásu karet AI Asistent. Chcete-li získat přístup k těmto personalizovaným návrhům, musíte se připojit k BricsCAD Analytics, což můžete provést přímo z karty pásu karet AI Asistent.
Vylepšená odezva AI Asistent okamžitým zobrazením návrhů (pokud jsou k dispozici) a odstraněním potřeby restartu aplikace.

Pás karet AI Asistent

Nyní je možné zapnout nebo vypnout kartu pásu karet AI Asistent v souborech .CUI, např. prostřednictvím editoru CUI.

Kontrola anotací

ANNOMONITOR označí nepřidružené kóty/odkazy/multiodkazy malým znakem. Pro ovládání tohoto zobrazení byla přidána proměnná ANNOMONITOR.
 • SR145153
 • SR157491

Aplikace

Kliknutím na okno výkresu aktivujete hlavní okno aplikace BricsCAD, již nebude registrovat kliknutí myší jako událost zobrazení výkresu.
 • SR153677

USPOŘÁDAT

Odstranili jsme přepínač 'Zobrazit táhla' z kontextového panelu příkazů, protože přetahování se nyní vždy zobrazuje.

POLEUPRAVITEXT

Implementován BEdit pro zdrojové bloky pole.
 • SR134143
Do příkazu POLEUPRAVITEXT byla přidána nová možnost BEdit Zdroj.

Asociativní kóty

Přidána podpora asociativních kót založených na vazbách vytvořených aplikací AutoCAD pro entity ACIS.
 • SR117242

BricsCAD Analytics

BricsCAD Analytics - bývalý BricsCAD Usage Data Program - je nyní ve výchozím nastavení zapnutý během bezplatné 30denní zkušební doby pro BricsCAD. Takto bude zkušební uživatel informován:
 • Licenční smlouva s koncovým uživatelem Bricsys (EULA) informuje uživatele, že sdílení anonymních dat aplikace je ve výchozím nastavení "zapnuto" během zkušebního období.
 • Během zkušební doby poskytuje BricsCAD Launcher uživateli další data o BricsCAD Analytics a sdílení anonymních aplikačních dat se společností Bricsys.
 • Kdykoli během zkušební doby, uživatel může přejít do Nastavení Analytics a změnit své preference nebo přestat sdílet data se společností Bricsys.
 • Po skončení bezplatné zkušební verze, pokud je licence BricsCAD aktivována prostřednictvím platného licenčního klíče, bude uživatel znovu informován o programu a že jeho instalace sdílí anonymní data aplikace s Bricsys.
 • Stručně řečeno, licencovaní uživatelé se mohou výslovně rozhodnout připojit se k programu BricsCAD Analytics nebo nesdílet údaje o využití s Bricsys.
Dialog "Nastavení Analytics" lze nyní zavřít beze změn pomocí vyhrazeného tlačítka "Zrušit".

Kalkulačka

Na vaši žádost jsme do BricsCADu přidali výkonnou kalkulačku.
 • SR12988
 • SR26695
 • SR27282
 • SR29304
 • SR34225
 • SR37214
 • SR39093
 • SR39127
 • SR39127
 • SR68790
 • SR81308
 • SR89544
 • SR118068
 • SR129647
 • SR131043
 • SR142028
 • SR143043
 • SR148605
 • SR150891
 • SR151587
 • SR152867
 • SR152917
 • SR152923
 • SR152933
 • SR152935
 • SR152940
 • SR152943
 • SR152946
 • SR152950
 • SR152953
 • SR152954
 • SR152960
 • SR153758

CHYTRÁKOPIE3D

CHYTRÁKOPIE3D nyní podporuje kopírování vazeb, které leží částečně na entitách detailu a částečně na referenčních entitách.
Algoritmus COPYGUIDED3D byl vyladěn, který mu v některých konkrétních případech pomáhá lépe fungovat.

PŘIPOJIT

Při výběru dvou oblouků nebo oblouku a úsečky, nyní příkaz spojí oba konce, pokud je to možné.

Kontextová nabídka

Další nástroje pro úpravu křivky lze nyní najít v místní nabídce po výběru křivky.
 • SR155012

RVÚHLOVÁ vazba

Opravena nežádoucí změna směru otáčení 2D úhlové vazby při okrajových hodnotách.
 • SR139729

Výchozí nastavení

V pracovních prostorech BIM a Civil je nyní nastavení "DMPUSHPULL rozdíl" ve výchozím nastavení vypnuto. To znamená, že těleso, které se protíná s jiným tělesem, již neodečítá protínající se oblasti od druhého tělesa, když je na prvním tělesu použit příkaz DMPUSHPULL. Chcete-li odečítání znovu zapnout, nastavte systémovou proměnnou DMPUSHPULLSUBTRACT na ("Zap" nebo "1").
 • SR155560
Výchozí velikost nitkového kříže byla zvýšena. Chcete-li nastavit původní velikost, změňte systémovou proměnnou CURSORSIZE na hodnotu 3.
Entity používané k odečtení od základního 3D tělesa, jako "těla nástrojů " se již po příkazu ROZDÍL neodstraní. Chcete-li se vrátit k původnímu chování, změňte systémovou proměnnou DELETETOOL na '1'.
Efekt zvýraznění výběru byl zesvětlen, aby se zlepšila jeho viditelnost. Ovlivněné systémové proměnné jsou HIGHLIGHTCOLOR, HIGHLIGHTEFFECT a GRIPCOLOR.
Barva značky se změnila z červené na zelenou a velikost značky je nyní o něco větší. Výchozí nastavení systémových proměnných SnapMarkerSize a SnapMarkerColor byla změněna.
Body se nyní zobrazují na obrazovce jako nitkový kříž. Chcete-li změnit toto chování, použijte systémovou proměnnou PDMODE.
Systémová proměnná DELOBJ je nyní ve výchozím nastavení vypnutá. Zdrojové entity používané k vytváření 3D těles (pomocí příkazů jako VYSUNOUT, ROTOVAT a ŠABLONOVAT) jsou zachovány a již nebudou odstraněny. Chcete-li použít starší chování (odstranit zdrojové entity), nastavte systémovou proměnnou DELOBJ na 'Odstranit entity profilu' (1).
Manipulátor je nyní zabarven tak, aby odpovídal barvám os XYZ. Byla změněna systémová proměnná MANIPULATORCOLORTHEME.
Výchozí nastavení systémové proměnné ORBITAUTOTARGET je nyní, že se pohled otáčí kolem aktuálně vybraných entit. Pokud nejsou vybrány entity, pohled se otáčí kolem všech entit ve výkresu. Chcete-li toto chování změnit, vypněte systémovou proměnnou ORBITAUTOTARGET.
 • SR154929
Výchozí režimy výběru těles jsou nyní pro všechny pracovní prostory celá tělesa, nikoli dílčí entity. Při výběru můžete podržet klávesu Ctrl a vybrat dílčí entity. Režim výběru můžete také změnit na pásu karet a na panelu nástrojů Rychlý přístup.

PŘÍMÉ MODELOVÁNÍ

Výkon některých nástrojů přímého modelování byl v konkrétních případech znatelně navýšen.
 • SR131489

DRAGSNAP

Kurzor má nyní chování magnetu během akcí přetažení (POSUN, OTOČIT, ZRCADLIT atd.). To pomáhá vizualizovat cílové umístění entity, která se upravuje.
 • SR126321

DRAWINGHEALTH

Správa stávajících rutin, vytváření nových rutin a práce s uživatelskými (dosud neuloženými) rutinami byly zjednodušeny.
Nyní vám příkaz umožňuje duplikovat, mazat, exportovat nebo importovat více rutin najednou.
Výchozí rutiny byly vylepšeny. Nyní je snazší než kdy jindy zmenšit velikost souboru a opravit chyby ve výkresech pomocí jedinečného pracovního postupu DWGHEALTH společnosti BricsCAD.

Export rozvržení

Pevná velikost textu kóty a výška textu stylu textu při exportu rozvržení.
 • SR145197

ExpressTools

Byl implementován příkaz EDITTIME.
 • SR161844
 • SR162759
Vylepšená kompatibilita LAYWALK: nyní se poslední vybraná vrstva stane aktuální vrstvou, pokud vypnuta volba "Obnovit při ukončení".
 • SR163816

Fonty

Vykreslování písem pro komponenty Qt v operačním systému Windows bylo přepnuto do nativního režimu. To by mělo vést k ostřejšímu a méně rozmazanému zobrazení písma.
 • SR132842
 • SR133768
 • SR135238
 • SR138281
 • SR143301
 • SR148893
 • SR151886
 • SR153428
-V aktivní relaci BricsCAD bylo přidáno dialogové okno GUI pro globální mapování písem. Nová mapování jsou povolena pro chybějící nebo nalezená písma. Nová mapování nejsou uložena ve stylech textu, ale použijí se na všechny výkresy otevřené v relaci BricsCAD.
 • SR143639
 • SR144978
 • SR147216
 • SR151931

VLOŽIT

Bylo vylepšeno uživatelské rozhraní příkazového dialogu. Nyní je podporováno vkládání externích strojírenských bloků příkazem VLOŽIT.
Dynamické kóty zobrazené během vkládání bloku byly vylepšeny: při vložení bloku na plochu s aktivním DUSS se zobrazí vzdálenosti ke všem hranám ploch. Tak tomu bylo již při vkládání komponent BIM a bylo zobecněno na všechny bloky.
Vkládání komponent BIM a modelování s pohledem shora je nyní podporováno příkazem VLOŽIT.
Nastavení INSMODEAUTO bylo odstraněno a bylo zavedeno nastavení INSMODE. Nastavení INSMODE dialogu VLOŽIT nyní určuje, zda se mají použít některé pokročilé akce (např. kreslení dynamických kót a povolení konkrétních možností). Je-li hodnota INSMODE nastavena na hodnotu 1, použije výchozí režim dialogu VLOŽIT rozšířené možnosti. Pokud je nastavena na hodnotu 0, rozšířené možnosti nebudou použity.

Dialogové okno Vložit

Rozbalovací nabídka s názvy bloků nyní odfiltruje názvy bloků začínající písmeny zadanými v textovém poli, aby bylo snazší najít bloky v seznamu.
 • SR150143
 • SR155986

Panel vrstev

Ikony v panelu Vrstvy byly vylepšeny. Také bylo odstraněno modré tlačítko "+" pro přidávání vrstev. #notaniphone
 • SR155058
 • SR158023

LOFT Sketch-based Feature

Ve verzi 24 jsou novinkou experimentální prvky založené na náčrtu pro příkaz TAŽENÍ. Lze jej vytvořit, pokud je zapnuto nastavení CREATESKETCHFEATURE . Tato funkce umožňuje uživatelům měnit parametry vytvořených těles (např. režim pravidel, normální typ a úhly úkosu) a upravovat náčrt, cestu a vodicí lišty, které vygenerovaly uvedené šablonové vytažení.

SMĚRPOHLEDU

Nový widget SměrPohledu lze povolit (jako beta náhled) pomocí systémového nastavení USENEWLOOKFROM. Ve výchozím nastavení je vypnut.
Nový widget SměrPohledu nabízí dynamičtější způsob změny pohledu v modelovém prostoru.

Panel Objemové charakteristiky těles

Možnost povolena pro zobrazení objemových výpočtů v panelu Vlastnosti, pokud je vybráno více 3D těles a povrchů.
 • SR156147
 • SR156313
 • SR156440
 • SR156611
 • SR161026

OPTIMALIZOVAT

Vedle stávající logiky provádění uzavírání mezer byly přidány dvě nové "metody" uzavírání mezer:
 • "Pouze oříznout a prodloužit": tento režim uzavře mezery a vždy zachová směr čar.
 • "Přidat spojovací úsečky": tento režim ponechá stávající úsečky nezměněné, ale přidá malé dodatečné úsečky pro připojení koncových bodů (se stejnými databázovými vlastnostmi jako spojované úsečky ).
 • Původní chování inteligentního uzavírání mezery je stále přístupné prostřednictvím režimu "Automaticky".
Bylo vyřešeno několik problémů s optimalizací čar připojených k obloukům:
 • Dvě mezery na obou koncích oblouku se stejnou čarou budou nyní správně uzavřeny (pokud je tolerance mezery dostatečně velká).
 • Oblouky s obrácenými normálami jsou nyní správně zpracovány. Byl implementován inteligentnější algoritmus, který přesněji zpracovává následující případy:
 • Oblouk spojený se dvěma rovnoběžnými čarami, 1 v každém koncovém bodě oblouku; nebo oblouk spojený se dvěma nerovnoběžnými čarami, 1 v každém koncovém bodě oblouku, kde je úhel oblouku větší než 180°
 • Oblouk spojený s 1 "pevnou" a 1 "volnou" čarou v jednom koncovém bodě, kde je oblouk kolmý k volné čáře v režimu 3D, OPTIMALIZOVAT (v režimu náhledu nebo pomocí tlačítka "Dokončit") nyní správně vyhledá neoptimální plochy, i když je volba zvýraznění vypnutá. Vizualizace mezer, tj. červené disky, jsou nyní vždy správně aktualizovány při změně parametrů a přepínání možností.
 • SR154380

Parametrické akce Editace

K úpravě existujících parametrických akcí byly přidány příkazy PARAMETRICSTRETCHEDIT, PARAMETRICMOVEEDIT, PARAMETRICROTATEEDIT a FLIPLINEEDIT. Do nabídek pravým tlačítkem myši v panelu Parametry byly přidány možnosti pro úpravu parametrických akcí.

