Uwaga

BricsCAD ® (Mac) V24 instaluje się i działa niezależnie od poprzednich wersji BricsCAD.

Instalator BricsCAD ® , który pobrałeś zawiera wszystkie wydania BricsCAD: Shape, Lite, Pro, Mechanical, BIM i Ultimate.

BricsCAD (Mac) V24 występuje w wersji 64-bitowej, obsługiwanej w systemie macOS 10.15 lub nowszym.

BricsCAD (Mac) to kompletna wersja BricsCAD z pełnym zestawem funkcji. Zasadniczo BricsCAD (Mac) ma ten sam zestaw funkcji, co BricsCAD (Linux). Niektóre funkcje specyficzne dla systemu Windows nie będą dostępne w systemie Mac lub Linux, na przykład interfejs API COM.

Do uruchamiania skompilowanych programów aplikacji (BRX) wymagana jest licencja BricsCAD Pro (lub wyższa).

Licencja BricsCAD Pro jest wymagana do renderowania, modelowania 3D i tworzenia widoków rysunkowych.

Do tworzenia systemów 3D Constraint i komponentów mechanicznych (części) wymagana jest licencja BricsCAD Pro. Licencje Pro umożliwiają również odkształcalne modelowanie brył BricsCAD.

Licencja BricsCAD Pro jest wymagana, aby umożliwić tworzenie powierzchni Civil TIN, skarp i trasowania.

BricsCAD Pro jest również podstawą naszych produktów BIM i Mechanical.

BricsCAD Ultimate to pojedyncza licencja obejmująca BricsCAD Shape, Lite, Pro, BIM i Mechanical.

BricsCAD Communicator to oddzielny produkt, wymagający oddzielnego klucza licencyjnego.

Licencje BricsCAD działają w dowolnym miejscu na Ziemi, a klucze licencyjne są również niezależne od języka. #realchoice

Te informacje o wydaniu odzwierciedlają to, co zostało zawarte w każdym wydaniu głównym, pomocniczym lub konserwacyjnym, w oparciu o wydanie w języku angielskim. Czasami wydanie konserwacyjne może zostać pominięte dla określonego języka. Jeśli tak się stanie, zmiany wymienione w wydaniu zostaną udostępnione w kolejnej wersji BricsCAD dla tego konkretnego języka.

Pomóż nam ulepszyć BricsCAD - prześlij Support Request, jeśli znajdziesz coś, co nie działa tak, jak uważasz, że powinno. Wszyscy w Bricsys dziękujemy za pomoc w tworzeniu najlepszego możliwego produktu. Nie moglibyśmy tego zrobić bez Waszej pomocy.

Witamy w BricsCAD, gdzie ciągłe doskonalenie produktów jest sposobem na życie. Codziennie pracujemy nad dostarczaniem funkcji i poprawek, które sprawiają, że BricsCAD jest dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem CAD. #słuchamy

13.052024

Wersja 24.2.05

Usprawnienia BIM

BIMPROPAGUJ

Słownik Rozszerzeń jest teraz poprawnie kopiowany podczas BIMPROPAGUJ
 • SR141587
 • SR173403

Poprawki

Wiązania 3D

Teraz indeksy FSP wierzchołków 3dpoly, które są argumentami wiązań 3d, są liczone od zera (a nie od 1, jak to było wcześniej).

Skale Adnotacji

Rozwiązano problem powodujący awarię podczas zmiany skali adnotacji na rysunku zawierającym dużą liczbę skal.
 • SR175362

AUTOUZUPEŁNIANIE

Wyskakująca lista AUTOUZUPEŁNIANIE w wersji 24.2.03 przestała wyświetlać polecenia, które zostały zarejestrowane do ładowania na żądanie przez wtyczkę. Zostało to naprawione, aby na liście znajdowały się zarówno globalne, jak i zlokalizowane polecenia ładowania na żądanie.
 • SR166197

BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ

Naprawiono błąd "Brep Error 3021" podczas BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ.

BIMTAG

Poprawiono właściwość numeru w Tagu Pomieszczenia w językach obcych.
 • SR175520

BLOCKS

Naprawiono nieskończoną pętlę z samozagnieżdżonym odnośnikiem do bloku
 • SR174605

Wiersz poleceń

Zanikający dziennik wiersza poleceń jest teraz umieszczany poprawnie podczas tworzenia nowego rysunku ze strony startowej.

Awaria

Naprawiono awarię podczas wyświetlania rysunku z sylwetkami w trybie MT

Zakładki Dokumentu

Zamykanie kart dokumentów jest teraz blokowane, gdy aktywne są interaktywne edytory MTEKST i TABELA.

EKSPLORATOR

Rozwiązano problem z wybieraniem bloku strzałki użytkownika dla stylów multiodnośników.
 • SR174884
 • SR175773
 • SR176101

IFCWERYFIKUJ

IFCWERYFIKUJ teraz ponownie sprawdza plik IFC pod kątem zgodności ze specyfikacjami IFC przed zaimportowaniem

Edytor Stylów Etykiet

Rozwiązano problem w oknie dialogowym Edytor Stylów Etykiet, który powodował, że nie można było edytować kolumn "Nazwa komponentu" i "Zakotwiczony do".
 • SR175271

Manipulator

Naprawiono błąd polegający na tym, że w niektórych scenariuszach nie wszystkie elementy były obracane podczas korzystania z manipulatora.
 • SR175991

Chmury punktów

Wyświetlanie nazw pamięci podręcznej wybranych przez użytkownika w menedżerze odniesień zawierających znaki dwubajtowe działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR151949

Panel Właściwości

Naprawiono blokadę (pętlę nieskończoną) podczas modyfikowania właściwości elementów opartych na ACIS w Panelu Właściwości.
 • SR174896
Rozwiązano problem z PropertyPreview w Panelu Właściwości - po najechaniu kursorem na zablokowaną/wyłączoną warstwę, elementy na takiej warstwie pojawiały się ponownie po ostatecznym wybraniu tej warstwy.
 • SR174802

Quad

Opcje EDPLINEXT są teraz dostępne w QUAD dla segmentów polilinii 3D, polilinii 2D i polilinii.
 • SR175029
 • SR175279
 • SR175738
 • SR176323

Odwrócony rzut sufitu

naprawiono 'Wypełnienie elewacji' dla odwróconego rzutu sufitu.
 • SR171584

Strona startowa

Przypięte rysunki pozostają teraz przypięte między sesjami.
 • SR173747
 • SR176585

TABELA

Komórka tabeli zawierająca wartość pola daty jest teraz aktualizowana natychmiast po zmianie formatu komórki, aby odzwierciedlić nowy format daty.

Wtyczki

BRX

Naprawiliśmy regresję wydajności w wersji 24.2 w pętlach samplera jigów.
 • SR175381
Rozwiązano awarię podczas korzystania z dynamicznego układu LUW z parametrem UCSDETECT=2 i najechania kursorem na odnośnik bloku zawierający element niestandardowy.
 • SR176082

BRX + LISP

Rozwiązano problem polegający na tym, że wiele wpisów nazw właściwości o tych samych nazwach było wyświetlanych przez interfejsy API LISP i BRX.
 • SR172611
 • SR172612

BRX/.NET

Naprawiliśmy regresję w wersji 24.2, która powodowała, że przejściowa grafika przestawała być aktualizowana dynamicznie.
 • SR175381
 • SR175513
 • SR176665
Rozwiązano problem z regresją w wersji 24.2, która powodowała, że F1 w niestandardowym zadokowanym zestawie palet niepoprawnie uruchamiał polecenie POMOC.
 • SR175743

Express Tools

Rozwiązano problem z opcją "Nazwa" polecenia LAYDEL, w którym okno dialogowe pojawiało się ponownie, gdy użytkownik kliknął przycisk "Anuluj".
Rozwiązano problem z opcją "Nazwa" polecenia LAYDEL, w którym polecenie próbowało usunąć pierwszą warstwę wymienioną w oknie dialogowym, nawet jeśli nie wybrano żadnych warstw do usunięcia.

LISP

Rozwiązano problem z (getpropertyvalue): w pewnych okolicznościach mogło omyłkowo zwrócić wartość wcześniej odpytywanej właściwości.
 • SR174428
Poprawiono kompatybilność funkcji (dictXxxx) z AutoLISP: jeśli "element słownika" ma nieprawidłowy typ elementu, funkcje te teraz poprawnie zwracają NIL, zamiast wyzwalać błąd LISP.
 • SR175583
Poprawiono funkcję (dictadd) - pusta nazwa klucza (lub nieprawidłowe znaki w nazwie klucza) nie powodują już błędu LISP, ale po prostu zwracają NIL; Poprawia to zgodność z językiem AutoLISP.
 • SR175580

15.042024

Wersja 24.2.04

Ulepszenia BricsCAD

OKRĄG

Opcja Sty Sty Sty jest już dostępna.
 • SR113730
 • SR114526
 • SR137673
 • SR145513
 • SR154195
 • SR161010

ExpressTools

Ulepszono kompatybilność polecenia LAYDEL, udostępniając opcję "Nazwa", aby otworzyć okno dialogowe w celu wybrania warstwy (warstw) z listy, a nawet wybrania według elementów.
 • SR172205

Poprawki

BEDYCJA

Naprawiono błąd, który powodował, że obszar papieru nie był aktualizowany po BEDYCJA w bloku parametrycznym.
 • SR173842

BLOCKS

BricsCAD nie zezwala na samoreferencyjne bloki.
 • SR161560

BOM

Wprowadzono poprawki, dzięki którym tabele BOM utworzone w lokalnej wersji nadal działają zgodnie z oczekiwaniami, gdy są używane w angielskiej wersji BricsCAD.
 • SR167911
 • SR170172

Punkty Civil

Rozwiązano problem polegający na tym, że nie można było zaimportować pliku punktów z alfanumerycznymi nazwami punktów.
 • SR162873

Alias Polecenia

Usunęliśmy regresję, która powodowała błąd podczas wprowadzania aliasu polecenia z prefiksem podkreślenia w lokalnych wersjach. Prefiks podkreślenia jest teraz ignorowany, gdy jest używany z aliasem polecenia.
 • SR173855

KOPIOWANIENAPROWADZANE3D

W lokalnych wersjach BricsCAD opcje są teraz rozpoznawane poprawnie.
 • SR173968

Korytarz

Rozwiązano problem polegający na tym, że kształty elementów szablonu korytarza były zwrócone nieprawidłowo, przez co materiał był wyświetlany z tyłu kształtów.
 • SR171719

CUI

Naprawiliśmy używanie F1 jako skrótu po tym, jak został uszkodzony w wersji 24.2.03.
 • SR174475
 • SR174740
 • SR175252
Ustawienie stylu przycisku wstążki w oknie dialogowym DOSTOSUJ działa poprawnie po tym, jak zostało uszkodzone w wersji 24.2.03.
 • SR174770
 • SR174887
 • SR175062
 • SR175125

Bloki Dynamiczne

Wstawianie bloków dynamicznych działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR143375
 • SR158350
 • SR171019

Naprawiono awarię podczas uruchamiania

Aplikacja nie ulega już awarii podczas uruchamiania w określonym scenariuszu.
 • SR166929
 • SR167965
 • SR169347
 • SR169592
 • SR169880
 • SR173134

POMOC

Naciśnięcie F1 w wierszu polecenia powoduje teraz otwarcie pomocy kontekstowej dla polecenia lub zmiennej systemowej. Zostało to częściowo zepsute w wersji 24.2.03.

WSTAW

Naprawiono błąd polegający na tym, że polecenie WSTAW niepoprawnie wstawiało bloki ze skalą x -1 i skalą y -1.
 • SR174948

MULTIODN

Multiodnośnik z tekstem jest wyświetlany poprawnie.
 • SR152169
 • SR156853

Edytor MTEKST

Uchwyty zmiany rozmiaru są ponownie wyświetlane nawet wtedy, gdy wyświetlanie miarki jest wyłączone.
 • SR174523
 • SR174548
 • SR174585
 • SR174762
 • SR174847
 • SR174847
 • SR174889
 • SR175118

Otwarte

Naprawiono awarię podczas otwierania pliku z nieprawidłowym rekordem atrybutu w słowniku rozszerzeń.
 • SR171753

PBLOKWYŚWIETLOPERACJE

Naprawiono błąd polegający na tym, że PBLOKWYŚWIETLOPERACJE nie działała na rysunkach utworzonych w starszych wersjach BricsCAD.
 • SR172111

Odniesienie / Dołączenie Chmury Punktów

Poprawiono przetwarzanie danych chmury punktów z długą nazwą pliku/ścieżki.
 • SR174717

Drukowanie

Drukowanie arkusza, który zawiera rzutnię renderowanego stylu wizualnego, nie powoduje już wyświetlenia pliku o rozmiarze 0 KB.
 • SR172415
 • SR174443

ODNEDYCJA

Naprawiono błąd, który powodował awarię bloku podczas operacji ODNEDYCJA.
 • SR126620
 • SR162438

RVT Import

Rozwiązano problem polegający na tym, że płaszczyzny przekroju były przycinane podczas importowania wszystkich widoków z pliku RVT.
 • SR144768
 • SR161792
 • SR171401

TAbela

Ulepszono edytowanie komórek tabeli za pomocą formuły.

Wtyczki

BRX

Usunęliśmy awarię, która czasami mogła wystąpić wkrótce po wywołaniu metody AcGiTransientManager::eraseTransient().
 • SR171388
Poprawiliśmy literówkę w przykładzie interfejsu API arkusza blachy BRX, która mogła prowadzić do niepowodzenia w wersjach lokalnych.
 • SR173803
Usunęliśmy awarię podczas uzyskiwania dostępu do systemu AcDbGeoCoordinateSystem po utworzeniu.
 • SR174110

BRX/.NET

Wymazanie obiektu rysunkowego nie zmienia już jego klasyfikacji BIM.
 • SR173267

LISP

Poprawiono funkcję (setfunhelp), aby poprawnie zwracała argument nazwy polecenia, gdy pomoc została pomyślnie zarejestrowana.
Naprawiono (vle-getGeomExtents), gdy jest używany na zmodyfikowanych elementach podczas wykonywania Lisp.
 • SR173891
Ulepszona funkcja (findfile) do poprawnego zwracania NIL podczas wyszukiwania pliku lub folderu, zawierającego spacje końcowe; Poprawia to zgodność z językiem AutoLISP.
 • SR173981
Dodano obsługę sekwencji "\e" (escaped ESCAPE), aby poprawić kompatybilność.
 • SR173978
Ulepszono (vle-file->list) obsługę plików tekstowych zakodowanych w UTF-8 i UTF-16LE.
 • SR173984
Dodano implementację FastCOM dla funkcji (VLA-GET-ARROWHEADBLOCK) dla systemów Linux/Mac/Windows.
 • SR174374
Rozwiązuje problem z funkcją (vl-list-loaded-vlx), która zwracała "("") zamiast NIL (pusta lista), jeśli nie załadowano modułu VLX.
 • SR174557

18.032024

Wersja 24.2.03

Ulepszenia BricsCAD

API

Interfejs API C++ BricsCAD opublikowany w podfolderze API został podzielony na dwa oddzielne pliki biblioteki C++. Jest to binarna zmiana powodująca niezgodność, więc starsze wtyczki korzystające z tego interfejsu API będą musiały zostać ponownie skompilowane dla wersji 24.2 i nowszych.

POLE

Obszary wprowadzone przez użytkownika, na podstawie wybranych elementów lub wprowadzone bezpośrednio jako wielokąty, są wizualnie wskazywane na ekranie jako wypełnione regiony.
 • SR142395
 • SR144064
 • SR152916
 • SR152924
 • SR152928
 • SR152932
 • SR152937
 • SR152942
 • SR152948
 • SR152949
 • SR152952
 • SR156542
 • SR157076
 • SR160496

SZYK

Usunięto usterkę, która powodowała usuwanie wiązań podczas tworzenia szyku prostokątnego.

KONWERSJABLOKU

W przypadku korzystania z opcji eksportu i określenia folderu, który znajduje się w bibliotece komponentów, panel biblioteki jest teraz natychmiast aktualizowany.
 • SR153097
Polecenie KONWERSJABLOKU obsługuje teraz konwersję operacji rozciągania i przesuwania, które są dołączone do parametru liniowego za pomocą dwóch uchwytów.
 • SR169628
KONWERSJABLOKU obsługuje teraz konwersję bloków dynamicznych z wiązaniami wymiarowymi typów przyrostu.
 • SR159179
 • SR160134

BLOCKIFY

W trybie "Równe bryły" polecenia dokonywany jest mądrzejszy wybór orientacji bryły w nowo utworzonej definicji bloku; teraz bryła jest obracana, aby uzyskać "najbardziej płaską" orientację w płaszczyźnie XY bloku.
 • SR136012
Panel poleceń, który pojawia się po wykonaniu polecenia BLOCKIFY bez zaznaczania; ma teraz niebieskie przyciski akcji, aby uzyskać dostęp do różnych przepływów pracy polecenia: "Równe bryły", "Dopasuj istniejące bloki", "Znajdź kolekcje". Ostatnio używany przepływ pracy zostanie zaproponowany jako domyślny podczas uruchamiania polecenia następnym razem.
Liczba w nazwach utworzonych definicji bloków w trybie "Równe bryły" funkcji BLOCKIFY została nieznacznie zmieniona: jeśli zostanie znalezionych wiele bloków, pierwszy z nich otrzyma teraz przyrostek " 1".

BMWSTAW

Wygaszony szyk wewnątrz bloku parametrycznego aktualizuje się po zmianie parametru.
 • SR156250

Menu kontekstowe

Polecenie Kopiuj do Schowka jest teraz oznaczone jako "Kopiuj do Schowka" w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Polecenia ukrywania, pokazywania i izolowania obiektów są teraz wyświetlane w menu kontekstowym wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy, jeśli są odpowiednie dla wszystkich wybranych elementów.
 • SR167118

Tabela Projektowa

Wstawienie komponentu, który ma zdefiniowaną tabelę projektową, nie powoduje wyświetlenia tabeli projektowej jako parametru w rysunku, na którym został wstawiony.
 • SR155746

MBGIĘCIE

MBGIĘCIE automatycznie identyfikuje powierzchnię pod wybraną linią, która ma być użyta jako oś gięcia.
Teraz możliwe jest narysowanie linii, która będzie używana jako oś gięcia bez konieczności wybierania powierzchni.

MBGIĘCIE / MBROZCIĄGNIJ

Polecenia są teraz dostępne dla użytkownika.
 • SR171335

MBODLEGŁOŚĆ3D

Teraz możliwe jest dodanie wiązania odległości 3D do złożenia mechanicznego pomiędzy dwoma komponentami zewnętrznymi bez utraty pliku DWG.
 • SR171057
 • SR171431

MBROZCIĄGNIJ

Możliwa jest teraz zamiana stałej strony podczas polecenia MBROZCIĄGNIJ.
Wprowadzono tymczasowe płaszczyzny rozciągania w obszarze modelu.
Teraz możliwe jest dynamiczne wprowadzanie wymiaru rozciągania po wybraniu pierwszego punktu rozciągania.
Polecenia MBGIĘCIE i MBROZCIĄGNIJ w bryłach FunkcjiOpartychNaSzkicu wyświetlają ostrzeżenie w celu potwierdzenia, czy użytkownik chce usunąć element.

KONDYCJARYSUNKU

Przełącznik trybu 2D/3D, który był już obecny w samym poleceniu ZNAJDŹODSTAJĄCE, jest teraz także obecny jako ustawienie zadania ZNAJDŹODSTAJĄCE w KONDYCJIRYSUNKU. W związku z tym DWGKONDYCJA zapewnia tę samą funkcjonalność, co samo ZNAJDŹODSTAJĄCE.

Menu Plik

Polecenia DWGKONDYCJA, ZNAJDŹODSTAJĄCE, UPROŚĆ, OPTYMALIZACJA i USUŃNIEUŻYWANEZMIENNE są teraz dostępne w menu Plik na karcie Narzędzia.

ZNAJDŹODSTAJĄCE

Funkcjonalność i użyteczność polecenia została znacznie ulepszona na wiele sposobów.
 • Teraz można "narysować" prawidłowy region w obszarze modelu, zachowując się podobnie jak przy poleceniu KOSTKA.
 • Dodano jawny tryb 2D. Gdy ten tryb polecenia jest aktywny, prawidłowy region jest upraszczany do prostokąta 2D zamiast kostki 3D. Oznacza to, że można go narysować za pomocą zaledwie 2 kliknięć. Logika wykrywania wartości odstających jest również inna w tym trybie, tzn. wymiar Z wszystkich elementów nie jest brany pod uwagę. Ten tryb 2D jest również dostępny w zadaniu ZNAJDŹODSTAJĄCE w poleceniu DWGKONDYCJA.
 • Dodano opcję przywracania widoku (tj. poziomu powiększenia, pozycji kamery) po zakończeniu polecenia.
 • Ulepszono wydajność widżetów, które wskazują wartości odstające w aktywnej przestrzeni, poprzez wizualizację klastrów widżetów zamiast stosu widżetów dla każdego pojedynczego elementu odstającego. Klastry są dynamiczne i zmieniają się wraz z powiększaniem lub pomniejszaniem.
 • Ukończono wsparcie dla Lokalnych Układów Współrzędnych, które różnią się od Globalnego Układu Współrzędnych; a także działa zgodnie z oczekiwaniami podczas rysowania prawidłowego regionu.
 • Jeśli przy bieżących ustawieniach polecenia (np. prawidłowy region) nie zostaną znalezione żadne wartości odstające, w panelu poleceń wyświetlona zostanie grafika stanu pustego.
 • SR158767

OD

Polecenie OD zostało dodane do menu kontekstowego Przyciąganie Elementów.
 • SR161583
 • SR161691
 • SR164092
 • SR166298

Wbudowane Samouczki

Wbudowane samouczki zostały opracowane na wielu frontach.
 • Niebieski baner umożliwiający dostęp do Samouczków został dodany do zakładki "Nauka" na stronie startowej BricsCAD.
 • W przypadku lekcji, które nie są dostępne ze względu na wyższy wymagany poziom licencji, dodawany jest przycisk "Kup licencję", prowadzący do strony internetowej z cennikiem Bricsys.
 • Elementy lekcji w oknie dialogowym Przegląd samouczków są teraz rozwinięte, aby zapewnić dodatkowe szczegóły dotyczące zawartości lekcji.
 • Po ponownym uruchomieniu lekcji jest ona oznaczana jako w toku; wskazując, że użytkownik śledził przynajmniej jej część.
 • Zmienna systemowa TUTORIALSONSTARTPAGE jest teraz edytowalna również w oknie dialogowym ustawień, co wpływa na to, czy niebieski baner na stronie startowej jest widoczny, czy nie.
 • Przegląd samouczków i lekcje są teraz poprawnie pobierane na komputerach Mac i Linux.
 • Rozwiązano problem z przykładowym rysunkiem lekcji COPYGUIDED.
 • SR16619
 • SR166191
 • SR168483

WSTAW

Wprowadzono opcję do menu kontekstowego szyku bloków mechanicznych, która umożliwia edycję elementu źródłowego.
Wprowadzono przełącznik CTRL podobny do BMWSTAW dla bloków mechanicznych podczas operacji WSTAW.

Ustawienia Interfejsu

Pasek narzędzi ustawień interfejsu znajduje się teraz po prawej stronie innych pasków narzędzi. Ma to na celu ułatwienie każdemu, kto przełącza się z obszaru roboczego wstążki do obszaru roboczego pasków narzędzi, w znalezieniu opcji ustawień interfejsu.
Nowa zmienna RIBBONSETTINGSENABLED. Włącza/wyłącza wyświetlanie kontrolki Ustawienia interfejsu na wstążce.
 • SR160004
 • SR170494

Zarządzanie Licencją

Po dezaktywacji licencji BricsCAD poinformuje użytkownika o konieczności zapisania pracy w toku, a aplikacja zostanie zamknięta.

WYCIĄGNIĘCIE

Teraz możliwe jest tworzenie elementów logicznych WYCIĄGNIĘCIA złożonego.

Właściwości Masy

Wartości właściwości masy w panelu Właściwości są teraz obliczane asynchronicznie w systemach Linux i macOS. Aplikacja jest responsywna podczas wykonywania operacji. Użytkownik może anulować obliczenia, naciskając Esc, gdy panel jest aktywny.

Powiadomienie o Brakujących Czcionkach

Teraz tylko brakujące czcionki bigfont wywołują ostrzeżenie w dymku przy otwieraniu rysunku
 • SR166152

Operacje Parametryczne

Naprawiono błąd polegający na tym, że operacja rozciągania parametrycznego nie obejmowała wszystkich elementów, gdy element kreskowania miał punkty rozciągnięcia poza ramką zaznaczenia.
 • SR170792

Operacje parametryczne i KONWERSJABLOKU

Operacje parametryczne, alternatywa BricsCAD dla akcji bloków dynamicznych, zostały znacznie ulepszone i rozszerzone na wiele sposobów.
 • Dodano obsługę operacji skalowania parametrycznego, obok operacji odwracania, rozciągania, przesuwania i obracania parametrycznego jako odpowiednika operacji skalowania w blokach dynamicznych. Operacje te można utworzyć za pomocą polecenia PARAMETRYCZNESKALOWANIE (lub jego aliasu PSKALA) i mieć dedykowaną wizualizację w aktywnej przestrzeni. Operacje skalowania mogą mieć wpływ na dowolny typ innych operacji. Istniejące operacje skali parametrycznej można dostosować za pomocą polecenia PARAMETRYCZNESKALOWANIEEDYCJA (lub jego aliasu PSKALAED), co pozwala na zmianę wektora skali lub zbioru wskazań. Te opcje edycji są również dostępne z menu prawego przycisku myszy w Menedżerze Parametrów i Przeglądarce Mechanicznej.
 • Interfejs Użytkownika i Doświadczenia Użytkownika połączonej właściwości operacji parametrycznych zostały ukończone. W Menedżerze Parametrów i w Przeglądarce Mechanicznej obok nazwy parametru wyświetlany jest symbol połączenia. Polecenia *EDYCJI operacji parametrycznych są również rozszerzone o opcję zmiany połączonej właściwości. Ta opcja "Edytuj połączone zachowanie" jest dodawana do menu prawego przycisku myszy w Menedżerze Parametrów i Przeglądarce Mechanicznej. W dolnej części Przeglądarki Mechanicznej dodana jest właściwość "Połączone", którą można włączyć lub wyłączyć. Funkcjonalnie "połączone" operacje przesuwania parametrycznego zachowują się teraz inaczej niż ich "niepołączony" wariant, gdy ma na nie wpływ operacja rozciągania parametrycznego.
 • Wizualizacja operacji parametrycznych jest bardziej responsywna podczas powiększania. W systemach Mac i Linux pełna nazwa parametru jest teraz wyświetlana z geometrią operacji parametrycznej, a nie tylko pierwszy znak.
 • Najechanie kursorem w obszarze modelu na odnośnik bloku do dużych definicji bloków z dużą ilością operacji parametrycznych jest znacznie bardziej wydajne.
 • Punkty operacji parametrycznych są teraz również wizualnie oznaczone znakiem "X", gdy ma na nie wpływ operacja rozciągania parametrycznego.
 • Nowa zmienna systemowa PBLOCKREFERENCEVISUALIZATION (dostępna również w oknie dialogowym Ustawienia) kontroluje teraz, czy geometrie operacji parametrycznych są wizualizowane po najechaniu kursorem na odnośniki bloków parametrycznych w obszarze modelu.
 • Nowa zmienna systemowa POPERATIONSCOLOR (dostępna również w oknie dialogowym Ustawienia) steruje teraz kolorem geometrii operacji parametrycznych, zarówno w aktywnej przestrzeni, w której się znajdują, jak i w obszarze modelu w wizualizacji odnośnika bloku.
 • Wraz z ulepszeniami samych operacji parametrycznych, KONWERSJABLOKU została odpowiednio ulepszona, znacznie zwiększając liczbę typów bloków dynamicznych, które można przekonwertować na ich parametryczne odpowiedniki.
 • Operacje skalowania skojarzone z parametrem liniowym są teraz obsługiwane w przypadku konwersji i powodują (nową) operację skalowania parametrycznego. Konwersja akcji skalowania biegunowego lub akcji skali skojarzonych z parametrami liniowymi z 2 funkcjonalnymi punktami uchwytu nie jest obsługiwana i jest błędna.
 • Akcje skalowania skojarzone z parametrem XY są teraz obsługiwane w przypadku konwersji i skutkują połączoną, nieuwidocznioną operacją skalowania parametrycznego oraz dwiema operacjami rozciągania parametrycznego (odpowiednio. wzdłuż kierunków X i Y), które mają wpływ na akcję skalowania. Konwersja akcji skali biegunowej lub akcji skali skojarzonej z parametrem XY, na który ma wpływ inna operacja, nie jest obsługiwana i jest błędna.
 • Parametr punktu bazowego jest teraz obsługiwany do konwersji i powoduje, że wszystkie elementy wewnątrz definicji bloku są przekształcane w taki sposób, że początek bloku parametrycznego odpowiada parametrowi punktu bazowego bloku dynamicznego. Jednak w takich przypadkach w oknie dialogowym polecenia KONWERSJABLOKU wyświetlane jest ostrzeżenie, ponieważ w przeciwieństwie do oryginalnego bloku dynamicznego, wynikowy blok parametryczny nie będzie zawierał rzeczywistego "parametru" dla punktu bazowego. Konwersja punktu bazowego, na który ma wpływ operacja, nie jest obsługiwana i jest błędna.
 • Akcje przesuwania i rozciągania skojarzone z parametrem biegunowym są teraz obsługiwane w przypadku konwersji i powodują kombinację dwóch prostopadłych (odpowiednio) akcji przesuwania lub rozciągania, wyrównanych z kierunkiem bloku X i Y oraz dwa inne, uwidocznione parametry odległości i kąta. Konwersja parametru biegunowego z dwoma aktywnymi punktami uchwytu nie jest obsługiwana. Konwersja akcji skalowania skojarzonej z parametrem biegunowym nie jest obsługiwana. Te przypadki są błędne.
 • Akcje rozciągania biegunowego skojarzone z parametrem biegunowym są teraz obsługiwane do konwersji i powodują kombinację 2 akcji: rozciągania parametrycznego, reprezentującego parametr odległości, i obracania parametrycznego, reprezentującego parametr kąta. Konwersja niektórych konkretnych przypadków użycia (np. interakcji z innymi akcjami (rozciąganie biegunowe wpływające na rozciąganie, skalowanie lub obracanie) nie jest obecnie obsługiwana i jest błędna. Obsługiwana jest konwersja interakcji między akcją rozciągania biegunowego a akcją przesuwania lub odwracania.
 • Akcje skojarzone z parametrami biegunowymi z 2 punktami uchwytu są obsługiwane w przypadku konwersji i powodują 2 akcje parametryczne, tak jakby parametr biegunowy miał tylko 1 punkt uchwytu. Wyświetlany jest jednak komunikat ostrzegawczy, ponieważ sterowanie punktem początkowym parametru biegunowego zostanie zablokowane. Konwersja odnośników bloku na blok z parametrem biegunowym z 2 punktami uchwytu, które mają inne niż domyślne położenie początkowe, nie jest obsługiwana, nawet jeśli opcja "konwertuj odnośniki bloku" jest włączona. W takim przypadku komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany w wierszu polecenia.
 • Parametry akcji i parametry wiązań wymiarowych typu listy są teraz obsługiwane do konwersji i dają w wyniku tabelę konfiguracji z pojedynczą kolumną; Jej wartości odpowiadają wartościom listy bloku dynamicznego. Konwersja parametrów listy używanych w tabeli bloków/odnośników nie jest obsługiwana i jest błędna.
 • Parametry wiązania wymiarowego typu przyrostu są teraz obsługiwane w przypadku konwersji i powodują utworzenie parametru użytkownika jako części definicji bloku, która zawiera formułę symulującą przyrosty.
 • Podczas przekształcania parametru wyrównania w linię odniesienia w bloku parametrycznym zapewnia się, że linia odniesienia jest wystarczająco długa, aby zagwarantować pożądane zachowanie przyciągania po wstawieniu tego bloku parametrycznego. Konwersja więcej niż jednego parametru wyrównania nie jest obsługiwana i jest teraz błędna.
 • Bloki dynamiczne z wieloma akcjami skojarzonymi z jednym parametrem są teraz konwertowane w bardziej inteligentny sposób i powodują wiele akcji parametrycznych wewnątrz definicji bloku parametrycznego oraz uwidoczniony parametr użytkownika, który odpowiada pojedynczemu parametrowi bloku dynamicznego. Ta nazwa parametru jest używana w wyrażeniu parametrów operacji wewnątrz bloku. Konwersja wielu akcji skojarzonych z jednym parametrem nie jest obsługiwana, gdy co najmniej jedna z nich ma wpływ na operację rozciągania lub skalowania.
 • Blok dynamiczny z akcjami, które nie mają żadnego wpływu na żadne elementy, jest teraz obsługiwany do konwersji, jeśli wszystkie inne funkcje bloku są obsługiwane do konwersji, i powoduje blok parametryczny bez operacji pasujących do pustych operacji.
 • Znaki inne niż angielskie (np. cyrylica) w nazwach parametrów są teraz poprawnie obsługiwane i są przenoszone do parametrów użytkownika w bloku parametrycznym.
 • Rozwiązano awarię, gdy KONWERSJABLOKU próbuje przekonwertować blok, który zawiera odniesienie do siebie (co nie jest możliwe w BricsCAD). Konwersja tych bloków nie jest obsługiwana i prawidłowo skutkuje błędem.
 • Rozwiązano problem z konwersją jednostek kątowych podczas konwersji tabeli bloku z akcją obracania. Rozwiązano problem z konwersją jednostek podczas konwersji bloku z rozciągnięciem biegunowym, gdy jednostki bloku różnią się od jednostek aktywnej przestrzeni.
 • Konwersja odnośników bloku na blok z parametrem punktowym lub XY nie jest obsługiwana, nawet jeśli włączona jest opcja "konwertuj odnośniki bloku". W takim przypadku komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany w wierszu polecenia.
 • Ulepszono Interfejs Użytkownika okna dialogowego polecenia KONWERSJABLOKU. Komunikaty ostrzegawcze/o błędach na liście bloków są zastępowane prostymi żółto-czerwonymi ikonami ostrzegawczymi (w tym podpowiedzią wyjaśniającą ikonę). Same komunikaty ostrzegawcze/o błędach są teraz wyświetlane tylko po prawej stronie, w zacienionym żółto-czerwonym obszarze. Ikony bloków są dodawane do elementów na liście. (i) Dodano przyciski po najechaniu kursorem, aby wskazać obecność etykietki narzędzia wyjaśnienia. Na liście definicji bloków etykieta narzędzia z nazwą bloku jest wyświetlana tylko wtedy, gdy nazwa bloku jest usunięta z listy.
 • Polecenie KONWERSJABLOKU nie jest już dostępne w trybie BEDYCJA.
 • Panel Biblioteki jest teraz automatycznie aktualizowany, gdy nowe definicje bloków parametrycznych są eksportowane za pomocą polecenia KONWERSJABLOKU, a ścieżka eksportu jest (podfolderem) jednej ze ścieżek biblioteki komponentów.
 • SR152383
 • SR153097
 • SR157991
 • SR158475
 • SR158475
 • SR159179
 • SR159501
 • SR159722
 • SR160134
 • SR161457
 • SR163464
 • SR164515
 • SR164996
 • SR164996
 • SR165161
 • SR165401
 • SR165695
 • SR165759
 • SR166497
 • SR166539
 • SR169110
 • SR169931