Podpora OS

BricsCAD V24 podporuje operační systémy Microsoft Windows 10 a 11.

PBLOCKASSIST

Byla vylepšena uživatelská zkušenost příkazu ASISTPARAMBLOKU, který převádí dynamické bloky aplikace AutoCAD na parametrické nativní bloky BricsCAD.
 • Výchozí název tohoto příkazu byl změněn na "BLOKPŘEVÉST". Přístupové body "ASISTPARAMBLOKU" a "PBLOCKASSIST" stále existují jako aliasy.
 • Nyní je podporován předběžný výběr referencí dynamických bloků, což znamená, že definice dynamických bloků za vybranými referencemi budou automaticky vybrány v příkazovém dialogu BLOKPŘEVÉST a možnost převodu odkazů bude automaticky přepínána.
 • Objevitelnost BLOKPŘEVÉST je vylepšena: při pokusu o BEDIT dynamický blok (což není povoleno) bude uživatel vyzván k převodu dynamického bloku na parametrický blok nejprve pomocí BLOKPŘEVÉST, aby mohl tento nový parametrický blok BEDIT. Dále při výběru jedné nebo více referencí dynamických bloků v modelovém prostoru se uživateli zobrazí ikona nástroje BLOKPŘEVÉST v nástroji QUAD.
Byla také rozšířena funkce převodu příkazu BLOKPŘEVÉST.
 • Dynamické bloky, které obsahují lineární parametry se 2 uzlovými body, z nichž 1 se nepoužívá, jsou pro převod podporovány.
 • Dynamické bloky, které obsahují akce přesunu, jsou nyní převedeny na parametrický blok s parametrickými operacemi přesunu namísto parametrických protažení.
 • Dynamické bloky, které obsahují akce otočení, jsou podporovány pro převod díky nové operaci parametrického otočení.
 • Dynamické bloky, které obsahují "řetězové akce", jsou podporovány pro převod díky nové propojené vlastnosti parametrických operací.
 • SR154190
Příkaz nyní použije akci Parametrický přesun k převodu akcí přesunu dynamických bloků.
Funkce PBLOCKASSIST byla rozšířena o převod dynamických akcí otočení bloků na akce parametrického otočení BricsCAD.

Parametrické bloky

V BricsCAD V24 bylo implementováno mnoho vylepšení parametrických bloků:
 • Vedle překlopení čar a parametrických protažení nyní parametrické bloky nabízejí parametrické přesuny parametrické rotace. S těmito dvěma novými typy akcí nyní BricsCAD nabízí výkonnou sadu "parametrických operací" pro rychlé a snadné nastavení parametrických bloků. Tato nomenklatura je konzistentní; příkaz FLIPLINE se nyní stal aliasem jeho nového výchozího názvu: "PARAMETRICFLIP". Pro snadnější přístup přes příkazový řádek byly přidány aliasy se zkrácenou předponou "P*": "PFLIP", "PSTRETCH", "PMOVE" a "PPROTATE".
 • Vizualizace geometrie parametrických operací byla modernizována a nyní je konzistentní, když je v aktivním prostoru, oproti dočasným grafům, které byly generovány při umístění kurzoru nad referencí bloku, která obsahuje parametrickou operaci. Nejdůležitější změna je u parametrických protažení: "rámeček protažení" již není vizualizován. Místo toho jsou body protažení vizualizovány značkami křížku. Vizualizace všech parametrických operací byla provedena nezávisle na jednotkách souboru, což řeší některé problémy se soubory s nevýchozími jednotkami.
 • Karta "Parametrické" na pásu karet BricsCAD byla aktualizována tak, aby zahrnovala nové parametrické operace.
 • Přístup pro geometrii související s operacemi parametrických bloků byl změněn z entit rezidentů databáze na uzamčené hladině na geometrii nerezidentní databáze, což vedlo k robustnějšímu řešení. Operace parametrických bloků se chovají podobně jako dříve, ale nyní je viditelnost geometrie těchto operací řízena příkazem PBLOCKACTIONSDISPLAY. Parametrické bloky vytvořené v předchozích verzích BricsCADu, obsahující parametrické operace ve starém databázovém formátu, budou stále správně čteny a po jejich úpravě budou automaticky převedeny do nového formátu.
 • Některé problémy s parametrickými operacemi, kdy se uživatelský souřadnicový systém neshoduje s globálním souřadnicovým systémem - ale osa Z se stále shoduje - byly opraveny.
 • Nyní je možné definovat operace PARAMETRICSTRETCH a PARAMETRICMOVE jako "propojené“. Označení "operace A" jako propojené znamená, že pokud "operace B" ovlivní "operaci A", subjekty ovlivněné "operací A" budou automaticky ovlivněny "operací B", i když "operace B" nemá na tyto entity přímý dopad. Tyto entity jsou jako takové ovlivněny "propojeným" způsobem.
 • Při kopírování všech entit, které jsou ovlivněny parametrickou operací, se parametrická operace zkopíruje. To je důležité v mnoha scénářích, např. při kopírování geometrie do jiného souboru nebo při sestavování geometrie s parametrickými operacemi do nového bloku. Při kopírování parametrických operací je jejich stav vizualizace vždy zapnutý.
 • Pro úpravu stávajících parametrických operací byly přidány nové příkazy PARAMETRICSTRETCHEDIT, PARAMETRICMOVEEDIT, PARAMETRICROTATEEDIT a PARAMETRICFLIPEDIT. Do nabídek pod pravým tlačítkem myši na panelu Správce parametrů byly přidány možnosti pro snadný přístup k těmto příkazům úprav. Pro snadný přístup prostřednictvím příkazového řádku byly také poskytnuty aliasy příkazů PSTRETCHEDIT, PMOVEEDIT, PROTATEEDIT, PFLIPEDIT a FLIPLINEEDIT. Tyto příkazy umožňují uživatelům měnit operace po jejich vytvoření (tj. změnit směr operace nebo sadu výběru pro uvedenou operaci).
 • Při úpravě přechodné "operace A" jsou všechny ostatní přechodné operace, které ovlivňují "operaci A", vyloučeny z výběru, aby se zabránilo vytváření cyklických závislostí mezi operacemi.
 • Při nastavování parametrického překlopení, které ovlivňuje pouze určité entity ("převrátit vše"), omezení ovlivňující tyto entity se nedotýkají, tj. nejsou zahrnuty do parametrického překlopení. Pro režim "překlopit vše" je také převrácena skupina vazeb (jako tomu bylo v předchozích verzích BricsCAD).
 • Během příkazu PARAMETRICFLIP se při zadávání entit, které jsou již ovlivněny jiným flipline, na příkazovém řádku vytiskne varovná zpráva, že tato operace může vést k nežádoucímu chování (tj. interakci závislé na historii).
 • SR154190
 • SR161126
Přístup pro geometrie parametrických akcí bloků byl změněn z entit rezidentů databáze na uzamčené vrstvě na geometrii nerezidentní databáze, což vedlo k robustnějšímu řešení. Akce parametrického bloku se chovají podobně jako dříve, ale nyní je viditelnost těchto geometrií akcí spravována příkazem PBLOCKACTIONSDISPLAY.

PARAMETRICMOVE

Byl přidán nový příkaz PARAMETRICMOVE, který umožňuje vytvořit parametrický přesun pro vaše nativní parametrické bloky BricsCAD. Tok příkazu je podobný příkazu PARAMETRICSTRETCH - ale bez konceptu rámečku protažení. Po definování vektoru přesunu můžete určit entity, které mají být ovlivněny parametrickým přesunem, a nakonec název parametru. Nově vytvořený parametr bude nyní viditelný na panelu Správce parametrů a v prohlížeči Mechanical.

PARAMETRICROTATE

Tento nově implementovaný příkaz umožňuje rotaci entit řízenou parametrem.

PBLOCKACTIONSDISPLAY

Byl zaveden nový příkaz PBLOCKACTIONSDISPLAY, který přepíná zobrazení parametrických geometrií akcí bloku (připojených k vybraným entitám) mezi "viditelné" a "skryté".

PDF export

Export širokých křivek byl opraven sloučením OdaJira:CORE-20015.
 • SR161062

Tisk jako PDF

Přidáno: možnost uživatelských vlastností tiskárny pro vytvoření záložek PDF.
 • SR139341
 • SR155098

Dialog Tisk

Výběr 'Tabulka stylů tisku' ovlivní podle očekávání zaškrtávací políčko 'Tisk pomocí stylů tisku'.
 • SR130634

Tisk do JPG

Implementován tisk do souborů JPEG.
 • SR155679

Tisk do TIFF

Implementován tisk do souborů TIFF.
 • SR150681
 • SR155679
 • SR157164

Panel vlastností

Výpočet plochy povrchu lze zrušit stisknutím klávesy ESC v panelu Vlastnosti nebo sbalením vlastnosti Měření. Jakákoli akce, která zruší zvýraznění vybraných povrchů, také zruší výpočet plochy.

PROPULATE

Příkaz PROPULATE (data vlastností výkresu) byl přepracován tak, aby fungoval pod všemi úrovněmi licencí (včetně Lite) a na operačních systémech Windows, Linux a Mac.

Publikovat

Přidáno: možnost pro Publikovat - vytvoření záložek PDF
 • SR131462
 • SR139779
 • SR140362
 • SR153145

RKÓTY

Umožněno přidat/odebrat kótovací body a přepracovány příslušné výzvy.
Hodnota 'Vztažný bod' je nyní řádně respektována QDIM->Baseline.

Qt6

Základní knihovny Qt byly upgradovány z Qt 5 na Qt 6. To může nepříznivě ovlivnit kompatibilitu se systémem Windows 8.

Quad

Kurzor Quad prošel generální úpravou. Pomocí poznatků shromážděných z programu využití dat BricsCAD jsme Quad restrukturalizovali. Odstranili jsme nástroje, které nebyly přístupné, a vylepšili jsme seskupení nástrojů pro lepší konzistenci. Přepracovaný QUAD umístí na kurzor pouze nástroje, které potřebujete a přesně v okamžiku, kdy je potřebujete. Rádi bychom slyšeli vaši zpětnou vazbu k těmto změnám!
Příkazy ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS, HIDEOBJECTS nyní najdete v Quad na kartě "Obecné". Dříve byly některé z těchto příkazů umístěny na kartě "Vybrat".

Kalkulačka

Přidáno tlačítko nápovědy k příkazu Kalkulačka (QuickCalc).
Do panelu Kalkulačka byl přidán posuvník.

Rychlá kóta

Do BricsCAD - QDIM byla přidána funkce 'rychlá kóta'.
 • SR66663
 • SR73428
 • SR78233
 • SR82177
 • SR82987
 • SR114391
 • SR121542
 • SR122212
 • SR126478
 • SR127928
 • SR132780
 • SR133444
 • SR143039
 • SR143224
 • SR149063
 • SR154503
 • SR159162

Pás karet

Rozvržení Moderní, představené ve V23, je nyní jako výchozí. Chcete-li se vrátit zpět k původnímu rozvržení pásu karet, použijte ovládací prvek Nastavení rozhraní umístěný v pravém horním rohu pásu karet.
Výchozí je nyní nový design pásu karet, který obsahuje vyhledávací lištu, vylepšený vizuální komfort a novou základní technologii. Dříve byl tento režim k dispozici jako nastavení: USENEWRIBBON == 1.
V rozvrženích Moderní a Klasické bylo tlačítko Nastavení rozhraní přesunuto z panelu nástrojů Rychlý přístup do pravého horního rohu pásu karet. Tlačítko Nastavení rozhraní je stále k dispozici v pracovním prostoru Panely nástrojů prostřednictvím panelu nástrojů Pracovní prostory.
Tlačítko Uchopit k mračnu bodů bylo odstraněno z karty Mračno bodů na pásu karet v pracovních prostorech BIM a Kompletní.
Oprava popisku názvu příkazu Rozvinutý tvar na pásu karet Mechanical.
Pro Moderní rozvržení pásu karet bylo implementováno velké množství vylepšení.
Přidána nápověda k rozdělení textu tlačítka myši (kromě existujícího popisku na tlačítku obrázku).
Pás karet Qt hledá nyní navíc shody s příkazovými řetězci tlačítek.
Na kartu pásu karet 'Editor bloku' byla přidána ikona 'Blok uložit jako'.
 • SR153228
 • SR153341
 • SR161199
Všechny ovládací prvky na pásu karet Qt se nyní aktualizují správně při změně hodnoty systémové proměnné RIBBONTOOLSIZE.
Zvýšena neprůhlednost (viditelnost) pro položky, které neodpovídají aktuálnímu vyhledávacímu filtru a zamezilo se tím použit neprůhlednost dvakrát.

Dialog Nastavení

Mnoho tipů nápovědy v dialogovém okně Nastavení bylo přepsáno, aby se zlepšila srozumitelnost a srozumitelnost.
 • SR152647
 • SR154929

Správce sady listů

Při přetahování řádku stromu sady listů se náhled položky přesune společně s kurzorem myši.
Funkčnost nových pohledů modelu umožňuje procházet a vybírat pohledy modelu (vytvořené příkazem POHLED) z externích výkresů a vkládat je do rozvržení výkresového prostoru aktuálně otevřeného výkresu bez otevření původního souboru.

Správce sady listů (starší verze)

Nyní se zobrazí varovná zpráva v případech, kdy průvodce Nová sada listů obsahuje prázdná pole.

Sady listů

Opraveno: Data sady listů jsou nyní okamžitě uložena do souboru DST po každé změně dat sady listů, což usnadňuje víceuživatelský přístup k sadám listů.
 • SR125605
 • SR131575
 • SR143101
Vytvořit list: ve vytvořeném výkresovém souboru je zachováno pouze rozvržení, které je nastaveno jako šablona listu.
 • SR150215
Panel Sady listů nyní obsahuje kartu zobrazení modelu. Bylo vylepšeno chování stromu přetažením. K dispozici je také vylepšená podpora pro víceuživatelské scénáře.
Při poklepání na soubor .DST je nyní zajištěno, aby se otevřel v první spuštěné instanci BricsCAD (samozřejmě v situacích, kdy je spuštěno více instancí BricsCADu).
 • SR129804

Panel sady listů

Metoda táhnout a pustit je nyní intuitivnější. Při přetahování prvku jsou zvýrazněny pouze prvky, na které jej můžete umístit.
Panel Sady listů nyní zobrazuje jednu aktivní sadu listů. Aktivní sadu listů lze změnit pomocí nového rozevíracího ovládacího prvku v horní části panelu.
Možnost "Odebrat umístění" v kontextové nabídce karty Pohledy modelu byla přejmenována na "Odebrat".
Kategorie karty Detaily související s uživatelskými vlastnostmi byly přejmenovány na: "Výchozí uživatelské vlastnosti listu". Byly přejmenovány "Uživatelské vlastnosti listu". "Uživatelské vlastnosti sady listů" byly přejmenovány na "Vlastnosti uživatelské sady listů".
Příkaz "Přidat nové umístění" otevře dialog složky jen jednou, jak je očekáváno.

Klávesové zkratky a návrhy příkazů

BricsCAD má nyní větší počet zkratek, včetně MLA - MLEADERALIGN, MLC - MLEADERCOLLECT, LW - LWEIGHT, ER - XREF, FSHOT - FLATSHOT a mnoho dalších.
Příkazový řádek nyní poskytuje ještě více návrhů, když zadáte název příkazu z jiných CAD platforem ve formě; "Toto není příkaz BricsCADu, vyzkoušeli jste XXXX?".

Prvky podle náčrtu

Ve verzi 24 jsou novinkou experimentální prvky založené na náčrtu pro příkaz TAŽENÍ. Lze jej vytvořit, pokud je zapnuto nastavení CREATESKETCHFEATURE . Tato funkce umožňuje uživatelům změnit parametry vytvořených těles (např. úhel zkroucení) a upravit náčrt a cestu, která daný prvek vygenerovala.
 • SR135319

Sketchup

Nyní je podporován import souborů Sketchup 2023.

Nabídka ESNAP

Stav přepínání položek nabídky uchopení se zobrazí jasněji pomocí zaškrtávacích značek místo zaškrtávacích políček.

Uchopení entit

Pokud je přepsán režim UCHOP, bity 2 a 8 OSOPTIONS jsou dočasně zakázány, aby bylo možné přichycení ke "skryté" geometrii.

SNAPTYPE/SNAPMODE

Přednost adaptivního uchopení mřížky (SNAPTYPE 2) oproti SNAPMODE byla odstraněna, aby se zabránilo syndromu "roztřeseného kurzoru".

Úvodní stránka

Nyní je možné připnout poslední dokumenty na úvodní stránku Qt.
 • SR126018
 • SR132481
 • SR135928
 • SR149968
 • SR152344
 • SR153039
 • SR156254
Nedávné soubory lze nyní zobrazit v zobrazení seznamu.
 • SR132481
Implementovali jsme novou metodu pro zobrazení a výběr šablon výkresů (soubory DWT).
 • SR142940
 • SR147789
Nová úvodní stránka nabízí výběr zobrazené šablony, panel oznámení, zobrazení tabulky pro naposledy otevřené položky a možnost připnout naposledy použité dokumenty tak, aby zůstaly v horní části seznamu.

SUPERHATCH

Dokončena implementace příkazu Express Tools super šrafa (SUPERHATCH).
 • SR149587
 • SR150707
 • SR155911
 • SR158497
 • SR158930
 • SR159142
 • SR159204
 • SR159314
 • SR159691
 • SR159891
 • SR161972

Tabulky

Pro TABULKY jsme implementovali funkci chytré kopie buněk (SmartCell Copy). Buňky můžete kopírovat přetažením pomocí pravého dolního uzlu vybraných zdrojových buněk.
 • SR113655
 • SR114869
 • SR128332
 • SR140973
 • SR146176
 • SR146643
 • SR146901
 • SR152918
 • SR152925
 • SR152931
 • SR152941
 • SR152959
 • SR155769
Do panelu Vlastnosti byly přidány nové vlastnosti: "Styl buňky", "Styl řádku" a "Styl sloupce".
 • SR126703
Buňky zkopírované z aplikace Excel již nemění existující definici stylu v cílové tabulce.

Šablony

Do BricsCAD V24 byly přidány čtyři nové šablony pro 3D modelování.
 • SR113454

Panely nástrojů

Panel nástrojů Výběr byl upraven tak, aby místo příkazu ULOŽITJAKO používal RULOŽ.
 • SR161783
 • SR162906
 • SR163107

Palety nástrojů

Výchozí palety nástrojů nyní obsahují více nástrojů. #moartoolz

OŘÍZNOUT/PRODLOUŽIT

Během příkazů OŘÍZNOUT/PRODLOUŽIT jsou zvýrazněny pouze segmenty, které budou oříznuty/prodlouženy.

Výstup WMF

Je přidána proměnná WMFTTFTEXT pro přepínání mezi textem TTF jako glyfy nebo znaky unicode. Vyhlazení je povoleno pro text TTF jako text a WMKBKGND je nyní ve výchozím nastavení nastaveno na hodnotu 1.
 • SR151953
 • SR155706

XPŘIPOJ

Dialog Připojit externí referenci byl vylepšen nahrazením dialogu Qt.

Zdokonalení BIM

BIMVYTVOŘITDETAIL

Funkcionalita příkazu BIMVYTVOŘITDETAIL je hodně rozšířena. Detaily lze nyní vytvářet uvnitř projektu BIM, nejen v knihovně Detaily. Tato akce závisí na tom, kde k příkazu přistupujete. Můžete si vybrat, zda chcete vytvořit základní, kontextově agnostický detail nebo inteligentní, kontextově citlivý, rozšiřitelný detail. Pro základní detaily stačí zadat detail a název souboru; pro který bude vytvořen prázdný soubor. Pro pokročilé detaily je zpřístupněn předchozí postup příkazu: můžete zadat referenční tělesa, objekty detailu, vyladit objem detailu, spravovat štítky detailů atd. U pokročilých detailů již nemusíte zadávat řez, ale můžete si vybrat mezi "ohraničenými" a "vysunutelnými" detaily pomocí pole se seznamem.

Prohlížeč projektu pro konstrukční detaily

Správa konstrukčních detailů je nyní funkcí Prohlížeče projektu. Na kartě Soubory ve složce Detaily lze soubory "označit jako detail". U označených detailů lze k některým akcím přistupovat pomocí nabídky pravého tlačítka myši. Také je přístupný dialog "Zobrazit dialog s informacemi". Detail lze přejmenovat. Název souboru detailu lze změnit. Pro základní detaily lze v modelovém prostoru připojit odkaz na detail. Pokročilé detaily lze šířit v celém modelu. U detailu lze zrušit označení. Modré tlačítko "+" umožňuje vytvořit nový detail nebo importovat existující detaily.

Správa konstrukčních detailů

Byl implementován nový příkaz BIMCHECKDETAILS, jehož cílem je zkontrolovat stav všech detailů projektu jejich odkazy na detail v aktivním prostoru je příkaz volán uvnitř:
 • V modelovém prostoru obsahuje BIMCHECKDETAILS seznam všech referenčních těles detailu seskupených podle detailu projektu. Detaily projektu bez odkazů na detaily v aktuálním modelovém prostoru jsou uvedeny také v příkazovém panelu BIMCHECKDETAILS, ale "0". Detaily projektu bez souboru detailu jsou zde také uvedeny, což dává uživateli možnost odkazovat detail projektu na .dwg soubor správně.
 • Ve výkresovém prostoru, BIMCHECKDETAILS obsahuje seznam všech popisovaných detailů na aktuálním listu, stejně jako všechny rozvržení detailů na aktuálním listu seskupené podle detailů projektu. Detaily projektu bez popisků na listu a bez rozvržení detailů jsou zde také uvedeny, ale s "0". Tyto nástroje ve výkresovém prostoru umožňují uživateli rychle vybrat všechny popisované detaily projektu na listu a vložit odpovídající rozvržení detailů. Dále BIMCHECKDETAILS ověří, zda byly soubory detailů aktualizovány po přidání jejich rozvržení detailů na list. Pokud tomu tak je, umožňuje uživateli "synchronizovat" tato rozvržení detailů.
Byl implementován nový příkaz BIMCOLLECTDETAILS. Automaticky získá všechny detaily projektu, které jsou označeny na listu, shromáždí jejich rozvržení a vloží tato rozvržení detailů na aktuální list. K této funkci lze přistupovat také při výběru více listů v Prohlížeči projektu pomocí akce kliknutí pravým tlačítkem myši, abyste získali všechny popisované detaily ve všech vybraných listech a vložili jejich odpovídající rozvržení detailů na aktuální list.
Byl implementován nový příkaz BIMADDDETAILREFS. Je určen k použití pouze v modelovém prostoru, pokud je v projektu BIM, který obsahuje alespoň jeden detail projektu. Tento příkaz je dostupný prostřednictvím příkazového řádku, ale také jako akce pravým tlačítkem myši ve složce Podrobnosti na kartě Soubory v Prohlížeči projektu. Příkaz BIMADDDETAILREFS přidá odkazy na konkrétní detail projektu prostřednictvím dvou možných režimů:
 • Převod existujících těles: jedná se o nejjednodušší režim: umožňuje uživateli vybrat jednotlivá 3D tělesa a "povýší" je na reference detailu.
 • Rozsah výběru: tento režim vytvoří nové těleso reference detailu na základě směrovaného ohraničujícího rámečku vybraných (dílčích) entit. Podle reference lze toto pole zvětšit.

BIMSLOUP

Byl implementován nový příkaz BIMSLOUP, který vytváří tělesa předem klasifikovaná jako typ Sloup.

BIMSTŘECHA

V režimu 'vybrat entity' můžeme nyní vybrat stejné typy entit jako u BIMDESKA (stěny, hranice, úsečky,...)