DRUKUJ

Informacje o rozmiarze papieru zapisane w pliku .pmp można teraz odczytywać i otwierać.
 • SR129025
 • SR135844
 • SR136102
 • SR137443
 • SR147048
 • SR152297
 • SR153292
 • SR154175
 • SR154177
 • SR157852
 • SR157853
 • SR163707
 • SR163750
 • SR166453
Dodano obsługę zmodyfikowanych rozmiarów papieru (marginesów), przechowywanych w plikach PMP.

Panel Właściwości

Znacznie poprawiono wydajność analizy danych i wyświetlanie Panelu Właściwości, w zależności od typu i ilości wybranych elementów.

PROPOBJLIMIT

PROPOBJLIMIT ogranicza liczbę elementów wyświetlanych w panelu właściwości. Ta zmienna jest konfigurowalna przez użytkownika i może być ustawiona na "wyłączone" (0) lub dowolną żądaną liczbę. Dodatkowo użytkownik ma możliwość obejścia limitu w panelu właściwości.

WYCZYŚĆ

Opcja "usuń zagnieżdżone elementy" jest dodana do okna dialogowego polecenia WYCZYŚĆ. Gdy ta opcja jest włączona, nie jest już konieczne wielokrotne uruchamianie WYCZYŚĆ, ponieważ więcej elementów staje się usuwalnych po początkowym przeczyszczeniu niektórych innych jednostek. Opcja ta jest również dodawana do zadania DWGKONDYCJA "usuń nieużywane obiekty".
 • SR152956
 • SR159323
 • SR160617
 • SR161437
 • SR165323
 • SR166549

Quad

Do zakładki Ogólne menu Quad dodano różne polecenia, w tym między innymi: KOPIUJO, KOPIUJBAZA, RECSKRYPT, SZYBKIEOBLICZENIA, COFNIJ, PRZYWRÓĆ i inne. Karta Ogólne jest teraz wyświetlana jako pierwsza w menu Quad we wszystkich obszarach roboczych. To sprawia, że Quad wydaje się bardziej znajomy użytkownikom menu kontekstowego prawego przycisku myszy.
 • SR168134
Polecenia EDPLIN: Dodaj wierzchołek, Dodaj wypukłość, Usuń segment, itd. pojawiają się teraz w menu Quad, gdy Polilinia jest wybrana jako kompletny element i gdy segmenty polilinii są zaznaczone.
Różne ulepszenia narzędzi wyświetlanych w menu Quad w zależności od obszaru roboczego i wybranego elementu.

Wstążka

Wprowadzono ulepszenia stabilizujące wstążkę.
MBGWINT znajduje się teraz w panelu Komponent na karcie Parametry 3D na Wstążce, oprócz swoich poprzednich lokalizacji.
Na Wstążce znajduje się teraz więcej przycisków, które umożliwiają bezpośrednie przechodzenie do różnych sekcji Eksploratora Rysunku.
Teraz można uruchomić wbudowane samouczki BricsCAD za pośrednictwem sekcji Pomoc w zakładce Zarządzaj na Wstążce. To polecenie można również znaleźć na pasku narzędzi Dostęp.

Zestawy Arkuszy

Pojawiło się pole wyboru, które umożliwia zapisanie nowego zestawu arkuszy w lokalizacji bieżącego rysunku.
 • SR135981
Dodano dodatkową sekcję szczegółów, aby pokazać/ukryć podgląd zestawu arkuszy. Renderowany podgląd jest przechowywany w pamięci podręcznej.
 • SR157833
 • SR162776
 • SR162776
 • SR162968

Menadżer Zestawu Arkuszy

Do Menedżera Zestawów Arkuszy dodano przycisk aktualizacji, który aktualizuje wszystkie informacje przechowywane w pliku danych zestawu arkuszy (DST), sprawdza wszystkie foldery w każdej lokalizacji zasobów pod kątem nowych lub usuniętych plików rysunków oraz sprawdza wszystkie pliki rysunków, które są rozwinięte pod kątem nowych lub usuniętych widoków obszaru modelu.
 • SR162614
 • SR163348

Funkcje Oparte na Szkicu, WYCIĄGNIJ

Teraz możliwe jest utworzenie operacji wyciągnięcia prostego ze współdzielonymi powierzchniami z innej bryły.

Funkcje Oparte na Szkicu, WYCIĄGNIĘCIE

Wprowadzono komunikat o błędzie w wierszu poleceń, gdy aktualizacja funkcji WYCIĄGNIĘCIE kończy się niepowodzeniem.
Nieprawidłowe krzywe prowadzące są ignorowane podczas tworzenia elementu wyciągnięcia, a geometria jest przywracana, jeśli krzywe prowadzące staną się nieprawidłowe po edycji.
Typ normalnych jest tylko do odczytu, jeśli właściwość "Ruled" jest włączona.

Funkcje Oparte na Szkicu, PRZEKRĘĆ

Teraz można zmienić oś i początek operacji obrotu z poziomu Przeglądarki Mechanicznej.

Funkcje Oparte na Szkicu, SKOS

Wprowadzono opcję tworzenia funkcji przeciągnięcia poprzez wybranie ścieżki przy użyciu profilu okręgu bez szkicu.
Wprowadzono wartości logiczne wyciągnięcia po ścieżce (tworzenie/odejmowanie/łączenie) jako funkcje oparte na szkicu, a właściwości można aktualizować w Przeglądarce Mechanicznej, gdy CREATESKETCHFEATURE=1.

Dopasowanie splajnu

Ulepszenia wyświetlania dla splajnu.

Strona startowa

Wstążka nie jest już wyświetlana na Stronie Startowej. Pozostawia to więcej miejsca na ostatnie rysunki.
Funkcja "Otwórz - tylko do odczytu" została przeniesiona bezpośrednio na stronę startową. Znajduje się na liście rozwijanej pod przyciskiem "Otwórz pliki" w lewym górnym rogu strony startowej.
 • SR158446
Dostępny jest teraz zintegrowany selektor, który umożliwia zmianę aktualnie aktywnego obszaru roboczego ze strony startowej.
Teraz możliwe jest odpięcie ostatnich plików według czasu otwarcia zamiast czasu modyfikacji

PASEK STANU

Dodano pole paska stanu UKRYJOBIEKTY, aby wskazywać ukryte obiekty
 • SR157583
 • SR165455

SKOS

Teraz można wybrać funkcje logiczne tworzenie/odejmowanie/łączenie polecenia SKOS w wierszu poleceń.
Wprowadzono przełącznik CTRL do przełączania między funkcjami logicznymi tworzenie/odejmowanie/łączenie polecenia SKOS.
Teraz możliwe jest ustawienie orientacji profilu zgodnie ze ścieżką lub zachowanie stałej normalnej podczas tworzenia funkcji przeciągnięcia. Orientację profilu można zmienić w Przeglądarce Mechanicznej, gdy CREATESKETCHFEATURE=1.
Tryb przeciągnięcia jest określany na podstawie kolejności wyboru profilu i domyślnie jest bryłą, chyba że najpierw zostanie wybrany otwarty element konturu. Nie jest możliwy mieszany wybór profili w celu utworzenia bryły i powierzchni w jednej funkcji skosu. Otwarte profile konturowe są usuwane z wyboru, jeśli najpierw zostanie wybrany zamknięty profil konturowy.

TABELA

Usunięto niepotrzebne zoomowanie podczas przełączania komórek za pomocą myszy lub strzałek.
 • SR152576
 • SR170878
Kopiowanie i wklejanie komórek tabeli z formułą powinno zaktualizować formułę zgodnie z komórką wklejania

UI

Opcje Konwertuj na Linię i Konwertuj na Łuk polecenia EDKRESKEXT zostały dodane do Wstążki i menu Quad.
 • SR129641
 • SR151515
 • SR162485

Interfejs Użytkownika

Wprowadzono różne ulepszenia interfejsu użytkownika, w tym nowe narzędzia, poprawki uszkodzonych narzędzi i dodatkowe narzędzia dodane do menu Quad.

Wierzchołek

Ulepszono usuwanie wierzchołka.
 • SR153990

Usprawnienia BIM

BIMŚCIANA

Parametr kąta został dodany do trybu "pojedyncza ściana". Przełącznik CTRL służy do zwiększania kąta o 90 stopni. Dzięki temu możliwe jest tworzenie ścian, które nie są wyrównane do osi X lub Y.
Poliściana: panel pozostaje otwarty do momentu naciśnięcia przycisku zamknięcia.

BIMKOLUMNA

Podczas umieszczania wyświetlane są 4 wymiary dynamiczne zamiast 2.
4 wymiary dynamiczne są wyświetlane po wybraniu kolumny.

BIMDACH

Tryb polilinii został dodany do polecenia BIMDACH

Polecenie BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ

Geometria tła jest teraz poprawnie dodawana do wynikowego przekroju
 • SR134282

BIMŚCIANA na chmurach punktów

Możliwe jest teraz przyciąganie ściany do chmury punktów w dowolnym kierunku (wcześniej było to ograniczone do kierunku X lub Y).
 • Gdy ściana jest skanowana po obu stronach, wykrywana jest i wykorzystywana jej grubość (chyba że używana jest kompozycja o stałej grubości)
 • Gdy ściana jest skanowana tylko z jednej strony, wykorzystywana jest domyślna grubość zdefiniowana w panelu
W obu przypadkach ściana jest wyrównana z chmurą punktów.

Eksport do IFC

Warstwy są teraz eksportowane jako IfcPresentationLayerAssignment podczas eksportu pliku do IFC4 Reference View
 • SR168999

Import IFC

Dodaliśmy okno dialogowe Importu IFC. Wszystkie ustawienia Importu IFC są teraz łatwo dostępne podczas importowania pliku IFC. Dodaliśmy Profile Ustawień, aby pomóc Ci zoptymalizować import zgodnie z Twoimi potrzebami. Użyj filtra, aby kontrolować, które typy IFC mają zostać zaimportowane. Wykluczenie niepotrzebnych typów IFC przyspieszy proces importu.
 • SR149490
 • SR160029

BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE

Polecenie BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE zostało całkowicie zmienione. Zaimplementowano nowy algorytm, który zachowuje oryginalne wejściowe bryły 3D i dokładniej wypełnia puste przestrzenie między niewyrównanymi/nierównoległymi powierzchniami brył 3D. Nowy algorytm powinien zapewnić znacznie bardziej zadowalające wyniki dla znacznie większej liczby przypadków użycia, m.in. z pochyłymi dachami. Interfejs Użytkownika panelu polecenia został uproszczony, usuwając wiele zbędnych parametrów

MEP

Połączenie z segmentami przepływu zostanie teraz zachowane podczas przesuwania terminala przepływu za pomocą manipulatora.
 • SR98363

Quad

Polecenia do edycji komponentów zostały dodane do menu Quad w obszarze roboczym BIM w zakładce BIM menu Quad.

Usprawnienia Civil

Dodatkowe Formaty Plików Punktów

Do Eksploratora Civil dodano nowe formaty punktów dla Punktów Civil.
 • SR164881

Interfejs Użytkownika Edyora Punktów Civil

Dodano interfejs użytkownika do Edyora Punktów Civil. Edytor Punktów Civil wyświetla listę punktów Civil wraz ze wszystkimi właściwościami punktów. Punkty Civil w tabeli można sortować, zaznaczać, edytować i usuwać.
 • SR156369
 • SR159251
 • SR164321

Polecenie Edytuj Punkty Civil

Poszczególne punkty civil można edytować w Edytorze Punktów Civil za pomocą polecenia Edytuj Punkty Civil.

Edytuj Warstwę GIS

Wprowadziliśmy nowy interfejs użytkownika dla opcji Edytuj Warstwę GIS. Teraz można edytować nazwę warstwy GIS, edytować nazwę pola oraz dodawać lub usuwać pola.
 • SR161996

TINEDYTUJ

Dodano okno dialogowe dla opcji Dodaj Grupy Punktów dla polecenia TINEDYTUJ.
Dodano okno dialogowe dla opcji Dodaj Linie Nieciągłości dla polecenia TINEDYTUJ.
Dodano okno dialogowe dla opcji Dodaj Granice dla polecenia TINEDYTUJ.
Dodano okno dialogowe dla opcji Usuń Zewnętrzne Krawędzie dla polecenia TINEDYTUJ.
Dodano okno dialogowe dla opcji Usuń Punkty Powyżej/Poniżej Rzędnej dla polecenia TINEDYTUJ.

Polecenia Transparentne

Format wprowadzania kąta dla poleceń transparentnych "Namiar i odległość" oraz "Azymut i odległość" obsługuje teraz liczby dziesiętne, które są następnie konwertowane na stopnie, minuty i sekundy (pierwsze dwie cyfry dziesiętne reprezentują minuty, a kolejne dwie sekundy).
 • SR168971

Usprawnienia Mechanical 2D

AMBALLOON

Dodano znane adnotacje AMBALLOON do rysunku, który jest w pełni zgodny z bazą danych ambom na istniejących rysunkach dwg. Opracowano opcje Jeden i Auto o różnych zachowaniach. Umożliwiono umieszczanie kilku balonów jednocześnie w pionie, poziomie i pod kątem.

AMPARTREF

Dodaliśmy polecenie AMPARTREFEDIT z tymczasową grafiką symboli odnośników z kolorowaniem i podświetlaniem. Dodaliśmy opcję bloku, aby dołączyć punkt informacyjny do elementu bloku. Dodaliśmy opcję odnośnika, aby oznaczyć obiekt jako kolejną instancję. Usunęliśmy różne błędy związane z nieprawidłowym zachowaniem parametru Ilość, aktualizacją i cofaniem

Usprawnienia Mechanical 3D

BMKONTROLAZŁOŻENIA

Interfejs Użytkownika i Doświadczenia Użytkownika zostały całkowicie przerobione; uproszczone na wiele sposobów.
 • Ikona narzędzia BMKONTROLAZŁOŻENIA znajduje się teraz na pasku narzędzi "Złożenie".
 • Wszystkie obliczenia oceny kryteriów są teraz przenoszone do wątku w tle, dzięki czemu aplikacja jest bardziej responsywna.
 • W przypadku kryterium prześwitu ścieżki i zakresu ruchu narzędzia funkcja powiększania w panelu wyników szczegółowych została dostrojona, aby uwzględnić również kontekst wyciągniętej ścieżki.
 • W przypadku kryterium zakresu ruchu narzędzia narzędzie jest teraz wizualizowane za pomocą początkowej i końcowej pozycji obrotu oraz strzałki pomiędzy tymi pozycjami wskazującej zakres ruchu.
 • Dla kryterium widoczności możliwe jest teraz zdefiniowanie punktów widoku w oknie konfiguracyjnym zamiast 8 widoków zakodowanych na stałe. Co więcej, obrazy w panelu pokazują teraz, co jest widoczne, a co jest zablokowane w bardziej kolorowy i zrozumiały sposób. Dla każdego obrazu w obszarze modelu wyświetlane jest narzędzie aparatu, które wyjaśnia, z którego punktu widoku obraz jest wykonywany.
 • Poprzedni trzystopniowy panel polecenia został zredukowany do jednej interaktywnej strony, na której można sprawdzić sekwencję złożenia, określić procedurę z kryteriami do oceny, uzyskać dostęp do ustawień globalnych i okien dialogowych edytora rutyn oraz wybrać zaznaczyć/odznaczyć konkretne kroki, które mają zostać sprawdzone. Na dole można sprawdzić konfigurację, zatrzymać wszystkie obliczenia lub anulować polecenie.
 • Każdy krok jest reprezentowany przez kartę zadania, która reprezentuje informacje i wiele akcji dla danego kroku: pole wyboru do zaznaczenia/odznaczenia kroku do inspekcji, miniaturę zawierającą przycisk oka aktywacji (aby aktywować krok, tj. wyświetlić złożenie do tego kroku), nazwę kroku i przycisk do inspekcji kroku.
 • Istnieje możliwość rozwinięcia karty zadania, pokazującej listę kryteriów do oceny. Każde kryterium ma indywidualny przycisk "sprawdź". Po sprawdzeniu kryterium można kliknąć strzałkę, aby przejść do szczegółowego panelu wyników dla tego konkretnego kryterium w tym konkretnym kroku. Szczegółowe panele wyników zawierają szczegółowe numery ocenianych kryteriów, a także tymczasowe grafiki w obszarze modelu w celu wyjaśnienia wyników.
 • Przyciski "inspekcji" na poziomie kroków, a nawet kryteriów, pozwalają na tak szczegółową kontrolę, jak to konieczne. Kroki/kryteria można umieścić w kolejce do kontroli. Po umieszczeniu w kolejce kroku/kryterium, ten sam przycisk pokazuje teraz tekst "Anuluj", co pozwala na usunięcie tego konkretnego kroku/kryterium z kolejki lub anulowanie oceny kroku/kryterium. Podczas obliczania polecenia nie można wejść do panelu wyników szczegółowych już sprawdzonych kroków. Podczas próby zmiany sekwencji lub procedury złożenia pojawia się okno dialogowe z ostrzeżeniem, ponieważ spowoduje to anulowanie uruchomionej oceny i zresetowanie wszystkich bieżących wyników inspekcji.
Kryteria montażu zostały znacznie ulepszone i rozszerzone.
 • Dodano nowe kryterium sprawdzania stabilności grawitacyjnej do polecenia, ustawień globalnych, procedury i wyników. To kryterium sprawdza stabilność na 3 sposoby: opadanie, przesuwanie i przechylanie. Jeśli części spadają; Przesuwanie i przechylanie nie jest już brane pod uwagę. W panelu wyników szczegółowych tego nowego kryterium wyświetlane są wyniki częściowe dla 3 kontroli, a także strzałki tymczasowe w obszarze modelu. Wszystkie części w kroku są rozpatrywane oddzielnie, zarówno w obliczeniach, jak i w prezentacji wyników. Kryterium to nie ma obecnie dopuszczalnych zakresów.
 • Terminologia opisu kryterium i opisów zakresu akceptacji została ujednolicona zgodnie z regułą, zamiast ogólnego i nic nie znaczącego wyniku procentowego.
 • Wszystkie kryteria obsługują teraz elementy w szykach (najwyższego poziomu), np. wszystkie śruby w szyku biegunowym (najwyższego poziomu) będą teraz brane pod uwagę w kryterium zakresu ruchu narzędzia.
 • Udoskonalono logikę orientacji łącznika w kryterium zakresu ruchu narzędzia, aby poprawnie przypisać narzędzia (np. klucze) do nakrętek i innych elementów złącznych, które nie przypominają śrub.
 • Ulepszono wydajność wizualizacji wyników kryterium prześwitu ścieżki, a tymczasowa grafika jest teraz zawsze wyświetlana w panelu wyników szczegółowych.
 • Lokalny Układ Współrzędnych podczas uruchamiania polecenia BMKONTROLAZŁOŻENIA jest teraz używany do wszystkich obliczeń przez cały okres trwania polecenia. Oznacza to, że włączanie/wyłączanie LUW podczas wykonywania polecenia nie ma wpływu na wyniki.

BMROZBIJ

Gdy polecenie utworzy widok rozstrzelony, wyświetla monit z opcją "Edytuj" jako domyślną.

BMSEKWENCJA

Sekwencje utworzone za pomocą BMSEKWENCJA przechwytują teraz niestandardowy widok kamery po wykonaniu kroku.
Sekwencje montażu utworzone za pomocą narzędzia BMSEKWENCJA są teraz bardziej spójne z sekwencjami generowanymi przez BMROZBIJ; i oba typy są poprawnie odczytywane przez polecenie BMKONTROLAZŁOŻENIA.

Widoki Rozbite

Po otwarciu widoku rozstrzelonego do edycji używana jest kamera niestandardowa bieżącego kroku, jeśli jest ustawiona. W przeciwnym razie używana jest domyślna kamera widoku rozstrzelonego, jeśli jest włączona. W przeciwnym razie używana jest bieżąca kamera.
Poprawiono przejrzystość widoków rozstrzelonych poprzez wyszczególnienie przeniesionych części pod odpowiednimi krokami, co zwiększa widoczność ruchów części.

EKSPORTSVG

Widoki rozstrzelone są tworzone z domyślnym widokiem kamery modelu, który jest używany podczas eksportowania widoku do formatu SVG za pomocą polecenia Eksportuj SVG. W przypadku, gdy ten domyślny widok jest wyłączony, dodaliśmy komunikat ostrzegawczy informujący użytkownika, że widok pliku SVG będzie zależał od orientacji oryginalnego modelu.

Przeglądarka Mechaniczna

 • Zaktualizowano menu kontekstowe widoków rozstrzelonych i ich kroków.
 • Dodano opcję "Dodaj nowy krok po bieżącym" do menu kontekstowego widoku rozstrzelonego.
 • Zmieniono nazwę opcji "Dodaj nowy krok" menu kontekstowego widoku rozstrzelonego na "Dodaj nowy krok na końcu".
 • Usunięto opcję "Ustaw jak poprzedni" z menu kontekstowego kroku widoku rozstrzelonego.

Scalanie Kroków Widoku Rozstrzelonego

Opcja menu kontekstowego widoku rozstrzelonego "Scal z poprzednim" została zmieniona na "Scal". Po zainicjowaniu wybrany zakres kroków widoku rozstrzelonego zostanie scalony w jeden krok. Dzieje się tak również w przypadku opcji wiersza poleceń BMEDYCJAKROKUROZSTRZELONYCH "Scal".

Ulepszenia Chmur Punktów

MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW

Gdy użytkownik poprosi o więcej kolorów bazowych na mapie kolorów, są one teraz interpolowane z bieżącej mapy kolorów zamiast dodawać kolory czarne
 • SR157625

Chmury punktów

Użytkownik może ustawić chmurę punktów jako przezroczystą.
 • SR98976
 • SR104939
 • SR128773
 • SR134889
 • SR143668
 • SR151962
 • SR160679
 • SR161678
 • SR161741
 • SR164243
Naprawiono przyciąganie do punktów podczas korzystania z wielu rzutni
 • SR162129
Poprawiono szybkość przetwarzania wstępnego w trybie HSPC.
 • SR170007
Dodano mapę kolorów chmury punktów dla klasyfikacji punktów Lidar
 • SR162551
Dodano opcję ukrywania wartości poza zakresem podczas stosowania mapy kolorów do intensywności lub wysokości
 • SR157625

Jakość Wizualna Chmur Punktów

Poprawiono wydajność wyświetlania punktów. Poruszanie się po chmurze punktów (zoomowanie, obracanie, przesuwanie) jest szybsze. Można też zwiększyć (podwoić) wartość POINTCLOUDPOINTMAX i zachować tę samą wydajność, co skutkuje lepszą jakością wizualną.
 • SR171255

Poprawki

Uszkodzenie Danych ACIS

Naprawiono uszkodzenie danych ACIS podczas zapisywania rysunku w BricsCAD.
 • SR162392

Obiekty Niestandardowe AEC

Poprawiono rozmiar atrybutów opisowych obiektów AEC_MVBLOCK w rzutniach obszaru papieru.
 • SR170927

Monitor Adnotacji: wyłączony monitor w operacji PRZESUWANIA

Usunęliśmy awarię podczas przesuwania w zablokowanej rzutni.
 • SR171050
 • SR171069

Skala Adnotacji

Przełączenie definicji bloku z nieopisowej na opisową w Eksploratorze Rysunku nie powoduje już zmiany wyświetlanego rozmiaru odnośników bloku, gdy zmienna CANNOSCALE nie ma wartości 1:1.
 • SR171162

Opisowe Bloki Parametryczne

Naprawiono usterkę polegającą na tym, że właściwość "opisowy" bloku parametrycznego zmienia się na nie po zmianie wartości parametru.
 • SR163438

Application

Usunęliśmy awarię aplikacji spowodowaną przez określoną czcionkę SHX.
 • SR159521
Okna dialogowe ostrzeżeń i komunikatów o błędach są teraz wyśrodkowane na ramce głównej, gdy aktywna jest pływająca miniramka wiersza poleceń.
 • SR167027

Kompozycja Dołączana do Ściany Łukowej

Naprawiono BIMWSTAWKOMPOZYCJĘ dla ścian łukowych, które w niektórych scenariuszach zawodziło.

Obiekty Architektoniczne

Konkretna ściana AEC jest teraz poprawnie wyświetlana.

Załączniki

Teraz można odłączyć odnośnik, którego odniesienia zostały usunięte, bez konieczności jego uprzedniego usuwania.
 • SR156498
 • SR166543
 • SR170100

Panel Załączników

Zagnieżdżone odnośniki nie są już duplikowane na liście po włączeniu i wyłączeniu.
Naprawiono: ponowne wczytanie obrazu po zmianie ścieżki zapisanego obrazu we właściwościach załącznika

ATRDEF

Pola wejściowe współrzędnych wstawiania nie są już wyłączone podczas definiowania wielowierszowej definicji atrybutu z wyrównaniem do lewego środka lub do prawego środka.

Atrybut

Poprawiliśmy wyświetlanie rozmiaru tekstu dla opisowego atrybutu wielowierszowego.
 • SR163037
Atrybuty opisowe oparte na definicjach atrybutów nieopisowych są teraz poprawnie umieszczane w nowo dodanych skalach opisów.
 • SR164135
 • SR167338

ATRSYN

ATRSYN nie zmienia już atrybutów opisowych odnośników bloku, które nie obsługują bieżącej skali opisowej.
 • SR129978

AUTOUZUPEŁNIANIE

Specjalne polecenia powłoki DEL, SH, SHELL, START, NOTEPAD są teraz wyświetlane zgodnie z oczekiwaniami w panelu AUTOUZUPEŁNIANIE.

Big Fonts

Naprawiono: nazwa bigfont nie jest wyświetlana w odpowiednim stylu tekstu w Eksploratorze
 • SR169427

BIMSZYBKISZKIC

Ustawienia Autosnap są teraz poprawnie resetowane po użyciu BIMQUICKDRAW
 • SR170677

BIM Aktualizacja Przekroju

Wyniki BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ dla elementów sklasyfikowanych jako Adnotacja są teraz umieszczane na dedykowanych warstwach w wyniku przekroju (z oddzielnymi warstwami dla geometrii tła, obwiedni przekroju i wypełnienia).
 • SR164279

BIMODWRÓĆ

Teraz można odwracać niestandardowe elementy drzwi.
 • SR159245

BIMWŁAŚCIWOŚCI

Rozwiązano problem z eksportem definicji właściwości z okna dialogowego BIM Właściwości. Teraz właściwości ciągów zostaną poprawnie wyeksportowane i zaimportowane, dzięki czemu można ponownie użyć definicji właściwości w innych projektach.
 • SR157984
 • SR159249
 • SR165061
 • SR167360
 • SR170392
 • SR170883

BIMDACH

Rozwiązano różne błędy związane z doświadczeniem użytkownika.