BIMSTĚNA

QUICKWALL již není samostatný příkaz, ale je nyní volbou obecnějšího příkazu BIMSTĚNA.
Pro horní a základní odsazení v kontextových panelech příkazů BIMWALL a BIMQUICKWALL lze nyní použít záporná čísla.
Režim jedné stěny (dříve QuickWall): Příkaz může nyní přichytit dvojité čáry tak, že je detekuje v geometrii, jako to dělá příkaz QUICKDRAW. Je vybrána nejvhodnější dvojitá čára a její šířka se nastaví jako hodnota šířky stěny BIMQuickWall a zobrazí se v kontextovém panelu příkazu. Kurzor náhledu stěny přijímá tuto šířku a přilne také k umístění dvojité čáry.
Režim jedné stěny (dříve QuickWall): Uživatel má nyní jemnou kontrolu nad magnetickým uchopením při umisťování stěn pomocí příkazu BIMQUICKWALL. Je možné nezávisle řídit, zda se kurzor stěny přichytí ke stěnám (a jejich prodloužením), dvojitým & jednoduchým čarám, detekovaným stěnám v mračnech bodů a body uchopení entit. Pořadí, ve kterém jsou zobrazeny, představuje také jejich hierarchii, pokud bude k dispozici více možností uchopení.

BIMVLASTNOSTI

Ve verzi V23 jsme představili dynamické atributy. Statické atributy (například Typ stěny v oboru názvů BIM) jsou stále k dispozici, ale nyní byly označeny jako zastaralé. Budou i nadále fungovat v projektech s definicemi vlastností IFC2x3. Pro všechny projekty by však měly být použity dynamické atributy (např. Typ stěny v sadě atributů stěny).

BIMŘEZOBNOVIT

S entitami klasifikovanými jako anotace BIM se nyní zachází jako s "drátěnými" .

BIMŠTÍTEK

Nyní se zobrazí varování, když soubor "_TagTypeToStyle.xml" nebyl úspěšně načten pro příkazy BIMŠTÍTEK a BIMŘEZOBNOVIT.

Manažer kusovníku

Do Správce kusovníku jsou přidány Dynamické atributy IFC.

Knihovna komponent

Do panelu Knihovna komponent v části Okna a Dveře byla přidána sada nových komponent Dveře a Okna. Tyto parametrické komponenty umožňují více přizpůsobení a obsahují značky závěsů, které se mají zobrazit na 2D listech.

Vlastnosti IFC

Jmenné prostory vlastností IFC2x3 a IFC4 jsou nyní sloučeny do jednoho oboru názvů IFC. Rozdíly mezi těmito dvěma schématy budou řešeny na pozadí během IFC Import nebo Export.
Přidán rámec pravidel viditelnosti pro zpracování viditelnosti vlastnosti v panelu vlastností v závislosti na hodnotě jiné vlastnosti. Nyní se zobrazí konkrétní pole vlastnosti, když je Předdefinovaný typ nastaven na 'uživatelsky definovaný'. Sady vlastností IFC, které se vztahují na konkrétní předdefinovaný typ, budou viditelné pouze v daném konkrétním případě.
Chybějící definice vlastností IFC4 byly přidány do nového sjednoceného oboru názvů IFC.
 • SR141587
 • SR148097

IFCEXPORT

Definice pohledu a požadavek na výměnu jsou nyní zahrnuty v záhlaví souboru IFC.
Nastavení exportu IFC jsou nyní zahrnuta v záhlaví souboru IFC.
IFCWallStandardCase se již do IFC4 neexportuje.

IFC4 Reference View

IFC4 Reference View je nyní přidán jako formát exportu v dialozích EXPORT a IFCEXPORT. IFC4 Reference View MVD je zjednodušená verze, která umožňuje výměnu modelů IFC s nástroji, které nepodporují všechny funkce IFC4. Kdykoli narazíte na jiné nástroje, které nejsou schopny importovat všechny entity ze souboru IFC, zkuste místo toho použít zjednodušené IFC4 Reference View. Soubory IFC4 Reference View mohou být větší a méně přesné než soubory exportované pomocí IFC4 Design Transfer.

Ověření IFC

Nyní je možné ověřit soubory IFC podle specifikace BuildingSmart. Pro Export použijte nastavení IfcExportValidateModel . Pro import nebo existující soubory IFC použijte příkaz IFCVALIDATE.

Manažer projektu

Nyní je možné přejmenovat libovolný soubor v panelu Prohlížeč projektů BIM.

Export RVT

Nyní můžete svůj model exportovat jako projekt aplikace Revit (soubor RVT). Jedná se o první beta implementaci a je přístupná pomocí příkazu EXPORT. Subjekty jsou exportovány jako klasifikované jako 'Přímé tvary'.

Rozměry výběru

Při výběru stěny, dveří nebo okna lze nyní referenční bod kót výběru změnit na libovolný jiný bod ve výkresu.

Panel podlaží

Pokud není k dispozici žádné prostorové umístění, na panelu podlaží se zobrazí jedno podlaží s názvem 'Žádné podlaží', aby bylo možné vstoupit do režimu TopViewModeling bez nutnosti vytvářet prostorové umístění.

Modelování v pohledu shora

Referenční bod upravitelných kót, které se zobrazí, když je vybrána stěna, okno nebo dveře, lze nyní přesunout do jiného umístění. TVM lze vždy aktivovat, i když není žádné podlaží: v tomto případě se jako výška podlaží použije USSZ==0.
Spodní aktivní část podlaží lze nyní přetáhnout nad výšku podlaží.
Aktivní výška horní a dolní části podlaží je nyní mezi relacemi BricsCAD pamatována.
 • SR157754

Typové výkresy

Do editoru vzorových výkresů BIM byla přidána karta 'Obecná nastavení', která umožňuje větší kontrolu nad tím, jak by měly vaše řezy vypadat.
Zde můžete přidat rastrový obrázek. Můžete si vybrat mezi možnostmi "Čárový výkres", "Čárový výkres + Rastrový obrázek" nebo "Rastrový obrázek". Výsledek můžete dále upřesnit nastavením vizuálního stylu a rozlišením obrázku, povolením slunečního světla a povolením režimu perspektivy.
Na kartě Obecná nastavení můžete také povolit symbolický generátor 2D schodiště.
Přepínač pro 2D zobrazení schodiště (Symbolické / Geometrické) ve výsledcích řezu je k dispozici v záložce 'Obecná nastavení' dialogu Editor vzorových výkresů BIM.

Zdokonalení Civil

Typy čar 3D křivky

Zobrazení 3D křivek nyní může brát v úvahu typy čar. Zobrazení typů čar 3D křivky je řízeno systémovou proměnnou LINETYPE3DPLINE. Typ čáry je nakreslen jako PLINEGEN=1.
 • SR150068
 • SR150966
 • SR152161

Trasa

Změnili jsme proměnnou "defaultcurvetypeha" na [0] Auto Arc. Tím se nedostaneme do situace, kdy nám geometrická omezení křivky spirála-křivka-spirála brání nakreslit zarovnání v požadované oblasti.

BricsCAD Launcher

Volba "Civil Design" v BricsCAD Launcheru byla přejmenována na "Civil Survey".

Příkazy Civil

Do skupiny nabídek Civil byl přidán panel nástrojů s transparentními příkazy.

Průzkumník Civil

Průzkumník Civil byl rozšířen o kartu GIS. Karta GIS obsahuje seznam všech vrstev GIS ve výkresu a pomáhá spravovat jejich viditelnost.
Pro procházení mezi různými pohledy v Průzkumníku Civil, zobrazujeme karty místo pole se seznamem.
Kontextová nabídka pro úpravy povrchů TIN byla přepracována. Byla přidána možnost přidání bodů do povrchu TIN výběrem bodů ve výkresu.

Popisky Civil

Byl přidán nový dialog Editor textového obsahu, který umožňuje editaci obsahu textu, jako jsou jednotky, přesnost, zaokrouhlení, desetinné znaky atd.
 • SR155988

Body Civil

Grafické znázornění bodů Civil je nyní řízeno styly Symbol a Popisek.
 • SR149338

Pás karet Civil

Na kartu Výchozí v pracovním prostoru Civil a na kartu Civil v pracovním prostoru Kompletní byly přidány Transparentní příkazy Civil.

Vytvoření TIN z obrysů

Uživatelské rozhraní definice vrstevnic nyní poskytuje informace o počtu povinných spojnic a vyměněných hran a také umožňuje uživatelům nastavit faktory čištění a doplňkové faktory, jakož i střední souřadnicovou vzdálenost.

Transparentní příkazy Civil

Byly přidány následující transparentní příkazy: Směr a vzdálenost, Azimut a vzdálenost, Staničení a odsazení, Číslo bodu, Objekt bodu.

Souřadnicové systémy CSMAP

Souřadnicové systémy CSMAP si nyní můžete stáhnout na vyžádání od společnosti Bricsys, a to bez dalších poplatků.

Tabulka GIS atributů

Bylo přidáno uživatelské rozhraní tabulky atributů GIS. Tabulka atributů GIS zobrazuje data atributů prvků GIS vybrané vrstvy GIS. Prvky GIS v tabulce lze vybrat, upravovat, vyhledávat, filtrovat, mazat a/nebo přidávat do tabulky. Rozložení tabulky je řízeno uživatelským rozhraním Uspořádat sloupce tabulky, které umožňuje uživatelům změnit chování několika sloupců najednou, zrušit skrytí sloupce nebo změnit pořadí sloupců.

Import GIS

Bylo aktualizováno dialogové okno Import GIS.

Vytváření vrstvy GIS

Byl přidán dialog, který umožňuje vytvoření nové vrstvy GIS a polí, která vrstva obsahuje.

Vrstvy GIS

GIS vrstvy lze nyní vytvářet z výkresů Map 3D.

ZEMNÍTĚLESO

Příkaz nyní podporuje ostré rohy.
 • SR117336
 • SR143650

Správa formátů souboru bodu

V uživatelském rozhraní Správa formátů souborů bodů byly provedeny drobné změny a vylepšení.
V dialogu 'Správa formátů souborů bodů' byl přidán náhled formátu vybraného souboru bodů.
Z uživatelského rozhraní Editoru sloupců bylo odstraněno Tlačítko "Odebrat" a bylo přidáno do tabulky Editor sloupců vedle tlačítka "Upravit".

Import objektových dat

Nyní je možné převést objektová data z Map 3D nebo Civil 3D na data BricsCAD GIS.
 • SR145161
 • SR147691

Pás karet

Popisek příkazu BLADE byl přejmenován na 'LISP Editor'. Tato změna nemá vliv na název příkazu.

Popisky výškových bodů povrchu a bodů Civil

Nyní je možné otáčet jednotlivé popisky výškových bodů nebo popisky bodů Civil.
 • SR152363

TINEDIT

Výchozí nastavení příkazového řádku Přidat hranice byly změněny.
Při přidávání povinných spojnic na povrch TIN jsou nyní k dispozici možnosti odstraňování a doplňování.
Nyní je možné zmenšit nebo odstranit rovinné plochy v povrchu TIN pomocí nově implementovaného příkazu 'Minimalizovat rovinné plochy'.
Nyní je povoleno odstranění bodů nad nebo pod výškou.

TINEXTRAHOVAT

Přidána možnost extrahovat tělesa nebo sítě pro řezy a vyplnit oblasti odděleně.
 • SR122866
Přidána možnost extrahovat průsečíky dvou povrchů TIN.

Povrch TIN

Vlastnost TIN povrchu: Hraniční čára byla přejmenována na Hranice.
Do příkazu TIN povrch byla přidána nová metoda pro vytváření TIN povrchu z dat vrstevnic.
 • SR135069
Při vytváření TIN povrchu a výběru bodů Civil ve výkresu, jsou nyní body Civil přidány do TIN povrchu jako definice objektů výkresu.
 • SR158468
Uživatelské rozhraní pro úpravu definice povinné spojnice nyní obsahuje možnost nastavit čištění a doplňkové faktory.
Nyní je možné odstranit jednotlivé body nebo celé lineární objekty z TIN povrchu pomocí tlačítka "Odstranit" v nabídce akcí pravým tlačítkem myši v dialogu "Přidat definice objektů výkresu".
Kódování UTF-8-BOM je nyní podporováno pro vytváření TIN povrchů ze souborů bodů.
 • SR146368
 • SR152921
 • SR156839
 • SR158180

TINOBJEM

Příkaz TINVOLUME nyní umožňuje sestavení sestavy pro 2D oblasti řezu a výplně objemového TIN povrchu.
 • SR137913

Panely nástrojů

Nyní jsou všechny panely nástrojů související se Civil seskupeny do skupiny nabídek Civil.