BIMSCHODY

Elementy schodów są teraz prawidłowo umieszczane, gdy Lokalny Układ Współrzędnych nie jest zgodny z Globalnym Układem Współrzędnych.
 • SR141010

BIMTAG

Brakujące style BimTagów są poprawnie zgłaszane.
 • SR169064
Usunęliśmy awarię, która mogła zostać wywołana przez przełączenie z trybu ręcznego na automatyczny.
 • SR168229

BIMŚCIANA

Naprawiono błąd podczas zmiany trybów w BIMŚCIANA w językach obcych.
Opcje polecenia BIMŚCIANA działają teraz zgodnie z oczekiwaniami również w lokalnej wersji BricsCAD.
 • SR165627
 • SR169274

KONWERSJABLOKU

Blok z akcją bez wyboru może zostać przekonwertowany, gdy wszystkie inne jego funkcje mogą zostać przekonwertowane.
 • SR166497

Definicja Bloku

Poprawka: zachowanie kolejności wyboru atrybutów podczas definiowania bloku
 • SR162271

BLOCKIFY

Rozwiązano wiele problemów związanych z geometrią z niewielkimi różnicami, w tym poprawne użycie tolerancji BLOCKIFY podczas porównywania geometrii 2D oraz obsługę elementów liniowych z nieprawidłowym wektorem normalnym.
 • SR114956
 • SR134950
Opcja "Dopasuj istniejące bloki" polecenia BLOCKIFY zachowuje teraz zawsze odnośniki bloków we właściwym położeniu (położenie, rzędna, orientacja).
 • SR164187
Jeśli zestaw wejściowy polecenia zawiera niejednorodnie skalowane odnośniki bloków, w wierszu polecenia wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. Jest to ważne, ponieważ BLOCKIFY nie radzi sobie z takimi przypadkami, więc najprawdopodobniej pasująca geometria nie zostanie wykryta w takich przypadkach.
 • SR166510

BLOCKS

Jednoczesna edycja atrybutów w identycznych blokach jest możliwa w panelu właściwości.
 • SR156485
Blok jest wyświetlany poprawnie.
 • SR162164

BMBOM

Rozwiązano problem polegający na tym, że złożenie mechaniczne jest rozbijane (a części są rozproszone) podczas konfigurowania Hierarchicznego BOM.
 • SR163196

BMPOŁĄCZ

Zespoły śrubowe są ponownie generowane poprawnie podczas korzystania z opcji "kompletny zespół kołnierza" w poleceniu BMPOŁĄCZ (zarówno poprzez ręczny wybór łączników, jak i tryb automatyczny).

BMUZEWNĘTRZNIJ

Rozwiązano problem z komunikatem o błędzie "BŁĄD: Nie udało się zapisać pliku." podczas korzystania z polecenia BMUZEWNĘTRZNIJ z sekwencją opcji "Pytaj o nazwy plików", "Nie", "Cały model".
 • SR166071

BMZAMIEŃ

W scenariuszu, w którym BMZAMIEŃ jest używane do zastąpienia bloku mechanicznego innym o identycznej nazwie, zaimplementowaliśmy komunikat wiersza polecenia o treści "Nazwy bloków nie mogą być równe".
 • SR162228
 • SR163716

BMSEKWENCJA

Sekwencje utworzone za pomocą polecenia BMSEKWENCJA teraz poprawnie pokazują widoczność komponentu podczas edycji za pomocą widoków rozstrzelonych/BEDYCJA.
Tylko instancje mechaniczne są teraz dozwolone w wyborze elementu, aby uniknąć dalszych problemów (podczas korzystania z BMKONTROLAZŁOŻENIA).

BMNIEMECH

Polecenie działa teraz poprawnie, jeśli nazwa komponentu zawiera spację na końcu lub odstępy między wierszami.

Menedżer BOM

Menedżer BOM jest teraz automatycznie aktualizowany podczas dodawania lub usuwania kolumn.
 • SR149561

OBWIEDNIA

Naprawiono błąd wykrywania obwiedni, gdy elementy należą do skalowanych wstawień.
 • SR164368

Pamięć Podręczna na Ścieżce Sieciowej (UNC)

Naprawiono usterkę, gdy ścieżka pamięci podręcznej jest ścieżką sieciową
 • SR172149

Kompatybilność z Civil 3D

Nie można było otworzyć określonego rysunku Civil 3D w programie BricsCAD. Jest to teraz naprawione.
 • SR155695

CIVIL3DIMPORT

Powierzchnia TIN określonego pliku rysunku Civil 3D nie była importowana/konwertowana. Jest to teraz naprawione.
 • SR170014

Punkty Civil

Grot strzałki linii odniesienia etykiety Punktu Civil jest teraz opisowy.
 • SR164308

Etykieta Punktu Civil

Cyfry dziesiętne etykiet punktów Civil są teraz poprawnie uwzględniane, jeśli dokładność rzędnych jest ustawiona na "Rysunek".
 • SR164682

USUŃNIEUŻYWANEZMIENNE

Usunięto usterkę polegającą na tym, że zmienne usuniętych elementów są czyszczone.

Kolory

Poprawiono: kolor o indeksie 255 powinien być odpowiednio dopasowany do koloru tła
 • SR163217
 • SR167644
 • SR170943

Komponenty

Naprawiliśmy nieprawidłowy obrót komponentów okien, gdy budynek jest obrócony na określonym rysunku.
 • SR153815
 • SR165009

ZŁĄCZ

Naprawiono błąd polegający na tym, że polecenie ZŁĄCZ dawało nieprawidłowe wyniki na poliliniach znajdujących się przy dużej różnicy współrzędnych.
 • SR161884

Menu Kontekstowe

Podmenu 3. poziomu pojawiają się teraz po najechaniu kursorem. W poprzednich wersjach występował błąd, który to uniemożliwiał.

KOPIOWANIENAPROWADZANE3D

Naprawiono błąd, który powodował, że komponenty mechaniczne były kopiowane tylko częściowo.
 • SR156249
Naprawiono awarię, która występowała podczas kopiowania detalu za pomocą MBZGODNE3D i MBKONCENTRYCZNE3D na urządzeniach z systemem UNIX.
Naprawiono błąd, który powodował dziwne zachowanie widoku podczas korzystania z KOPIOWANIENAPROWADZANE3D na niepołączonej bryle.

KOPIUJ/PRZESUŃ/USUŃ

Naprawiono usterkę polegającą na tym, że polecenie KOPIUJ/PRZESUŃ/USUŃ na bryłach 3D powodowało wyciek pamięci.
 • SR172663
 • SR173570

UTWÓRZBLOKBIBLIOTEKI

Nowe komponenty są teraz poprawnie zapisywane w folderze zagnieżdżonym, gdy bieżąca kategoria nie jest kategorią najwyższego poziomu.
 • SR161164

CELOWNIK

Kursor nie jest już niewidoczny po najechaniu kursorem na Launchpad.
Celownik nie znika już po najechaniu kursorem na ruchomy pasek narzędzi.

CUI

Resetowanie obszaru roboczego do ustawień domyślnych, gdy CMDLINEUSEMINIFRAME=0 przywraca teraz zadokowany panel poleceń zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR164500

WALEC

Naprawiono awarię, która występowała po wybraniu punktu środkowego w poleceniu walec.

ODTEKST

Położenie okna Formatowanie tekstu jest obliczane poprawnie na wyświetlaczach Retina i 4K.
 • SR153522

DEPARAMETRYZUJ

Bloki dynamiczne nigdy nie tracą już elementów (geometrycznych) po uruchomieniu na nich polecenia DEPARAMETRYZUJ.
 • SR151919
Naprawiono błąd polegający na tym, że wiązanie wymiarowe nie zostało prawidłowo usunięte (zostało przekształcone w wymiar).
 • SR152487

Wyświetlanie Elementów ACIS

Uniknięto nadmiernego fasetowania małych elementów ACIS.
 • SR161896

MBKĄT3D

Naprawiono błąd, który powodował nieoczekiwane zachowanie po zmianie kąta.
 • SR136357

MBTEST

Naprawiono błąd, aby poprawić czas działania MBTEST.
 • SR167398

MBFAZUJ/MBZAOKRĄGL

Rozwiązano problem polegający na tym, że krawędzie nie mogły być usuwane ze zbioru zaznaczenia
 • SR156158
 • SR164805

MBKOPIUJPOW

Rozwiązano szereg problemów z wymiarami dynamicznymi wyświetlanymi podczas MBKOPIUJPOW.

MBROZCIĄGNIJ

Naprawiono błąd, który powodował, że wartości linijki były nieprawidłowe, gdy wybrana była opcja "zamień stałą stronę".

WIDOKI RYSUNKU

Wszystkie elementy zachowują swoje powiązanie z widokiem rysunku utworzonym w AutoCAD.
 • SR138069
 • SR156331

Rozwijane menu

Podczas korzystania z pól kombi renderowanych stylów wizualnych nie stają się one nieresponsywne.
 • SR166154
 • SR172237

Bloki Dynamiczne

Kopiowanie/wklejanie bloków dynamicznych działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR141676
 • SR143375
 • SR157930
Podczas aktualizowania/zastępowania istniejącej definicji bloku dynamicznego inną, wartość Parametru Obrotu jest zachowywana.
Sieć asocjacyjna bloku dynamicznego, w tym asocjacyjne ścieżki szyków, mogą być poprawnie ocenione i otwarte bez żadnych problemów.
 • SR152525
Przedefiniowanie bloku powoduje zachowanie pozycji uchwytu parametru rozciągania.
 • SR158355
 • SR164851
Bloki Dynamiczne zachowują predefiniowany stan parametrów niestandardowych po przedefiniowaniu.
 • SR158350

EKSPORT

Ulepszono eksport kolorów brył w odnośnikach bloków.

Eksport Arkusza

Naprawiono wysokość tekstu eksportowanych wymiarów
 • SR164218

Express Tools

Naprawiliśmy regresję funkcji TCOUNT, przez co opcja Zastąp mogła w rzadkich okolicznościach dawać nieoczekiwane wyniki.
 • SR167220
 • SR168902

Zewnętrzne Odnośniki

- Xref nadrzędny musi być wyświetlany, jeśli jego zagnieżdżony odnośnik ma zero odniesień i jego nazwa jest w konflikcie ze zwykłym blokiem na rysunku głównym - Reprezentacja drzewa Xrefa w Panelu Załączniki i Eksploratorze jest teraz oparta na wykresie odnośnika

Menu Plik

Menu plik wyświetla teraz poprawną podkategorię po najechaniu kursorem.
 • SR162418
 • SR163471

ZNAJDŹODSTAJĄCE

Rozwiązano problem związany z LUW; teraz GUW jest przestrzegany podczas rysowania prawidłowego regionu, od początku do końca, niezależnie od stanu LUW.
Ulepszono logikę związaną z niewidocznymi elementami oraz elementami na warstwach niewidocznych, zamrożonych i zablokowanych:
 • Jeśli element znajduje się na zamrożonej warstwie: funkcja ZNAJDŹODSTAJĄCE wykrywa go, ale tymczasowo nie podświetla; nie można go przenieść/usunąć
 • Jeśli element znajduje się na zablokowanej warstwie: ZNAJDŹODSTAJĄCE wykrywa go i tymczasowo podświetla; nie można go przenieść/usunąć
 • Jeśli element znajduje się na wyłączonej warstwie: ZNAJDŹODSTAJĄCE wykrywa go i tymczasowo podświetla; można go przenieść/usunąć
 • Jeśli element jest niewidoczny (pojedynczo): ZNAJDŹODSTAJĄCE wykrywa go, tymczasowo podświetla; można go przenieść/usunąć

Czcionki

Zaktualizowano czcionki używane w zestawach znaków azjatyckich na bardziej nowoczesne i niezawodnie dostępne. W przypadku języka chińskiego domyślna czcionka, która jest uproszczona lub tradycyjna, jest wybierana na podstawie języka systemu.
 • SR169619
Na platformie Mac niektóre czcionki, których wcześniej nie można było wydrukować, są teraz drukowane zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR133271
 • SR135314
 • SR145353
Ulepszyliśmy wykrywanie i porównywanie nazw czcionek SHX.
 • SR169185
 • SR170273
 • SR170348

GISEKSPORT

Usunęliśmy błąd z eksportowaniem pustej geometrii w przypadku zamkniętych funkcji GIS, który powodował, że wyeksportowany plik SHP nie mógł zostać zaimportowany z powrotem do BricsCAD.
 • SR168501

Grafiki

Zmiana obszaru roboczego z modelu szkieletowego 2D na renderowany styl wizualny lub z powrotem, np. poprzez przełączenie z renderowanego modelu na kartę Arkusz, nie powoduje już wyszarzenia ekranu.
 • SR148664
 • SR151104
 • SR164393
 • SR166151

KRESKUJ

Opisowe wzory kreskowania obracają się w niestandardowym widoku planu LUW w obszarze arkusza.
 • SR155089
Naprawiono sytuację, w której część kreskowania asocjacyjnego znikała po użyciu polecenia Cofnij na przyciętym kreskowaniu
 • SR127126
 • SR152494
 • SR161387
Kreskowanie jest wyświetlane poprawnie w obszarze papieru.
 • SR126016

System Pomocy

 • Dodaliśmy słowo kluczowe "PNL" dla sekcji pomocy dla paneli GUI.
 • Zaktualizowaliśmy adres URL panelu Kalkulator.

HIGHLIGHTEFFECT

"(domyślnie)" zostało usunięte z opisu opcji [0] w zmiennej systemowej HIGHLIGHTEFFECT.
 • SR172223

IFCEKSPORT

Rozwiązano problem powodujący brak niektórych geometrii w wyeksportowanym pliku IFC
 • SR149851
 • SR157598
 • SR158002
 • SR165592
 • SR170106
Naprawiliśmy nieprawidłowe położenie zagnieżdżonych bloków, gdy model IFC jest zlokalizowany względem globalnego źródła IFC.
 • SR158541
Rozwiązano problem polegający na tym, że kąt Północy rzeczywistej nie był poprawnie eksportowany.

IFCIMPORT

W przypadku wykluczenia IfcWindows lub IfcDoors podczas importu, otwory zostaną zaimportowane
 • SR160029

IME

Możliwe jest wprowadzanie znaków specjalnych za pomocą edytora IME koreańskiego.
 • SR128151
Klawisze funkcyjne są częściowo dostępne podczas dynamicznego wprowadzania danych w języku japońskim.
 • SR165326

WSTAW

Poprawiono zachowanie polecenia WSTAW: anulowana operacja wstawiania przy użyciu pliku .dwg musi zachować utworzony rekord BlockTableRecord.
 • SR162982
Naprawiono błąd, który powodował, że okno dialogowe WSTAW nie zapisywało automatycznie wyboru użytkownika dotyczącego rozbijania bloków.
 • SR158408
Naprawiono usterkę polegającą na tym, że blok nie był wstawiany, gdy wartości atrybutów nie były ustawione.
 • SR158003
 • SR158357
Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłowe odejmowanie podczas wstawiania elementu otworu z obrotem określonym na ekranie.
Naprawiono błąd, który powodował, że opcja obrotu "Określ na ekranie" nie działała w przypadku komponentów BIM.
Naprawiono usterkę polegającą na tym, że wstawienie funkcji formy po raz drugi na kołnierzu powodowało niekompletną operację.
Naprawiono usterkę polegającą na tym, że kąt obrotu i skalowanie szyku były ignorowane podczas wstawiania.
Rozwiązano problem, który powodował nieprawidłowe działanie niektórych atrybutów adnotacji podczas zmiany skali adnotacji na innych platformach.
 • SR161127

Interfejs

Słowa "chmura punktów" są teraz poprawnie zapisane we wszystkich obszarach interfejsu. Wcześniej były zapisywane w kombinacji "chmurapunktów" i "chmura punktów"

PRZENIKANIE

Zachowanie polecenia PRZENIKANIE zostało ulepszone podczas uruchamiania BricsCAD w trybach wielowątkowych.
 • SR141621

Import LandXML

W niektórych przypadkach wyrównanie z formatu LandXML nie zostało poprawnie zaimportowane do BricsCAD. Zostało to już naprawione.
 • SR157685
Wyrównanie z określonego pliku LandXML nie było poprawnie importowane. Jest to teraz naprawione.
 • SR162224
W niektórych przypadkach występowały błędy podczas importowania powierzchni TIN z pliku LandXML. Niektóre trójkąty były niewidoczne. Jest to teraz naprawione.
 • SR171719

Panel Warstw

Kolumny wyświetlane w panelu warstw i ich kolejność są teraz zapamiętywane po ponownym uruchomieniu BricsCAD.
 • SR171487
Wskaźnik zamrożenia rzutni został naprawiony i teraz poprawnie wskazuje, czy warstwa rzutni jest zablokowana podczas przełączania między rzutniami.
 • SR171597
Pierwsza opcja z menu kontekstowego z trzema kropkami panelu Warstwy "Ukryj warstwy Xref" została poprawiona i teraz prawidłowo ukrywa warstwy odnośników po aktywacji.

Licencja

Launcher nie wspomina już "Twoja wersja próbna została zakończona", nawet jeśli żadna wersja próbna nie była aktywna; również po kliknięciu Aktywuj w Launcherze możesz rozpocząć wersję próbną lub aktywować licencję
 • SR130415
 • SR130718
 • SR144718
 • SR145053
 • SR145568
 • SR145998
 • SR161325
 • SR161325
 • SR161411
 • SR161472
 • SR163703
 • SR163900
 • SR164111
 • SR164117
 • SR164572
 • SR165607

WYCIĄGNIĘCIE

Usunięto ograniczenie, zgodnie z którym ścieżka wyciągnięcia musiała tworzyć kąt 90 stopni z płaszczyzną profilu wyciągniętego.
Naprawiono błąd polegający na tym, że element wyciągnięcia był domyślnie automatycznie tworzony na warstwie 0.
 • SR171458

MANIPULUJ

Ustawienie Dynamicznego LUW jest przywracane do stanu, w którym znajdowało się przed wykonaniem polecenia Manipulacja.
 • SR157715
 • SR164301
 • SR165757

MBUTTONPAN

Przełączanie okien podczas operacji przesuwania kółkiem myszy, a następnie przełączanie z powrotem nie powoduje zablokowania ich w trybie przesuwania.
 • SR150152
 • SR164350

Bloki Mechaniczne

Rozwiązano problem polegający na tym, że bloki mechaniczne nie podążały ścieżką ustawioną w BmFormTemplatePath podczas wykonywania polecenia BmForm.
 • SR159103

Przeglądarka Mechaniczna

Rozwiązano problem w systemie Linux, który powodował, że nie można było otwierać zewnętrznych pod-złożeń za pomocą panelu Przeglądarki Mechanicznej.
 • SR154232
 • SR156758
Rozwiązano przypadki, w których nawigacja w Przeglądarce Mechanicznej powodowała nieoczekiwane awarie. Konkretne scenariusze, które zostały rozwiązane; awaria podczas zaznaczania elementów Arkuszy Blach, awaria podczas edycji Kołnierzy Arkusza Blachy, awaria podczas nawigacji między Przeglądarką Mechaniczną a Menedżerem BOM.
 • SR150803
 • SR155726
 • SR167094
Menu prawego przycisku myszy w Przeglądarce Mechanicznej jest teraz poprawnie zamykane po wyjściu z trybu BEDYCJA. Rozwiązuje to problem z awarią aplikacji podczas interakcji z wcześniej nieaktualnym menu kontekstowym po zamknięciu trybu BEDYCJA.
Naprawiono awarię podczas usuwania widoku rozstrzelonego w Przeglądarce Mechanicznej w trybie BEDYCJA, blokując usuwanie widoków rozstrzelonych, gdy polecenie BEDYCJA jest aktywne.
Rozwiązano problem z awarią występującą podczas zaznaczania i odznaczania elementów, gdy włączona jest opcja "Pokaż wybrane".
Naprawiono awarię podczas wybierania wielu akcji w menu rozwijanym prawego klawisza myszy, które następowały szybko po sobie.
Rozwiązano problem polegający na tym, że jednostki właściwości w Przeglądarce Mechanicznej zmieniały się pozornie losowo podczas interakcji z rozwijanymi menu. Teraz jednostki w Przeglądarce Mechanicznej powinny pozostać niezmienione.
Opcje "Przenieś krok w górę" i "Przenieś krok w dół" w menu kontekstowym kroku widoku rozstrzelonego uwzględniają teraz właściwość "Kierunek" widoku rozstrzelonego.

Menu

Niektóre elementy menu nie znikają już po zmianie obszaru roboczego.
 • SR157015

Pasek Menu

Przestarzałe polecenia Wstaw zostały zastąpione na pasku menu.

Makro Menu

Makra menu wyświetlają teraz interaktywne monity nawet wtedy, gdy funkcja MENUECHO jest wyłączona.
 • SR168667

MULTIODN

MOdnośnik z blokiem jako elementem źródłowym natychmiast aktualizuje się po ponownym zdefiniowaniu.
 • SR148491
 • SR158356
Gdy blok zawierający atrybuty jest modyfikowany, wartość atrybutu jest zachowywana w MOdnośniku, który ma blok ustawiony jako element źródłowy.
 • SR158356

Plik MLN

Rozwiązano problemy z plikami MLN.
 • SR156818
 • SR157116

MTEKST

Poprawiono błędne umieszczenie polecenia MTEKST.
 • SR101593
W przypadkach, gdy zdefiniowano odpowiednie style tekstu, czcionki MTEKST nie są już automatycznie zastępowane czcionkami domyślnymi dla określonych zestawów znaków.
 • SR161809

Najbliższy Dystans

Naprawiono błąd, który powodował losowe awarie podczas wyświetlania okna podręcznego najbliższej odległości, które jest wyświetlane po zaznaczeniu dwóch elementów.
 • SR157174

USUŃPOWIELONE

Rozwiązano problem z awarią w wersjach koreańskiej i japońskiej związaną z formatowaniem/tłumaczeniem.
 • SR143181

Panele

Kody ALT wyświetlają teraz poprawne symbole w polach tekstowych panelu.
 • SR162642

Parametry

Podczas próby utworzenia parametru o takiej samej nazwie, jak już istniejący parametr, w wierszu polecenia wyświetlane jest ostrzeżenie, które zawiera teraz pełną nazwę parametru, a nie tylko pierwszy znak.

Panel Parametrów

Menu kontekstowe jest teraz wyświetlane we właściwej pozycji parametrów w menedżerze parametrów.

Menadżer Druku

Polecenie MenadżerDruku i powiązane z nim narzędzia GUI są wyłączone w systemach Linux i macOS, ponieważ aplikacja obsługuje tylko drukowanie do formatu PDF.
 • SR166395

PNGOUT/BMPOUT/TIFFOUT

Polecenia PNGOUT, BMPOUT i TIFFOUT uwzględniają bieżący styl wizualny.
 • SR156843
 • SR163565
 • SR165359

Chmury punktów

Importowanie chmur punktów z bardzo długą nazwą pliku / nazwą folderu pamięci podręcznej jest obsługiwane poprawnie.
 • SR169656
Rozwiązano problem z wyświetlaniem limitu czasu w menedżerze odniesień podczas przetwarzania dużych chmur punktów.
 • SR159361
Podczas importowania przyciętej chmury punktów pozycje skanowania, które nie zawierają żadnych punktów, są ignorowane, a wstępne przetwarzanie jest kontynuowane.
 • SR173035

Filtry Punktów

Poprawiono zachowanie podczas korzystania z filtrów punktów
 • SR161216

Drukowanie

Poprawiono użycie limitów szerokości/wysokości/marginesów niestandardowych rozmiarów papieru.
 • SR163699

Przeglądarka Projektu

Naprawiono błąd, który powodował awarię podczas używania znaków azjatyckich.
 • SR170347
BricsCAD nie zawiesza się już po otwarciu arkusza, który ma zmienioną nazwę układu (z Przeglądarki Projektu BIM).

Panel Właściwości

Rozwiązano problem z poleceniem BMWSTAW, wstawianie pliku dwg opartego na MCAD - dodatkowe właściwości w Panelu Właściwości nie były wyświetlane podczas operacji wstawiania.
 • SR171817
Rozwiązano problem z wydajnością podczas wybierania wielu elementów z właściwościami BIM w określonym scenariuszu.
 • SR159263
 • SR170008
 • SR171422
 • SR171782
Wartości przezroczystości można zmienić ponownie, wpisując nową wartość.
 • SR171464
Rozwiązano problem z awarią, która występowała podczas wczytywania określonego rysunku i otwierania Panelu Właściwości.
 • SR171722
Usunęliśmy regresję, która mogła się pojawić, gdy panel Właściwości i Wstążka były jednocześnie aktywne. W takiej sytuacji zamknięcie Panelu Właściwości lub WSTĄŻKI mogło spowodować awarię BricsCAD. Ten problem został wykryty w wersji 23.2.07.

PUBLIKUJ

W przypadku błędów z określonymi arkuszami, które powodują, że plik wyjściowy nie jest generowany, polecenie kończy się teraz komunikatem o błędzie zamiast tworzenia pustego pliku wyjściowego podczas publikowania do formatu PDF.
 • SR149325

WCIŚNIJ/WYCIĄGNIJ

Polecenie WCIŚNIJWYCIĄGNIJ zostało wyłączone dla złożonych powierzchni wyciągnięcia po ścieżce, aby uniknąć znanego ograniczenia w modelerze, które powoduje zamrożenie.
 • SR100439

SWYM

Wartość "punktBazowy" jest brana pod uwagę tylko w przypadku wymiarów linii bazowej i współrzędnej.

Quad

Polecenie BMWSTAW zastąpiło przestarzałe polecenie BIMWSTAW w menu Quad.
Inteligentne Wstawienie zostało dodana do menu Quad. Ulepszono wygląd poleceń ROZCIĄGNIJ, ZAOKRĄGLENIE, FAZOWANIE i MBPOGRUB, aby uzyskać bardziej odpowiednie wybory elementów. Widoki rysunku znajdują się teraz na karcie Rysuj.
 • SR150666
 • SR167615
 • SR168080
UZGWŁAŚCIWOŚCI jest teraz dostępny w menu Quad w sekcji Ogólne.
 • SR167615

ODNEDYCJA

Naprawiono awarię po dołączeniu określonego odnośnika zawierającego obiekty proxy.
 • SR169364
Naprawiono: awaria aplikacji po zamknięciu sesji Odnedycja i jeśli Panel Załączników jest otwarty z powodu dostępu do wymazanego obiektu w reaktorze
 • SR153857
Naprawiono: awaria aplikacji przy cofaniu po zamknięciu sesji Odnedycji i jeśli Panel Załączników jest otwarty z powodu dostępu do wymazanego obiektu w reaktorze
 • SR153857
Naprawiono: awaria po sesji, jeśli Panel Załączników jest otwarty z powodu dostępu do skasowanego obiektu
 • SR153857
 • SR169364
 • SR172310
 • SR172354
 • SR172399
 • SR172672
 • SR172804
 • SR172946
 • SR173032
 • SR173041
 • SR173059
 • SR173156
 • SR173430
 • SR173629
 • SR173776
 • SR173836

Ścieżki względne dla załączników

Dodano prefiks '.' dla ścieżek względnych

Wstążka

Naprawiono literówkę w narzędziu Kolejność Wyświetlania na Wstążce.
Naprawiono brakującą etykietę narzędzia na Wstążce.
Narzędzia są teraz wyświetlane poprawnie na Wstążce przy 200% skalowaniu wyświetlania.
 • SR156897
Lista rozwijana warstw ma teraz stałą wysokość.
 • SR158023
Na Wstążce, wysokość pola rozwijanego Kontrola Warstw jest stała, nawet jeśli zaznaczonych jest wiele elementów z różnych warstw.
 • SR166769
Karta Parametry 2D na Wstążce w Nowoczesnym obszarze roboczym dopasowuje się teraz do minimalnej szerokości ekranu. Tabele projektowe są teraz dostępne na karcie Parametry 2D na Wstążce we wszystkich Nowoczesnych obszarach roboczych

RVT Import

Rozwiązano problem polegający na tym, że niektóre geometrie w plikach .RVT nie mogły zostać poprawnie zaimportowane
 • SR123899

SKALA

Naprawiono błąd, który powodował, że modyfikacja skali X bloku parametrycznego z ustawioną Jednolitą Skalą nie aktualizowała proporcjonalnie skal Y i Z.
 • SR167003

Paski przewijania

Zachowanie i widoczność pasków przewijania w różnych oknach dialogowych została poprawiona.
 • SR161903

Tabela Gięć Arkusza Blachy

Rozwiązano problem zawieszania się BricsCAD podczas usuwania zawartości tabeli zagięć.

Menadżer Zestawu Arkuszy

Naprawiono: awaria podczas edycji właściwości zestawu arkuszy w zakładce Widok Kategorii

Zestawy Arkuszy

Naprawiono regresję z automatycznym otwieraniem zestawu arkuszy za pomocą mechanizmu SSLOCATE gdy użytkownik otwiera rysunek, a kopia tego zestawu arkuszy jest już otwarta w Menedżerze Zestawów Arkuszy
Tylko jeden komunikat ostrzegawczy jest wyświetlany, gdy BricsCAD nie może zlokalizować pliku zestawu arkuszy, niezależnie od liczby brakujących plików.
 • SR149423
Dodawanie Arkuszy: dokładniejsze wykrywanie, czy arkusz jest używany w zestawie arkuszy
 • SR166726
 • SR170859

Podglądy Zestawów Arkuszy

 • Dodano współdzieloną pamięć podręczną dla podglądów w Panelu Zestawów Arkuszy i podglądów okien dialogowych Dodawania Arkuszy.
 • Generowanie podglądu w wątku roboczym.
 • SR163640

Funkcje oparte na szkicach

Naprawiono błąd polegający na tym, że powierzchnia bryły była dzielona po zmianie parametru 3D.
 • SR158854
Rozwiązano problem, który powodował, że niektóre elementy szkicu były zachowywane po wymazaniu połączonej bryły.
Naprawiono błąd, który powodował usuwanie elementów szkicu, gdy tworzenie funkcji nie powiodło się.
Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre elementy oparte na obrotowym szkicu nie reagowały na zmiany parametrów.
Rozwiązano problemy związane z aktualizacją złożonych elementów szkicu za pomocą odejmowania lub sumowania.
Naprawiono błąd polegający na tym, że parametr szkicu 2D był nieprawidłowo wyświetlany jako parametr 3D.
Naprawiono usterkę polegającą na tym, że blokowano nieprawidłową zależność powierzchni podstawowej po funkcji COFNIJ.
Ustawienia są przywracane, jeśli w wyniku wyboru geometria jest nieprawidłowa.

Funkcje Oparte na Szkicu, WYCIĄGNIJ

Naprawiono błąd, który powodował, że zmiana kąta stożka elementu utworzonego z powierzchni nie była możliwa.

Funkcje Oparte na Szkicu, WYCIĄGNIĘCIE

Nie jest już możliwe ustawienie parametru "Z linią" elementu wyciągniętego z profilu, gdy używana jest również ścieżka lub krzywe prowadzące, ponieważ ten parametr jest niezgodny.
Nie jest już możliwe ustawienie "Typu normalnego" elementu wyciągniętego z profilu, gdy używana jest również ścieżka lub krzywe prowadzące, ponieważ ten parametr jest niezgodny.

Funkcje Oparte na Szkicu, PRZEKRĘĆ

Naprawiono błąd, który identyfikował element obrotu jako powierzchnie boczne, gdy oś obrotu pokrywała się z powierzchnią profilu obrotowego.
Naprawiono awarię, która występowała podczas zmiany osi lub początku funkcji obrotu.

Przyciąganie

Podczas rysowania w aktywnej rzutni obszaru papieru pojawiły się ślady przyciągania widmowego.
 • SR165056

Ustawienie SRCHPATH

Podczas migracji, foldery zasobów ze starej wersji BricsCAD nie są już migrowane.
 • SR119727

Strona startowa

Funkcja wyszukiwania na Stronie Startowej działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
Do Strony Startowej dodano kartę powiadomień.
 • SR171473
 • SR172019
 • SR172314
Przycisk Nowy rysunek... działa teraz zgodnie z oczekiwaniami w obszarze roboczym Modelowanie, gdy żaden rysunek nie został wcześniej otwarty.
Pasek narzędzi nie jest już widoczny po zmianie obszaru roboczego ze Strony Startowej.

Panel Struktury

Nie występuje już awaria podczas importowania nowego arkusza.
 • SR138598
 • SR147339
 • SR156950

Super Kreskowanie

Super Kreskowanie zostało dodane do paska Menu i Wstążki.

SKOS

Naprawiono błąd, który powodował, że w niektórych przypadkach używany był nieprawidłowy punkt bazowy, gdy profil wyciągnięcia po ścieżce był linią prostą.
 • SR162139
Naprawiono błąd, który powodował nieprawidłową aktualizację elementu szkicu, gdy wyrównanie wyciągnięcia po ścieżce było wyłączone.

Tabele

Usunięto niepotrzebne zoomowanie podczas przełączania komórek za pomocą myszy lub strzałek.
 • SR152576
 • SR170878
Scalanie komórek tabeli według kolumn lub wierszy nie powoduje teraz utraty zawartości komórki.
 • SR162225
Naprawiono ponowne obliczenie tabeli z polami, jeśli tabela BTR zawiera pola i jest niezsynchronizowana z instancją tabeli

Style Tekstu

Usuwanie bigfont ze stylu tekstu, jeśli czcionka TTF jest ustawiona jako główna czcionka stylu
 • SR163458
 • SR167777
Teraz można wybrać style tekstu dla czcionek TrueType. Wyświetlane są również języki obsługiwane przez określoną czcionkę.
 • SR50747
 • SR126122
 • SR142888
 • SR145378
 • SR157698
 • SR159673

Powierzchnia TIN

W przypadku dużych powierzchni TIN, podczas tworzenia pliku zewnętrznego, mieliśmy problem z Powierzchniami TIN, które były wstawiane jako odnośniki bloków. W takich przypadkach plik zewnętrzny nie został poprawnie skopiowany, co spowodowało awarię programu. Jest to teraz naprawione.
 • SR169070

Pasek Narzędzi

Wielowierszowe ruchome paski narzędzi nie są już odsuwane od prawej krawędzi ekranu podczas wczytywania lub resetowania obszaru roboczego.
 • SR163356
Parametryczne Blockify zostało usunięte z paska narzędzi bloku parametrycznego, ponieważ przycisk nie działał.

Narzędzia Makro

Pauza (znak \) w makrze narzędzia CUI jest teraz wstrzymywana tylko dla pierwszego punktu podczas wprowadzania dwóch punktów w monicie o wprowadzenie kąta.
 • SR161803

Palety Narzędzi

Styl wydruku warstwy jest teraz ustawiany zgodnie z ustawieniami, gdy narzędzie tworzy nową warstwę.
 • SR165772
Właściwość drukowania nowo utworzonych warstw nie jest już odwrócona i teraz poprawnie odzwierciedla atrybut "isNotPlotted".
 • SR165772
Dzięki STARTUP=0 widoczna paleta narzędzi jest teraz niezawodnie włączana po otwarciu rysunku.
Gdy ikona narzędzia w palecie narzędzi zostanie zmieniona, rozmiar obrazu zostanie zmieniony, a nie przycięty.
 • SR166596
 • SR166664
 • SR166924
 • SR168287
 • SR170133
 • SR170169

Linie Naprowadzające

Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie polecenia BMLINIEŚLEDZENIA resetowało ruch części w widoku rozstrzelonym.

COFNIJ

Naprawiono błąd, który powodował, że po wykonaniu czynności przez użytkownika, polecenie COFNIJ generowało komunikat "Nie ma nic do cofnięcia".
 • SR157465
 • SR158702
 • SR160482
 • SR170640
 • SR171041

WIDOKPODST

Rozwiązano problem polegający na tym, że podgląd WIDOKPODST nie był widoczny po zmianie orientacji widoku.
 • SR163424
 • SR167765
 • SR168024

RZUTNIA

Rozwiązano problem polegający na tym, że elementy nie były wyświetlane w rzutni, jeśli geometria właściwości widoku rysunku była ustawiona na 3D.
 • SR160489
 • SR165653

WIDOKPRZEKROJU

Rozwiązano problem polegający na tym, że użycie polecenia PRZESUŃ na rzutni w obszarze papieru, zawierającej linię WIDOKPRZEKROJU, powodowało niewłaściwe umieszczenie linii.
 • SR153227
 • SR161769
 • SR162123

Style Wizualne

Przełączanie stylów wizualnych nie powoduje już wyświetlenia szarego ekranu
 • SR171247

Vpzamroź

Naprawiono zagnieżdżone odnośniki bloków, które nie stawały się niewidoczne/widoczne natychmiast po włączeniu/wyłączeniu Vpzamroź.
 • SR167406

Okno Zaznaczenia

Zaznaczanie/podświetlanie odbywa się tylko na podstawie widocznych punktów. Naprawiono błąd, który powodował, że użycie okna wyboru w "przerwie" w chmurze punktów powodowało wybranie chmury punktów.
 • SR168307

Eksport/Import WMF

Naprawiono: skala, obrót i szerokość tekstu są stosowane poprawnie

WMFOUT

Szerokości linii w pliku .wmf są dokładnie wyświetlane podczas korzystania z WMFOUT w obszarze modelu.
 • SR156229
 • SR160554
Dane wyjściowe funkcji WMFOUT zawierają tylko te elementy, które są widoczne wewnątrz rzutni.
 • SR158642

Bindowanie XREF

Rozwiązano problem polegający na tym, że zagnieżdżona struktura XREF nie była poprawnie przywracana natychmiast po użyciu polecenia Binduj na zagnieżdżonym XREF.
 • SR167660

Wtyczki

.NET

Naprawiono błąd AdWnd.RibbonToggleButton.CheckState
 • SR166742
 • SR166950

BRX

Zaimplementowaliśmy następujące funkcje AModeler: Face::removeEdge(), Body::addFace(), Body::removeFace(), Face::removeEdge(), Face::addEdge(), Face::setEdgeLoop(), Face::setNext(), Face::setPrev(), Edge::addAfter(), Edge::remove().
 • SR168127
Zaimplementowaliśmy AModeler::Vertex::transform(const Transf3d&)
 • SR168127
Zaimplementowaliśmy funkcję AcDbAssocEvaluationCallback i powiązane funkcje AcDbAssocManager.
 • SR168757
Funkcja AcDbDatabase::getFilename() nie zwraca już nazwy pliku autozapisu po wystąpieniu autozapisu.
 • SR170823
Konstruktory AcDbDynBlockReference działają teraz niezawodnie podczas uzyskiwania dostępu do wymazanego odnośnika bloku.
 • SR171707
Zaimplementowaliśmy metodę AModeler::Body::moveFace.
 • SR96051
Usunęliśmy wyjątek podczas wywoływania metody AcDbTable::getIterator() z pierwszym argumentem nullptr.
 • SR172044
Ustawienie stylu wymiarowania na nowy AcDbLeader powoduje teraz zastosowanie stylu do wszystkich istniejących ustawień zmiennej wymiaru.
 • SR43188
Włączyliśmy przecięcie przyciągania 3D dla pochodnych elementów AcDb3dSolid.
 • SR91445
Wywołanie acdbBindXrefs() tworzy teraz nowe słowniki w rysunku głównym bez prefiksu odnośnika.
 • SR139977
Regiony utworzone z polilinii 3D za pomocą AcDbRegion::createFromCurves() są teraz zwracane z normalną wartością zależną od tego, czy kierunek polilinii wejściowej jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
 • SR145992
Funkcja acplPublishExecute() rejestruje teraz i pomija niezainicjowane arkusze podczas publikowania do formatu PDF.
 • SR149320
Cofnięcie grupowania jest teraz przywracane poprawnie po wyłączeniu cofania przez polecenie niestandardowe, a następnie włączeniu go ponownie przed zakończeniem.
 • SR160721
Funkcja acdbPostDimAssoc() wykonuje teraz dodatkowe przetwarzanie transprzestrzennych wymiarów zespolonych, aby zapewnić prawidłowe zastosowanie skali rzutni.
 • SR160809
Dodaliśmy kilka brakujących metod do klasy AcDbExtents2d.
 • SR163965
Obsługa elementów niestandardowych dla dynamicznych układów współrzędnych była uszkodzona dla niektórych klas elementów, które mają rozszerzenie protokołu AcDbDynamicUCSPE. Teraz działa ponownie dla wszystkich klas.
Rozwiązano problem, który powodował, że nadpisania AcGiDrawable::subRegenFlags() były wywoływane tylko dla klas niestandardowych pochodzących bezpośrednio z AcGiDrawable.
 • SR164538
Podczas AcEdJig::d rag() linie śledzenia skoku biegunowego są teraz oparte na bieżącym punkcie bazowym akwizycji wejściowej.
 • SR165226
Niestandardowe klasy polilinii działają teraz poprawnie podczas asocjacji wymiarów promienia z segmentami krzywymi.
 • SR165736
Zaimplementowano AcDbPointCloudClassificationColorRamp.
 • SR167722
AcDbPointCloudDefEx został w pełni zaimplementowany.
 • SR131369
 • SR167727
AcDbPointCloudColorMap został w pełni zaimplementowany.
 • SR167724
Funkcja AcDbPointCloudEx::getPointDataByPointCount() obsługuje teraz bardziej zaawansowane filtrowanie.
 • SR129574
 • SR167726
Usunęliśmy kilka niezgodnych zachowań wymiarów asocjacyjnych po użyciu AcDbOsnapPointRef do dołączenia wymiaru do wierzchołka polilinii.
 • SR167609
Na rozmiar utrwalonego zestawu CAdUiDockControlBar i CAdUiPaletteSet ma wpływ tylko normalny rozmiar przywróconego stanu paska, a rozmiar w stanie zminimalizowanym jest ignorowany.
 • SR168439

BRX/.NET

Metody AcDbDatabase::purge() i Database.Purge() nie traktują już bloków Xref jako usuwalnych.
 • SR123144
Usunęliśmy awarię klonowania, która mogła wystąpić w nietypowym kontekście wewnątrz reguły obiektu.
 • SR144008
Opcje eksportu BIM IFC zawierają teraz ustawienie typu MVD.
 • SR171938

BrxCvDbPoint - fullDescription

Ustawienie "rawDescription" teraz ustawia również "fullDescription", dopóki nie zostanie zaimplementowane analizowanie surowego opisu.
 • SR164057
 • SR164188
 • SR164318

ExpressTools

Polecenia NCOPY, BEXTEND, BTRIM i MSTRETCH będą teraz otwierać odpowiedni artykuł pomocy online, gdy użytkownik naciśnie F1.
 • SR163222
Polecenie NCOPY zostało ulepszone tak, aby umożliwiało kopiowanie zagnieżdżonych obiektów niestandardowych.
 • SR168500
Wyjaśniono wiersze polecenia MSTRETCH i poprawiono pomoc kontekstową F1.
Polecenie REDIR akceptuje teraz puste dane wejściowe dla ścieżki docelowej, aby umożliwić usunięcie oryginalnej ścieżki dla elementu obrazu/xref/stylu/rtekstu.

LISP

Zaimplementowano nowy interfejs API Geo LISP, który zapewnia dostęp do zestawu funkcji transformacji geograficznej ułatwiających translację punktu lub zestawu punktów z jednego układu odniesienia współrzędnych do drugiego.
 • SR155461
 • SR158449
Funkcja (bim:get-allspaces) zwraca teraz oczekiwane wyniki, gdy nie podano żadnych parametrów lub gdy działa się na starszym rysunku zawierającym BIM Przestrzenie.
 • SR157247
Rozszerzono interfejs API LISP o więcej funkcji interfejsu Civil TinSurface.
Polecenia zdefiniowane w Lispie przesłaniają teraz zmienne systemowe o tej samej nazwie, gdy polecenie jest wprowadzane w wierszu poleceń.
 • SR169016
Wywołanie (polecenia) z osadzonym (entget) działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
Plik emulacji biblioteki VLE (vle-extensions.lsp) został zaktualizowany w celu zapewnienia, że podczas wczytywania biblioteki w programach CAD działających na platformie Mac nie są wyświetlane żadne komunikaty o błędach, oraz w celu zapewnienia, że funkcje, które nie są dostępne w programie AutoCAD LT, nie są definiowane podczas ładowania biblioteki w takich środowiskach.
Konsola BLADE Lisp będzie teraz uwzględniać ustawienie autouzupełniania ustawione w preferencjach BLADE.
Funkcja (setpropertyvalue) została ulepszona tak, aby podczas ustawiania właściwości Przezroczystość dla obiektu akceptowała wartość przezroczystości skierowaną w stronę użytkownika lub wartość przezroczystości w stylu DXF.
 • SR169826
Zaimplementowane funkcje (vla-ConvertToStaticBlock) i (vla-ConvertToAnonymousBlock) dla systemów Windows/Linux/Mac.
 • SR146706

Lisp/BRX

Usunęliśmy awarię kodu obsługi słów kluczowych monitu o wybór, która mogła wystąpić podczas zagnieżdżonego monitu o wybór.
 • SR169823

05.022024

Wersja 24.1.08

Ulepszenia Chmur Punktów

Mapa kolorów elewacji

Teraz można ustawić Z-min i Z-max podczas korzystania z opcji elewacji dla mapy kolorów.
 • SR126299

Poprawki

BIM Aktualizacja Przekroju

Rozwiązano problem, który powodował awarię BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ w określonym scenariuszu.
 • SR159263

DWGPORÓWNAJ

Naprawiono błąd, który powodował, że DWGPORÓWNAJ nie rozpoznawało wyboru rysunku z panelu Porównanie Rysunków.
 • SR169059

RZUTPŁASKI

Naprawiono błąd tworzący przeskalowany blok w dół, gdy właściwość perspektywy jest włączona.
 • SR163329
 • SR169888

Klawiatura

Przycisk usuwania na klawiaturze zewnętrznej działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR166295
 • SR166635

Przeglądarka Mechaniczna

Rozwiązano przypadki, w których nawigacja w Przeglądarce Mechanicznej powodowała nieoczekiwane awarie. Konkretne scenariusze, które zostały rozwiązane; awaria podczas zaznaczania elementów Arkuszy Blach, awaria podczas edycji Kołnierzy Arkusza Blachy, awaria podczas nawigacji między Przeglądarką Mechaniczną a Menedżerem BOM.
 • SR150803
 • SR155726
 • SR167094

Operacje Parametryczne

Naprawiono usterkę obsługi eksportu DXF dla pliku z operacjami parametrycznymi.
 • SR168305

Wydajność

Poprawiono wydajność poprzez zmniejszenie opóźnień podczas umieszczania kursora myszy na odnośnikach bloków w dużych rysunkach.
 • SR169931

Chmura punktów

Naprawiono nieprawidłowy adres URL dla przycisku Chmura Punktów Klasyfikuj . Otwiera on teraz artykuł Centrum Pomocy "Polecenie POINTCLOUDCLASSIFY".
 • SR164672
 • SR166144
 • SR166150
 • SR166299

CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ

Przycisk wstążki działa teraz zgodnie z oczekiwaniami, gdy klasyfikator jest poprawnie zainstalowany. Podczas aktualizowania z poprzedniej instalacji w wersji 24 może być konieczne zaktualizowanie pliku CUI.

Wyczyść

Naprawiono awarię po funkcji Wyczyść i zamknij.
 • SR166165
 • SR166851
 • SR167751
 • SR167860
 • SR168090
 • SR168274
 • SR169975
 • SR169985
 • SR170136
 • SR170483
 • SR170594
 • SR170629

Zestawy Arkuszy

Naprawiono awarię podczas umieszczania widoku modelu. Dodano blokadę zestawu arkuszy do operacji

Dymek Paska Stanu

Dymek powiadomienia nie jest już wyświetlany nad innymi aktywnymi oknami aplikacji.
 • SR170680

UTNIJ

Naprawiono błąd, który powodował, że segmenty były nieprawidłowo podświetlane podczas powiększania lub pomniejszania.
 • SR163066

Poradniki

Naprawiono błąd rozwiązujący problemy podczas pobierania samouczków na komputery Mac i Linux.
 • SR16619

Wtyczki

BRX

Zaimplementowaliśmy AModeler::Body::getPhysicalEdgesAndVertices().
 • SR168127

BRX/.NET/LISP

Automatyczne analizowanie słów kluczowych monitu ignoruje teraz spacje na początku i na końcu słów kluczowych monitu ujęte w nawiasy kwadratowe.
 • SR169287

LISP

Rozwiązano problem polegający na tym, że metoda ActiveX setblockattributevalue32 zgłaszała się jako mająca zastosowanie do obiektu, ale zwracała błąd podczas wykonywania z prawidłowymi parametrami.
 • SR169242

11.122023

Wersja 24.1.07

Ulepszenia BricsCAD

2DCONSTRAINTFLAGS

Wprowadzono zmienną systemową 2DCONSTRAINTFLAGS, aby uruchomić logikę rozwiązywania wiązań ze starszych wersji BricsCAD.
 • SR163045
 • SR166196
 • SR167159

Wstążka

Niedziałające narzędzie "Usuń Wierzchołek" zostało usunięte ze Wstążki.

Usprawnienia BIM

BIMWŁAŚCIWOŚCI

Przestrzenie nazw właściwości można teraz usuwać z poziomu okna dialogowego BIMWŁAŚCIWOŚCI

Import IFC

Naprawiliśmy nieprawidłowe położenie zagnieżdżonych bloków, gdy model IFC jest zlokalizowany względem globalnego źródła IFC.
 • SR158541

TPOŁĄCZ

Opcja "Połącz z najbliższymi" może być teraz również używana ze Wstążki bez wstępnego wybierania powierzchni.
 • SR116711

Ulepszenia Chmur Punktów

ZAOKRĄGLENIE/FAZOWANIE

Chmury punktów nie kolidują już z poleceniami takimi jak ZAOKRĄGL i FAZUJ.
 • SR148055
 • SR167758
 • SR168307

Poprawki

Kotwiczenie

Naprawiono błąd w funkcjach BricsCAD.Bim.AnchoredBlocks.QueryValidAnchorPt(...) (Managed .NET) i BimApi::queryValidAnchorPt(...) (BRX), powodujący zwracanie pustej ścieżki FullSubentityPath.
 • SR167997

KONWERSJABLOKU

Naprawiono awarię po zainicjowaniu lub anulowaniu polecenia KONWERSJABLOKU.
Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe operacje rozciągania i linii odwrócenia w operacjach parametrycznych zaprojektowanych przed wersją v24.
 • SR167298

BMWSTAW

Naprawiono awarię występującą podczas przełączania typu wstawiania na zewnętrzny podczas wstawiania bloku mechanicznego.
 • SR163697
 • SR168518

Wiersz poleceń

Wprowadzanie skrótu polecenia w celu ustawienia zmiennej systemowej znów działa.
 • SR167367
 • SR167566
 • SR167653
 • SR168357

KOPIUJO/WKLEJ

Awaria została naprawiona
Naprawiono awarie występujące podczas kopiowania i wklejania bloków z operacjami parametrycznymi zaprojektowanymi przed wersją v24
 • SR165306
 • SR166608
 • SR167112

Eksplorator Rysunku

Naprawiono przyciętą etykietę "Maksymalna liczba punktów odnośnika" w wersjach lokalnych.
 • SR133011

DWGKONDYCJA

Naprawiono błąd, w wyniku którego nowo utworzone rutyny nie mogły zostać zapisane w lokalnych wersjach BricsCAD.
 • SR167247

Zewnętrzne Odnośniki

Zagnieżdżone Xrefy nie są nieprawidłowo usuwane po otwarciu, jeśli ich górny odnośnik nie został jeszcze załadowany (np. niewidoczny)
 • SR155133

Strony pomocy

Poprawiono adresy URL stron pomocy dla niektórych poleceń uruchamianych z poziomu eksploratora rysunku.

Instalator

Instalator został dostosowany do uwzględnienia ścieżki lokalizacji przestrzennej. Zapobiega to awariom podczas otwierania w wersjach Koreańskiej/Chińskiej/Japońskiej.

Wyciągnięcie

Polecenie wyciągnięcie nie pozwala już na wybór wstępny zawierający wiele profili wyciągnięcia.

Zarządzaj Formatami Plików Punktów

Po utworzeniu lub edycji formatów plików Powierzchni lub Punktów w wersjach lokalnych, formaty są teraz ponownie poprawnie wyświetlane w Eksploratorze Civil.
 • SR166478
 • SR166479
 • SR166482

Pasek Menu

Polecenie BMWSTAW zastąpiło zbędne polecenie BIMWSTAW na pasku Menu.

Przesuń

Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre odnośniki bloków były przenoszone dwukrotnie podczas polecenia przesuwania.
 • SR151277
 • SR153815
 • SR160998
 • SR165009
 • SR168240

OTWÓRZ

Rysunki otwierają się poprawnie w Koreańskich/Chińskich/Japońskich wersjach systemu Windows.
 • SR150830
 • SR154580
 • SR161952
 • SR162796
 • SR163733
 • SR164697
 • SR166840

CHMURAPUNKTÓWBRYŁAPRZYCIĘCIA

COFNJ działa teraz poprawnie po użyciu CHMURAPUNKTÓWBRYŁAPRZYCIĘCIA
 • SR167276

DRUKUJ

Współczynnik szerokości elementów tekstowych używających czcionek shx jest brany pod uwagę podczas drukowania
 • SR162417

Publikuj

Teraz, podczas publikacji w tle, pola Zstawu Arkuszy są dokładnie szacowane. Dodatkowo, foldery tymczasowe są automatycznie usuwane po ukończeniu publikacji w tle.
 • SR167347

SzybkieObliczenia

Wyrażenia są teraz poprawnie obliczane.

Wstążka

Wielokrotne otwieranie menu plików na Wstążce nie powoduje już awarii.
 • SR166927
 • SR166932
 • SR166932
 • SR167007
 • SR167221
 • SR167665
Naprawiono funkcję "Zaloguj się" na karcie wstążki Wspomaganie AI w lokalnych wersjach, wywołując globalne polecenie -LOGINUSAGEDATAPROGRAM.
 • SR165522

Generowanie Arkuszy

Naprawiliśmy błąd powodujący brak niektórych kreskowań elewacji podczas Generowania Arkuszy
 • SR119507

Zestawy Arkuszy

BricsCAD nie ulega już awarii po usunięciu podzbioru z zagnieżdżonymi podzbiorami w drzewie Zestawu Arkuszy.

Funkcje oparte na szkicu, Wyciagnij

Naprawiono błąd, który powodował tworzenie nieprawidłowej geometrii podczas zmiany wysokości odejmowanej funkcji wyciągnięcia, tak aby przecinała ona całą bryłę nadrzędną.

Funkcje oparte na szkicu, PRZEKRĘĆ

Naprawiono błąd, który powodował tworzenie nieprawidłowej geometrii podczas aktualizacji kąta obrotowej funkcji szkicu o dokładnie 180 stopni.
Naprawiono błąd, który powodował tworzenie nieprawidłowej geometrii podczas zmiany kąta obrotowej funkcji szkicu o dużą wartość.
Naprawiono błąd, który powodował problemy podczas zmiany opcji "Obie strony" obrotowej funkcji szkicu o kącie obrotu większym niż 180 stopni.

Strona startowa

Naprawiono awarię Strony startowej Qt, która występowała w przypadku braku folderu Templates użytkownika.
 • SR164167

Wtyczki

BRX

Naprawiliśmy błąd, który powodował, że funkcja AcDesignTable::getAllDesignTables() nieprawidłowo zwracała eInvalidIndex w niektórych przypadkach.
 • SR160003
Zaimplementowaliśmy funkcję Adesk::Boolean AcGeSurface::isOn(const AcGePoint3d&, AcGePoint2d&, const AcGeTol&).
 • SR165309
Zaimplementowaliśmy brakujące funkcje AcGePointOnCurve3d::point(double) i AcGePointOnCurve3d::point(const AcGeCurve3d&,double).
 • SR165309
Zaimplementowano liczne funkcje członkowskie AcGeKnotVector.
 • SR165309
Zaimplementowaliśmy brakujące funkcje AcGePointOnSurface.
 • SR165309
Zaimplementowaliśmy klasę AcGeCurveBoundary.
 • SR165309
Zaimplementowaliśmy brakującą funkcję AcGeExternalBoundedSurface::getContours(int&,AcGeCurveBoundary*&).
 • SR165309
Zaimplementowaliśmy metody AcGeExternalCurve3d: isNurbCurve(), isOwnerOfCurve(), setToOwnCurve(), isRay(), isEllipArc(), isCircArc().
 • SR165309
Zaimplementowaliśmy konstruktor AcGeEllipArc3d::AcGeEllipArc3d(const AcGeEllipArc3d&).
 • SR165309
Dodano obsługę niestandardowych klas wywodzących się z AcDbAssocActionBody.
 • SR165633

BRX/.NET

Wyskakujące okienko autouzupełniania poleceń jest teraz wypełniane wszystkimi poleceniami z wielu kluczy rejestru ładowania żądań przy użyciu tej samej nazwy aplikacji.
 • SR166197

LISP

Naprawiliśmy błąd stabilności powodujący sporadyczne zawieszanie się Lispa po użyciu (vlax-release-object).
 • SR148938
 • SR167067
 • SR167297

Lisp

Funkcja (bim:get-assignedprofile) została poprawiona, aby zwracać nazwę profilu zawierającą rozmiar, tak samo jak w V23.
 • SR168488

13.112023

Wersja 24.1.06

Ulepszenia BricsCAD

API

OdEdSettingsReactor, OdEdSettingsManager: usunięto odniesienia do klas wewnętrznych.

Test

Usprawniono test i czyszczenie wiązań 2D.

ExpressTools

Polecenie QLATTACH zapewnia teraz bardziej przejrzyste komunikaty o błędach.
 • SR165531
Naprawiono ogromny problem z wydajnością w Propulate_>Edycja, gdy do comboboxa dodawana jest duża liczba atrybutów.
 • SR166296

Serwer Proxy

Ustawienia serwera proxy są dodawane do BricsCAD w oknie dialogowym USTAWIENIA.
 • SR153616
 • SR154267

Funkcje oparte na Szkicach

Utworzono nowe polecenie USUŃFUNKCJĘSZKICU, które cofa wszystkie skutki uboczne włączenia CREATESKETCHFEATURE.
 • SR163680

Usprawnienia BIM

Panel 24/7

Poprzedni opis jest teraz wstępnie wypełniany w polu opisu podczas przesyłania nowej wersji.
 • SR142362

Import IFC

Wdrożyliśmy pewne mechanizmy korygujące, które umożliwiają importowanie niektórych nieprawidłowych plików IFC. W przypadku użycia wartości domyślnych w celu naprawienia brakujących danych, użytkownik zostanie o tym poinformowany w pliku dziennika.
 • SR117312
 • SR122021
 • SR160279
 • SR160905

Poprawki

AMWELDSYM

Naprawiono renderowanie znaków specjalnych w tekście okna dialogowego polecenia.
 • SR165172
 • SR165383

Analityka

Naprawiono awarię związaną z ponownym uwierzytelnianiem, która wystąpiła w określonym przypadku.

Panel Załączników

Panel załączników jest aktualizowany natychmiast po powiązaniu/wstawieniu odnośnika/załącznika.
 • SR153320
 • SR156116
 • SR156674

Balony

Naprawiono awarię występującą podczas oceny asocjatywności balonów.

Panel BCF

Możliwe jest teraz dodawanie znaków specjalnych w komentarzach i tytułach uwag.
 • SR152253

BIMZAKOTWICZENIE

Gdy zakotwiczony blok zostanie przesunięty do krawędzi, nie przeskoczy już na sąsiednią powierzchnię.
 • SR165864

BIMWSTAW

Naprawiono migotanie podglądu BIMWSTAW występujące podczas pozycjonowania bloku.

BIMTAG

Naprawiliśmy spadek wydajności podczas dodawania Tagów BIM do konkretnego rysunku.
 • SR164285

KONWERSJABLOKU

Teraz lista bloków polecenia zawiera tylko bloki lokalne dla bieżącego pliku (bez Xref'ów).
 • SR165165
Awarie nie występują już na plikach z martwymi odniesieniami do akcji bloków dynamicznych.
 • SR166497

BMWSTAW

Naprawiono awarię występującą podczas przełączania typu wstawiania na zewnętrzny podczas wstawiania bloku mechanicznego.
 • SR163697

DCL

Ulepszona kompatybilność i wieloplatformowe wsparcie dla plików DCL:Silnik DCL obsługuje teraz pliki .dcl przy użyciu kodowania UTF-8, z i bez BOM.

Wymiary

Wymiary między Znacznikami Środków i Liniami Środkowymi są teraz tworzone asocjacyjnie w obszarze Modelu i Papieru.
 • SR158270
 • SR159489

MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ

Naprawiono błąd, który powodował dziwne zachowanie podczas korzystania z funkcji Wciśnij/Wyciągnij na obwiedni bez podłożonej bryły.

Eksplorator Rysunku

Eksplorator Rysunku nie wyświetla już komunikatu o błędzie po kliknięciu kategorii Odnośniki Zewnętrzne.
 • SR166409
 • SR166517

Bloki Dynamiczne

Poprawiono lokalizację punktu uchwytu obrotu w złożonych blokach dynamicznych.
 • SR155245

ExpressTools

Naprawiono użycie przetłumaczonych okien dialogowych DCL ExpressTools: ładowanie tymczasowych plików .dcl mogło zakończyć się niepowodzeniem w określonych środowiskach, teraz rozwiązano to za pomocą kodowania UTF-8 plików .dcl.