Zdokonalení Mechanical 2D

AMCLEAN

Implementovali jsme příkaz AMCLEAN, který umožňuje uživateli uložit strojírenský 2D výkres jako ne-strojírenský výkres.

AMPARTLIST

Byl implementován nový příkaz AMPARTLIST. Vytvoří kusovník a umístí jej na kreslicí plochu.

AMPARTREF

Nový příkaz AMPARTREF, který vytvoří Referenci součásti a umístí ji do kreslicí plochy, byl implementován spolu s výzvou Kopírovat.

AMRESCALE

Byl přidán nový příkaz AMRESCALE. Tento příkaz lze použít k změně měřítka kót, značek, tabulek a textu v modelovém prostoru i rozvrženích (výkresovém prostoru).
 • SR151510

AMSYMSCALE

Přidali jsme nastavení AMSYMSCALE pro řízení měřítka symbolů a textů Mechanical, pro výkresy vytvořené v modelovém prostoru.
 • SR40799

AMTAPERSYM

Nyní jsou podporovány vlastnosti AMTAPERSYM a lze je upravovat.

AMWELDSYM

Do dialogu uživatelské rozhraní značky svaru bylo přidáno pole pro vlastnost Rozteč.
Do seznamu Typů svarů a Obrysů v dialogu Značka svaru byly přidány ikony.
 • SR147922

Odkaz na díl

Nyní je možné upravit vlastnosti objektů ACMPARTREF pomocí panelu Vlastnosti.
Reference součástí a všechny jejich dostupné vlastnosti, řazení a filtrování jsou nyní k dispozici v panelu Správce kusovníku. Při úpravách vlastností Reference součásti pomocí panelu Vlastnosti se informace aktualizují ve Správci kusovníku.

Reference součástí/Kusovník

Nyní můžete upravit vlastnosti objektů AMPARTREF pomocí panelu Vlastnosti a informace se aktualizují v kusovníku.
 • SR145212
 • SR148803

Dialog Značka svaru

Volba 'Vymazat' byla přidána na záložku 'Symbol' dialogu Značka svaru. Tato volba vymaže všechna data a vrátí možnosti dialogového okna do výchozího nastavení.
Do dialogu Značka svaru byla přidána možnost "Převrátit strany". Tato možnost zaměňuje symboly na straně šipky se symboly na druhé straně.
Do dialogu Značka svaru byla přidána možnost 'Upravit segmenty odkazu', která přidává/odstraní odkaz, segment odkazu nebo uzel odkazu.

Svar/Identifikátor

Byla vylepšena funkce „Připojit-Odpojit“ dialogů Svařování a Identifikátor.

Zdokonalení Mechanical

Kompatibilita s kusovníkem ACM

Byl implementován dialog Nastavení kusovníku ke konfiguraci vlastností referencí součástí a kusovníků a nastavení výchozích hodnot.
Byl implementován nový příkaz AMBOMSETTINGS, který spouští dialog Nastavení kusovníku.

BMBOM

Vlastnost "Soubor součásti" nyní zobrazuje úplnou cestu k příslušnému souboru.
 • SR156652
Byl zaveden nový typ agregované funkce, která počítá maximální nebo minimální počet položek ve skupině.
 • SR148117

BMBOMEDIT

Nyní je možné upravovat tabulky kusovníku, které existují pouze ve správci kusovníku.
 • SR153711
Byly přidány možnosti aktualizace všech tabulek a odstranění všech tabulek nebo vybrané tabulky.
 • SR153711

BMROZLOŽIT

Když je vytvořen rozložený pohled, aktuální pohled kamery v modelovém prostoru se uloží jako výchozí pohled pro všechny kroky rozložení. Vlastní pohledy kamery však lze definovat pro libovolný krok, aniž by to ovlivnilo další kroky.

BMLISPGET

Byly přidány možnosti pro získání seznamu tabulek kusovníku v dokumentu, jejich názvů a přidružených tabulek a také vyhledání tabulky kusovníku podle přidružené tabulky.
 • SR153711

BMROZLOŽITKROKEDIT

Implementována možnost Automaticky skrýt, která umožňuje skrýt součásti, které ještě nejsou sestaveny ve směru sestavy nebo byly rozebrány ve směru demontáže, pro určitý krok v sekvenci.
Nyní je možné kopírovat a vytvořit novou geometrii, jinou než součásti sestavy ve vybraném kroku.
Nyní je možné vytvořit a kopírovat textové anotace do vybraného kroku.

BMEXTERNALIZE

Je zavedeno nastavení BmExternalizeIllegalSymbols. Definuje způsob, jakým budou symboly nepovolené v názvech souborů nahrazeny při externalizaci strojírenských bloků.
 • SR156652

BMTRAILINGLINES

Ve výchozím nastavení jsou nyní pro aktuální krok generovány vodící čáry. Budou také spojeny s aktuálním krokem po vytvoření, což znamená, že se zobrazí pouze pro tento krok.

Uživatelské vlastnosti

Do kontextové nabídky prohlížeče Mechanical byla přidána možnost resetovat uživatelské vlastnosti instance na "výchozí" hodnoty zděděné z odpovídajícího bloku.
 • SR153945

Rozložené pohledy

Nyní je možné přiřadit krok rozloženého pohledu k pohledu kamery, který bude automaticky nastaven během animace a bude použit jako výchozí pohledy pro generované pohledy pro tento konkrétní krok. Zobrazení kamery lze nastavit příkazem BMEXPLODESTEPEDIT, stejně jako z prohlížeče Mechanical.
Nyní je možné přiřadit pohled kamery k libovolnému kroku konkrétního rozloženého pohledu. Tento pohled kamery bude použit při použití nebo animaci kroku a také navržen jako počáteční pohled pro generované výkresové pohledy. Pokud ke kroku není přiřazen žádný konkrétní pohled kamery, pohled kamery se převezme od počátečního kroku. Při vytváření nového rozloženého pohledu získá počáteční krok stejný pohled kamery, jaký je vidět v modelovém prostoru.
Byl implementován parametr pro přidání intervalů mezi kroky animací rozloženého pohledu.
Rozložené pohledy jsou nyní uloženy v novém formátu, který není kompatibilní s předchozími verzemi. Pro převod starých pohledů do nového formátu byly do kontextového menu prohlížeče Mechanical a do příkazu BMEXPLODE přidány odpovídající možnosti.

EXPORT

Export do 3D PDF nyní umožňuje exportovat vybrané kroky rozložených pohledů jako samostatné stránky. Uživatel si může vybrat kroky k exportu spolu s animací v dialogu.

EXPORTSVG

Přidán nový příkaz EXPORTSVG, který generuje soubory SVG pro každý krok vybraného rozloženého pohledu. Soubory jsou generovány podle dostupných možností pomocí příkazu SVGOPTIONS.

Panel strojírenské sestavy

Opraven nízký výkon prohlížeče Mechanical na velkých modelech po výběru celého modelu v modelovém prostoru.
 • SR146473
 • SR149259
 • SR150069
 • SR150498
 • SR156496
Byla přidána možnost zobrazující všechna tělesa v modelu bez ohledu na to, zda mají přidružené vazby nebo prvky.
 • SR142665
Všechny uzly kromě kořenového uzlu jsou nyní ve výchozím nastavení sbaleny. Jejich stav je uložen, takže rozšířené uzly zachovají svůj stav, když je prohlížeč obnoven.

ZÁKLADNÍPOHLED

V kategorii Výkresové pohledy Mechanical byla implementována nová možnost "Další entity" , která umožňuje do pohledů přidávat nové typy entit. V současné době lze přidávat pouze body.

Svařování

Vlastnosti značky lze přidat do prvku svaru, upravit nebo odstranitlze pomocí kontextové nabídky prvku v prohlížeči Mechanical. Poté lze v výkresových pohledech vytvořit odpovídající značky pomocí nového příkazu BMWeldSymRetrieve. Symboly lze vytvořit buď pro vybrané svary, nebo pro všechny viditelné svary vybraného výřezu (pomocí volby Auto).
V příkazech BMWELDSYMRETRIEVE a AMWELDSYM je vylepšen manuální režim umístění značek svaru. Uživatel nyní může pomocí myši umístit druhý bod. Metoda umístění je tedy více v souladu s funkcionalitou v aplikaci AutoCAD Mechanical.

Zdokonalení Mračna bodů

Mapy barev

Nyní je možné nastavit minimální a maximální hodnotu intenzity a výšky v mapách barev.
 • SR157625
Do příkazu POINTCLOUDCOLORMAP byl přidán styl mapy barev pro normály bodů.
 • SR105018
 • SR121702
 • SR122381

Mračno bodů

Byla vylepšena vizuální kvalita zobrazení mračna bodů.
 • SR156585
 • SR157194
 • SR159437

Klasifikátor mračen bodů

Nyní je možné klasifikovat body mračna bodů a tuto klasifikaci použít ve správci mračna bodů.

POINTCLOUDPOINTMAX

Proměnná POINTCLOUDPOINTMAX je nastavena na 10 000 000 (deset milionů) bodů, protože většina moderních počítačů to zvládne. Toto nastavení zlepšuje vizuální kvalitu zobrazení mračna bodů.

Správce reference mračna bodů

Sloupec "Stav" v dialogu Správce referencí je nyní ve výchozím nastavení viditelný.
 • SR148529

Podporované typy souborů

Import jiných formátů ASCII než PTS je nyní stejně rychlý jako byl import PTS v BricsCAD V22.
 • SR158313

Zdokonalení Shape

Uživatelské rozhraní Shape

Nástroje byly přeskupeny a další nástroje jsou nyní k dispozici z horního řádku.
Nástroje v panelu nabídek, které uváděly chybu, byly odstraněny.
Položky panelu nabídek související s tím, jaké prvky uživatelského rozhraní se zobrazují, byly přesunuty z karty Zobrazit na kartu Okno, což nyní odpovídá licencované verzi BricsCAD.

Zdokonalení Sheet Metal

SMEXPORTOSM

Výkon příkazu SMEXPORTOSM byl výrazně zlepšen použitím multi-threaded výpočtů a dalších optimalizací.
 • SR152852
BricsCAD byl upgradován na nejnovější verzi formátu OSM.

Zdokonalení Communicator

EXPORT

BricsCAD Communicator nyní podporuje formáty souborů ACIS 2023, CATIA V5-6 R2023 a Parasolid 35.

Opravy (ponecháno anglicky)

(BM)INSERT

Insertion of boolean features (for example, hole features) into a block is now forbidden if the block is not opened for editing.
 • SR144896

(DM)EXTRUDE

We fixed a bug where changing the taper angle of an extrusion via dynamic dimensions was impossible while the CREATESKETCHFEATURE setting was enabled.
 • SR136701

3D vazby

An issue has been fixed that caused some 3D constraints to be lost in nested parametric blocks.
 • SR151926

3DROTATE

The command 3DROTATE is no longer just an alias for the ROTATE3D command. It can be invoked as a standalone command using either its localized name or the global name.
 • SR159431

ACIS Solids

Some commands that operate on ACIS Solids (UNION, INTERSECT, SUBTRACT, AREA, MASSPROP, INTERFERE) made the application freeze or crash when BricsCAD was run in a Windows virtual machine. This is now fixed.
 • SR152062

AI Asistent

Users will be able to add/remove the AI Assist tab through the AIAssistRibbonTab setting in the Settings dialog box.
 • SR149967
 • SR151357
 • SR155074
The AI Assist Ribbon tab is now correctly loaded on Mac and Linux machines.

Animation Editor

Only cached files created during a particular rendering session will be cleared at the end of the session.
 • SR159152

ANNOALLVISIBLE

Changing the setting in Paperspace no longer requires a manual REGEN.
 • SR159818

Annotation Scale

We improved platform compatible behavior when adding new annotation scales to a block reference containing multi-line attributes.