Zewnętrzne Odnośniki

Naprawiono błąd związany ze ścieżkami odnośników, które nie są już tracone w oknie dialogowym ODDOŁĄCZ, jeśli są ustawione jako względne lub bezwzględne.
 • SR162791
 • SR163833
 • SR166393
 • SR166456
 • SR166487
 • SR166552
 • SR166561
 • SR166666
 • SR167036

WYCIĄGNIJ

Wymiar dynamiczny polecenia WYCIĄGNIJ ponownie używa wartości zmiennej systemowej ADAPTIVEGRIDSTEPSIZE.
 • SR161870

Pola/Zestawy Arkuszy

Wyrażenie pola powiązanego z widokiem/właściwością zestawu arkuszy jest poprawnie aktualizowane po usunięciu widoku/właściwości.
 • SR156954

Czcionki

Dodano obsługę HZFS.SHX jako bigfont dla Chińskiego uproszczonego.
 • SR159471

POŁOŻENIEGEOGRAFICZNE

Link do pobrania większej liczby układów współrzędnych wskazuje teraz na prawidłową stronę pomocy V24.
 • SR166172
 • SR166217

KRESKUJ

Okno dialogowe kreskowania działa teraz poprawnie z lokalnymi nazwami wzorów kreskowania.
 • SR167143

IFC

Właściwości z typem Ifc IFCCOUNTMEASURE są teraz zdefiniowane jako liczby całkowite.

WSTAW

Naprawiono błąd powodujący ignorowanie wartości zmiennej systemowej INSNAME przez okno dialogowe Wstaw Blok.
 • SR165011

OLE

Naprawiliśmy awarię, która występowała w niektórych przypadkach podczas zamykania dokumentu aplikacji zewnętrznej z osadzonym rysunkiem OLE.
 • SR164835

Chmura punktów

Naprawiono nieprawidłowy adres URL dla przycisku Chmura Punktów Klasyfikuj . Otwiera on teraz artykuł Centrum Pomocy "Polecenie POINTCLOUDCLASSIFY".
 • SR164672
 • SR166144
 • SR166150
 • SR166299

DRUKUJ

"Print As PDF" zapisuje teraz plik z prawidłowym rozszerzeniem w wersjach lokalnych.
 • SR166875

PUBLIKUJ

Naprawiono awarię występującą w trybie wielowątkowym dla obiektów Odnośników z adnotacjami MTekstu.
 • SR157061

Ustawienia Zmiennych

Naprawiono błąd wyświetlania zmiennych, w wyniku którego tytuły były zastępowane nazwami zmiennych w oknie dialogowym Ustawienia.
 • SR163297

Tabele

Naprawiono błąd aktualizacji łącza danych, teraz aktualizowane są również komórki z blokadą zawartości.
 • SR166124
 • SR166394

Cofnij

Naprawiono problem z operacjami Cofnij po wprowadzeniu zmian w polach combo znajdujących się na paskach narzędzi i wstążkach.
 • SR164794

Wtyczki

BRX

Naprawiono awarię, która mogła wystąpić w niektórych przypadkach po rzutowaniu AcDbSymbolTableIterator na AcDbLayerTableIterator.
 • SR166996
AcDbBlockTableRecord::appendAcDbEntity() i AcDbEntity::setDatabaseDefaults() nie resetują już widoczności elementu.
 • SR166999

LISP

Funkcja LISP (bim:ifc-exportfile) została ulepszona, aby obsługiwać opcje IfcTesselateBSplineCurvesAndSurfaces, IfcExportSweptSolidsAsBRep, IfcExportProfileCenterOfGravity i IfcCreateUniqueGuid, a także akceptować dodatkowy opcjonalny czwarty argument do kontrolowania definicji widoku modelu (MVD) używanej do eksportu.

16.102023

Wersja 24.1.05

Ulepszenia BricsCAD

Pasek narzędzi dostępu

Paski narzędzi Dostęp i Dostęp 3D zostały zoptymalizowane i zawierają mniej narzędzi. Stare paski narzędzi Access są nadal dostępne z (starszym) znacznikiem.

Wspomaganie AI

Wygenerowaliśmy ogólny model "innych odpowiednich poleceń", który zapewnia odpowiednie sugestie poleceń na karcie wstążki Wspomaganie AI dla każdego. Po dołączeniu do BricsCAD Analytics możesz zobaczyć ten ogólny model, oczekując, że nasze potoki uczenia maszynowego wygenerują osobisty, inny odpowiedni model poleceń w oparciu o osobiste wykorzystanie aplikacji.
Wprowadzono ulepszony algorytm, sugerujący kolejne potencjalne polecenia projektowe w oparciu o interakcję z BricsCAD poprzez quad, wiersz poleceń, wstążkę, menu i paski narzędzi. Sugestie te są prezentowane na dedykowanej karcie wstążki Wspomaganie AI. Aby uzyskać dostęp do tych spersonalizowanych sugestii, należy dołączyć do BricsCAD Analytics, co można zrobić bezpośrednio z zakładki wstążki Wspomaganie AI.
Poprawiono szybkość reakcji Wspomagania AI poprzez natychmiastowe wyświetlanie sugestii (jeśli są dostępne) i wyeliminowanie potrzeby ponownego uruchamiania aplikacji.

Wstążka Wspomagania AI

Możliwe jest teraz włączenie lub wyłączenie zakładki wstążki Wspomagania AI w plikach .CUI, np. za pośrednictwem edytora CUI.

Monitor Adnotacji

ANNOMONITOR oznacza odłączone wymiary/odnośniki/multi-odnośniki za pomocą małej plakietki z obrazem. Aby kontrolować ten wyświetlacz, dodano zmienną ANNOMONITOR.
 • SR145153
 • SR157491

Application

Kliknięcie okna rysunku w celu aktywacji głównego okna aplikacji BricsCAD nie rejestruje już kliknięcia myszą jako zdarzenia widoku rysunku.
 • SR153677

ROZMIEŚĆ

Usunęliśmy przełącznik "Pokaż przeciągacze" z panelu kontekstowego poleceń, ponieważ draggery są teraz zawsze wyświetlane.

EDYTUJTEKSTSZYKU

Zaimplementowano BEdycja dla bloków Szyku.
 • SR134143
Do polecenia EDYTUJTEKSTSZYKU dodano nową opcję źródło BEdycja.

Wymiary asocjacyjne

Dodano obsługę opartych na wiązaniach wymiarów asocjacyjnych utworzonych przez AutoCAD dla jednostek ACIS.
 • SR117242

Załączone pliki PDF

BricsCAD ulegał awarii podczas pracy nad rysunkami z załączonymi plikami PDF. Było to spowodowane optymalizacją pamięci podręcznej, która nie działała dobrze w systemie Linux/macOS. W celu poprawy komfortu użytkowania zmieniliśmy domyślną wartość ustawienia PDFCACHE na 0 (co oznacza wyłączenie) dla systemów Linux i macOS. Nadamy priorytet pracom nad obsługą funkcjonalności PDFCACHE w przyszłej wersji BricsCAD.
 • SR103196
 • SR103758
 • SR103770
 • SR104441
 • SR115623
 • SR116300
 • SR116620
 • SR118808
 • SR119647
 • SR120144
 • SR122644
 • SR124337
 • SR124536
 • SR125542
 • SR127939
 • SR136164
 • SR141248
 • SR142270
 • SR144806
 • SR146518
 • SR151955
 • SR155951
 • SR156010
 • SR156198
 • SR156198
 • SR156649
 • SR156805
 • SR157788

BricsCAD Analytics

BricsCAD Analytics - dawny program BricsCAD Usage Data Program - jest teraz domyślnie włączony podczas bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego BricsCAD. W ten sposób użytkownik wersji próbnej zostanie poinformowany:
 • Umowa licencyjna użytkownika końcowego Bricsys (EULA) informuje użytkownika, że udostępnianie anonimowych danych aplikacji jest domyślnie "włączone" podczas okresu próbnego.
 • Podczas okresu próbnego BricsCAD Launcher przedstawia użytkownikowi dodatkowe dane dotyczące BricsCAD Analytics i udostępniania anonimowych danych aplikacji firmie Bricsys.
 • W dowolnym momencie okresu próbnego użytkownik może przejść do Ustawień Analytics, aby zmienić swoje preferencje lub zaprzestać udostępniania danych firmie Bricsys.
 • Po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego, jeśli licencja BricsCAD zostanie aktywowana za pomocą ważnego klucza licencyjnego, użytkownik zostanie ponownie poinformowany o programie oraz o tym, że jego instalacja udostępnia anonimowe dane aplikacji firmie Bricsys.
 • Podsumowując, licencjonowani użytkownicy mogą wyraźnie zdecydować się na dołączenie do programu BricsCAD Analytics lub nie udostępniać danych użytkowania firmie Bricsys.
Okno dialogowe "Ustawienia Analityczne" można teraz zamknąć bez wprowadzania zmian za pomocą dedykowanego przycisku "Anuluj".

Kalkulator

Na Twoje życzenie dodaliśmy do BricsCAD potężny kalkulator wbudowany w produkt.
 • SR12988
 • SR26695
 • SR27282
 • SR29304
 • SR34225
 • SR37214
 • SR39093
 • SR39127
 • SR39127
 • SR68790
 • SR81308
 • SR89544
 • SR118068
 • SR129647
 • SR131043
 • SR142028
 • SR143043
 • SR148605
 • SR150891
 • SR151587
 • SR152867
 • SR152917
 • SR152923
 • SR152933
 • SR152935
 • SR152940
 • SR152943
 • SR152946
 • SR152950
 • SR152953
 • SR152954
 • SR152960
 • SR153758

KOPIOWANIENAPROWADZANE3D

KOPIOWANIENAPROWADZANE3D obsługuje teraz kopiowanie wiązań, które leżą częściowo na elementach szczegółowych, a częściowo na elementach referencyjnych.
Wprowadzono poprawkę do algorytmu Kopiowania Naprowadzanego 3D, która pomaga mu działać lepiej w niektórych określonych przypadkach.

ZŁĄCZ

Podczas wybierania dwóch łuków lub łuku i linii polecenie będzie teraz łączyć oba końce, jeśli to możliwe.

Menu kontekstowe

Więcej narzędzi do edycji polilinii można teraz znaleźć w menu kontekstowym po wybraniu polilinii.
 • SR155012

CROSSHAIRDRAWMODE

Domyślna wartość zmiennej CROSSHAIRDRAWMODE została ustawiona na 3, co oznacza, że BricsCAD powinien używać renderowanego kursora zarówno w stylach wizualnych 2D, jak i 3D. Naprawia to kilka problemów, które można było odtworzyć przy poprzedniej wartości domyślnej.

KURSOR

Kursor nie jest już ukrywany w przestrzeni modelu po dołączeniu pliku PDF.
 • SR116492

CURSORSIZE

Rozmiar kursora można ustawić na wartość większą niż 10 przy zmianie ustawienia CROSSHAIRDRAWMODE na 3 (kursor renderowany) dla V24.
 • SR63364
 • SR63585
 • SR64333
 • SR65680
 • SR65810
 • SR66038
 • SR66641
 • SR67081
 • SR67406
 • SR70212
 • SR71161
 • SR73111
 • SR73832
 • SR74033
 • SR77437
 • SR77788
 • SR78598
 • SR78712
 • SR80654
 • SR80731
 • SR81096
 • SR82648
 • SR118040
 • SR121953
 • SR123010
 • SR123035
 • SR125453
 • SR130693
 • SR144746
 • SR145887
 • SR146083
 • SR150034
 • SR151461
 • SR160645

KĄTOWEWW

Naprawiono niepożądaną zmianę kierunku obrotu wiązania kątowego 2D przy wartościach granicznych.
 • SR139729

Ustawienia Domyślne

W obszarach roboczych BIM i Civil ustawienie odejmowania "MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ" jest teraz domyślnie wyłączone. Oznacza to, że bryła, która przecina się z inną bryłą, nie odejmuje już przecinających się obszarów od drugiej bryły, gdy polecenie MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ jest używane na pierwszej bryle. Aby ponownie włączyć odejmowanie, zmień zmienną systemową odejmowania MBWCIŚNIJWYCIĄGNIJ na ("Włącz" lub "1").
 • SR155560
Zwiększono domyślny rozmiar krzyża kursora. Aby powrócić do starszego rozmiaru, zmień zmienną systemową CURSORSIZE na 3.
Elementy używane do odejmowania od podstawowej bryły 3D, np. "bryły robocze", nie są już usuwane po poleceniu RÓŻNICA. Aby przywrócić starsze zachowanie, zmień zmienną systemową DELETETOOL na "Włącz (1)".
Efekt podświetlenia zaznaczenia został rozjaśniony, aby poprawić jego widoczność. Zmienne systemowe, których to dotyczy, to HIGHLIGHTCOLOR, HIGHLIGHTEFFECT i GRIPCOLOR.
Kolor znacznika został zmieniony z czerwonego na zielony, a jego rozmiar jest teraz nieco większy. Domyślne ustawienia zmiennych systemowych SnapMarkerSize i SnapMarkerColor zostały zmienione.
Punkty są teraz wyświetlane na ekranie w postaci celownika. Aby zmienić to zachowanie, należy użyć zmiennej systemowej PDMODE.
Zmienna systemowa DELOBJ jest teraz domyślnie wyłączona. Jednostki źródłowe używane do tworzenia brył 3D (za pomocą poleceń takich jak WYCIĄGNIJ PRZEKRĘĆ i WYCIĄGNIĘCIE) są zachowywane i nie są już usuwane. Aby zmienić zachowanie na starsze (usuwanie podmiotów źródłowych), ustaw zmienną systemową DELOBJ na "Usuń profile obiektów" (1).
Manipulator ma teraz kolor odpowiadający kolorom osi XYZ. Zmienna systemowa MANIPULATORCOLORTHEME została zmieniona.
Domyślne ustawienie zmiennej systemowej ORBITAUTOTARGET jest teraz takie, że widok obraca się wokół aktualnie wybranych podmiotów. Jeśli nie wybrano żadnych elementów, widok obraca się wokół wszystkich elementów na rysunku. Aby zmienić to zachowanie, należy wyłączyć zmienną systemową ORBITAUTOTARGET.
 • SR154929
Domyślnymi trybami zaznaczania brył są teraz całe bryły, a nie podobiekty, dla wszystkich obszarów roboczych. Podczas zaznaczania można przytrzymać klawisz Ctrl, aby zaznaczyć elementy podrzędne. Tryb zaznaczania można także zmienić na Wstążce i na pasku narzędzi Szybki dostęp.

MODELOWANIE BEZPOŚREDNIE

Wydajność niektórych narzędzi do modelowania bezpośredniego została zauważalnie poprawiona w określonych przypadkach.
 • SR131489

DRAGSNAP

Kursor zachowuje się teraz jak magnes podczas przeciągania (PRZESUŃ, OBRÓĆ, ODWRÓĆ itp.). Pomaga to zwizualizować docelową lokalizację jednostki, która jest modyfikowana.
 • SR126321

KONDYCJARYSUNKU

Zarządzanie istniejącymi rutynami, tworzenie nowych i praca z niestandardowymi (np. jeszcze niezapisane) procedury zostały uproszczone.
Teraz polecenie umożliwia duplikowanie, usuwanie, eksportowanie lub importowanie wielu procedur za jednym razem.
Domyślne rutyny zostały ulepszone. Teraz łatwiej niż kiedykolwiek zmniejszysz rozmiar pliku i naprawisz błędy w rysunkach dzięki unikalnemu przepływowi pracy KONDYCJARYSUNKU w BricsCAD.

Układ eksportu

Poprawiono rozmiar tekstu wymiaru i wysokość tekstu stylu tekstu podczas eksportowania układów.
 • SR145197

ExpressTools

Polecenie EDITTIME zostało zaimplementowane.
 • SR161844
 • SR162759
Ulepszona kompatybilność z LAYWALK: teraz ostatnia wybrana warstwa staje się bieżącą warstwą, jeśli "Przywróć przy Zamknięciu" jest wyłączona.
 • SR163816

Czcionki

-Dodano okno dialogowe GUI do globalnego mapowania czcionek w aktywnej sesji BricsCAD. Nowe mapowania są dozwolone zarówno dla brakujących i/lub znalezionych czcionek. Nowe mapowania nie są przechowywane w stylach tekstu, ale są stosowane do wszystkich rysunków otwartych w sesji BricsCAD.
 • SR143639
 • SR144978
 • SR147216
 • SR151931

WSTAW

Interfejs użytkownika okna dialogowego poleceń został ulepszony. Wstawianie zewnętrznych bloków mechanicznych za pomocą polecenia WSTAW jest teraz obsługiwane.
Ulepszono dynamiczne wymiary wyświetlane podczas wstawiania bloku: podczas wstawiania bloku na ścianie z aktywnym DLUW wyświetlane są odległości do wszystkich krawędzi ściany. Miało to już miejsce w przypadku wstawiania komponentów BIM i zostało uogólnione na wszystkie bloki.
Wstawianie komponentów BIM i ModelowaniaBezpośredniego jest teraz obsługiwane przez polecenie WSTAW.
Usunięto ustawienie INSMODEAUTO i wprowadzono ustawienie INSMODE. Teraz ustawienie INSMODE okna dialogowego WSTAW określa, czy mają być używane niektóre zaawansowane akcje (np. rysowanie dynamicznych wymiarów i zezwalanie na określone opcje). Gdy INSMODE jest ustawiony na 1, domyślny tryb okna dialogowego WSTAW będzie korzystał z opcji zaawansowanych. Gdy jest ustawiona na 0, opcje zaawansowane nie będą używane.

Okno dialogowe wstawiania

Menu rozwijane z nazwami bloków odfiltrowuje teraz nazwy bloków zaczynające się od liter wpisanych w polu tekstowym, aby ułatwić znajdowanie bloków na liście.
 • SR150143
 • SR155986

Panel Warstw

Ikony w panelu Warstwy zostały zmodyfikowane. Usunięto także niebieski przycisk "+" służący do dodawania warstw. #notaniphone
 • SR155058
 • SR158023

Funkcja oparta na szkicach WYCIĄGNIĘCIE

W wersji V24 wprowadzono eksperymentalną funkcję opartą na szkicach do użytku z poleceniem WYCIĄGNIĘCIE. Można go utworzyć, jeśli ustawienie CREATESKETCHFEATURE jest włączone. Funkcja ta pozwala użytkownikom na zmianę parametrów tworzonych brył (np. trybu rządzenia, typu normalnego i kątów szkicu) oraz modyfikację szkicu, ścieżki i szyn prowadzących, które wygenerowały wspomniane WYCIĄGNIĘCIE.

PATRZOD

Nowy widżet PatrzOd można włączyć (jako podgląd wersji beta) za pomocą ustawienia systemowego UŻYJNOWEGOPATRZOD. Jest ona domyślnie wyłączona.
Nowy widżet PatrzOd oferuje bardziej dynamiczny sposób zmiany widoku w przestrzeni modelu.

Panel właściwości masy

Włączono opcję wyświetlania obliczeń masy w panelu właściwości po wybraniu wielu brył i powierzchni 3D.
 • SR156147
 • SR156313
 • SR156440
 • SR156611
 • SR161026

OPTYMALIZACJA

Oprócz istniejącej implementacji logiki zamykania luk, dodano dwie nowe "zasady" zamykania luk:
 • "Tylko przycinanie i rozszerzanie": ten tryb zamyka przerwy, zachowując kierunek linii.
 • "Dodaj linie łączące": ten tryb pozostawi istniejące linie bez zmian, ale doda małe dodatkowe linie łączące punkty końcowe (z tymi samymi właściwościami bazy danych, co linie, które mają zostać połączone).
 • Oryginalna funkcja inteligentnego zamykania luk jest nadal dostępna w trybie "Automatyczny".
Rozwiązano kilka problemów z optymalizacją linii połączonych z łukami:
 • Dwie szczeliny, na obu końcach łuku, z tą samą linią zostaną teraz poprawnie zamknięte (jeśli tolerancja szczeliny jest wystarczająco duża).
 • Łuki z odwróconymi normami są teraz poprawnie obsługiwane. Zaimplementowano bardziej inteligentny algorytm, który dokładniej obsługuje następujące przypadki:
 • Łuk połączony z dwiema równoległymi liniami, po jednej w każdym punkcie końcowym łuku; lub łuk połączony z dwiema nierównoległymi liniami, po jednej w każdym punkcie końcowym łuku, gdzie kąt łuku jest większy niż 180°
 • Łuk połączony z 1 "stałą" i 1 "wolną" linią w jednym punkcie końcowym, gdzie łuk jest prostopadły do wolnej linii w trybie 3D, OPTYMALIZUJ (w trybie podglądu lub za pomocą przycisku "Zakończ" ) teraz poprawnie znajduje nieoptymalne powierzchnie, nawet gdy opcja podświetlenia jest wyłączona. Wizualizacja luki, tj. czerwone dyski, są teraz zawsze poprawnie aktualizowane podczas zmiany parametrów i przełączania opcji.
 • SR154380

Edycja działań parametrycznych

Polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIEEDYCJA, PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIEEDYCJA, PARAMETRYCZNYOBRÓTEDYCJA i LINIAODWRÓCENIAEDYCJA zostały dodane w celu edycji istniejących akcji parametrycznych. Do menu prawego przycisku myszy w panelu parametrów dodano opcje umożliwiające edycję akcji parametrycznych.

ASYSTABLOKUPARAMETRYCZNEGO

Ulepszono obsługę polecenia ASYSTABLOKÓWPARAMETRYCZNYCH, które konwertuje bloki dynamiczne AutoCAD na bloki parametryczne natywne dla BricsCAD.
 • Domyślna nazwa tego polecenia została zmieniona na "KONWERSJABLOKU". Punkty dostępu "ASYSTABLOKÓWPARAMETRYCZNYCH" i "ASYSTABLOKUPARAMETRYCZNEGO" nadal istnieją jako aliasy.
 • Wstępna selekcja dynamicznych odniesień do bloków jest teraz obsługiwana, co oznacza, że dynamiczne definicje bloków za wybranymi odniesieniami zostaną automatycznie wybrane w oknie dialogowym polecenia KONWERSJABLOKU, a opcja konwersji odniesień zostanie automatycznie przełączona.
 • Poprawiono wykrywalność KONWERSJABLOKU: podczas próby BEDYCJA bloku dynamicznego (co nie jest dozwolone), użytkownik zostanie poproszony o przekonwertowanie bloku dynamicznego na blok parametryczny za pomocą KONWERSJABLOKU, aby móc BEDYCJA tego nowego bloku parametrycznego. Ponadto, podczas wybierania jednego lub wielu dynamicznych odniesień do bloków w przestrzeni modelu, ikona narzędzia KONWERSJABLOKU jest prezentowana użytkownikowi w menu QUAD.
Rozszerzono również funkcjonalność polecenia KONWERSJABLOKU.
 • Bloki dynamiczne zawierające parametry liniowe z 2 punktami uchwytu, z których 1 nie jest używany, są obsługiwane do konwersji.
 • Bloki dynamiczne zawierające akcje ruchu są teraz konwertowane na bloki parametryczne z parametrycznymi operacjami ruchu, zamiast parametrycznych rozciągnięć.
 • Bloki dynamiczne zawierające akcje obracania są obsługiwane podczas konwersji dzięki nowej parametrycznej operacji obracania.
 • Bloki dynamiczne zawierające "akcje łańcuchowe" są obsługiwane do konwersji dzięki nowej powiązanej właściwości operacji parametrycznych.
 • SR154190
Polecenie będzie teraz używać akcji ruchu parametrycznego do konwersji akcji ruchu bloków dynamicznych.
Funkcjonalność ASYSTABLOKUPARAMETRYCZNEGO została rozszerzona o konwersję dynamicznych akcji obracania bloków na parametryczne akcje obracania BricsCAD.

Blok Parametryczny

W BricsCAD V24 zaimplementowano wiele ulepszeń bloków parametrycznych:
 • Oprócz Linii Odwrócenia i rozciągnięcia parametrycznego, bloki parametryczne oferują teraz parametryczne przesuwanie i parametryczne obracanie. Dzięki tym dwóm nowym typom akcji, BricsCAD oferuje teraz potężny zestaw operacji parametrycznych "" , aby szybko i łatwo skonfigurować bloki parametryczne. Ta nomenklatura jest spójna; polecenie LINIAODWRÓCENIA stało się teraz aliasem swojej nowej, domyślnej nazwy: "_PARAMETRICFLIP". Dla łatwiejszego dostępu za pośrednictwem linii poleceń dodano aliasy ze skróconym prefiksem "P*": "_PFLIP", "_PSTRETCH", "_PMOVE" i "_PROTATE".
 • Wizualizacja geometrii operacji parametrycznych została zmodernizowana i jest teraz spójna, gdy znajduje się w aktywnej przestrzeni, w porównaniu z tymczasową grafiką, która była generowana po najechaniu kursorem na odniesienie do bloku zawierającego operację parametryczną. Najważniejsza zmiana dotyczy rozciągnięć parametrycznych: "ramka rozciągnięcia " nie jest już wizualizowana. Zamiast tego punkty rozciągania są wizualizowane za pomocą krzyżyków. Wizualizacja wszystkich operacji parametrycznych została uniezależniona od jednostek pliku, co rozwiązuje niektóre problemy ze skalowaniem w plikach z jednostkami innymi niż domyślne.
 • Zakładka "Parametry 2D" na wstążce BricsCAD została zaktualizowana, aby uwzględnić nowe operacje parametryczne.
 • Podejście do geometrii związanej z operacjami bloków parametrycznych zostało zmienione z obiektów rezydentnych w bazie danych na zablokowanej warstwie na geometrię nierezydentną w bazie danych, co prowadzi do bardziej niezawodnego rozwiązania. Parametryczne operacje blokowe zachowują się podobnie jak poprzednio, ale teraz widoczność geometrii tych operacji jest zarządzana za pomocą polecenia PBLOKWYŚWIETLAKCJE. Bloki parametryczne utworzone w poprzednich wersjach BricsCAD, zawierające operacje parametryczne w starym formacie bazy danych, będą nadal poprawnie odczytywane i zostaną automatycznie przekonwertowane na nowy format podczas ich edycji.
 • Poprawiono niektóre problemy z operacjami parametrycznymi, gdy układ współrzędnych użytkownika nie jest zgodny ze światowym układem współrzędnych - ale oś Z nadal jest zgodna.
 • Możliwe jest teraz zdefiniowanie operacji PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE i PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIE jako "połączonych". Oznaczenie "operacji A" jako powiązanej oznacza, że jeśli "operacja B" wpływa na "operację A", podmioty, na które wpływa "operacja A" będą automatycznie dotknięte przez "operację B", nawet jeśli "operacja B" nie wpływa bezpośrednio na te podmioty. W związku z tym podmioty te są dotknięte w "powiązany" sposób.
 • Podczas kopiowania wszystkich podmiotów, na które ma wpływ operacja parametryczna, operacja parametryczna jest kopiowana razem z nią. Jest to ważne w wielu scenariuszach, np. podczas kopiowania geometrii do innego pliku lub podczas łączenia geometrii z operacjami parametrycznymi w nowym bloku. Gdy operacje parametryczne są kopiowane, ich stan wizualizacji jest zawsze włączony.
 • Dodano nowe polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIEEDYCJA, PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIEEDYCJA, PARAMETRYCZNYOBRÓTEDYCJA i PARAMETRYCZNEODWRÓCENIEEDYCJA do edycji istniejących operacji parametrycznych. Opcje zostały dodane do menu prawego przycisku myszy w panelu Menedżera parametrów, aby ułatwić dostęp do tych poleceń edycji. Aliasy poleceń PSTRETCHEDIT, PMOVEEDIT, PROTATEEDIT, PFLIPEDIT i FLIPLINEEDIT zostały również udostępnione w celu łatwego dostępu za pośrednictwem linii poleceń. Polecenia te umożliwiają użytkownikom zmianę operacji po ich utworzeniu (tj. zmiana kierunku operacji lub zestawu wyboru dla tej operacji).
 • Podczas edycji operacji przechodniej "A", wszystkie inne operacje przechodnie, które wpływają na operację "A" są wykluczone z wyboru, aby uniknąć tworzenia cyklicznych zależności między operacjami.
 • Podczas konfigurowania przerzucania parametrycznego, które wpływa tylko na określone jednostki (vs. "odwróć wszystko"), ograniczenia wpływające na te jednostki nie są dotykane, tj. nie są uwzględniane w przerzucaniu parametrycznym. W trybie "odwróć wszystko" grupa wiązań jest również odwracana (tak jak w poprzednich wersjach BricsCAD).
 • Podczas wykonywania polecenia _PARAMETRICFLIP, gdy określane są jednostki, na które wpływ ma już inna linia odwrócenia, w wierszu poleceń wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy informujący, że ta operacja może prowadzić do niepożądanego zachowania (tj. interakcji zależnej od historii).
 • SR154190
 • SR161126
Podejście do parametrycznych geometrii akcji blokowych zostało zmienione z podmiotów znajdujących się w bazie danych na zablokowanej warstwie na geometrię nie znajdującą się w bazie danych, co prowadzi do bardziej niezawodnego rozwiązania. Parametryczne akcje blokowe zachowują się podobnie jak wcześniej, ale teraz widoczność tych geometrii akcji jest teraz zarządzana za pomocą polecenia PBLOKWYŚWIETLAKCJE.

PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIE

Dodano nowe polecenie PARAMETRYCZNEPRZESUNIĘCIE, które umożliwia utworzenie parametrycznego przesunięcia dla bloków parametrycznych natywnych dla BricsCAD. Przebieg polecenia jest podobny do polecenia PARAMETRYCZNEROZCIĄGANIE - ale bez koncepcji rozciągniętej ramki. Po zdefiniowaniu wektora przesunięcia można określić jednostki, na które ma mieć wpływ przesunięcie parametryczne, a na koniec nazwę parametru. Nowo utworzony parametr będzie teraz widoczny w panelu Menedżera parametrów i w przeglądarce mechanicznej.

PARAMETRYCZNYOBRÓT

To nowo zaimplementowane polecenie umożliwia obracanie jednostek kontrolowanych przez parametr.

PBLOKWYŚWIETLAKCJE

Wprowadzono nowe polecenie PBLOKWYŚWIETLAKCJE, które przełącza wyświetlanie geometrii parametrycznych akcji blokowych (dołączonych do wybranych podmiotów) między "widocznym" i "ukrytym".

Eksport PDF

Poprawiono eksport polilinii z szerokimi pociągnięciami, wraz z połączeniem OdaJira:CORE-20015.
 • SR161062

Drukuj jako PDF

Dodano: opcję niestandardowych właściwości drukarki do tworzenia zakładek PDF.
 • SR139341
 • SR155098

Okno dialogowe drukowania

Wybór opcji "Tabela stylów wydruku" wpływa na pole wyboru "Drukuj ze stylami wydruku", zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR130634

Panel Właściwości

Obliczanie powierzchni można anulować, naciskając ESC w panelu właściwości lub rozwijając właściwość Measurement. Ponadto każda czynność, która spowoduje usunięcie podświetlenia wybranych powierzchni, spowoduje anulowanie obliczeń powierzchni.

PROPULATE

Polecenie PROPULATE zostało przeprojektowane tak, aby działało na wszystkich poziomach licencji (w tym Lite) oraz w systemach operacyjnych Windows, Linux i Mac.

Publikuj

Dodano: opcję tworzenia zakładek PDF w zakładce Publikuj
 • SR131462
 • SR139779
 • SR140362
 • SR153145

SWYM

Włączono opcję dodawania/usuwania punktów wymiarowych i przerobiono odpowiednie podpowiedzi.
Wartość "PunktOdniesienia" jest teraz prawidłowo respektowana przez SWYM->LiniaBazowa.

Qt6

Biblioteki Qt Foundation zostały zaktualizowane z Qt 5 do Qt 6. Może to negatywnie wpłynąć na kompatybilność z Windows 8.

Quad

Kursor Quad przeszedł przemianę. Korzystając ze spostrzeżeń zebranych z programu wykorzystania danych BricsCAD, zrestrukturyzowaliśmy Menu Quad. Usunęliśmy narzędzia, które nie były używane i poprawiliśmy grupowanie narzędzi, aby zwiększyć spójność całego produktu. Zmodernizowany QUAD zapewnia tylko te narzędzia, których potrzebujesz, dokładnie wtedy, kiedy ich potrzebujesz. Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat tych zmian!
Polecenia IZOLUJOBIEKTY, ODIZOLUJOBIEKTY, UKRYJOBIEKTY można teraz znaleźć w zakładce "Ogólne" na Menu Quad. Wcześniej niektóre z tych poleceń znajdowały się w zakładce "Wybierz".

SzybkieObliczenia

Dodano przycisk pomocy do polecenia SzybkieObliczenia.
Dodano pasek przewijania do panelu SzybkieObliczenia.

Szybkie Wymiarowanie

Do BricsCAD dodano podstawową funkcję "szybkiego wymiarowania" - SWYM.
 • SR66663
 • SR73428
 • SR78233
 • SR82177
 • SR82987
 • SR114391
 • SR121542
 • SR122212
 • SR126478
 • SR127928
 • SR132780
 • SR133444
 • SR143039
 • SR143224
 • SR149063
 • SR154503
 • SR159162

Wstążka

Nowoczesny układ wprowadzony w V23 jest teraz domyślnym. Aby powrócić do starszego układu wstążki, wybierz Ustawienia interfejsu znajdujące się w prawym górnym rogu wstążki.
Nowy wygląd wstążki z paskiem wyszukiwania, poprawionym komfortem wizualnym i nową podstawową technologią jest teraz domyślny. Wcześniej ten tryb był dostępny jako ustawienie: USENEWRIBBON == 1.
W układach Nowoczesny i Klasyczny przycisk Ustawienia interfejsu został przeniesiony z paska dostępu do prawego górnego rogu wstążki. Przycisk Ustawienia interfejsu jest nadal dostępny w obszarze roboczym Paski narzędzi za pośrednictwem paska narzędzi Obszary robocze.
Przycisk Przyciągnij do chmury punktów został usunięty z karty Chmura punktów na wstążce w obszarach roboczych BIM i Kompletny.
Wprowadzono poprawkę do etykiety nazwy polecenia Rozłóż Model na wstążce Mechanicznej.
Zaimplementowano wiele ulepszeń użyteczności dla Nowoczesnego układu wstążki.
Dodano etykietkę do tekstu przycisku rozwinięcia narzędzia po najechaniu kursorem (oprócz istniejącej etykietki narzędzia na przycisku miniatury).
Wyszukiwanie na wstążce Qt dodatkowo wyszukuje teraz dopasowania do ciągów poleceń przycisków.
Ikona "Zapisz blok jako" została dodana do zakładki "Edytor bloków" na wstążce.
 • SR153228
 • SR153341
 • SR161199
Wszystkie elementy sterujące na wstążce Qt są teraz poprawnie aktualizowane podczas zmiany wartości zmiennej systemowej RIBBONTOOLSIZE.
Zwiększono krycie (widoczność) elementów, które nie pasują do bieżącego filtra wyszukiwania i uniknięto dwukrotnego stosowania krycia.

Okno dialogowe Ustawień

Wiele wskazówek pomocy w oknie dialogowym Ustawienia zostały przepisane w celu poprawy przejrzystości i zrozumienia.
 • SR152647
 • SR154929

Menadżer Zestawu Arkuszy

Podczas przeciągania wiersza drzewa zestawu arkuszy podgląd elementu przesuwa się wraz z kursorem myszy.
Nowa funkcja Widoki modelu umożliwia przeglądanie i wybieranie widoków modelu (utworzonych za pomocą polecenia WIDOK) z rysunków zewnętrznych i wstawianie ich do układu przestrzeni papieru aktualnie otwartego rysunku, bez otwierania oryginalnego pliku.

Menedżer zestawu arkuszy (starsze wersje)

Teraz komunikat ostrzegawczy pojawia się w przypadkach, gdy kreator nowego zestawu arkuszy ma puste pola.

Zestawy Arkuszy

Poprawka: Dane zestawu arkuszy są teraz natychmiast zapisywane w pliku DST po każdej zmianie danych zestawu arkuszy, co ułatwia dostęp dla wielu użytkowników.
 • SR125605
 • SR131575
 • SR143101
Utwórz arkusz: w utworzonym pliku rysunku zachowany zostanie tylko układ ustawiony jako szablon arkusza.
 • SR150215
Panel Zestawów Arkuszy zawiera teraz kartę widoku modelu. Poprawiono działanie funkcji przeciągania i upuszczania w drzewku. Ulepszono również obsługę scenariuszy dla wielu użytkowników.
Po dwukrotnym kliknięciu pliku .DST zapewniamy teraz, że otworzy się on w pierwszej uruchomionej instancji Bricscad (oczywiście w sytuacjach, w których działa wiele instancji BricsCAD).
 • SR129804

Panel Zestawu Arkuszy

Funkcja przeciągnij i upuść jest teraz bardziej intuicyjna. Podczas przeciągania elementu podświetlane są tylko elementy, na które można go upuścić.
Panel Zestawy arkuszy pokazuje teraz jeden aktywny zestaw arkuszy naraz. Aktywny zestaw arkuszy można zmienić za pomocą nowej listy rozwijanej w górnej części panelu.
Nazwa opcji "Usuń lokalizację" w menu kontekstowym karty Widoki modelu została zmieniona na "Usuń".
Zmieniono nazwy kategorii karty Detali związanych z właściwościami niestandardowymi: "Domyślne właściwości niestandardowe arkusza" zmieniono na "Domyślne właściwości niestandardowe arkusza". Nazwa "Właściwości niestandardowe arkusza" została zmieniona na "Właściwości niestandardowe arkusza". Nazwa "Niestandardowe właściwości zestawu arkuszy" została zmieniona na "Niestandardowe właściwości zestawu arkuszy".
Polecenie "Dodaj nową lokalizację" otwiera okno dialogowe folderu jeden raz, zgodnie z oczekiwaniami.

Skróty i sugestie

BricsCAD ma teraz zwiększoną liczbę dodanych skrótów, w tym _MLA - _MLEADERALIGN, _MLC - _MLEADERCOLLECT, _LW - _LWEIGHT, _ER - _XREF, _FSHOT -_ FLATSHOT, a także wiele innych.
Wiersz poleceń daje teraz jeszcze więcej sugestii po wprowadzeniu nazwy polecenia z innych platform CAD w postaci; "To nie jest polecenie BricsCAD, czy próbowałeś(-aś) XXXX?".

Funkcje oparte na Szkicach

Eksperymentalne funkcje oparte na szkicu dla polecenia SKOS zostały wprowadzone w wersji V24. Można je utworzyć, jeśli ustawienie CREATESKETCHFEATURE jest włączone. Funkcja ta pozwala użytkownikom zmieniać parametry tworzonych brył (np. kąt skręcenia) oraz modyfikować Szkic i Ścieżkę, które wygenerowały daną funkcję.
 • SR135319

Sketchup

Obsługujemy teraz import plików Sketchup 2023.

Menu PUNKTY

Stan przełączania pozycji menu przyciągania jest wyświetlany wyraźniej za pomocą znaczników wyboru zamiast pól wyboru.

Przyciąganie

Gdy tryb SKOK jest zastąpiony, bity 2 i 8 OSOPTIONS są tymczasowo wyłączone, aby umożliwić przyciąganie do "ukrytej geometrii".

SNAPTYPE/SNAPMODE

Usunięto pierwszeństwo adaptacyjnego przyciągania siatki (SNAPTYPE 2) przed SNAPMODE, aby zapobiec syndromowi "drżącego kursora" .

Strona startowa

Możliwe jest teraz przypinanie najnowszych dokumentów na stronie startowej Qt.
 • SR126018
 • SR132481
 • SR135928
 • SR149968
 • SR152344
 • SR153039
 • SR156254
Ostatnio używane pliki mogą być teraz wyświetlane w widoku listy.
 • SR132481
Zaimplementowaliśmy nową metodę wyświetlania i wybierania szablonów rysunków (pliki .DWT).
 • SR142940
 • SR147789
Nowa strona startowa oferuje łatwy widok szablonów, panel powiadomień, widok tabeli dla ostatnio otwieranych elementów oraz opcję przypinania ostatnio używanych dokumentów, aby pozostały na górze listy.

(SUPERKRESKOWANIE)

Ukończono implementację polecenia Express Tools SUPERKRESKOWANIE.
 • SR149587
 • SR150707
 • SR155911
 • SR158497
 • SR158930
 • SR159142
 • SR159204
 • SR159314
 • SR159691
 • SR159891
 • SR161972

Tabele

Wdrożyliśmy funkcję SmartCell Copy dla TABEL. Komórki można kopiować, przeciągając prawym dolnym przyciskiem wybrane komórki źródłowe.
 • SR113655
 • SR114869
 • SR128332
 • SR140973
 • SR146176
 • SR146643
 • SR146901
 • SR152918
 • SR152925
 • SR152931
 • SR152941
 • SR152959
 • SR155769
Nowe właściwości dodane do panelu właściwości: "Styl komórki", "Styl wiersza" i "Styl kolumny".
 • SR126703
Komórki skopiowane z programu Excel nie zmieniają już istniejącej definicji stylu w docelowej TABELI.

Szablony

Cztery nowe szablony modelowania 3D zostały dodane do BricsCAD V24.
 • SR113454

Paski Narzędzi

Pasek narzędzi Dostęp został zmodyfikowany tak, aby używać SZAPISZ zamiast polecenia NZAPISZ.
 • SR161783
 • SR162906
 • SR163107

Palety Narzędzi

Domyślne palety narzędzi zawierają teraz więcej narzędzi. #moartoolz

UTNIJ/WYDŁUŻ

Podczas operacji UTNIJ/WYDŁUŻ podświetlane są tylko segmenty, które zostaną przycięte/rozszerzone.

Wyjście WMF

Dodano ustawienie systemowe WMFTTFTEXT do przełączania między tekstem TTF jako glifami lub znakami Unicode. Antyaliasing jest włączony dla tekstu TTF jako tekstu, a WMKBKGND jest teraz domyślnie ustawiony na 1.
 • SR151953
 • SR155706

ODDOŁĄCZ

Okno dialogowe Dołącz Załączniki Zewnętrzne zostało ulepszone poprzez zastąpienie go oknem dialogowym Qt.

Usprawnienia BIM

BIMUTWÓRZDETAL

Polecenie BIMUTWÓRZDETAL jest funkcjonalnie rozszerzone na wiele sposobów. Detale można teraz tworzyć wewnątrz projektu BIM, nie tylko w bibliotece Detali. Działanie to zależy od miejsca dostępu do polecenia. Można utworzyć podstawowy, niezależny od kontekstu detal lub inteligentny, zależny od kontekstu, propagowalny detal. W przypadku podstawowych detali wystarczy określić detal i nazwę pliku; dla którego zostanie utworzony pusty plik. W przypadku zaawansowanych detali dostępny jest poprzedni przepływ polecenia: można określić bryły referencyjne, obiekty detali, dostroić objętość detalu, zarządzać znacznikami detalu itp. W przypadku zaawansowanych detali nie trzeba już określać sekcji, ale można wybrać między "ograniczonymi" i "wyciąganymi" detalami za pomocą pola kombo.

Przeglądarka projektu dla detali konstrukcyjnych

Zarządzanie Detalami Konstrukcyjnymi jest teraz funkcją Przeglądarki Projektu. W zakładce Pliki, w folderze Detale, pliki mogą być "oznaczone jako detal". Dla oznaczonych detali, dostęp do niektórych akcji można uzyskać za pomocą menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Można również uzyskać dostęp do okna dialogowego "Pokaż detal". Nazwa detalu może zostać zmieniona. Nazwę pliku dla detalu można zmienić. W przypadku podstawowych detali, odniesienie do detalu może być dołączone w obszarze modelu. Zaawansowane detale mogą być propagowane w całym modelu. Detale mogą być nieoznaczone. Niebieski przycisk "+" umożliwia utworzenie nowego detalu lub zaimportowanie istniejących detali.

Zarządzanie Detalami konstrukcyjnymi

Zaimplementowano nowe polecenie BIMSPRAWDŹDETALE , które ma na celu sprawdzenie statusu wszystkich detali projektu. ich szczegółowych odniesień w aktywnej przestrzeni, w której wywoływane jest polecenie:
 • W przestrzeni Modelu, BIMSPRAWDŹDETAL zawiera listę wszystkich brył referencyjnych detali, pogrupowanych według szczegółów projektu. Detale projektu bez żadnych odniesień do szczegółów w bieżącej przestrzeni modelu są również wyświetlane w panelu poleceń BIMSPRAWDŹDETAL, ale z "0". Detale projektu bez pliku szczegółów są również wymienione tutaj, dając użytkownikowi możliwość odniesienia detalu projektu do pliku .dwg plik poprawnie.
 • W przestrzeni Arkusza, BIMSPRAWDŹDETAL wyświetla listę wszystkich oznaczonych szczegółów na bieżącym arkuszu, a także wszystkie układy szczegółów na bieżącym arkuszu, pogrupowane według szczegółów projektu. Detale projektu bez znaczników na arkuszu i bez układów szczegółów są również wymienione tutaj, ale z "0". Te narzędzia w przestrzeni Arkusza pozwalają użytkownikowi szybko wybrać wszystkie oznaczone szczegóły projektu na arkuszu i wstawić odpowiednie układy szczegółów. Ponadto BIMSPRAWDŹDETAL sprawdza, czy pliki detali zostały zaktualizowane po dodaniu ich układu szczegółów do arkusza. W takim przypadku umożliwia użytkownikowi "synchronizację" tych układów detali.
Zaimplementowano nowe polecenie BIMSPRAWDŹDETAL. Automatycznie uzyskuje wszystkie detale projektu, które są oznaczone na arkuszu, zbiera ich układy i wstawia te układy detali do bieżącego arkusza. Dostęp do tej funkcji można również uzyskać po wybraniu wielu arkuszy w przeglądarce projektu, klikając prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać wszystkie oznaczone detale we wszystkich wybranych arkuszach i wstawić odpowiadające im układy szczegółów na bieżącym arkuszu.
Zaimplementowano nowe polecenie BIMDODAJODNDETALU. Jest ono przeznaczone do użytku wyłącznie w obszarze Modelu, w projekcie BIM zawierającym co najmniej jeden detal projektu. Polecenie to jest dostępne za pośrednictwem wiersza poleceń, ale także jako akcja kliknięcia prawym przyciskiem myszy w folderze Detale na karcie Pliki w Przeglądarce Projektu. BIMDODAJODNDETALU ma na celu dodanie odnośników do konkretnego detalu projektu za pomocą dwóch możliwych trybów:
 • Konwertuj istniejące bryły: jest to najprostszy tryb: pozwala użytkownikowi wybrać pojedyncze bryły 3D i "promuje" je do Odnośników Detali.
 • Rozszerzenia zaznaczenia: ten tryb tworzy nową szczegółową bryłę odniesienia w oparciu o ukierunkowane obwiednie wybranych (pod)elementów. Dla porównania, to pudełko może być napompowane.

BIMKOLUMNA

Zaimplementowano nowe polecenie BIMKOLUMNA, które tworzy bryły wstępnie sklasyfikowane jako typ Kolumny.

BIMDACH

W trybie "wybierz elementy" możemy teraz wybrać te same typy elementów, co w BIMSTROP (ściany, obwiednie, linie,...).

BIMŚCIANA

BIMSZYBKAŚCIANA nie jest już oddzielnym poleceniem, ale jest teraz opcją bardziej uogólnionego polecenia BIMŚCIANA.
Liczby ujemne mogą być teraz używane dla odsunięcia górnego i dolnego w panelu kontekstowym polecenia BIMŚCIANA.
Tryb pojedynczej ściany (dawniej SzybkaŚciana): Polecenie może teraz przyciągać się do podwójnych linii, wykrywając je w geometrii, podobnie jak robi to polecenie SZYBKISZKIC. Wybierana jest najlepsza podwójna linia, a jej szerokość jest ustawiana jako wartość szerokości ściany BIMSZYBKAŚCIANA i wyświetlana w panelu kontekstowym poleceń. Kursor podglądu ściany przyjmuje tę szerokość, a także trzyma się lokalizacji podwójnej linii.
Tryb pojedynczej ściany (dawniej SzybkaŚciana): Użytkownik ma teraz precyzyjną kontrolę nad zachowaniem przyciągania magnetycznego podczas umieszczania ścian za pomocą polecenia BIMSZYBKAŚCIANA. Możliwe jest niezależne kontrolowanie, czy kursor ściany przyciąga się do ścian (i ich rozszerzeń), podwójnych & pojedynczych linii, wykrytych ścian w chmurach punktów i punktów przyciągania jednostek. Kolejność, w jakiej są one prezentowane, reprezentuje również ich hierarchię, jeśli dostępnych jest wiele możliwości przyciągania.

BIMWŁAŚCIWOŚCI

Od wersji V23 wprowadziliśmy atrybuty dynamiczne. Atrybuty statyczne (takie jak typ ściany w przestrzeni nazw BIM) są nadal dostępne, ale zostały oznaczone jako przestarzałe. Będą one nadal działać w projektach z definicjami właściwości IFC2x3. Jednak w przypadku wszystkich projektów należy używać atrybutów dynamicznych (np. Typ ściany w zestawie atrybutów ściany).

BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ

Podmioty sklasyfikowane jako Adnotacja BIM są teraz obsługiwane jako korpusy przewodów.

BIMTAG

Teraz ostrzeżenie jest wyświetlane, gdy "_TagTypeToStyle.xml" plik nie został pomyślnie załadowany dla poleceń BIMTAG i BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ.

Menedżer BOM

Dynamiczne atrybuty IFC są dodawane w Menedżerze BOM.

Biblioteka komponentów

Zestaw nowych komponentów drzwi i okien został dodany do panelu biblioteki komponentów, w sekcji Okna Zaawansowane i Drzwi Zaawansowane. Te parametryczne komponenty pozwalają na większą personalizację i zawierają znaczniki zawiasów wyświetlane na arkuszach 2D.

Właściwości IFC

Przestrzenie nazw właściwości IFC2x3 i IFC4 zostały połączone w jedną przestrzeń nazw IFC. Różnice między tymi dwoma schematami będą rozwiązywane w tle podczas importu lub eksportu IFC.
Dodano strukturę reguł widoczności do obsługi widoczności właściwości w zależności od wartości innej właściwości. Teraz określone pole właściwości będzie wyświetlane, gdy Predefiniowany typ jest ustawiony na "zdefiniowany przez użytkownika". Zestawy właściwości IFC, które mają zastosowanie do określonego predefiniowanego typu, będą widoczne tylko w tym konkretnym przypadku.
Brakujące definicje właściwości IFC4 zostały dodane do nowej ujednoliconej przestrzeni nazw IFC.
 • SR141587
 • SR148097

IFCEKSPORT

Definicja widoku i wymóg wymiany są teraz zawarte w nagłówku pliku IFC.
Ustawienia eksportu IFC są teraz zawarte w nagłówku pliku IFC.
IfcWallStandardCase nie jest już eksportowany do IFC4.

Widok referencyjny IFC4

Widok referencyjny IFC4 został dodany jako format eksportu w oknach dialogowych EKSPORT i IFCEKSPORT. IFC4 Reference View MVD to uproszczona wersja, która umożliwia wymianę modeli IFC z narzędziami, które nie obsługują wszystkich funkcji IFC4. W przypadku korzystania z innych narzędzi, które nie są w stanie zaimportować wszystkich jednostek z pliku IFC, spróbuj zamiast tego użyć uproszczonego widoku referencyjnego IFC4. Pliki IFC4 Widoku referencyjnego mogą być większe i mniej dokładne niż pliki wyeksportowane za pomocą IFC4 Design Transfer.

Weryfikacja IFC

Teraz możliwa jest walidacja plików IFC względem specyfikacji buildingSmart. W przypadku Eksportu należy użyć ustawienia IfcExportValidateModel. W przypadku Importu lub istniejących plików IFC należy użyć polecenia IFCWERYFIKUJ.

Przeglądarka Projektu

Teraz możliwa jest zmiana nazwy dowolnego pliku w panelu przeglądarki projektów BIM.

Eksport RVT

Możesz teraz wyeksportować swój model jako projekt Revit (plik RVT). Jest to pierwsza wersja beta i jest dostępna za pośrednictwem polecenia EKSPORT. Podmioty są eksportowane jako sklasyfikowane "Kształty bezpośrednie".

Wymiary wyboru

Podczas wybierania ściany, drzwi lub okna punkt odniesienia wymiarów wyboru można teraz zmienić na dowolny inny punkt na rysunku.

Pasek kondygnacji

Gdy lokalizacja przestrzenna nie jest dostępna, na pasku historii wyświetlana jest jedna historia o nazwie "Brak historii", aby można było przejść do trybu Modelowania bezpośredniego bez konieczności tworzenia lokalizacji przestrzennej.

Modelowanie bezpośrednie

Punkt odniesienia edytowalnych wymiarów wyświetlanych po zaznaczeniu ściany, okna lub drzwi można teraz przenieść w inne miejsce. Funkcja TVM może być zawsze aktywowana, nawet jeśli nie ma kondygnacji: LUWZ==0 jest w tym przypadku używane jako wysokość kondygnacji.
Dolny aktywny przekrój kondygnacji można teraz przeciągnąć powyżej elewacji kondygnacji.
Aktywna wysokość górnego/dolnego przekroju historii jest teraz zapamiętywana między sesjami BricsCAD.
 • SR157754

Wpisane Plany

Zakładka "Ustawienia ogólne" została dodana do edytora planów BIM, umożliwiając większą kontrolę nad wyglądem przekrojów.
Tam można dodać obraz rastrowy do przekroju. Do wyboru są następujące opcje: "Tylko rysunek liniowy", "Rysunek liniowy + obraz rastrowy" lub "Obraz rastrowy". Możesz jeszcze bardziej dopracować efekt końcowy, kontrolując styl wizualny i rozdzielczość obrazu, włączając światło słoneczne i włączając tryb perspektywy.
Na karcie Ustawienia ogólne można również włączyć symboliczny generator schodów 2D.
Przełącznik dla reprezentacji schodów 2D (Symboliczna / Geometryczna) na wynikach przekroju jest zaimplementowany w zakładce "Ustawienia ogólne" w oknie dialogowym Edytora planu wpisanego BIM.

Usprawnienia Civil

Rodzaj linii Polilinii 3D

Wyświetlanie polilinii 3D może teraz uwzględniać typy linii. Wyświetlanie typów linii polilinii 3D jest kontrolowane przez zmienną systemową LINETYPE3DPLINE. Typ linii jest rysowany tak, jakby PLINEGEN=1.
 • SR150068
 • SR150966
 • SR152161

Wyrównanie

Zmieniliśmy zmienną "defaultcurvetypeha" na [0] Auto Łuk. Dzięki temu nie dochodzi do sytuacji, w której ograniczenia geometryczne krzywej spiralnej uniemożliwiają nam narysowanie wyrównania w pożądanym obszarze.

BricsCAD Launcher

Opcja "Projekt Civil " w BricsCAD Launcher została przemianowana na "Civil Geodezja".

Polecenia Civil

W grupie menu Civil dodano pasek narzędzi z Poleceniami Transparentnymi.

Eksplorator Civil

Eksplorator Civil został rozszerzony o zakładkę GIS. Zakładka GIS zawiera listę wszystkich warstw GIS na rysunku i pomaga zarządzać ich widocznością.
Aby poruszać się między różnymi widokami w Eksploratorze Civil, wyświetlamy zakładki zamiast pola kombo.
Menu kontekstowe do edycji powierzchni TIN zostało przeprojektowane. Dodano opcję dodawania punktów do powierzchni TIN poprzez wybieranie punktów na rysunku.

Etykiety Civil

Dodano nowe okno dialogowe Edytor zawartości tekstu, które umożliwia edycję zawartości tekstu, takiej jak jednostki, precyzja, zaokrąglenia, znaki dziesiętne itp.
 • SR155988

Punkty Civil

Graficzna reprezentacja punktów Civil jest teraz kontrolowana przez style Symbol i Etykieta.
 • SR149338

Wstążka Civil

Polecenia Transparentne Civil zostały dodane do karty Narzędzia główne obszaru roboczego Civil i karty Civil obszaru roboczego Kompletny.

Tworzenie Powierzchni TIN z konturów

Interfejs użytkownika definiowania konturów dostarcza teraz informacji o liczbie linii przerwania i zamienionych krawędzi, a także pozwala użytkownikom ustawić współczynniki odchwaszczania i uzupełniania, a także odległość między współrzędnymi.

Polecenia Transparentne Civil

Dodano następujące przejrzyste polecenia: Namiar i Odległość, Azymut i Odległość, Stacja i Odsunięcie, Numer Punktu, Obiekt punktowy.

Systemy współrzędnych CSMAP

Możesz teraz pobierać układy współrzędnych CSMAP na żądanie z Bricsys, bez dodatkowych opłat.

Tabela Atrybutów GIS

Dodano interfejs użytkownika tabeli atrybutów GIS. Tabela atrybutów GIS wyświetla dane atrybutów funkcji GIS wybranej warstwy. Funkcje GIS w tabeli można wybierać, edytować, przeszukiwać, filtrować, usuwać i/lub dodawać do tabeli. Układ tabeli jest kontrolowany przez interfejs użytkownika Organize Table Columns, który pozwala użytkownikom zmienić zachowanie kilku kolumn jednocześnie, odkryć kolumnę lub zmienić kolejność kolumn.

Import GIS

Zaktualizowano okno dialogowe importu GIS.

Tworzenie warstw GIS

Dodano okno dialogowe, które umożliwia utworzenie nowej warstwy GIS i pól, które ta warstwa zawiera.

Warstwy GIS

Warstwy GIS można teraz tworzyć z rysunków Map 3D.

SKARPA

Polecenie obsługuje teraz ostre narożniki.
 • SR117336
 • SR143650

Zarządzaj Formatami Plików Punktów

Wprowadzono drobne zmiany i ulepszenia w interfejsie użytkownika Zarządzaj formatami plików Point.
W oknie dialogowym "Zarządzaj formatami plików punktów" dodano podgląd formatu wybranego pliku punktów.
Przycisk "Usuń" został usunięty z interfejsu edytora kolumn i dodany do tabeli edytora kolumn, obok przycisku "Edytuj".

Import danych obiektu

Teraz możliwa jest konwersja danych obiektów z Map 3D lub Civil 3D do danych BricsCAD GIS.
 • SR145161
 • SR147691

Wstążka

Nazwa polecenia BLADE została zmieniona na "Edytor LISP". Zmiana ta nie ma wpływu na nazwę polecenia.

Etykiey Wysokości Punktu i Punkty Civil

Teraz możliwe jest obracanie poszczególnych etykiet wysokości punktów lub etykiet punktów cywilnych.
 • SR152363

TINEDYTUJ

Domyślne ustawienia wiersza poleceń dodawania granic zostały zmienione.
Opcje wykluczania i uzupełniania są teraz dostępne podczas dodawania linii nieciągłości do Powierzchni TIN.
Teraz możliwe jest zmniejszenie lub wyeliminowanie płaskich obszarów na powierzchni TIN za pomocą nowo zaimplementowanej opcji polecenia "Minimalizuj płaskie obszary".
Usuwanie punktów powyżej i/lub poniżej wysokości jest teraz włączone.

TINWYCIĄGNIJ

Dodano opcję wyodrębniania brył lub siatek osobno dla obszarów cięcia i wypełnienia.
 • SR122866
Dodano opcję wyodrębniania przecięć dwóch powierzchni TIN.

Powierzchnia TIN

Właściwość Powierzchni TIN: nazwa linii granicznej została zmieniona na Granica.
Do polecenia TIN dodano nową metodę tworzenia powierzchni TIN z danych konturowych.
 • SR135069
Podczas tworzenia powierzchni TIN i wybierania punktów cywilnych na rysunku, punkty cywilne są teraz dodawane do powierzchni TIN jako definicja obiektów rysunkowych.
 • SR158468
Interfejs użytkownika edycji definicji linii łamania zawiera teraz możliwość ustawiania współczynników odchwaszczania i uzupełniania.
Możliwe jest teraz usuwanie pojedynczych punktów lub całych obiektów liniowych z powierzchni TIN za pomocą przycisku "Usuń" w menu akcji kliknięcia prawym przyciskiem myszy w oknie dialogowym "Dodaj definicję obiektów rysunkowych".
Kodowanie UTF-8-BOM jest teraz obsługiwane podczas tworzenia powierzchni TIN z plików punktów.
 • SR146368
 • SR152921
 • SR156839
 • SR158180

TINOBJĘTOŚĆ

Polecenie TINOBJĘTOŚĆ umożliwia teraz raportowanie dla obszarów 2D wyciętych i wypełnionych części powierzchni objętości TIN.
 • SR137913

Paski Narzędzi

Teraz wszystkie paski narzędzi związane z Civil są zgrupowane w grupie menu Civil.

Usprawnienia Mechanical 2D

AMCLEAN

Zaimplementowaliśmy polecenie AMCLEAN, które pozwala użytkownikowi zapisać mechaniczny rysunek 2D jako rysunek niemechaniczny.

AMPARTLIST

Zaimplementowano nowe polecenie AMPARTLIST. Tworzy Listę Części i umieszcza ją w obszarze rysowania.

AMPARTREF

Nowe polecenie AMPARTREF, które tworzy Odnośnik Części i umieszcza go w obszarze rysowania, zostało zaimplementowane wraz z monitem o kopiowanie.

AMRESCALE

Dodano nowe polecenie AMRESCALE. Polecenie to może być używane do przeskalowywania wymiarów, symboli, tabel i tekstu zarówno w przestrzeni modelu, jak i arkuszy (Obszarów papieru).
 • SR151510

AMSYMSCALE

Dodaliśmy ustawienie AMSYMSCALE, aby kontrolować skalowanie symboli mechanicznych i tekstu dla rysunków utworzonych w Przestrzeni Modelu.
 • SR40799

AMTAPERSYM

Właściwości AMTAPERSYM są teraz obsługiwane i mogą być edytowane w BricsCAD.