Annotative dimensions from Xrefs

Annotative dimensions from an externally referenced drawing now scale correctly in paper space viewports of the main drawing. This issue occurred when the Xref'ed drawing was DWG2007 format or earlier.
 • SR125212

ARRAYDETECT/DWGHEALTH

The possibility to de-select all found array patterns was added to the command context panel of ARRAYDETECT command (and that of the corresponding DWGHEALTH task).
 • SR152532

Assembly Inspection

Two new commands have been added, allowing the user to specify an assembly sequence for a mechanical assembly first, and inspect it for assemblability later. In the BMSEQUENCE command, the user is prompted to iteratively select groups of components to be combined into assembly steps, forming a dis-assembly sequence. When the entire assembly is processed, or the user enters FINISH, the sequence is reversed to form the final assembly sequence and is stored under a user-specified name in the drawing. These sequences can be seen under the "Representations" section in the Mechanical Browser. The BMASSEMBLYINSPECT command allows the user to evaluate an assembly design and a predefined assembly sequence (e.g., specified with the BMSEQUENCE tool) for assemblability. This command makes use of a command panel with multiple pages to guide the user through the necessary steps in a visually clear way. In the first page of the BMASSEMBLYINSPECT command panel, an assembly sequence can be selected and visually inspected with the eye icons. Here, the user can choose which assembly steps to inspect on the next page. On the second page, the assembly inspect configuration can be adjusted with the configuration editor dialog. Next, the user can choose the assembly rules to be evaluated on the selected assembly steps by selecting a profile. Profiles can be created and edited with the Profile Editor, allowing users to specify rules to be evaluated, to customize settings from the general configuration and to specify acceptance ranges for the evaluation results. After potentially editing the configuration and specifying a profile of rules, the rules-to-be-evaluated are shown in the command panel, and the inspection can be run. When the calculation is complete, the command panel automatically proceeds to the third page: the result overview. Here, for every selected step, all the evaluated assembly rules are shown with their evaluation result, and if configured, their colored acceptance. A more detailed inspection and visual feedback is available through a dedicated panel per these results.

Associative dimensions

Enabled the updating of radial and diametric dimensions after the shape of a measured ACIS entity was changed.

Attribute Editing

Changes to textbox width are now correctly applied after editing an annotative multiline attribute value.
 • SR162482

BIM Building Element Tools

During the connect to ceiling step in BIM Wall and BIM Column, solids touching the building element's bottom face will not be used to connect.
 • SR161669

BIMPROFILY

The sizes of AS CHS profiles in the BIM Profiles library were fixed.
 • SR118288

BIMŘEZOTEVŘÍT

Fixed an issue where the command would not work when multiple tiled viewports were involved.
 • SR155522

BIMŘEZOBNOVIT

Fixed crashes of BIMSECTIONUPDATE command when executed in multi-threaded mode.

BIMPROSTOROVÉUMÍSTĚNÍ

Translation support for the error messages has been added.
 • SR148383

BIMSTAIR, BIMQUICKDRAW, BIMINVERTSPACES, BIMQUICKBUILDING, BIMIFY

Fixed setting certain IFC properties related to stairs, and walls in the IFC unified namespace.

BIMSTAIRFixed setting "Number of Risers" and "Number of Treads" IFC properties in the IFC4 and IFC unified namespace.

BIMŠTÍTEK

Composition tags are now displayed in a vertical list.
 • SR152776
The BIM Tag block attributes in _SectionTag.dwg are updated to be compatible with the unified property namespace.
The cached values of the fields in BIM tags are shown when the DWG file is absent.

BIMSTĚNA

BIMWALL now supports feet and inch notation to enter wall dimensions.
 • SR152963

BLOCKCONVERT

Fixed an error that occured when converting a dynamic block (that contained a lookup table for a rotate action), to a parametric block (with a design table that drives it parametric rotate operations).
 • SR161457

NABLOKY (_BLOCKIFY)

We fixed a rare bug that caused block reference to be placed in the wrong location, when the geometry was located far from the coordinate system origin.
We fixed a regression issue in V23.2.04 where in specific cases, rotated matches would not be detected.
 • SR157562

Block Reference Count

Fixed: count block references of all nested levels.
 • SR150018

BLOCKS

Rotated blocks are now displayed correctly.
 • SR159265
 • SR160202

BMASSEMBLYINSPECT

Fixed the crash occurring on some localized versions when launching this command.
 • SR164216

BMBALLOON

Fixed an issue where changing an assembly's external component would cause the placed BOM balloons to lose their displayed values.
 • SR142268
 • SR155130

BMBOM

A rare bug that prevented similar rows to be merged was fixed.
 • SR149654
An issue was fixed that caused BricsCAD to crash when using the 'LAyout' command option.
 • SR164079
"Selection set" function of the BOM manager works properly again.
 • SR155746
 • SR156907
 • SR157462
Custom properties inherited from the original component (or mechanical block) are now shown correctly in BOM tables.
 • SR158696

BMINSERT

The editing of BIM components' W/H parameters via dynamic dimensions is fixed.
 • SR105092

Boolean Features

Fixed a number of bugs that caused Boolean features (or arrays of Boolean features) to incorrectly react to geometry changes.
 • SR104693
A bug was fixed that created an incorrect relationship between a Boolean feature and multiple copies of the same feature.
 • SR152975
 • SR153110
 • SR153124
 • SR153886
 • SR156592
 • SR158085
 • SR158549
 • SR160135

KVÁDR

Entering box sizes by typing a dynamic dimension value now honors the current drag direction, instead of always interpreting the distance as if it was in the positive axis direction.
 • SR155553
 • SR159440

Průzkumník Civil

Modifying the Datum text box for a Volume surface now works as expected.
 • SR159823
The 'Convert from Object Data' button in Civil Explorer was fixed.
 • SR161421
Fixed typo in tooltip for Convert from Object Data action button.
 • SR161418
 • SR161420
In some cases, the "Add GIS feature" in the Civil Explorer panel caused BricsCAD to crash. This is now fixed.
 • SR161840

Civil Point

User defined attributes (of string type), are editable through Properties panel, as expected.
 • SR162085
We improved the speed and memory consumption when importing civil points from files.
 • SR154448

Civil Styles

Annotative blocks are now visible and can be selected in the label and symbol style dialogs.
 • SR155442
Newly created objects (e.g., points or labels) that use styles are now react correctly to changes in the Label or Symbol style.
 • SR161423
Label and Symbol style dialogs now correctly show 'ByLayer' as default option for all linetypes.
 • SR162010

Color Dialog

Fixed an issue related to opening the Color dialog box from the Point Cloud Colormap command context panel.
 • SR163794

Color Palette

The foreground color now correctly updates according to background color intensity.
 • SR155674
 • SR156155
 • SR156822
 • SR158727
 • SR159792

COM

Using COM based dynamic properties with a custom entity could lead to a crash under certain conditions, because the entity COM wrapper was not properly cleaned up after its final release. The issue has been fixed.
 • SR157878

Command Line

When input focus is on the command line, pressing a keyboard shortcut now correctly uses the shortcut defined in the workspace instead of the factory default.
 • SR161842
 • SR161882
The BLADE and RENDER windows no longer move behind the main frame window when the fading command line log is enabled.
 • SR163155
 • SR163161
The floating miniframe command line state is now preserved correctly when closing the application window from the Start page.
 • SR162160
 • SR163124

COPYCLIP/PASTECLIP

COPYCLIP/PASTECLIP performance is improved for drawings that contain huge numbers of blocks.
 • SR158363

Copyright Symbol

Fixed the display of the copyright symbol on some localized versions.
 • SR158480

SubDMesh Entities

BricsCAD no longer hangs when opening a file containing corrupted SubDMesh entities.
 • SR156821
 • SR156962
 • SR158426

DATAEXTRACTION

The command now correctly overwrites existing data in the generated .CSV file.
 • SR126085
 • SR129207

Datalinks

Datalink Edit dialog: some options were not correctly restored. Fixed several dialog behavior bugs (e.g., enabling/disabling controls). Opening the Datalink Manager dialog on item activation (e.g., double-click, Enter or Space) now works as expected. Rejecting invalid datalink names during in-place editing now works as expected; and the same with sheet-based named ranges.
 • SR141964
Implemented the import of MS Excel number/date-time formatting.

DGNIMPORT

DGNIMPORT has been improved so that it no longer creates drawing files of excessive (redundant) size. Also, a warning message is raised when referenced DGN files cannot be resolved.
 • SR126152

DGN Linetypes

The DGN linetypes are now correctly displayed.
 • SR143376

DIM

Fixed loss of snap points during the execution of the DIM command.
 • SR152511

Dimensions

The flags 'Backwards', 'UpsideDown' and 'Vertical' of a text style are now ignored for dimensions and tolerances.
 • SR145545
Associative dimensions created in AutoCAD are now correctly reflected in the Properties panel as Associative.

DMAUDIT

We now prevent a crash of DMAUDIT which could be triggered by running the command against certain faulty models.
 • SR123410

DMCHAMFER/DMFILLET

The performance of the drag stage of DMFILLET and DMCHAMFER commands was significantly improved.
 • SR139349

DMCOPYFACES

The second dynamic dimension of DMCOPYFACES is now properly honored, as one would expect.
 • SR117374
 • SR154274

DMFILLET

A specific scenario that caused BricsCAD to freeze during DMFILLET command execution was fixed.
 • SR134429

Drawing Compare Panel

The collapse/expand arrow buttons on the DWGCOMPARE command context panel now work properly.
 • SR154968

Drawing Tabs

The "Close all but this" menu item on the drawing tab context menu is now working more reliably to ensure that we close the correct tabs.

Drawing Views

We markedly improved drawing view generation performance. This is an area of continued work at Bricsys. #moretocome
 • SR141578
 • SR146500
 • SR160136

DWGHEALTH

Creating health check routines with a '.' in the name is now possible.

ERASE

An issue has been fixed where BricsCAD could crash while attempting to erase a polyline's segment.
 • SR151704

EXPORT

Colors assigned to solids are respected during export, including cases when colors are set 'by layer' or 'by block'.
 • SR150893

Export rozvržení

Fixed: export of clipped hatches.
 • SR90547

External References

BricsCAD now avoids creating Xref path dependencies for non-Xref'ed blocks.

VYSUNOUT

A bug was fixed that could cause a crash when extruding an edge of a solid.
 • SR158762

EXTRUDE/REVOLVE

The performance of the EXTRUDE/REVOLVE commands were significantly improved in cases when "Unite" and/or "Subtract" operations were used.
 • SR144956

Field Expressions / Sheetset

The path stored in the Field expression is now properly updated to the current sheet set file path.
 • SR156870

Fields

Document filename fields are now updated when saving the drawing file to DXF format.
 • SR153447

FINDOUTLIERS

Negative values are no longer accepted as input for valid area dimensions.

PLOŠSNÍMEK

We now correctly generate resultant circular arcs (and circles) when the "display hidden lines" option is set.
 • SR97987

FROM

The FROM command modifier now works as expected when Dynamic Input is on.
 • SR148725

GATTE

The command has been entirely rewritten to enable compatibility with attributed dynamic/parametric blocks, blocks with names containing spaces, and attributes with tags containing underscores.
 • SR164296

BIMGENERATE2DSTAIR

The 2D stair generation was improved. The step text is changed to a text object, which can then be edited. Text style and layer settings can be set in the _sectionSettings.dwg file.
 • SR153369

GISCONVERT

Mpolygons are now supported in the GISCONVERT command.
 • SR163517

GISIMPORT

When importing a GIS layer, the special characters in the GIS Attribute Table dialog are now displayed correctly.
 • SR162003

HATCH

Hatches in a Block are now displayed correctly and consistently at all zoom levels.
 • SR157986
A particular hatch with a corrupt soft-pointer to the ACDB_ANNOTATIONSCALES dictionary in the context data manager no longer crashes BricsCAD while opening or recovering the drawing.
 • SR160886
The Hatch command now respects the HPORIGIN variable when a non-World UCS is current.
 • SR121871
 • SR151792

Hatch Patterns Labels

Added support for localizing predefined hatch patterns.
 • SR151279

VLOŽIT

Fixed an issue where the command's dialog would not show the last selected block as the default.
 • SR149899
The "preview rotation" option was added back into to the command. #oops
 • SR149732
A bug was fixed that caused the value of the "Insert external reference" tick box to be ignored if the inserted block is a mechanical component.

Label Styles

Label Styles are transferred correctly to a new drawing.
 • SR155096

LandXML Import

Alignments made up of successive circular arcs of different radius lengths are now imported correctly via LandXML import.
 • SR162294
When importing Surfaces from LandXML, invisiblity flags for triangles are properly acknowledged.
 • SR159025
 • SR160185

Panel vrstev

Fixed an issue where the invert filter option in Drawing Explorer did not work if the Layers panel wes not open.
 • SR155053
 • SR155490
 • SR161553
The display of line types on Xref'ed layers has been fixed.
 • SR148219
 • SR151872
 • SR152107
 • SR152613
 • SR162350
Newly created layers can now be added to the current group filter in the Qt Layers Panel.
 • SR151286

LAYOUTMERGE

Fixed a problem in LAYOUTMERGE in V24 Beta, caused by improper help context string.
 • SR162978

LPŘIPOJIT

An issue has been fixed, where using the command in a specific scenario was leading to a wrong connection.
 • SR141615

Library Panel

A range of standard hex keys and one screwdriver component were added to BricsCAD. These components act as a starting point to try the Bmassemblyinspect feature. Those tools can be accessed from both the Bmassemblysequence settings dialog and the Library panel.