AMWELDSYM

Do okna dialogowego interfejsu użytkownika symbolu spawania dodano pole właściwości Odstęp.
Ikony zostały dodane do listy typów spoin i konturów w oknie dialogowym Symbol spoiny.
 • SR147922

Odnośnik Części

Teraz można edytować właściwości obiektów ACMPARTREF za pomocą panelu Właściwości.
Odnośnik Części i wszystkie ich dostępne właściwości, sortowanie i filtrowanie są teraz dostępne w Manadżerze BOM BricsCAD. Podczas edytowania właściwości Odnośnika Częścii za pomocą panelu Właściwości, informacje są aktualizowane w Menedżerze BOM.

Odnośnik Części/Lista części

Teraz można edytować właściwości obiektów AMMPARTREF za pomocą panelu Właściwości, a informacje zostaną zaktualizowane na Liście Części.
 • SR145212
 • SR148803

Okno dialogowe symboli spawania

Opcja "Wyczyść" została dodana do zakładki "Symbol" w oknie dialogowym Symbol spawania. Ta opcja usuwa wszystkie dane i przywraca domyślne ustawienia opcji okna dialogowego.
" Do okna dialogowego Symbol spoiny dodano opcję Odwróć boki ". Ta opcja zamienia symbole po stronie strzałki z symbolami po drugiej stronie.
Do okna dialogowego Symboli Spawania dodano opcję "Edytuj odnośnik Segmentu", która dodaje/usuwa odnośnik, segment odnośnika lub węzeł odnośnika.

Identyfikator Spawania/Podstawy

Ulepszono funkcję "Dołącz-Odłącz" w oknach dialogowych Identyfikatora Spawania i Podstawy.

Usprawnienia Mechanical

Zgodność z ACM BOM

Zaimplementowano okno dialogowe Ustawienia BOM do konfigurowania właściwości odnośników części i list części oraz ustawiania wartości domyślnych dla BOM.
Wprowadzono nowe polecenie AMBOMSETTINGS, które uruchamia okno dialogowe ustawień BOM.

BMBOM

Właściwości "pliku komponentu" pokazują teraz pełną ścieżkę do odpowiedniego pliku.
 • SR156652
Wprowadzono nowy typ zagregowanej funkcji do zliczania maksymalnej lub minimalnej liczby elementów w grupie.
 • SR148117

BMBOMEDYCJA

Teraz możliwa jest edycja tabel BOM, które istnieją tylko w menedżerze BOM.
 • SR153711
Dodano opcje aktualizacji wszystkich tabel, a także usuwania wszystkich lub wybranej tabeli.
 • SR153711

BMROZBIJ

Po utworzeniu widoku rozbitego bieżący widok kamery w przestrzeni modelu jest zapisywany jako widok domyślny dla wszystkich kroków rozbicia. Niestandardowe widoki kamery można jednak zdefiniować dla dowolnego kroku bez wpływu na inne kroki.

BMLISPGET

Dodano opcje umożliwiające uzyskanie listy tabel BOM w dokumencie, ich nazw i powiązanych tabel, a także wyszukiwanie tabeli BOM według powiązanej tabeli.
 • SR153711

BMEDYCJAKROKUROZSTRZELONYCH

Zaimplementowano opcję Auto-Ukrycia umożliwiającą ukrywanie części, które nie zostały jeszcze zmontowane w kierunku montażu lub zostały zdemontowane w kierunku demontażu, dla określonego kroku w sekwencji.
Możliwe jest teraz kopiowanie i tworzenie nowej geometrii innej niż części zespołu w wybranym kroku.
Możliwe jest teraz tworzenie i kopiowanie adnotacji tekstowych do wybranego kroku.

BMUZEWNĘTRZNIJ

Wprowadzono ustawienie BmExternalizeIllegalSymbols. Określa sposób, w jaki symbole niedozwolone w nazwach plików będą zastępowane podczas eksternalizacji bloków mechanicznych.
 • SR156652

BMLINIEŚLEDZENIA

Domyślnie, końcowe linie są teraz generowane dla bieżącego kroku. Po utworzeniu zostaną one również powiązane z bieżącym krokiem, co oznacza, że będą wyświetlane tylko dla tego kroku.

Właściwości Użytkownika

Opcja resetowania niestandardowych właściwości instancji do "wartości domyślnych " odziedziczonych z odpowiedniego bloku została dodana do menu kontekstowego przeglądarki mechanicznej.
 • SR153945

Widoki Rozbite

Teraz możliwe jest powiązanie kroku widoku rozstrzelonego z widokiem kamery, który zostanie automatycznie ustawiony podczas animacji i będzie używany jako widok domyślny dla wygenerowanych widoków dla tego konkretnego kroku. Widoki kamery można ustawić za pomocą polecenia BMEDYCJAKROKUROZSTRZELONYCH, a także z poziomu Przeglądarki Mechanicznej.
Teraz możliwe jest powiązanie widoku z kamery z dowolnym krokiem określonego widoku rozbitego. Ten widok kamery będzie używany podczas stosowania lub animowania kroku, a także sugerowany jako widok początkowy dla wygenerowanych widoków rysunku. Jeśli z krokiem nie jest powiązany żaden konkretny widok z kamery, odziedziczy on widok z kamery z kroku początkowego. Podczas tworzenia nowego widoku rozbitego, początkowy krok otrzyma ten sam widok kamery, co w przestrzeni modelu.
Zaimplementowano parametr dodający odstępy między krokami animacji widoku rozbitego.
Rozbite widoki są teraz przechowywane w nowym formacie, który nie jest kompatybilny z poprzednimi wersjami. Aby przekonwertować stare widoki do nowego formatu, odpowiednie opcje zostały dodane do menu kontekstowego Przeglądarki Mechanicznej i do polecenia BMROZBIJ.

EKSPORT

Eksport do 3D PDF umożliwia teraz eksportowanie wybranych etapów widoków rozbitych do 3D PDF jako oddzielnych stron. Użytkownik może wybrać kroki do wyeksportowania, wraz z animacją, w oknie dialogowym.

EKSPORTSVG

Dodano nowe polecenie EKSPORTSVG, które generuje pliki SVG dla każdego kroku wybranego widoku rozbitego. Pliki są generowane zgodnie z opcjami dostępnymi za pomocą polecenia SVGOPTIONS.

Przeglądarka Mechaniczna

Naprawiono niską wydajność Przeglądarki Mechanicznej na dużych modelach, gdy użytkownik wybrał cały model w przestrzeni modelu.
 • SR146473
 • SR149259
 • SR150069
 • SR150498
 • SR156496
Dodano opcję wyświetlania wszystkich brył w modelu, niezależnie od tego, czy mają one powiązane ograniczenia lub cechy.
 • SR142665
Wszystkie wierzchołki z wyjątkiem wierzchołka głównego są teraz domyślnie zwinięte. Ich stan jest zapamiętywany, więc rozwinięte wierzchołki zachowają swój stan po odświeżeniu przeglądarki.

WIDOKPODST

Nowa opcja "Dodatkowe elementy" została zaimplementowana w kategorii Widoki rysunku mechanicznego, która umożliwia dodawanie nowych typów elementów do widoków rysunku. Obecnie zaimplementowana jest tylko obsługa punktów.

Spawanie

Właściwości symbolu można dodawać do elementu spawanego, edytować lub usuwać za pomocą menu kontekstowego elementu w przeglądarce mechanicznej. Następnie w widokach rysunku można utworzyć odpowiednie symbole za pomocą nowego polecenia BMODZYSKAJSYMBOLSPOINY. Symbole mogą być tworzone dla wybranych spoin lub wszystkich widocznych spoin wybranej rzutni (przy użyciu opcji Auto).
Ulepszono tryb ręcznego umieszczania symboli spawania w poleceniach BMODZYSKAJSYMBOLSPOINY i AMWELDSYM. Użytkownik może teraz użyć myszy do ręcznego pozycjonowania drugiego punktu. W związku z tym metoda umieszczania jest bardziej zgodna z działaniem w programie AutoCAD Mechanical.

Ulepszenia Chmur Punktów

Mapy kolorów

Możliwe jest teraz ustawienie minimalnej i maksymalnej wartości intensywności i wysokości w mapach kolorów.
 • SR157625
Do polecenia MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW dodano styl mapy kolorów dla normalnych punktów.
 • SR105018
 • SR121702
 • SR122381

Chmura punktów

Poprawiono wizualną jakość wyświetlania chmury punktów.
 • SR156585
 • SR157194
 • SR159437

POINTCLOUDPOINTMAX

POINTCLOUDPOINTMAX jest ustawiony na 10 000 000 (dziesięć milionów) punktów, ponieważ większość nowoczesnych maszyn z łatwością sobie z tym radzi. To ustawienie poprawia jakość wizualną wyświetlania chmury punktów.

Menedżer Odnośniku Chmury Punktów

Kolumna "Status" w oknie dialogowym Reference Manager jest teraz domyślnie widoczna.
 • SR148529

Obsługiwane typy plików

Import innych formatów ASCII niż PTS jest teraz tak szybki, jak import PTS w BricsCAD V22.
 • SR158313

Ulepszenia BricsCAD Shape

BricsCAD Shape Interfejs użytkownika

Narzędzia zostały przegrupowane i więcej narzędzi jest teraz dostępnych w górnym rzędzie.
Narzędzia w pasku menu, które powodowały błąd, zostały usunięte.
Elementy paska menu związane z wyświetlanymi elementami interfejsu użytkownika zostały przeniesione z zakładki Widok do zakładki Okno, co jest teraz zgodne z licencjonowaną wersją BricsCAD.

Ulepszenia Arkusza Blachy

ABEKSPORTOSM

Wydajność polecenia ABEXPORTOSM została znacznie poprawiona dzięki zastosowaniu obliczeń wielowątkowych i innych optymalizacji.
 • SR152852
BricsCAD został zaktualizowany do najnowszej wersji formatu OSM.

Usprawnienia Communicator

EKSPORT

BricsCAD Communicator obsługuje teraz formaty plików ACIS 2023, CATIA V5-6 R2023 i Parasolid 35.

Poprawki

(BM)WSTAW

Wstawianie cech logicznych (na przykład cech otworów) do bloku jest teraz zabronione, jeśli blok nie jest otwarty do edycji.
 • SR144896

(DM)WYCIĄGNIJ

Naprawiliśmy błąd, w wyniku którego zmiana kąta stożka wyciągnięcia za pomocą wymiarów dynamicznych była niemożliwa, gdy włączone było ustawienie CREATESKETCHFEATURE.
 • SR136701

Wiązania 3D

Naprawiono błąd, który powodował utratę niektórych ograniczeń 3D w zagnieżdżonych blokach parametrycznych.
 • SR151926

3DOBRÓĆ

Polecenie 3DOBRÓĆ nie jest już tylko aliasem polecenia OBRÓT3D. Można ją wywołać jako samodzielne polecenie, używając jej zlokalizowanej nazwy lub nazwy globalnej.
 • SR159431

AEC

Edycja uchwytu jednostki AEC/ADT nie powoduje już awarii.
 • SR124846
 • SR148142

Wspomaganie AI

Użytkownicy będą mogli dodawać/usuwać zakładkę Wspomaganie AI poprzez ustawienie AIAssistRibbonTab w oknie dialogowym Ustawienia.
 • SR149967
 • SR151357
 • SR155074
Zakładka wstążki Wspomaganie AI jest teraz poprawnie ładowana na komputerach Mac i Linux.

Edytor Animacji

Tylko pliki w pamięci podręcznej utworzone podczas danej sesji renderowania zostaną wyczyszczone po jej zakończeniu.
 • SR159152

ANNOALLVISIBLE

Zmiana ustawienia w Arkuszu rysunku nie wymaga już ręcznego REGEN.
 • SR159818

Skala Adnotacji

Poprawiliśmy zachowanie kompatybilne z platformą podczas dodawania nowych skal adnotacji do odnośnika bloku zawierającego atrybuty wielowierszowe.

Wymiary adnotacyjne z Załączników

Wymiary adnotacyjne z rysunku z odnośnikiem zewnętrznym są teraz poprawnie skalowane w rzutniach obszaru papieru rysunku głównego. Problem ten występował, gdy rysunek załącznika był w formacie DWG2007 lub starszym.
 • SR125212

WYKRYJSZYK/DWGKONDYCJA

Możliwość odznaczenia wszystkich znalezionych wzorców tablic została dodana do panelu kontekstowego polecenia WYKRYJSZYK (i odpowiadającego mu zadania DWGKONDYCJA).
 • SR152532

Kontrola Złożenia

Dodano dwa nowe polecenia, pozwalające użytkownikowi najpierw określić sekwencję montażu dla zespołu mechanicznego, a następnie sprawdzić ją pod kątem możliwości montażu. W poleceniu BMSEKWENCJA użytkownik jest proszony o iteracyjne wybieranie grup komponentów, które mają zostać połączone w etapy montażu, tworząc sekwencję demontażu. Gdy cały montaż zostanie przetworzony lub użytkownik wprowadzi KONIEC, sekwencja zostanie odwrócona, aby utworzyć ostateczną sekwencję montażu i zostanie zapisana pod nazwą określoną przez użytkownika na rysunku. Sekwencje te można zobaczyć w sekcji "Representations" w Przeglądarce Mechanicznej. Polecenie BMKONTROLAZŁOŻENIA pozwala użytkownikowi ocenić projekt zespołu i wstępnie zdefiniowaną sekwencję zespołu (np. określoną za pomocą narzędzia BMSEKWENCJA) pod kątem możliwości montażu. Polecenie to wykorzystuje panel poleceń z wieloma stronami, aby przeprowadzić użytkownika przez niezbędne kroki w przejrzysty wizualnie sposób. Na pierwszej stronie panelu poleceń BMKONTROLAZŁOŻENIA można wybrać sekwencję montażu i sprawdzić ją wizualnie za pomocą ikon oczu. W tym miejscu użytkownik może wybrać, które etapy montażu mają zostać sprawdzone na następnej stronie. Na drugiej stronie konfigurację kontroli montażu można dostosować za pomocą okna dialogowego edytora konfiguracji. Następnie użytkownik może wybrać reguły montażu, które zostaną ocenione na wybranych etapach montażu, wybierając profil. Profile można tworzyć i edytować za pomocą Edytora profili, umożliwiając użytkownikom określanie reguł do oceny, dostosowywanie ustawień z ogólnej konfiguracji i określanie zakresów akceptacji dla wyników oceny. Po ewentualnej edycji konfiguracji i określeniu profilu reguł, reguły do oceny są wyświetlane w panelu poleceń i można uruchomić inspekcję. Po zakończeniu obliczeń panel poleceń automatycznie przechodzi do trzeciej strony: przeglądu wyników. Tutaj, dla każdego wybranego kroku, wyświetlane są wszystkie ocenione reguły montażu wraz z ich wynikiem oceny i, jeśli są skonfigurowane, ich kolorową akceptacją. Bardziej szczegółowa inspekcja i wizualne informacje zwrotne są dostępne za pośrednictwem dedykowanego panelu dla tych wyników.

Wymiary asocjacyjne

Włączono aktualizację wymiarów promieniowych i średnicowych po zmianie kształtu mierzonej jednostki ACIS.

Edycja atrybutów

Zmiany szerokości pola tekstowego są teraz poprawnie stosowane po edycji wartości atrybutu wielowierszowego z adnotacją.
 • SR162482

Narzędzia elementów budynku BIM

Podczas kroku łączenia z sufitem w BIM Ściana i BIM Kolumna, bryły dotykające dolnej powierzchni elementu budynku nie będą używane do łączenia.
 • SR161669

BIMPROFILE

Rozmiary profili AS CHS w bibliotece profili BIM zostały ustalone.
 • SR118288

BIMOTWÓRZPRZEKRÓJ

Naprawiono błąd, który powodował, że polecenie nie działało, gdy w grę wchodziło wiele rzutni kafelkowych.
 • SR155522

BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ

Naprawiono awarie polecenia BIMAKTUALIZUJPRZEKRÓJ podczas wykonywania w trybie wielowątkowym.

BIMLOKACJEPRZESTRZENNE

Dodano obsługę tłumaczenia komunikatów o błędach.
 • SR148383

BIMSCHODY, BIMSZYBKISZKIC, BIMODWRÓĆPRZESTRZENIE, BIMSZYBKIEBUDOWANIE, BIMIFY

Naprawiono ustawianie niektórych właściwości IFC związanych ze schodami i ścianami w ujednoliconej przestrzeni nazw IFC.

Naprawiono Ustawienie BIMSCHODY "Liczba Wsporników" i "Liczba Stopni" Właściwości IFC w ujednoliconej przestrzeni nazw IFC4 i IFC.

BIMTAG

Tagi kompozycji są teraz wyświetlane na liście pionowej.
 • SR152776
Atrybuty bloku BIM Tag w pliku _SectionTag.dwg zostały zaktualizowane, aby były zgodne z ujednoliconą przestrzenią nazw właściwości.
Buforowane wartości pól w znacznikach BIM są wyświetlane, gdy plik DWG jest nieobecny.

BIMŚCIANA

BIMŚCIANA obsługuje teraz zapis w stopach i calach do wprowadzania wymiarów ścian.
 • SR152963

Puste elementy GUI

Wcześniej występowała interferencja graficzna między renderowanym kursorem (CrosshairDrawMode=3) a renderowanymi panelami/oknami Qt, co powodowało wyświetlanie ikon lub innych elementów GUI jako pustych. Zostało to naprawione wraz z aktualizacją do Qt6.
 • SR153863

KONWERSJABLOKU

Naprawiono błąd występujący podczas konwersji bloku dynamicznego (zawierającego tabelę wyszukiwania dla akcji obrotu) na blok parametryczny (z tabelą projektu, która steruje parametrycznymi operacjami obrotu).
 • SR161457

BLOCKIFY

Naprawiliśmy rzadki błąd, który powodował, że odniesienie do bloku było umieszczane w niewłaściwym miejscu, gdy geometria znajdowała się daleko od początku układu współrzędnych.
Naprawiliśmy błąd regresji w wersji 23.2.04, który powodował, że w określonych przypadkach obrócone dopasowania nie były wykrywane.
 • SR157562

Liczba Odnośników bloku

Poprawiono: zliczanie odnośników bloków na wszystkich zagnieżdżonych poziomach.
 • SR150018

BLOCKS

Obrócone bloki są teraz wyświetlane poprawnie.
 • SR159265
 • SR160202

BMKONTROLAZŁOŻENIA

Naprawiono awarię występującą w niektórych zlokalizowanych wersjach podczas uruchamiania tego polecenia.
 • SR164216

BMBALONY

Naprawiono błąd, który powodował, że zmiana zewnętrznego komponentu zespołu powodowała utratę wyświetlanych wartości przez umieszczone dymki BOM.
 • SR142268
 • SR155130

BMBOM

Naprawiono rzadki błąd, który uniemożliwiał scalanie podobnych wierszy.
 • SR149654
Naprawiono błąd, który powodował awarię programu BricsCAD podczas korzystania z opcji polecenia "LAYOUT".
 • SR164079
Funkcja "zestaw wyboru" menedżera BOM ponownie działa prawidłowo.
 • SR155746
 • SR156907
 • SR157462
Właściwości niestandardowe odziedziczone po oryginalnym komponencie (lub bloku mechanicznym) są teraz poprawnie wyświetlane w tabelach BOM.
 • SR158696

BMWSTAW

Edycja parametrów W/H komponentów BIM za pomocą wymiarów dynamicznych została naprawiona.
 • SR105092

Funkcje logiczne

Naprawiono szereg błędów, które powodowały, że funkcje logiczne (lub tablice funkcji logicznych) nieprawidłowo reagowały na zmiany geometrii.
 • SR104693
Naprawiono błąd, który tworzył nieprawidłową relację między funkcją logiczną a wieloma kopiami tej samej funkcji.
 • SR152975
 • SR153110
 • SR153124
 • SR153886
 • SR156592
 • SR158085
 • SR158549
 • SR160135

KOSTKA

Wprowadzanie rozmiarów pól poprzez wpisanie wartości wymiaru dynamicznego honoruje teraz bieżący kierunek przeciągania, zamiast zawsze interpretować odległość tak, jakby była w kierunku osi dodatniej.
 • SR155553
 • SR159440

Eksplorator Civil

Modyfikacja pola tekstowego Układ odniesienia dla powierzchni objętościowej działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR159823
Naprawiono przycisk "Konwertuj z danych obiektu" w Eksploratorze Civil.
 • SR161421
Poprawiono literówkę w etykiecie przycisku akcji Konwertuj z danych obiektu.
 • SR161418
 • SR161420
W niektórych przypadkach funkcja "Dodaj funkcję GIS" w panelu Civil Explorer powodowała awarię programu BricsCAD. To jest teraz naprawione.
 • SR161840

Punkty Civil

Atrybuty zdefiniowane przez użytkownika (typu string) można edytować za pomocą panelu właściwości, zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR162085
Poprawiliśmy szybkość i zużycie pamięci podczas importowania punktów civil z plików.
 • SR154448

Style Civil

Bloki adnotacji są teraz widoczne i można je wybierać w oknach dialogowych etykiet i stylów symboli.
 • SR155442
Nowo utworzone obiekty (np. punkty lub etykiety), które używają stylów, reagują teraz poprawnie na zmiany stylu etykiety lub symbolu.
 • SR161423
Okna dialogowe stylów etykiet i symboli teraz poprawnie wyświetlają "JAKWarstwa" jako domyślną opcję dla wszystkich typów linii.
 • SR162010

Okno dialogowe kolorów

Naprawiono błąd związany z otwieraniem okna dialogowego Kolor z panelu kontekstowego polecenia Mapa kolorów chmury punktów.
 • SR163794

Paleta kolorów

Kolor pierwszego planu jest teraz poprawnie aktualizowany zgodnie z intensywnością koloru tła.
 • SR155674
 • SR156155
 • SR156822
 • SR158727
 • SR159792

COM

Korzystanie z właściwości dynamicznych opartych na COM z niestandardową jednostką może prowadzić do awarii w pewnych warunkach, ponieważ opakowanie COM jednostki nie zostało prawidłowo wyczyszczone po jego ostatecznym wydaniu. Ten problem został rozwiązany.
 • SR157878

Wiersz poleceń

Gdy fokus wejściowy znajduje się w wierszu poleceń, naciśnięcie skrótu klawiaturowego powoduje teraz prawidłowe użycie skrótu zdefiniowanego w obszarze roboczym zamiast domyślnego ustawienia fabrycznego.
 • SR161842
 • SR161882

KOPIUJO/WKLEJ

Wydajność funkcji KOPIUJO/WKLEJ została poprawiona w przypadku rysunków zawierających dużą liczbę bloków.
 • SR158363

Symbol praw autorskich

Naprawiono wyświetlanie symbolu praw autorskich w niektórych zlokalizowanych wersjach.
 • SR158480

Podmioty SubDMesh

BricsCAD nie zawiesza się już podczas otwierania pliku zawierającego uszkodzone elementy SubDMesh.
 • SR156821
 • SR156962
 • SR158426

WYODRDANYCH

Polecenie teraz poprawnie nadpisuje istniejące dane w wygenerowanym pliku .CSV.
 • SR126085
 • SR129207

Łącza Danych

Okno dialogowe edycji łącza danych: niektóre opcje nie były poprawnie przywracane. Naprawiono kilka błędów w zachowaniu okien dialogowych (np. włączanie/wyłączanie kontroli). Otwieranie okna dialogowego Menadżer Łączy Danych podczas aktywacji elementu (np. dwukrotne kliknięcie, Enter lub spacja) działa teraz zgodnie z oczekiwaniami. Odrzucanie nieprawidłowych nazw łączy danych podczas edycji w miejscu działa teraz zgodnie z oczekiwaniami; to samo dotyczy nazwanych zakresów opartych na arkuszach.
 • SR141964
Zaimplementowano importowanie formatowania liczb/daty i czasu MS Excel.

DGNIMPORT

DGNIMPORT został ulepszony, dzięki czemu nie tworzy już plików rysunków o nadmiernym (nadmiarowym) rozmiarze. Pojawia się również komunikat ostrzegawczy, gdy pliki DGN, do których istnieją odwołania, nie mogą zostać rozpoznane.
 • SR126152

Typy linii DGN

Typy linii DGN są teraz wyświetlane poprawnie.
 • SR143376

WYM

Naprawiono utratę punktów przyciągania podczas wykonywania polecenia DIM.
 • SR152511

Wymiary

Flagi "Do tyłu", "Do góry nogami" i "Pionowo" stylu tekstu są teraz ignorowane w przypadku wymiarów i tolerancji.
 • SR145545
Wymiary asocjacyjne utworzone w programie AutoCAD są teraz poprawnie odzwierciedlane w panelu Właściwości jako asocjacyjne.

MBTEST

BricsCAD nie zawiesza się już na MacOS podczas uruchamiania MBTEST z włączoną 64-bitową flagą MTFLAGS.
 • SR148290

MBFAZUJ/MBZAOKRĄGL

Wydajność etapu przeciągania poleceń MBZAOKRĄGLi MBFAZUJ została znacznie poprawiona.
 • SR139349

MBKOPIUJPOW

Drugi dynamiczny wymiar MBKOPIUJPOW jest teraz odpowiednio honorowany, jak można by się spodziewać.
 • SR117374
 • SR154274

MBZAOKRĄGL

Naprawiono specyficzny scenariusz, który powodował zawieszanie się BricsCAD podczas wykonywania polecenia MBZAOKRĄGL.
 • SR134429

Panel porównywania rysunków

Przyciski strzałek zwijania/rozwijania w panelu kontekstowym polecenia DWGPORÓWNAJ działają teraz prawidłowo.
 • SR154968

Zakładki rysowania

Pozycja menu "Zamknij wszystko oprócz tego" w menu kontekstowym karty rysunku działa teraz bardziej niezawodnie, aby zapewnić zamknięcie właściwych kart.

Widoki Rysunku

Znacznie poprawiliśmy wydajność generowania widoków rysunków. Jest to obszar ciągłej pracy w Bricsys. #moretocome
 • SR141578
 • SR146500
 • SR160136

DWGKONDYCJA

Tworzenie procedur sprawdzania kondycji z "." w nazwie jest teraz możliwe.

WYMAŻ

Naprawiono błąd, w wyniku którego program BricsCAD mógł ulec awarii podczas próby usunięcia segmentu polilinii.
 • SR151704

Exit Crash

Naprawiono rzadką awarię po wyjściu, gdy włączona była funkcja zanikającej historii poleceń.
 • SR158819

EKSPORT

Kolory przypisane do brył są respektowane podczas eksportu, w tym w przypadkach, gdy kolory są ustawione "Jak warstwa" lub "Jak blok".
 • SR150893

Układ eksportu

Naprawiono: eksport przyciętych kreskowań.
 • SR90547

Express Tools

Naprawiono połączenie pomocy online dla poleceń LMAN -LMAN LMAMNODE -LMANMODE i LAYWALK.
 • SR164314

Zewnętrzne Odnośniki

BricsCAD unika teraz tworzenia zależności ścieżek Odnośników dla bloków bez Odnośników.

WYCIĄGNIJ

Naprawiono błąd, który mógł powodować awarię podczas wyciągnięcia krawędzi bryły.
 • SR158762

WYCIĄGNIJ/PRZEKRĘĆ

Wydajność poleceń WYCIĄGNIJ/PRZEKRĘĆ uległa znacznej poprawie w przypadku użycia operacji "Połącz" i/lub "Różnica".
 • SR144956

Wyrażenia Pola / Zestaw Arkuszy

Ścieżka zapisana w wyrażeniu Pole jest teraz poprawnie aktualizowana do bieżącej ścieżki pliku zestawu arkuszy.
 • SR156870

Pola

Pola nazwy pliku dokumentu są teraz aktualizowane podczas zapisywania pliku rysunku do formatu DXF.
 • SR153447

ZNAJDŹODSTAJĄCE

Wartości ujemne nie są już akceptowane jako dane wejściowe dla prawidłowych wymiarów obszaru.

RZUTPŁASKI

Teraz poprawnie generujemy wynikowe łuki kołowe (i okręgi), gdy ustawiona jest opcja "wyświetlaj ukryte linie".
 • SR97987

OD

Modyfikator polecenia OD działa teraz zgodnie z oczekiwaniami, gdy włączone jest dynamiczne wprowadzanie.
 • SR148725

GATTE

Polecenie zostało całkowicie przepisane, aby umożliwić kompatybilność z przypisanymi blokami dynamicznymi/parametrycznymi, blokami z nazwami zawierającymi spacje i atrybutami ze znacznikami zawierającymi podkreślenia.
 • SR164296

BIMGENERUJSCHODY2D

Ulepszono generowanie schodów 2D. Tekst kroku jest zmieniany na obiekt tekstowy, który można następnie edytować. Ustawienia stylu tekstu i warstwy można ustawić w pliku _sectionSettings.dwg.
 • SR153369

GISKONWERSJA

Wielokąty są teraz obsługiwane w poleceniu GISKONWERSJA.
 • SR163517

GISIMPORT

Podczas importowania warstwy GIS znaki specjalne w oknie dialogowym Tabela atrybutów GIS są teraz wyświetlane poprawnie.
 • SR162003

GRID

Gdy domyślna wartość CROSSHAIRDRAWMODE wynosi 3, kursor przesuwa się do siatki tak, jak powinien.
 • SR119048

KRESKUJ

Kreskowanie w bloku jest teraz wyświetlane poprawnie i spójnie na wszystkich poziomach powiększenia.
 • SR157986
Konkretny obiekt kreskowania z uszkodzonym wskaźnikiem programowym do słownika ACDB_ANNOTATIONSCALES w menedżerze danych kontekstowych nie powoduje już awarii programu BricsCAD podczas otwierania lub odzyskiwania rysunku.
 • SR160886
Polecenie KRESKUJ respektuje teraz zmienną HPORIGIN, gdy aktywny jest Nie-globalny LUW.
 • SR121871
 • SR151792

Etykiety wzorów kreskowania

Dodano obsługę lokalizacji predefiniowanych wzorów kreskowania.
 • SR151279

WSTAW

Naprawiono błąd, który powodował, że okno dialogowe polecenia nie pokazywało ostatnio wybranego bloku jako domyślnego.
 • SR149899
Opcja "obrotu podglądu" została ponownie dodana do polecenia. #oops
 • SR149732
Naprawiono błąd, który powodował, że wartość pola wyboru "Wstaw zewnętrzne odniesienie" była ignorowana, jeśli wstawiony blok jest elementem mechanicznym.