LOADMECHANICAL2D

Fixed 'Save As...' functionality when the LOADMECHANICAL2D system variable is set to 'On'.
 • SR146244

Localized Commands

Entering command names with an underscore prefix, like "_ABC", no longer executes a localized command that happens to match the name "ABC".

Log-in Remember Me

The "remember me" function of the login now works correctly, even for users not sharing data in scope of BricsCAD Analytics.

Manipulator

Fixed an issue where selecting the 'Repeat' option in the Manipulator twice in a row (when BIM entities were in the active selection set) would cause BricsCAD to crash.
 • SR145060

MAPUPŘIPOJIT

Layers and Styles with space characters are now handled correctly in http requests.
 • SR143832

MATCHPROP

Fixed a bug where using the MATCHPROP command on linear solids would cause the solids to lose their profiles.
 • SR130397

Menu Bar

At application startup the menu bar is now initialized from the current workspace instead of the user profile, except when the "/p" command line argument is used to specify a profile.
 • SR150155

MKLTYPE

We fixed an error for MKLTYPE when trying to create a linetype based on a shape.
 • SR157901

MLEADER

Mleader landings are now scaled correctly.
 • SR161762
Fixed: block-based MLeaders are now properly updated after their base Block has been changed.
 • SR143717

MLEADER grip editing

Improved the grip editing of Mleaders with Block content.
 • SR147426

MOVEBAK

Fixed an issue with MOVEBAK command, in an unsaved drawing, after changing the destination folder.
 • SR161705

MTEXT

MTEXT now keeps its position after changing the "Annotative" property.
 • SR143049
The AUDIT command can now repair a corrupt MTEXT entity that was in-consistently created on another CAD platform.
 • SR143643
We fixed an unusual case involving a non-annotative MTEXT entity with an internal annotation scale. Said MTEXT is now displayed at the correct size.
 • SR145011

MTFLAGS

Fixed issues around reading large ECW & SID files when running BricsCAD in multi-threaded mode.
 • SR133146

NCOPY

Fixed an issue with the NCOPY Express Tools command where xref-dependent properties were not copied to the host drawing.
 • SR158132

OLE

We fixed an instability that occurred after closing a document tab containing an embedded OLE object. This resulted from an unusual case where one drawing contained another nested drawing embedded as an OLE object.
 • SR160859
 • SR161944

OLEFRAME

Selection behavior of OLE frame entities has been improved, making it more natural to hover, click, and double-click such entities.
 • SR152448

OPEN

Fixed error in loading a particular drawing.
 • SR142648
 • SR157243

OPTIMALIZOVAT

The command now correctly handles an arc connected to the same line on both ends.
 • SR154380
An issue where a crash would occur when using the 'Round coordinates' setting on a specific drawing has been fixed.
 • SR154380

OSNAP

The localized snap keywords now work correctly when used in a macro.
 • SR140883
 • SR160550

Parametry

Solved an issue where Imperial units were wrongly evaluated.
 • SR161756

PICKBOX

A new COLORPICKBOX system variable has been added through which the color of the pickbox can be configured.
 • SR130345

PLINE

Fixed an issue where the area of a particular polyline was not properly calculated.
 • SR129210

PLOT

Rendered plot styles such as 'hidden' now have the correct line thickness.
 • SR154243

Mračno bodů

The handling of errors is now more robust when processing corrupt RCS files.
 • SR151831
Fixed an issue where colours could be absent after the import of an e57 file with HSPC set to 1.
 • SR162448
Fixed an issue in the classification of Point Clouds containing room information.
 • SR162937
Increased range of column diameters that can be fitted to 150 cm.
 • SR162012
Fixed bug in reading images from e57 files.
 • SR163099
Processing all available points in RCS files is now possible.
 • SR151831
Point Cloud is no longer reported as "Not Found" in Drawing Explorer/Attachment panel when it can be found in the Point Cloud cache.
 • SR95410
 • SR154832
 • SR155119
An issue related to importing into HSPC format was fixed.
 • SR156783
 • SR157309
 • SR157768
 • SR158627
 • SR158630
Fixed a bug in drawing polygonal regions.
 • SR157168
Importing PTS files is (once again) as fast as it was in V22. #sameasiteverwas
 • SR158313
Cropsolids are now visible at the initial .DWG load.
 • SR156117
Issue with failing cache conversion to HSPC is resolved.
 • SR159909
 • SR160005
Point Cloud pre-processing for paths containing special characters was fixed for machines running UNIX OSes.
 • SR151949
 • SR152998
 • SR154637
Fixed over-subsampling when importing a Point Cloud.
 • SR159437
E57 format files containing non-ASCII characters (and images) are now imported correctly.
 • SR159554
BricsCAD can now import Point Clouds when both the RCP (and the referred RCS) file names contain special characters.
 • SR160005
The parsing of classifications in files based on the LAS data format is now correctly performed.
 • SR160710
The visual quality has been improved during pan and zoom.
 • SR123503
 • SR123829
 • SR161454
 • SR161741
The Point Cloud classifier is now included in BricsCAD V24.
 • SR161427
 • SR161768

POINTCLOUDCLASSIFY

Fixed the behavior of a ribbon button
 • SR164672

MRAČNOBODŮMAPABAREV

Fixed the options functionality for POINTCLOUDCOLORMAP command on localized versions.
 • SR161987

POLYTĚLESO

Fixed the command options functionality.
 • SR158787

Manažer projektu

The annotation scale now remains the same when copying or moving a viewport to a new sheet in the Project browser.
 • SR156077
The company logo and project logo now accept PNG files in all different languages.
 • SR153154
 • SR163840

PUBLISH

Fixed: entities on a frozen layer are no longer displayed in the PDF file after publishing in background. The 'IncludeOffLayers' option has been added to the .DSD file.
 • SR155460
 • SR157186
Ascending/descending table sorting by clicking on a table column header in the Publish dialog is now respected in the output. Sorting, using the table header, can now be combined with moving rows up/down.
 • SR151851
 • SR159182
To prevent a crash during background publishing, we disabled multi-threaded vectorization and display.
 • SR157061

PYRAMID

Fixed the behavior of "Circumscribed" and "Inscribed" options for the PYRAMID command, on localized versions.
 • SR132705

RKÓTY

QDIM now works for annotative dimension styles.
The temporary dimensions now disappear immediately, as expected, when QDIM is cancelled.
QDIM Baseline respects the value of DIMDLI and creates the dimensions in a single line.
 • SR161869

QUAD

Fixed lag on displaying the QUAD when hovering over a complex solid.
 • SR159951
The QUAD is now shown properly when hovering over an edge sub-entity of an extruded surface. This was a regression from V23.2.
 • SR160270
Rollover properties now display correctly for procedural surface entities.

QUICKCALC

Canceling point selection no longer crashes BricsCAD.

RECOVER

Drawings with corrupted AecsDbMemberNodeShape objects can be fixed in BricsCAD by using RECOVER, and subsequently opened in AutoCAD without issues.
 • SR73337

REFEDIT

Now properly shows dynamic block record names for dynamic blocks based on anonymous block records.
 • SR150696
We now properly disable the ISOLATEOBJECTS, UNISOLATEOBJECTS and HIDEOBJECTS commands inside a Refedit session
 • SR153554

RENDERCOMPOSITIONMATERIAL

Solids with empty compositions are now rendered correctly (and with a lovely red color). #dangerwillrobinson

Pás karet

Clipping for large, normal and split button labels was removed, the multi-line text in such button labels no longer truncated.
 • SR152714
The Ribbon height is no longer (improperly) resizing on BricsCAD's startup.
Fixed an issue where the Ribbon's large split button text was sometimes shown on three lines instead of two.
 • SR153395
If the legacy Ribbon is active and a new user profile is created, the new Ribbon can be set active without a restart.
 • SR162229

RTWALK

We removed an unwanted command line message during a RTWALK operation. Additionally, the operation no longer starts if the RTWALK command is undefined.
 • SR153210

Section Generation

The initial scale settings for the section object are set in accordance with _SectionSettings.dwg file.
Background image and line drawing are now properly aligned, when a plan section is not aligned with the X-axis.

Settings

The help text for the Sheetset Manager's settings has been updated in the Settings dialog.
 • SR162553

SHP2BLK

Fixed the Express Tools SHP2BLK command to accurately honor the scale and position of the original shape.
 • SR163350

Správce sady listů

A crash that occurred while opening a particular DWG file was fixed.
 • SR157390
It is again possible to associate a sheet with a layout when the path from the sheet set to the drawing cannot be found.
Fixed a crash that occurred while generating the sheet preview.
 • SR157390

Sheet Set manager

Copies of the same .DST file are treated as separate .DST files, and only the required .DST opens on a double-click.
 • SR156868
 • SR156871

Sheet Set Manager (Qt)

Now it possible to import a .DWG file created with another sheet set. In case the sheet is removed, and no other sheets related to this sheet set remain, it is possible to import said .DWG file to another sheet set.
 • SR156586

Sheet Set Panel

The Open, Publish and Selections drop-down button context menus now have individual widths instead of one shared max width.

Sady listů

Lock/unlock has been implemented for sheetset DST files. The SSAUTOSAVE variable is removed, as the sheetset's DST file is saved immediately after every modification. Read-only access to a sheetset's .DST file is provided if the .DST file has been locked by another user.
 • SR125605
 • SR131575
 • SR143101
 • SR157107
 • SR158404
 • SR160058
Asynchronous sheet preview generation no longer blocks double-click opening of a sheet from the Sheet Set Manager panel.
 • SR157390
Views associated to a viewport are now deleted with the viewport (when said viewport is deleted). #whew
 • SR150214

SHX fonts

The processing of shape fonts has been improved.
New-line processing in a specific custom romans.shx font has been fixed.
 • SR95320

SIMPLIFY

Polylines are now only listed in the results if they have been simplified.
The SIMPLIFY command context panel now writes a "." (dot) and interprets it as a decimal separator when the "." (dot) character of the numeric pad is used.
 • SR152012

Sketch Based Features

Fixed a bug that caused the incorrect removal of sketch features that were united with another sketch feature, when the parameters of the latter were changed.
Fixed a bug that caused some sketch based features to not update correctly after edits to the sketch geometry.
 • SR153015
The angle parameter of a revolved sketch based feature can now be properly changed, after its value was once set equal to 360 degrees.
 • SR133919
Some redundant edges created when changing the revolution angle of a complex revolved sketch feature to 360 degrees are now removed.
A bug was fixed that caused some sketch features to become un-responsive to parameter changes.
 • SR133919
A bug was fixed that incorrectly registered additions or subtractions during the creation of sketch based features in "Auto" mode.
Setting the extrusion height or revolution angle of a sketch based feature to 0 (zero) is no longer allowed.

SMOOTHMESHCONVERT

Now the commands CONVTOSOLID and CONVTOSURFACE support conversion to smooth 3d solids and surfaces.

Snap keywords

Fixed the Snap keyword functionality on localized versions.
 • SR161650

Standard Parts Symbols

Standard parts symbols are now read properly in BricsCAD.
 • SR134133

Úvodní stránka

Switching workspaces from the Start Page no longer leads to un-stable behavior.