Style Etykiet

Style etykiet są poprawnie przenoszone do nowego rysunku.
 • SR155096

Import LandXML

Wyrównania składające się z kolejnych łuków kołowych o różnych długościach promienia są teraz importowane poprawnie poprzez import LandXML.
 • SR162294
Podczas importowania powierzchni z LandXML flagi niewidzialności dla trójkątów są prawidłowo rozpoznawane.
 • SR159025
 • SR160185

Panel Warstw

Naprawiono błąd, który powodował, że opcja odwrócenia filtra w Eksploratorze rysunku nie działała, jeśli panel Warstwy nie był otwarty.
 • SR155053
 • SR155490
 • SR161553
Poprawiono wyświetlanie typów linii na warstwach Xref.
 • SR148219
 • SR151872
 • SR152107
 • SR152613
 • SR162350
Nowo utworzone warstwy można teraz dodawać do bieżącego filtra grupy w panelu warstw Qt.
 • SR151286

SCALARKUSZ

Naprawiono problem w SCALARKUSZ w wersji V24 Beta, spowodowany nieprawidłowym ciągiem kontekstowym pomocy.
 • SR162978

LPOŁĄCZ

Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie polecenia w określonym scenariuszu prowadziło do nieprawidłowego połączenia.
 • SR141615

Panel biblioteki

Do BricsCAD dodano szereg standardowych kluczy sześciokątnych i jeden komponent śrubokręta. Komponenty te stanowią punkt wyjścia do wypróbowania funkcji Bmassemblyinspect. Narzędzia te są dostępne zarówno w oknie dialogowym ustawień Bmassemblysequence, jak i w panelu Biblioteki.

Panel biblioteki

Poprawiono tłumaczenie elementów biblioteki w wersji na komputery Mac.
 • SR147921
 • SR161850

Typy linii

Okno dialogowe "Wybierz plik typu linii" jest teraz poprawnie otwierane, aby umożliwić użytkownikowi załadowanie nowych typów linii.
 • SR155955

LOADMECHANICAL2D

Naprawiono funkcję "Zapisz jako...", gdy zmienna systemowa LOADMECHANICAL2D jest ustawiona na "Wł.".
 • SR146244

Zlokalizowane polecenia

Wprowadzanie nazw poleceń z prefiksem podkreślenia, takim jak "_ABC", nie powoduje już wykonania zlokalizowanego polecenia, które pasuje do nazwy "ABC".

Logowanie Zapamiętaj mnie

Funkcja "zapamiętaj mnie" logowania działa teraz poprawnie, nawet dla użytkowników nie udostępniających danych w zakresie BricsCAD Analytics.

Manipulator

Naprawiono błąd, w którym wybranie opcji "Powtórz" w Manipulatorze dwa razy z rzędu (gdy jednostki BIM znajdowały się w aktywnym zestawie wyboru) powodowało awarię BricsCAD.
 • SR145060

MAPPOŁĄCZ

Warstwy i style zawierające znaki spacji są teraz poprawnie obsługiwane w żądaniach http.
 • SR143832

UZGWŁAŚCIWOŚCI

Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie polecenia UZGWŁAŚCIWOŚCI na bryłach liniowych powodowało utratę profili brył.
 • SR130397

Pasek Menu

Podczas uruchamiania aplikacji pasek menu jest teraz inicjowany z bieżącego obszaru roboczego zamiast profilu użytkownika, z wyjątkiem sytuacji, gdy do określenia profilu używany jest argument wiersza poleceń "/p".
 • SR150155

MKLTYPE

Naprawiliśmy błąd MKLTYPE podczas próby utworzenia typu linii na podstawie kształtu.
 • SR157901

MULTIODN

Lądowania Multiodnośników są teraz poprawnie skalowane.
 • SR161762
Poprawka: Multiodnośniki oparte na blokach są teraz poprawnie aktualizowane po zmianie ich bloku bazowego.
 • SR143717

Edycja uchwytów MultiOdnośników

Poprawiono edycję uchwytów MultiOdnośników z zawartością blokową.
 • SR147426

MOVEBAK

Naprawiono błąd związany z poleceniem MOVEBAK w niezapisanym rysunku po zmianie folderu docelowego.
 • SR161705

MTEKST

MTEKST zachowuje teraz swoją pozycję po zmianie właściwości "Adnotacyjny".
 • SR143049
Polecenie TEST może teraz naprawić uszkodzoną jednostkę MTEKST, która została niekonsekwentnie utworzona na innej platformie CAD.
 • SR143643
Naprawiliśmy nietypowy przypadek obejmujący nie adnotacyjną jednostkę MTEKST z wewnętrzną skalą adnotacji. Wspomniany MTEKST jest teraz wyświetlany w prawidłowym rozmiarze.
 • SR145011

MTFLAGS

Naprawiono błędy związane z odczytem dużych plików ECW & SID podczas uruchamiania BricsCAD w trybie wielowątkowym.
 • SR133146

NCOPY

Naprawiono błąd związany z poleceniem NCOPY Express Tools, w wyniku którego właściwości zależne od załącznika nie były kopiowane do rysunku hosta.
 • SR158132

NUMPAD

Klawisz klawiatury numerycznej "kropka" generuje teraz oczekiwaną "kropka" za pośrednictwem zewnętrznej klawiatury.
 • SR62651
 • SR153198
 • SR157775

OLE

Naprawiliśmy niestabilność, która występowała po zamknięciu karty dokumentu zawierającej osadzony obiekt OLE. Wynikało to z nietypowego przypadku, w którym jeden rysunek zawierał inny zagnieżdżony rysunek osadzony jako obiekt OLE.
 • SR160859
 • SR161944

OLEFRAME

Ulepszono sposób zaznaczania elementów ramek OLE, dzięki czemu najeżdżanie kursorem, klikanie i dwukrotne klikanie takich elementów jest bardziej naturalne.
 • SR152448

OTWÓRZ

Naprawiono błąd ładowania określonego rysunku.
 • SR142648
 • SR157243

OPTYMALIZACJA

Polecenie obsługuje teraz poprawnie łuk połączony z tą samą linią na obu końcach.
 • SR154380
Naprawiono błąd powodujący awarię podczas korzystania z ustawienia "Zaokrągłe współrzędne" na określonym rysunku.
 • SR154380

OBIEKT

Zlokalizowane słowa kluczowe skok działają teraz poprawnie, gdy są używane w makrach.
 • SR140883
 • SR160550

Parametry

Rozwiązano problem, w wyniku którego jednostki imperialne były nieprawidłowo oceniane.
 • SR161756

EDPLIN

Wierzchołki są teraz prawidłowo aktualizowane, gdy polecenie EDPLIN jest używane ze stylem wizualnym Szkielet 2D.
 • SR125061
 • SR161150

PICKBOX

Dodano nową zmienną systemową COLORPICKBOX, za pomocą której można skonfigurować kolor pola wyboru.
 • SR130345

PLINIA

Naprawiono błąd, w wyniku którego obszar określonej polilinii nie był prawidłowo obliczany.
 • SR129210

Wydruk

Renderowane style wydruku, takie jak "ukryty", mają teraz prawidłową grubość linii.
 • SR154243

Chmura punktów

Obsługa błędów jest teraz bardziej niezawodna podczas przetwarzania uszkodzonych plików RCS.
 • SR151831
Naprawiono błąd, który powodował brak kolorów po zaimportowaniu pliku e57 z HSPC ustawionym na 1.
 • SR162448
Naprawiono błąd związany z klasyfikacją chmur punktów zawierających informacje o pomieszczeniach.
 • SR162937
Zwiększony zakres średnic kolumn, które można dopasować do 150 cm.
 • SR162012
Naprawiono błąd odczytu obrazów z plików e57.
 • SR163099
Przetwarzanie wszystkich dostępnych punktów w plikach RCS jest teraz możliwe.
 • SR151831
Chmura punktów nie jest już zgłaszana jako "Nie Znaleziono" w panelu Eksploratora Rysunku/Załączników, gdy można ją znaleźć w pamięci podręcznej chmury punktów.
 • SR95410
 • SR154832
 • SR155119
Naprawiono błąd związany z importowaniem do formatu HSPC.
 • SR156783
 • SR157309
 • SR157768
 • SR158627
 • SR158630
Naprawiono błąd rysowania obszarów wielokątnych.
 • SR157168
Importowanie plików PTS jest (ponownie) tak szybkie, jak w V22. #sameasiteverwas
 • SR158313
Bryły przycięcia są teraz widoczne przy początkowym ładowaniu pliku .DWG.
 • SR156117
Rozwiązano problem z nieudaną konwersją pamięci podręcznej do HSPC.
 • SR159909
 • SR160005
Wstępne przetwarzanie chmury punktów dla ścieżek zawierających znaki specjalne zostało poprawione dla komputerów z systemem operacyjnym UNIX.
 • SR151949
 • SR152998
 • SR154637
Naprawiono nadmierne próbkowanie podczas importowania chmury punktów.
 • SR159437
Pliki w formacie E57 zawierające znaki inne niż ASCII (i obrazy) są teraz importowane poprawnie.
 • SR159554
BricsCAD może teraz importować chmury punktów, gdy zarówno nazwy plików RCP (jak i RCS) zawierają znaki specjalne.
 • SR160005
Parsowanie klasyfikacji w plikach opartych na formacie danych LAS jest teraz wykonywane poprawnie.
 • SR160710
Poprawiono jakość wizualną podczas przesuwania i powiększania.
 • SR123503
 • SR123829
 • SR161454
 • SR161741
Klasyfikator chmury punktów jest teraz zawarty w BricsCAD V24.
 • SR161427
 • SR161768

CHMURAPUNKTÓWKLASYFIKUJ

Poprawiono zachowanie przycisku wstążki
 • SR164672

MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW

Poprawiono działanie opcji dla polecenia MAPAKOLORÓWCHMURYPUNKTÓW w wersjach zlokalizowanych.
 • SR161987

POLIBRYŁA

Naprawiono działanie opcji poleceń.
 • SR158787

Przeglądarka Projektu

Skala adnotacji pozostaje teraz taka sama podczas kopiowania lub przenoszenia rzutni do nowego arkusza w przeglądarce projektów.
 • SR156077
Logo firmy i logo projektu akceptują teraz pliki PNG we wszystkich językach.
 • SR153154
 • SR163840

PUBLIKUJ

Poprawiono: elementy na zamrożonej warstwie nie są już wyświetlane w pliku PDF po publikacji w tle. Opcja "IncludeOffLayers" została dodana do pliku .DSD.
 • SR155460
 • SR157186
Sortowanie rosnące/malejące tabeli poprzez kliknięcie nagłówka kolumny tabeli w oknie dialogowym Publikuj jest teraz respektowane w danych wyjściowych. Sortowanie za pomocą nagłówka tabeli można teraz łączyć z przesuwaniem wierszy w górę/w dół.
 • SR151851
 • SR159182

OSTROSŁUP

Poprawiono działanie opcji "Opisany" i "Wpisany" dla polecenia OSTROSŁUP w wersjach lokalnych.
 • SR132705

SWYM

SWYM
Wymiary tymczasowe znikają teraz natychmiast, zgodnie z oczekiwaniami, po anulowaniu SWYM.
SWYM Linia Bazowa respektuje wartość DIMDLI i tworzy wymiary w jednym wierszu.
 • SR161869

QUAD

Naprawiono opóźnienie wyświetlania QUAD po najechaniu kursorem na złożoną bryłę.
 • SR159951
QUAD jest teraz wyświetlany prawidłowo po najechaniu kursorem na podjednostkę krawędzi wytłaczanej powierzchni. Była to regresja z wersji V23.2.
 • SR160270
Wskazówki rozwijane są teraz wyświetlane poprawnie dla proceduralnych jednostek powierzchni.

SZYBKIEOBLICZENIA

Anulowanie wyboru punktu nie powoduje już awarii programu BricsCAD.

OBRAZ RASTROWY

Kursor myszy nie zmienia już koloru podczas przybliżania/oddalania załączonego obrazu.
 • SR97551
 • SR100326
 • SR103369
 • SR128710
 • SR129504
 • SR130122
 • SR145927
 • SR152827
 • SR154893
 • SR155813
 • SR162283

NAPRAW

Rysunki z uszkodzonymi obiektami AecsDbMemberNodeShape można naprawić w BricsCAD za pomocą NAPRAW, a następnie otworzyć w AutoCAD bez żadnych problemów.
 • SR73337

ODNEDYCJA

Teraz poprawnie wyświetla nazwy rekordów bloków dynamicznych dla bloków dynamicznych opartych na anonimowych rekordach bloków.
 • SR150696
Teraz poprawnie wyłączamy polecenia IZOLUJOBIEKTY, ODIZOLUJOBIEKTY i UKRYJOBIEKTY wewnątrz sesji ODNEDYCJA.
 • SR153554

RENDERCOMPOSITIONMATERIAL

Bryły z pustymi kompozycjami są teraz renderowane poprawnie (i z pięknym czerwonym kolorem). #dangerwillrobinson

Wstążka

Usunięto obcinanie dużych, normalnych i dzielonych etykiet przycisków, dzięki czemu wielowierszowy tekst w takich etykietach przycisków nie jest już obcinany.
 • SR152714
Naprawiono błąd, który powodował, że duży tekst przycisku podziału wstążki był czasami wyświetlany w trzech wierszach zamiast w dwóch.
 • SR153395
Jeśli starsza wstążka jest aktywna i zostanie utworzony nowy profil użytkownika, nową wstążkę można aktywować bez ponownego uruchamiania.
 • SR162229

RTWALK

Usunęliśmy niechciany komunikat wiersza poleceń podczas operacji RTWALK. Ponadto operacja nie jest już uruchamiana, jeśli polecenie RTWALK jest niezdefiniowane.
 • SR153210

Generowanie przekrojów

Początkowe ustawienia skali dla obiektu przekroju są ustawiane zgodnie z plikiem _SectionSettings.dwg.
Obraz tła i rysunek linii są teraz prawidłowo wyrównane, gdy sekcja planu nie jest wyrównana z osią X.

Ustawienia

Zaktualizowano tekst pomocy dla ustawień Menedżera zestawów arkuszy w oknie dialogowym Ustawienia.
 • SR162553

SHP2BLK

Naprawiono polecenie Express Tools SHP2BLK, aby dokładnie uwzględniało skalę i położenie oryginalnego kształtu.
 • SR163350

Menadżer Zestawu Arkuszy

Naprawiono awarię występującą podczas otwierania określonego pliku DWG.
 • SR157390
Ponownie możliwe jest powiązanie arkusza z układem, gdy nie można znaleźć ścieżki z zestawu arkuszy do rysunku.
Naprawiono awarię występującą podczas generowania podglądu arkusza.
 • SR157390

Menadżer Zestawu Arkuszy

Kopie tego samego pliku .DST są traktowane jako oddzielne pliki .DST i tylko wymagany .DST otwiera się po dwukrotnym kliknięciu.
 • SR156868
 • SR156871

Menedżer zestawów arkuszy (Qt)

Teraz możliwe jest zaimportowanie pliku .DWG utworzonego przy użyciu innego zestawu arkuszy. W przypadku, gdy arkusz zostanie usunięty i nie pozostaną żadne inne arkusze powiązane z tym zestawem arkuszy, możliwe jest zaimportowanie wspomnianego pliku .DWG do innego zestawu arkuszy.
 • SR156586

Panel Zestawu Arkuszy

Rozwijane menu kontekstowe przycisków Otwórz, Publikuj i Zaznaczenia mają teraz indywidualne szerokości zamiast jednej wspólnej szerokości maksymalnej.

Zestawy Arkuszy

Blokowanie/odblokowywanie zostało zaimplementowane dla plików zestawu arkuszy DST. Zmienna SSAUTOSAVE jest usuwana, ponieważ plik DST zestawu arkuszy jest zapisywany natychmiast po każdej modyfikacji. Dostęp tylko do odczytu do pliku .DST zestawu arkuszy jest zapewniony, jeśli plik .DST został zablokowany przez innego użytkownika.
 • SR125605
 • SR131575
 • SR143101
 • SR157107
 • SR158404
 • SR160058
Asynchroniczne generowanie podglądu arkusza nie blokuje już otwierania arkusza za pomocą dwukrotnego kliknięcia w panelu Menedżera zestawów arkuszy.
 • SR157390
Widoki powiązane z rzutnią są teraz usuwane wraz z rzutnią (po jej usunięciu). #whew
 • SR150214

Czcionki SHX

Poprawiono przetwarzanie czcionek shape.
Poprawiono przetwarzanie nowych linii w określonej niestandardowej czcionce romans.shx.
 • SR95320

UPROŚĆ

Polilinie są teraz wyświetlane w wynikach tylko wtedy, gdy zostały uproszczone.
Panel kontekstowy polecenia SIMPLIFY zapisuje teraz "." (kropka) i interpretuje go jako separator dziesiętny, gdy "." (kropka) na klawiaturze numerycznej.
 • SR152012

Funkcje oparte na szkicach

Naprawiono błąd powodujący nieprawidłowe usuwanie elementów szkicu, które zostały połączone z innym elementem szkicu, gdy parametry tego ostatniego zostały zmienione.
Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre funkcje oparte na szkicach nie aktualizowały się poprawnie po edycji geometrii szkicu.
 • SR153015
Parametr kąta obróconego elementu opartego na szkicu można teraz poprawnie zmienić, po tym jak jego wartość została ustawiona na 360 stopni.
 • SR133919
Niektóre nadmiarowe krawędzie utworzone podczas zmiany kąta obrotu złożonego obróconego elementu szkicu na 360 stopni są teraz usuwane.
Naprawiono błąd, który powodował, że niektóre funkcje szkicu nie reagowały na zmiany parametrów.
 • SR133919
Naprawiono błąd, który nieprawidłowo rejestrował dodawanie lub odejmowanie podczas tworzenia funkcji opartych na szkicu w trybie "Auto".
Ustawienie wysokości wytłoczenia lub kąta obrotu elementu opartego na szkicu na 0 (zero) nie jest już dozwolone.

SMOOTHMESHCONVERT

Teraz polecenia KONWNABRYŁĘ i KONWNAPOW obsługują konwersję na gładkie bryły i powierzchnie 3D.

Słowa kluczowe Skok

Naprawiono funkcję słowa kluczowego Skok w zlokalizowanych wersjach.
 • SR161650

Symbole części standardowych

Standardowe symbole części są teraz poprawnie odczytywane w BricsCAD.
 • SR134133

Strona startowa

Przełączanie obszarów roboczych ze strony startowej nie prowadzi już do niestabilnego działania.

WYGASZENIE

Podczas tworzenia tłumionej grupy elementów cyfry nie są już akceptowane na początku nazwy grupy.
 • SR146352

TRYBTABELI

Poprawiono ikony wstawiania kolumny z lewej/prawej strony.
 • SR149658
 • SR152489

Tabele

Podczas wybierania uchwytów tabeli obramowania komórek są teraz wyświetlane poprawnie.
 • SR161520
 • SR161885
Poprawiono menu kontekstowe "Update DataLink".
Wywołanie OdDbTable::subHighlight nie wymusza już ponownego obliczenia.
Wstawianie lub usuwanie wierszy (lub kolumn) w tabeli z łączami danych działa teraz zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR141293

Miniatury

Podgląd miniatury strony głównej nie wyświetla już czarnego prostokąta.
 • SR103169
 • SR117127
 • SR123911
 • SR124256
 • SR126887
 • SR128418
 • SR136393
 • SR151182
 • SR157839
 • SR158637

TIN

Naprawiono błąd, w wyniku którego edycja definicji TIN, gdy polecenie TIN było nadal aktywne, powodowała awarię programu BricsCAD.
 • SR155270

Analiza TIN

Kontury 2D w analizie powierzchni są teraz poprawnie wyświetlane na wysokości 0 (zero).
Analiza nachylenia oblicza teraz minimalne i maksymalne nachylenie dla danego TIN i tworzy określoną liczbę zakresów na podstawie tych dwóch wartości.
 • SR162979

TINWYCIĄGNIJ

Wyodrębnianie brył z przestrzeni między dwiema powierzchniami TIN tworzy teraz odpowiednią bryłę, która reprezentuje objętość między tymi dwiema powierzchniami.
 • SR122425
Wyodrębnianie brył z określonej powierzchni TIN daje teraz prawidłową bryłę, zgodnie z oczekiwaniami.
 • SR122770

TIN z chmury punktów

Numer TIN utworzony z przyciętej chmury punktów jest teraz tworzony tylko dla przyciętym przekroju chmury punktów.
 • SR161086

TWSTAW

Naprawiono możliwą awarię okna dialogowego "Wstaw blok w komórce".
 • SR164220

Powierzchnia TIN

Podczas wybierania lub podświetlania powierzchni TIN krawędzie trójkątów są teraz ukryte w realistycznym stylu wizualnym.
 • SR148613
 • SR155118
Naprawiono błąd, w wyniku którego BricsCAD ulegał awarii podczas dodawania Ukryj granicę do powierzchni TIN na określonym rysunku.
 • SR154225

Powierzchnia Objętościowa TIN

W niektórych przypadkach powierzchnie objętości TIN nie były obliczane poprawnie. Zostało to już naprawione.
 • SR151942

Palety Narzędzi

Palety z wieloma ikonami bloków nie regenerują już ikon za każdym razem, gdy karta jest aktywowana po raz pierwszy. Jeśli bloki zmienią się w taki sposób, że ikony miniatur staną się nieprawidłowe, miniatury karty można ręcznie zregenerować za pomocą menu kontekstowego palety narzędzi.
 • SR154160
 • SR156462
Narzędzia kreskowania gradientu są teraz rysowane poprawnie. Narzędzia kreskowania nie mają już 3 "białych kropek" na rogach.

Twinmotion

Naprawiliśmy awarię podczas próby eksportu do Twinmotion/Datasmith, gdy styl wizualny to Szkielet2D. Zamiast tego należy jednak zastosować styl wizualny 3D.
 • SR160822

WIDDET

Wymiary nie tracą już asocjatywności po aktualizacji widoku szczegółowego.
 • SR152793

Rzutnia

Niestandardowe ustawienia skali rzutni są teraz uważane za standardową skalę, o ile odpowiadają standardowej wartości skali z dokładnością do 5 miejsc po przecinku. Jest to zgodne z zachowaniem na innych platformach CAD.
 • SR117112
 • SR117150

Stany widoczności

Panel ładuje się teraz i aktualizuje znacznie szybciej podczas pracy z dużymi rysunkami, zawierającymi wiele stanów widoczności.
 • SR151825
 • SR153475

Panel stanów widoczności

Poprawiono działanie opcji menu kontekstowego w wersjach zlokalizowanych.
 • SR139726
 • SR163220

ZAMKNIJW

Makro diesel dla polecenia ZAMKNIJW zostało zaktualizowane dla wstążki, Quad i pasków narzędzi z CLOSEALL na ZAMKNIJW. Polecenie nadal działa w ten sam sposób.
 • SR162877

PRZESROBOCZA

Podpolecenie "Zapisz jako" zapisuje teraz nowy obszar roboczy z właściwościami bieżącego obszaru roboczego, zamiast przywracać ustawienia domyślne.
 • SR156168

Wtyczki

BRX

Słowa kluczowe acedSSGet() są teraz podświetlone i możliwe do wybrania.
 • SR145090
Zaimplementowaliśmy dodatkowe nowoczesne sygnatury AcGiTextStyle::setFont() i AcGiTextStyle::font().
 • SR149267
Zaimplementowano funkcję AcDbPointCloudEx::traverseAllPointData().
 • SR148975
Funkcja AcLocale getProductLocale() została zaimplementowana.
 • SR149990
Polecenia niestandardowe z flagą polecenia ACRX_CMD_NOHISTORY nie są już wyświetlane w wyskakującym okienku polecenia auto uzupełniania.
 • SR152868
Instancja AModeler::Body przetrwa teraz rundę save() i restore() bez zmiany kolejności jej powierzchni.
 • SR153252
Naprawiliśmy błąd transakcji, który powodował nieoczekiwane zachowanie w niektórych przypadkach, gdy ten sam obiekt był wielokrotnie otwierany w transakcji zagnieżdżonej, a następnie ponownie dostępny w kolejnej transakcji zagnieżdżonej.
 • SR152684
Zakładki układu są teraz poprawnie aktualizowane po wywołaniu funkcji AcDbLayoutManager::copyLayout().
 • SR155196
Zaimplementowano nową sygnaturę AcString funkcji acedGetCommandForDocument().
Menu kontekstowe wyświetla teraz pełny ciąg słów kluczowych.
 • SR145090
Zaimplementowaliśmy klasy AcDbBreakData i AcDbBreakPointRef.
 • SR148592
Zaimplementowaliśmy funkcję AcGeNurbCurve3d::makeNonPeriodic().
 • SR149886
Zaimplementowaliśmy funkcję AcDbText::getBoundingPoints().
 • SR151922
Zaimplementowano funkcję AcDbTable::fieldId().
 • SR152593
Zaimplementowaliśmy następujące funkcje członkowskie AcDbTable: breakOffset(), setBreakOffset(), breakFlowDirection(), setBreakFlowDirection(), breakOption() i setBreakOption().
 • SR160257
Zaimplementowaliśmy funkcję AcDbObjectId::isWellBehaved() i zmodyfikowaliśmy funkcję AcDbObjectId::convertToRedirectedId(), aby zwracała bool zamiast void.
 • SR155747
AcDBlockTableRecord::appendAcDbEntity() nie resetuje już skali typu linii elementu, jeśli została ona wcześniej ustawiona.
 • SR157246
Kluczowe jednostki wysyłane do monitora punktu wejściowego są teraz najgłębiej zagnieżdżone, zamiast pojawiać się na najwyższym poziomie.
 • SR158450
Konstruktor AcDbPolygonMesh generuje teraz elementy na podstawie PolyMeshType.
 • SR150468
Funkcja AModeler::Body::interfere() została poprawiona dla przypadku, gdy dwa oddzielne ciała mają przecinające się wymiary, ale nie kolidują ze sobą.
 • SR158812
Zaimplementowano funkcję AcDbTransactionManager::getAllObjects().
 • SR159573
Dodaliśmy wartość wyliczeniową AcDbViewport::StandardScaleType::k1_5.
 • SR160159
Menu kontekstowe i podpowiedzi nie wyświetlają już ukrytych słów kluczowych.
 • SR145090
Funkcje członkowskie niestandardowych klas wywodzących się z AcDbRasterImage działają teraz poprawnie.
 • SR164482
Funkcje członkowskie niestandardowych klas wywodzących się z AcDbRasterImage działają teraz poprawnie.
 • SR164482
Interfejs API C++ Civil został poddany drobnym zmianom w wersji V24. Nazwy klas i wyliczeń zostały zmienione w celu poprawy spójności nazewnictwa i teraz używają prefiksu BrxCv dla wszystkich nazw globalnych. Ponadto kilka globalnych wyliczeń zostało przeniesionych do odpowiednich klas, aby ograniczyć zanieczyszczenie globalnej przestrzeni nazw. Aliasy są dostępne dla starszego kodu, który nadal zawiera stare nagłówki.
AcGsKernelDescriptor::hasRequirement() zastępuje przestarzałą funkcję AcGsKernelDescriptor::requires().
 • SR161441
Klasa AcPlPlotConfigInfo została zaimplementowana.
 • SR101286
 • SR163265
Zaimplementowano funkcję AcPlPlotConfig::fullPath().
 • SR120244
Naprawiliśmy formatowanie pól, które było ignorowane z powodu źle sformatowanego kodu formatu.
 • SR145230
Zaimplementowaliśmy brakującą sygnaturę funkcji AcDbDatabase::wblock().
 • SR147213
Zaimplementowano różne brakujące funkcje członkowskie AcDbTable.
AcDbLayerTableIterator honoruje teraz ustawienie pomijania ukrytych warstw.
 • SR162237
Usunęliśmy nieprawidłową wartość domyślną z deklaracji wywołania zwrotnego AcDbObject::erased().
 • SR162173
Zmodyfikowaliśmy typ zwracany dla funkcji AcDbObject::addReactor(), AcDbObject::removeReactor() i AcDbObject::addPersistentReactor() z void na Acad::ErrorStatus.
 • SR162183
Kilka elementów AcPlPlotConfig, w tym getDefaultFileExtension(), isPlotToFile() i fullPath() zwraca teraz oczekiwane wartości dla wbudowanych konfiguracji PC3.
 • SR163265
Zaimplementowaliśmy kolejną sygnaturę metody AcDbRasterImageDef::suggestName(), która akceptuje czwarty parametr, odpowiadający rozmiarowi bufora wyjściowego.
 • SR159337
Naprawiono nieprawidłową próbę wywołania funkcji adjustAlignment() podczas działania funkcji AcDbText::subClose(), gdy jednostka tekstowa nie była włączona do zapisu.
 • SR161532
Polecenie ZAPISZW aktywuje teraz każdy dokument przed zapisaniem. Poprawia to kompatybilność z innymi platformami.
 • SR161695
Nowo utworzone atrybuty i definicje atrybutów nie powodują już zgłoszenia TEST.
 • SR161774
Zaimplementowaliśmy klasę AcEdSolidSubentitySelector.
 • SR100604
 • SR130732
 • SR145768
Zaimplementowano klasę AcUnderlayLayer i powiązane funkcje członkowskie z klasy AcUnderlayReference.
 • SR120303
Naprawiono błąd związany z metodą AcDbDatabase::save(), w wyniku którego nazwa pliku automatycznego zapisu była używana zamiast nazwy pliku rysunku.
 • SR160865
Zaimplementowano metodę AcDbBlockTableRecordIterator::seek() dla argumentu AcDbEntity*.
 • SR163195
Klasa AcGiPolyline została zmieniona, aby umożliwić bezpieczną obsługę podczas przekazywania instancji klienta do wewnętrznych operacji.
 • SR164139
Naprawiono problem z funkcją BimPropertySets::setPSetProperty(), przypisującą wartości do elementów, gdy zestaw PropertySet już istnieje.
 • SR152683

BRX/.NET

Interfejs API Civil zapewnia teraz dostęp do identyfikatorów i nazw stylów Civil.
 • SR145914
 • SR162835
 • SR164188
Próbki API zawierają teraz przykładowy kod oparty na API GIS.
 • SR163031
Interfejs API Civil Powierzchnia TIN został rozszerzony o nowe interfejsy dla definicji Tin Powierzchnia, które definiują i udostępniają historię powierzchni.
Wprowadziliśmy nowe API BRX (C++) i .NET dla funkcji Civil GIS. Interfejs API BRX znajduje się w nagłówku BrxSpecific/civil/BrxCvGis.h, a interfejs API .NET składa się z kilku nowych klas z prefiksem GIS w przestrzeni nazw Bricscad.Civil.
 • SR148045
 • SR158100
Zdarzenia LayoutManager.LayoutsReordered (.NET) i AcDbLayoutManagerReactor::layoutsReordered() (C++) są teraz uruchamiane, gdy zakładki układu są zmieniane interaktywnie.
 • SR157182
Interfejs API BIM poprawnie zgłasza teraz właściwości kształtu i rozmiaru profilu BIM.
 • SR162254
Funkcjonalność zakotwiczania odniesień blokowych do brył 3D została udostępniona do użytku z poziomu kodu wtyczki.
Zaimplementowaliśmy API dla punktów i grup punktów Civil, w tym klasy Point i PointGroup w przestrzeni nazw Bricscad.Civil dla .NET.
 • SR125560
 • SR130893
 • SR134422
 • SR143605
 • SR143759
 • SR161783

LISP

Znacznie poprawiliśmy wydajność (start_image)/(vector_image)/(end_image) w niektórych przypadkach.
 • SR161880
Naprawiono błąd, który powodował, że polecenie BCOUNT pozwalało na wybór obiektów niebędących blokami, jeśli było wykonywane z wyrażenia LISP.
 • SR162691