SUPPRESS

When creating a suppressed group of entities, digits are no longer accepted at the beginning of the group's name.
 • SR146352

TABLEMOD

The insert column left/right icons have been corrected.
 • SR149658
 • SR152489

Tabulky

When selecting the grips of a Table, the cell borders are now displayed correctly.
 • SR161520
 • SR161885
Improved the "Update DataLink" context menu.
Invoking OdDbTable::subHighlight no longer forces a re-compute.
Insertion or deletion of rows (or columns) in a table with datalinks now works as expected.
 • SR141293

TIN

Fixed an issue where editing a TIN definition while the TIN command was still active would crash BricsCAD.
 • SR155270

TIN Analysis

2D Contours in surface analysis are now correctly displayed at elevation 0 (zero).
Slope analysis now calculates the minimal and maximal slope for a given TIN and creates specified number of ranges based on those two values.
 • SR162979

TINEXTRAHOVAT

Extraction of solids from the space between two TIN Surfaces now creates a proper solid that represents the volume between those two surfaces.
 • SR122425
Extraction of solids from a specific TIN Surface now produces a correct solid, as expected.
 • SR122770

TIN from Point Cloud

A TIN created from cropped Point Cloud is now created only for the cropped section of the Point Cloud.
 • SR161086

TINSERT

Fixed a possible crash in the "Insert Block in Cell" dialog.
 • SR164220

Povrch TIN

When selecting or highlighting a TIN Surface, triangle edges are now hidden in the Realistic visual style.
 • SR148613
 • SR155118
Fixed an issue where BricsCAD was crashing when adding Hide Boundary to a TIN Surface in a particular drawing.
 • SR154225

TIN Objemový povrch

In some cases, TIN Volume Surfaces have not been calculating correctly. It is now fixed.
 • SR151942

Palety nástrojů

Palettes with many block icons are no longer regenerating icons every time the tab is first activated. If blocks change such that thumbnail icons become invalid, the tab's thumbnails can be manually regenerated by using the tool palette context menu.
 • SR154160
 • SR156462

Twinmotion

We fixed a crash when trying to export to Twinmotion/Datasmith when the visual style is 2dWireframe. However, a 3D visual style should be used instead.
 • SR160822

VIEWDETAIL

Dimensions no longer lose associativity after a Detail View update.
 • SR152793

Viewport

The custom scale settings of viewports are now considered to be a standard scale, as long as they match the standard scale value to 5 decimal places. This is consistent with behavior on other CAD platforms.
 • SR117112
 • SR117150

Visibility States

The panel now loads and updates much faster when working with large drawings, containing many visibility states.
 • SR151825
 • SR153475

Visibility States Panel

Fixed the context menu options behavior on localized versions.
 • SR139726
 • SR163220

WCLOSEALL

The diesel macro for the WCLOSEALL command was updated for the ribbon, Quad and tool bars from CLOSEALL to WCLOSEALL. The command still functions in the same way.
 • SR162877

WORKSPACE

The 'Save As' sub-command now saves a new workspace with the current workspaces' properties, instead of resetting to defaults.
 • SR156168

Pluginy (ponecháno anglicky)

BRX

acedSSGet() keywords are now highlighted and selectable.
 • SR145090
We implemented additional modern signatures of AcGiTextStyle::setFont() and AcGiTextStyle::font().
 • SR149267
AcDbPointCloudEx::traverseAllPointData() has been implemented.
 • SR148975
The AcLocale getProductLocale() function has been implemented.
 • SR149990
Custom commands with the command flag ACRX_CMD_NOHISTORY are no longer listed in the autocomplete command popup.
 • SR152868
Dockable bars and palette-sets are now prevented from sharing a dock row with a non-BRX bar. This new requirement is necessary because mixed bars on the same row cannot be reliably synchronized in size, which causes strange visual effects.
 • SR149971
We extended demand-load functionality by supporting a language independent registry key: SOFTWARE/Bricsys/BricsCAD/V24x64/Applications under HKEY_CURRENT_USER and HKEY_LOCAL_MACHINE. The new key is now checked in addition to the (similar) language dependent key.
 • SR153515
An AModeler::Body instance now survives a round trip save() and restore() without changing the order of its faces.
 • SR153252
We fixed a transaction bug that caused unexpected behavior in certain cases when the same object was opened multiple times in a nested transaction, then accessed again in a subsequent nested transaction.
 • SR152684
A modal dialog displayed during LAYOUT_CONTROL command notifications is now working as expected.
 • SR154680
CAdUiListCtrl::DoAdUiMessage() no longer displays a warning that the function is not implemented.
 • SR155113
The layout tabs are now updated correctly after a call to AcDbLayoutManager::copyLayout().
 • SR155196
A new AcString signature of acedGetCommandForDocument() has been implemented.
We added an example for setting IfcPositiveLengthMeasure in BimSample.
 • SR120182
 • SR152586
The contextual menu now displays the complete keyword string.
 • SR145090
We implemented the AcDbBreakData and AcDbBreakPointRef classes.
 • SR148592
We implemented AcGeNurbCurve3d::makeNonPeriodic().
 • SR149886
We implemented AcDbText::getBoundingPoints().
 • SR151922
AcDbTable::fieldId() has been implemented.
 • SR152593
We implemented the following AcDbTable member functions: breakOffset(), setBreakOffset(), breakFlowDirection(), setBreakFlowDirection(), breakOption(), and setBreakOption().
 • SR160257
We implemented AcDbObjectId::isWellBehaved() and modified AcDbObjectId::convertToRedirectedId() to return bool instead of void.
 • SR155747
AcDBlockTableRecord::appendAcDbEntity() no longer resets the entity's linetype scale if it had been previously set.
 • SR157246
The key entities sent to an input point monitor are now the most deeply nested, instead of appearing at the top level.
 • SR158450
AcDbPolygonMesh constructor now generates an entity based on the PolyMeshType.
 • SR150468
AModeler::Body::interfere() has been corrected for the case when two separate bodies have intersecting extents but do not interfere.
 • SR158812
AcDbTransactionManager::getAllObjects() has been implemented.
 • SR159573
We added enum value AcDbViewport::StandardScaleType::k1_5.
 • SR160159
The contextual and prompt menus no longer display hidden keywords.
 • SR145090
Searching for a word in an external help window no longer crashes BricsCAD whilst the Tips panel is open.
 • SR149346
We implemented the CAdUiListCtrl::GetItemAtPoint() method.
 • SR155029
Member functions of custom classes derived from AcDbRasterImage are now working properly.
 • SR164482
Member functions of custom classes derived from AcDbRasterImage are now working properly.
 • SR164482
The C++ Civil API has been given a minor makeover in V24. Class and enum names have been changed to improve naming consistency, and now use the BrxCv prefix for all global names. In addition, a few global enums were moved inside their respective classes in order to limit pollution of the global namespace. Aliases are provided for legacy code that still includes the old headers.
AcGsKernelDescriptor::hasRequirement() replaces the deprecated AcGsKernelDescriptor::requires().
 • SR161441
The AcPlPlotConfigInfo class has been implemented.
 • SR101286
 • SR163265
AcPlPlotConfig::fullPath() has been implemented.
 • SR120244
We fixed field formatting being ignored due to ill-formed format code.
 • SR145230
We implemented a missing signature of AcDbDatabase::wblock().
 • SR147213
Various missing AcDbTable member functions have been implemented.
CAdUiDockControlBar::SetToolID() argument has been changed to 'const CLSID*' as on other platforms.
 • SR154735
AcDbLayerTableIterator now honors the setting to skip hidden layers.
 • SR162237
We removed the incorrect default value from AcDbObject::erased() callback declarations.
 • SR162173
We modified the return type for AcDbObject::addReactor(), AcDbObject::removeReactor() and AcDbObject::addPersistentReactor() from void to Acad::ErrorStatus.
 • SR162183
Several AcPlPlotConfig members including getDefaultFileExtension(), isPlotToFile() and fullPath() now return expected values for built-in PC3 configurations.
 • SR163265
We implemented another signature of the AcDbRasterImageDef::suggestName() method which accepts a 4th parameter, corresponding to the size of the output buffer.
 • SR159337
We fixed an incorrect attempt during AcDbText::subClose() to call adjustAlignment() while the text entity was not write enabled.
 • SR161532
Floating paletteset frames with transparency now become opaque while the cursor is over the frame.
 • SR161210
The SAVEALL command now activates each document before saving. This improves the compatibility with other platforms.
 • SR161695
Newly created attributes and attribute definitions no longer trigger an AUDIT complaint.
 • SR161774
We implemented the AcEdSolidSubentitySelector class.
 • SR100604
 • SR130732
 • SR145768
Implemented AcUnderlayLayer class and associated member functions from AcUnderlayReference class.
 • SR120303
Fixed an issue with the AcDbDatabase::save() method whereby the autosave filename would be used in place of the drawing filename.
 • SR160865
Implemented the AcDbBlockTableRecordIterator::seek() method for an AcDbEntity* argument.
 • SR163195
The AcGiPolyline class has been changed to allow safe handling when passing a client instance to internal operations.
 • SR164139
Fixed a problem with BimPropertySets::setPSetProperty() function, assigning values to entity when the PropertySet already exists.
 • SR152683

COM

The AddMText() and AddText() methods of IAcadBlock, IAcadModelSpace, IAcadPaperSpace will now create annotative entities if the current text style is annotative.
 • SR159287
The Application.FullName property now returns the complete executable file path.
 • SR156511
To improve compatibility with other platforms, some COM API functions now interpret technically invalid VARIANT_BOOL values as VARIANT_TRUE instead of VARAINT_FALSE.
 • SR148943

BRX/.NET

A new Visual Studio extension is now available along with the BRX SDK files. The extension adds project and item templates for plugin developers to quickly create ready-to-run plugin modules in Visual Studio.
 • SR78336
 • SR90145
The Civil API now provides access to civil style IDs and names.
 • SR145914
 • SR162835
 • SR164188
The API samples now include sample code based on the GIS API.
 • SR163031
The Civil TinSurface API has been extended with new interfaces for TinSurface Definitions that define and expose the Surface history.
We introduced a new BRX (C++) and .NET API for Civil GIS functionality. The BRX API is in the header BrxSpecific/civil/BrxCvGis.h, and the .NET API consists of several new Gis prefixed classes in the Bricscad.Civil namespace.
 • SR148045
 • SR158100
The LayoutManager.LayoutsReordered (.NET) and AcDbLayoutManagerReactor::layoutsReordered() (C++) events are now firing when layout tabs are repositioned interactively.
 • SR157182
The BIM API now correctly reports the shape and size properties of a BIM profile.
 • SR162254
Functionality for anchoring block-references to 3D solid faces has been exposed for use from plug-in code.
We implemented an API for Civil points and point groups, including classes Point and PointGroup in the BricsCAD Civil namespace for .NET.
 • SR125560
 • SR130893
 • SR134422
 • SR143605
 • SR143759
 • SR161783

.NET

DatabaseServices.Cannoscale can now be set when the layout is activated.
 • SR157796
We implemented UnderlayHost::PdfHost::GetFile(), UnderlayHost::DgnHost::GetFile() and UnderlayHost::DwfHost::GetFile() methods.
 • SR124738
GeoCoordinateCategory.CreateAll() is now implemented.
 • SR135505
We improved the behavior of the AssocArray.CreateArray() method.
 • SR144807
The Editor.PromptedForAngle event handler is now called after GetAngle(), as expected.
 • SR150634
We implemented the LayerViewportProperties.IsTransparencyOverridden property.
 • SR153768
GripData.OnRightClick() is now called when a custom grip is right-clicked.
 • SR89742
The GripData.OnRightClick() signature has been changed to return a collection of menu items.
 • SR90267
We implemented the GraphicsSystem.KernelDescriptor and GraphicsSystem.GraphicsKernel classes.
 • SR89281
We implemented a hidden line removal API in the new Bricscad::HLR namespace.
 • SR89046
 • SR99064
 • SR125974
 • SR131611
 • SR132513
 • SR154725
Custom context menu items with empty IMenuItem.Text property are now added as menu separators.
 • SR159274
The Bricscad.MechanicalComponents API was extended to add support for some missing functionality.
 • SR162540
Some oddly named methods in the BIM API have been deprecated and redirected to new versions with more conventional names. Legacy code should continue to compile and run correctly, but may generate compiler warnings about deprecated methods.
The CurveCurveIntersector2d constructor taking an array of curves is now working properly, and the CurveCurveIntersector2d.SetCurve() method no longer crashes.
 • SR162901
Calling TransactionManager.GetObject() to open an object from an Xref'ed database now uses the correct transaction manager instance to open the object.
 • SR159071
 • SR160971
 • SR161277
Colorbook dialog now correctly sets for ColorDialog.Color the properties: HasBookName, BookName, HasColorName, ColorName.
 • SR145035
Fixed: _AcDb.Entity.Highlight() fails if the entity is highlighted as selection preview.
 • SR153987

LISP

We substantially improved performance of (start_image)/(vector_image)/(end_image) in certain cases.
 • SR161880
Fixed an issue whereby the BCOUNT command would permit the selection of non-block objects if executed from a LISP expression.
 • SR162691
Fixed a problem with GarbageCollection of VLA/COM objects, causing unexpected Lisp faults.
 • SR163065